Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

45.
Byfund fra Nedre Torvalmenning, Bergen.
En spydspids med flatt, kort blad og vid fal, 23,5 cm. lang; fundet meget dypt i lagene og sandsynligvis fra middelalderen. -
Et defekt korsspyd fra nyere tid. -
Et brudstykke av en uglassert ovnskakkel med figurfremstillinger og
et brudstykke av en pudding formav lere.
Fundet ved en dyp gravning fra Strandgaten nedover mot Fisketorvet. (7012).