Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

62.
To brakteater, funnet på br.nr. 5, Nygård, av gr.nr. 75. Grindheim, Grindheim s., Etne pgd., Hordaland. Den ene har en diameter 4,2 cm. og veier 8,410 gr. Ornamentet er i komposisjon nær beslektet med en brakteat fra Opstad på Jæren, som er avbildet av Salin i A. T. S., XIV, fig. 82. Men figurene er på vårt eksemplar drevet op i sterkere relieff og er derfor grovere og bredere i form. En trekant med filigranribbe skyter fra hempen ned mellem de to dyrehoder. Brakteaten er komplett med perlerand og hempe. Avb. fig. 6. Den annen måler 3,3 cm. i diameter og veier 3,220 gr. Hempen er avbrutt, men tilstede; et lite stykke av perleranden mangler. Brakteaten tilhører en liten sydvest-norsk gruppe. Figurfremstillingen gjenfinnes nesten identisk på en brakteat fra Selvik i Ryfylke, avb. Montelius: Från Jernåldern, pl. 3, fig. 7; noe fjernere, og med omsnudd hoderetning, på en fra Kvasseim på Jæren, avb. av Bøe i B. M. Årb. 1926, pl. V; fig. 36. Avb. fig. 6. Brakteatene blev funnet sommeren 1928 løst i en åker som blev opdyrket på akkord for tre år siden. Allerede dengang forlød det i bygden at arbeidsfolkene hadde "funnet noe", men det har ikke lykkes å bringe det på det rene. (7955).