Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

9497.
Liten, atypisk øks av svart stein. Tverrsnittet er ovalt eller tilnærmet sirkelrundt på det tykkeste, lengdesnittet noe skjevt da den ene langsiden er betydelig sterkere hvelvet enn den andre. Nakkeenden er like skarp som eggen, men atskillig smalere og noe skjev i forhold til eggen. Øksen er overflatisk slipt over det hele, dels i fasetter, men store hoggearr står igjen. Eggen er litt skadd ved et hakk i det ene hjørne. Lengde 9,5 cm, bredde over eggen 3 cm. Funnet på Strømme, Birkeland s., Fana p., Hordaland, gnr. 21, like ved en nausttuft ved Sælevatnet. Gave fra GYDA TEIG.