Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

9910.
En halv støpeform av kleber til bronsecelt, nærmest som MONTELIUS: Minnen, fig. 1181, men den har ikke de mindre fordypninger ved skaftholet; likeledes ser bladet ut til å ha vært mindre og den opphøyete del på midten mer lik MONTELIUS: Minnen, fig. 1138 a. Av sjølve formen er det langs kantene øverst skåret ned en fordjupning, ca. 1/2 cm djup, vel 1 cm lang og breid. Hele formen er 8,5 cm lang, 6 cm breid. Fig. 7-8. Funnet på Eide, Selje s. og p., Sogn og Fjordane, gnr. 65, bnr. 4, ved grunngravning straks sør og ned for skolegårdsmuren, ca. 5 m o. h. Den lå ved en hammer i myrjord, omtrent et spadetak djupt. Gave fra EMIL EIDE ved SLOMANN.