NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Skivespalter af flint, typisk og velformet, forsiden dannet ved faa afspaltninger paatvers, bagsiden har slagbule tilhøire lidt ovenfor eggen, begge sidekanter tilhugne, spids i nakken, lidt over 5 cm. lang, 3,7 cm. bred i eggen. -
Enegget pilespids af flint, typisk form, tilhuggen (i en svag bue) langs hele den ene kant, i den bagre halvdel af den anden, medens den forreste del har skarp spalteegg, 2,3 cm. lang. -
Økse (?) af sortgraa, fin flint, 3 cm. lang. Den ene side omtr. flad med flekkespaltninger, paa den anden en tveregg og nogen afhugning ved nakken, medens midten har kalkskorpe; en tilhuggen smalside, 2 cm. bred i eggen. -
En flekkepilespids, skraat afsluttet bagtil, tilspidset mod odden, 2,3 cm. lang. -
Flekkekniv, lidt indadbuet egg, tvert tilhuggen i ryggen baade fortil og bagtil, vel skikket til skjeftning, 4,6 cm. lang. -
Et meget forbrændt stk. ligner en tynd flekkespalter med 2,3 cm. bred (lidt beskadiget) egg, omtr. 3 cm. lang. -
Et lidet bor, kun 1,5 cm. langt, bredt bagtil, og
et andet tvilsomt (bor), sterkt afslidt.
Forøvrigt er der endel smaa knuder.
Ellers affald og
nogle stkr. bergkrystal (ialt c. 70 stkr.).
Opsamlet i udmarken paa Havnnes i Frænen (matr.nr. 1548000110000). (10437).