NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Brudstkr. av 4 tallerkener med hvit glasur og blaa ornamenter, derav 1 med hollandsk indskrift og 1 med Frederik den 5.s monogram med krone over. -
Liten kvadratisk lampe av klebersten med to utstaaende knapper.
F. ved grundgravning i Trondhjem. Nærmere angivelse mangler. -
Hertil kommer et litet defekt ravhjerte. (11525).