NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

132.
60 gravfund fra den store gravplads paa Vahaugen av Svinsaas og Draagset, Meldalen s og pgd., Sørtrønd., (matr.nr. 1636001760000)(matr.nr. 1636001770000)(matr.nr. 1636000780000) fremdraget ved konservators utgravning 1916-1918. ?
Fundene bestaar væsentlig av smaa bensaker som brudstkr. av kamme, naale, haandtenshjul m. m., i mindre utstrækning av jernsaker, hvorav knivblad og pilespidser hyppigst forekommer.
Disse grave, hvorav der ialt blev undersøkt 211, er nærmere behandlet i et arbeide som vil bli trykt i serien "Norske Oldfund" utgit av Universitetets Oldsaksamling. Samtlige grave er
brandgrave under flat mark, og de maa vistnok dateres hovedsagelig til ældre folkevandringstid, enkelte kan nok ogsaa gaa op i yngre romersk jernalder. Gave fra gbr. Ingebrigt Svinsaas og nu avdøde smaabruker Rasmus Dragset.
(12586).