NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

87.
a.
Ufuldst. enegget sverd av jern ant. av hovedtype R. 494, J. Petersens type H. Av grepet er kun et 10,2 cm. l. nedrehjalt bevaret. Til den 4,5 cm. brede klinge, hvis længde har været ca. 70 cm., hefter gjennemrustede rester av træskeden, likesom der sees avtryk av tøi. Det hele sterkt medtat av rust.
b.
Ufuldst. skjoldbule av jern, likesom sverdet medtat av rust. Formen er utpræget ældre jernalders, cfr. R. 221, Thorsberg Mosefund pl. 8, fig. 17, og endnu mere Kragehul pl. IV, fig. 7. Den brede, kraftige krave er kantet med en fals av bronce eller en med kobber blandet legering. Bulen har været fæstet til skjoldet med nagler av bronce med brede, utplattede hoder. Ca. 18 cm. i tverm., høide ca. 6,2 cm.
F. paa Gimsan i Melhus s. og pgd., Sørtrønd., (matr.nr. 1653000300000)(matr.nr. 1653000310000)(matr.nr. 1653000320000)(matr.nr. 1653000330000)(matr.nr. 1653000340000)(matr.nr. 1653000350000)(matr.nr. 1653000360000) under veiarbeide ved en skjæring langs kanten av den herv. bratte, gamle elvemæl, ca. 100 m. øst for gaardens huse. Sakerne laa nær ved hinanden i en dybde av ca. 1 m. og ga ikke arbeiderne indtryk av at tilhøre to forskjellige
grave, hvad man efter sverdets og skjoldbulens forskjellige datering dog maa anta. Nogen haug paa dette sted har man ikke kjendt til, skjønt en saadan godt kan være blit fjernet i ældre tid, da stedet er dyrket mark; litt længere nord, ved den samme terrassekant, sees 2 ganske store rundhauger. I 1865 blev her utgravet en haug, hvorved der fandtes endel jernsaker, som dog ikke er bevaret; fra en haug skriver sig ogsaa T. 1285, et tveegget sverd av typen R. 490. Gave fra gbr. Even P. Borten.
(12712).