NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

173.
a.
Endel bruddstkr., deriblandt nedrehjalt med en større del av klingen til et enegget sverd av jern av typen R. 491. Sverdet har været usedvanlig kraftig, klingen er hele 6.2 cm. bred, og hjaltets ender raker kun ubetydelig ut over den. Til klingen hefter fastrustede rester av treskjeden.
b.
Ufullst. økseblad av jern avbrutt over skafthullet, av typen R. 555, dog med litt mindre utsvunget blad enn typeeksemplaret. Eggens bredde 9.5 cm.
c.
To skiferheiner eiendommelige ved at de på grepet har været forsynet med tverrgående furer.
F. på Nesstranda under Nes (g.no. 27, br.no. 1), Grytten s. og pgd., Romsd., (matr.nr. 1539000270001) i nærheten av no. 138 ovf. og under det samme veianlegg langs Isfjordens sydside noget innenfor Rauma Mølle. I en lengde av 60-70 m. har man kunnet iaktta et som det synes sammenhengende, ca. 10 cm. tykt, meget kullholdig jordlag, som strekker sig langs fjorden mellem undergrunnen og det overliggende jordlag. I dette kullholdige jordlag er nu i ringe avstand fra hverandre gjort tre gravfund, nemlig foruten T 12962 og det foreliggende også det følg. no. Her tør således ha været en sammenhengende gravplass. Imidlertid synes gravene selv, der som det ser ut til må ha været anbragt under flat mark, at ha været
skjelettgrave.
(12998).