NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

25.
Et ved forrustning sterkt medtatt enegget sverd av jern av typen R. 498. Til klingen hefter rester av skjeden. Nu 63 cm. l. Funnet på Nesstranda under Nes, Grytten s. og pgd., Romsd., (matr.nr. 1539000270000) under det samme veianlegg langs Isfjordens sydside, innenfor "Rauma Mølle", hvorved der tidligere er gjort tre gravfund dels fra y. folkevandr. og dels fra vikingetiden (T 12962, T 12998-9). Alle disse tre gravfund er kommen for dagen like i nærheten av hverandre, og det må her dreie sig om en samlet gravplass. Påfallende er den ubetydelige høide over sjøen og den ringe avstand fra denne. Efter opgivende blev det nye fund gjort ca. 10 m fra sjøen og kun ca. 4 m. høiere enn denne. Dette stemmer med konservators egne notater fra et besøk på stedet 1924. Sverdet lå omtrent 0.8 m. under jordflaten, og over denne var lagt en hel del hodestore sten; selve graven var anbragt tett inn til en ca. 12 kubikkmeter stor stenblokk. Nogen haug såes ikke, og likesom ved de fg. fund må det også her dreie sig om en grav under flat mark. Graven er en
skjelettgrav fra y. folkevandr. eller eldre vikingetid.
(13050).