NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

193.
Et større fund, ant. fra 1600-tallet, fra en
boplass eller hustomt på gården Blø på Mien, Otterøy s., Aukra pgd., Romsd. (matr.nr. 1545000510000)

Det består bl. a. av bryner,
fiskesøkk av sten,
vevlodd,
avbrutte håndtak til de bekjente, trebenede lerpotter,
stkr. av små, brunglaserte lerkrukker,
avbrutte rørstkr. til krittpiper,
en grytefot av bronce, m. m.
Ennvidere en flataktig blokk av granitt med inndreiede, koniske fordypninger med glattpolerte vegge. På den ene side sees tre og på den annen en enkelt av disse dype gruber, som er av forskjellig størrelse og tildels går litt på skrå inn i stenen; de er vel helst at forklare som tapphuller under dør- eller grindstolper (cfr. oldn. hjarri = cardo femina). Eller kan de skyldes ildboring?
Gave fra gbr. Karl Blø. (13230).