NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

33.
a.
Enegget sverd av jern uten hjalter, av typen R. 499, kun bevaret i bruddstkr. i en lengde av ca. 69 cm. Såvel til klingen som til grepet hefter betydelige rester av tre, likesom der også sees spor efter båndomvikling av skjeden (cfr. "Oldtiden" VII, s. 166 ff.).
b.
Spydspiss av jern med kort fal og kraftig, bredt blad med skrå, næsten rettlinjet avsats. Ca. 45,5 cm. l., derav falen 9 cm. Foreligger ogsa kun i bruddstkr.
F. på Fossli, Ranem s., Overhalla pgd., Nordtr., (matr.nr. 1744000680004) i en jordskjæring under det herv. jernbaneanlegg, i en dybde av ca. 1,3 m. Nogen haug eller annet tegn til grav kunde ikke iakttas. Efter oplysning av gbr. Bernhof Foss, Fossli, blev der i 1863-65 på den gamle hovedvei like ovenfor finnestedet utplanert 3 små gravhauger, som lå innenfor veiområdet, og de utplanerte masser blev delvis tippet ut på det område, som nu optas av jernbanelinjen på dette sted. Antagelig skriver dette fund sig derfor opr. fra disse hauger. Det er intet til hinder for at anta, at de tilhører en og samme grav. Denne må i tilfelle være en
skjelettgrav og kan dateres til yngre folkevandringstid. Gave fra Namsos-Grongbanens anleggsstyre.
(13283).