NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

186.
Sko av jern til en isbild i form av en stor celt med lukket fal, hvorav det meste er bortrustet. Nu 22,9 cm. l. F. under jernbanearbeide på gården Fossli's grunn, Overhalla s. og pgd., Nordtr., (matr.nr. 1744000680004) like under jordskorpen i bakken mot en bekkedal. Stykket kan være fra y. j., men mulig også yngre. (13445).
187.
a.
Bruddstk. av en liten ring og likeså av en rund ten av bronce, begge ant. av en ringnål.
b.
Tynnt, noget ufullst. håndtenshjul av brent ler, lett hvelvet på begge sider, litt defekt i kanten, 4,5 cm. i tverrm.
c.
En ganske liten klinknagl av jern med broncebelegg på hodet.
d.
En større samling båtsaum, minst 150, de fleste med fastrustede trerester fra båten.
F. på Engstad, Overhalla, (matr.nr. 1744000710000) ved jernbanens utgravning av restene av en middels stor haug, omtalt av K. Rygh: Fornl. N. T. A., s. 29, linje 5. Haugen sees at ha inneholdt en ubrent, kvinnelig
båtgrav fra y. j. Hvis lit. a har tilhørt en ringnål, kunde dette tyde på at der også har været en mannsgrav, altså en dobbeltbegravelse, hvad der ikke er usedvanlig ved båtgrave i Namdalen. Naglenes betydelige antall viser at båten har været ganske stor, efter de innsendte gravningsplaner minst 10 m. l. Den har været orienteret i dalens lengderetn., her omtrent n.-s.
(13446).
188.
Slank spydspiss av jern fra y. vikingetid, nærmest av J. Petersens type K, fig. 22. Lengde 36 cm. Noget ufullst. fal, hvori rest av staken. F. på sm. gård Engstad, (matr.nr. 1744000710000) i selve jernbanelinjen i en dybde av ca. 0,7 m. Der var intet tegn til gravhaug. (13447).
189.
Ufullst., enegget sverd av jern av typen R. 499. Tangen, hvortil hefter trerester av grepet, i bruddstkr.; oddspissen mgl. Nu 69,5 cm. l. F. på Lilleberge, Overhalla, (matr.nr. 1744000840000) under jernbanearbeidet, i en dybde av ca. 1,5 m. Der såes ingen gravhaug. Fundstedet er en bratt bakkeskråning, og det antakes at sverdet, som tilhører y. j., mulig 7. eller 8. årh., skriver sig fra en gravhaug, som ved et jordras er ført ut over skråningen. (13448).
190.
Enegget sverd av jern av typen R. 491 med kraftig, 6 cm. br. klinge. Nu i 3 bruddstkr.; oddspissen mgl. Til klingen fastrustede rester av treskjeden. På den ene side av overhjaltet sees fastrustede rester av skinn. Nuv. lengde 91 cm. Avstanden mellem hjaltene usedvanlig stor, næsten 11 cm. Har været et sjelden kraftig våpen. F. på Bjørken, Grong, (matr.nr. 1742000020000) under jernbanearbeidet, ca. 100 m. v. f. husene. Ingen haug. (13449).
191.
Større, 8,2 cm. l. bruddstk. av en kniv av chokoladebrun skifer (fig. 28). Formen minner sterkt om R. 55 fra Ristad i Overhalla. Ved overgangen mellem blad og grep er i begge kanter utsparet en liten togrenet knopp. F. på Øyem, Grong, (matr.nr. 1742000030000)(matr.nr. 1742000040000) like under jordskorpen, sydøst f. jernbanelinjens pel 4025, under arbeidet i et stenbrudd. (13450).
No. 186-191 er gave fra Namsos-Grongbanens anleggsstyre.