NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

7.
Enegget sverd av jern av typen R. 491, sterkt forrustet, med fastrustede rester av tre fra skjeden. Lengde ca. 91 cm. F. på Thamshavn i Orkanger, Orkedal pgd., Sørtr., (matr.nr. 1638000010000) under grustak i en visstnok naturlig grusbanke "Dahlsbakken", ikke langt fra kommunekaien, i en dybde av ca. 0,7 m. Fundstedet ligger på den gamle gård Nærviks grunn. (13482).