NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

56.
a.
Enegget sverd av jern med lang tange, av typen R. 498. Hele 101,5 cm. l.; odden ytterst avbrukket.
b.
Enegget sverd av jern, endel mindre enn fg., av typen R. 499. Noget av tangen mgl. Lengde 72,5 cm. Til begge sverd er fastrustet rester av treskjeden.
F. på Nordgård søndre, For s., Stod pgd., Nordtrønd., (matr.nr. 1702003150000) under grøftegraving et par hundre m. sv. f. gårdens hus, i en dybde av ca. 0,5 m., liggende korslagt således at det større sverd var hugget inn i det mindre, som hadde et ca. 1 cm. dypt hakk i eggen. Det større sverd lå med grepet mot syd, det mindre med grepet mot øst. Nogen haug såes ikke på stedet, men jorden hvori fundet blev gjort, var i en lengde av et par m. mørkere og løsere. Ant. en
grav under flat mark fra yngre folkevandringstid. Gave fra gbr. Andr. Nordgård.
(13537).