NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

105.
Enegget sverd av jern av typen R. 498, sterkt medtatt, nu 92 cm. l. Betydelige rester av skjede og grep av tre. F. på Slungård vestre, Nedre Stjørd. pgd., (matr.nr. 1714001430000) under gravning av fundament til en burstrapp, i fin sand ("mo"), derover et ca. 1/2 alen tykt lag med elvegrus. Sverdets leie tør ha været sekundært. Gave fra gbr. Anders Berg. (13591).