NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

52.
Ufullstendig, enegget sverd av jern åpenbart av Jan Petersens type H, men med korte, massive hjalter og med overhjalt og knapp smidd i ett stykke. Klingen er bred og kraftig, med fastrustede rester av treskjeden. F. på Viggja (g. nr. 47), Børsa s. og p., br. no. 3 Sanden. (matr.nr. 1657001340003) Sverdet kom til syne under et ved flomskade forårsaket litet jordras og lå i en dybde av ca. 1,5 m i sandblandet ler. Det er mulig at fundstedet ikke er primært, da terrenget her oftere har vært utsatt for jordfall. Sverdet tør dog helst stamme fra en
grav. På samme bruk er tidligere gjort fund både fra broncealder og yngre jernalder. Gave fra gbr. Eilert Liaklev.
(14502).