NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

92.
a.
Enegget sverd av jern av typen R. 494. Den fremre del av klingen foreligger i bruddstkr. og er ikke helt komplett. Såvel knappen som hjaltene, der er svære og ryggete, er belagt med vertikale bånd av sølv i flere rekker, cfr.Jan Petersen: De norske Vikingesverd, Pl. II, fig. 1. Knappen er smidd i ett med øvrehjaltet, en tvunnen sølvsnor sees at ha trukket sig mellem begge. Avstanden mellem hjaltene er mere enn almindelig kort, kun 8,6 cm, og til grepet hefter rester av tre. Klingen, hvortil også er fastrustet rester av treskjeden, hvorpå der igjen sees rester av tøi, er usedvanlig bred, hele 7,5 cm nedenfor hjaltet. Det foreliggende sverd representerer et sjelden tungt og kraftig våpen. Dets samlede lengde synes at ha vært ca. 93 cm. Det sees at ha ligget i lere.
b.
Et 7,7 cm l. oddstykke av et skjærende redskap, mulig et knivblad.
c.
Stkr. av 2-3 klinknagler, den ene med et halvrundt hode. Til naglen hefter fastrustet tre.
F. under grøftegravning på gården Bostad (br. no. 1), Malvik s. og pgd., Sørtr., (matr.nr. 1663000250001) øst for gårdens hus i et nyland "Storkollen" Her skal tidligere ha ligget to hauger, og under den ene av dem blev dette fund gjort. Sverdet lå ca. 0,3 m under den omgivende jordflate, nede på leren, med hjaltet pekende mot nordvest. Ifølge de oplysninger som blev innhentet ved en efterundersøkelse foretatt av Museet ved cand. Brage I. Larsen, blev der funnet flere klinknagler enn de innsendte, og det er vel ikke utenkelig at de skriver sig fra en båt, skjønt det er påfallende at der i leren ikke blev iakttatt rester av båtens treverk. Fundet representerer en
ubrent grav fra eldre vikingetid. Der er også tidligere på denne gård gjort tildels meget interessante gravfund fra vikingetiden, cfr. T 13235-6, Tilv. 1925, s. 59 f., men disse skriver sig fra en gravplass sydvest for husene. Gave fra gbr. John A. Bostad.
(14720).