NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

156.
Gravfund fra vikingetiden fra Trælnes indre, Brønnøy s. og pgd., Nordl. (matr.nr. 1813000750000)
a.
Fingerring av sølv formet av to snoede tråder, indre tverrm. 2,4 cm.
b.
Fingerring av sølv formet av en tynn, rund ten, hvis ender er bøiet om hverandre. Ytre tverrm. 2,1 cm, indre tverrm. 1,75 cm.
c.
Fingerring av bronce formet av en facetteret ten noe innsmalnende mot begge ender, som ikke møtes, men har en innbyrdes avstand av 0,9 cm. Endene er tilspisset og viser intet brudd. Ytre tverrm. 2,5 cm, indre tverrm. 2,05 cm.
d.
67 perler av glass, derav 1 litt større av grønn farve, cylinderformet 0,75 cm høi, resten består av diminutive perler, således som de ikke sjelden kjennes fra 800-tallets graver. Av disse er der 43 grønne, 11 gulbrune, 2 vannklare, 7 gullfolierte og litt større enn de foregående, og 3 sorte, likeledes litt større.
e.
Smykkenål av horn med rund stamme (fig. 11), hvis nedre, spisse del dessverre er avbrutt. Den øvre, fortykkede ende er utskåret som et karolingisk dyrehode med gapende kjeft, og ornert med båndslyngninger m. m. Nuv. lengde 6,7 cm.
f.
Holk (?) av horn, 7 cm l., med noe usymmetrisk, ovalt tverrsnitt, 3,9 X 3,2 cm, idet stykket smalner litt av mot den ene kant, som i en bredde av 0,3 cm er avflatet i hele sin lengde og med en liten innskjæring ved hegge ender, mens den motsatte kant er jevnt avrundet. Rundt begge ender går innenfor en rammestrek en 0,7 em bred bord ornert med et innritset trappemønster med dobbelte konturer.
g.
De to sammenhørende, stangformede deler av et redskap av horn omtrent av form som en klædesklemme. Har plan innside, grovt avrundet ytterside og bøier mot begge ender endel ut fra hverandre. Omtrent ved midten har de vært sammenholdt med en jernnagle. Til det ene stykke sitter på yttersiden fastrustet en del av en båtsaum. Lengde 13,2 og 12,9 cm. Av lignende redskaper er der funnet flere i middelalderske kulturlag i Trondheims bygrunn (cfr. T 5567, 5721, 5853, 6201, 6723 og 7596)
h.
En flat ring av jern og
halvdelen av en tilsvarende flat ring av jern, åpenbart av et bitselmunnbit. Tverrm. ca. 6 cm.
i.
Et 6,1 cm l. stk. av et knivblad av jern.
k.
En del av låset med et fastrustet stykke av treet til et skrin eller en kiste, det hele sterkt medtatt av rust.
l..
Stykke av en hvirvel av jern.
m.
Ring av jern, 3 cm i tverrm., hvori sitter en mindre ring.
n.
Stykke av en krok eller ring av jern.
o.
En mindre samling giennemgående små båtsaum av jern, hele og i bruddstkr., med fastrustede rester av tre fra båten.
p.
Endel rester av tre og kull.
q.
To små brikkeformede rullestener av brunlig stenart, den ene 2,8 X 2,2 cm, den annen 2,3 X 2 cm.
r.
Endel ubrente, menneskelige skjelettrester, deriblandt større deler av kraniet. Efter velvillig bestemmelse as professor W. E. Schreiner er det sikkert et kvinneskjelett, nordisk type, alderen kan settes til nærmere 30 enn 40 år.
F. ved et kanaliseringsarbeide, hvorved en avlang gravhaug, efter opg. ca. 10 X 6 m, blev gjennemskåret; haugen var tidligere forminsket med ca. 1/3 ved sandtak. Den har dekket over en båt, efter opg. ca. 6 m lang og 1,4 m bred, orientert øst-vest. I bunnen av båten fantes forholdsvis vel konserverte rester av et skjelett orientert med hodet mot øst. Skjelettet var delvis dekket av et tynt lag forkullet og morknet tre, og herover igjen lå endel kuppel, efter opg. ca. 6 lass. Hodet skulde ha hvilt på en flat sten. De 2 sølvringer skulde være funnet på skjelettets bryst sammen med perlene. Bronceringen litt. c lå ved venstre hånd. Litt. f og g skulde ha ligget ved høire arm side om side. Den minste og mest regelmessige av de 2 små rullestener litt. q, hvortil der hefter litt jernrust, blev funnet ved venstre hånd sammen med bronceringen, og kan mulig opfattes som en amulett; den annen sten lå mellem f og g. Graven representerer en
ubrent kvinnegrav
fra eldre vikingetid. Gravlegging i båt må ha vært meget almindelig i Helgeland i denne periode. Fundoplysningene skyldes billedhugger B. Berthils, som kom tilstede, efterat man hadde støtt på graven, og ledet den videre graving.
(15332).