NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

124.
a
.Stkr. av et enegget sverd av jern av typen R. 491 med fastrustede rester av treskjede.
b
.Ufullst. og helt gjennemrustet økseblad av jern av typen R. 553, men med avrundede fliker.
c
.Del av grepet med litt av klingen til et tveegget sverd av jern av en yngre type som sees å ha hatt rette, nokså smale hjalter, øvrehjalt har visstnok hatt knapp, som dog nu er borte.
F. for ca. 30 år siden på bruket Vollabakken under gården Vollen i Snillfjorden, Hemne s. og pgd., Sørtr., (matr.nr. 1613000950016) i en røis som lå på flat jord tett ved sjøen. Sakene fantes i jordbåndet under stenene. Litt. c tilhører antagelig neppe samme grav som a-b. Begge graver må ha vært
skjelettgraver.

(15471).
125.
Mosaikperle, 1,2 cm høi, med polykromt mønster av kryssende linjer og rhombiske felter. Den eneste som er bevart av en samling lignende perler som fra tid til annen er funnet på samme gård Vollen (matr.nr. 1613000950016) under "arbeide i åkerlappene". Antagelig stammer de vel alle fra en rasert
kvinnegrav fra yngre jernalder.

(15472).
126.
a
.Et litet bruddstk. av jern som nærmest synes å ha tilhørt en sverdklinge.
b
.Økseblad av jern av Merovingertids type med ansats til skjegg samt rett overkant ved det tresidede skafthull, cfr. G. Gjessing, Merovingertid, pl. IX, nederst til høire. Lengde 16,4 cm, nuv. bredde over den medtatte egg 6,7 cm.
c
.Fragment av spydspiss av jern av type med lang fal med konkavt utsvunget overgang til et kraftig, bredt blad, men med som det synes, lav midtrygg.
d
.Celt av jern medåpen fal. Lengde 15,6 cm, bredde over eggen 6,9 cm.
e
.Fragment av lårben av menneske.
F. på samme gård Vollen (matr.nr. 1613000950016) under et veianlegg Ytre Snillfjord - Vuttudal ved en skjæring gjennem en høi åkerrein tett ovenfor den flate hvor de foregående fund er gjort. Sakene lå noe spredt i en dybde av ca. 1 m. Ingen antydning til gravhaug. Mulig dreier det sig om to forskjellige graver. Iallfall tør øksen være eldre enn både spydspissen og celten.
(15473).
T 15471-3 er innsendt av gbr. Ander Klungervik.