NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

15760.
17 spaltestkr. av flint, visstnok utelukkende avfall. Derav flere ganske store, skarpkantede skiver, et par mindre flekker og noen små spåner, det meste av opak, kornet flint. Ops. på et bureisingsstykke ca. 1,5 km nord for Rørvik, Vikna s. og pgd., Nordtr. (matr.nr. 1750000100000) Stykkene fantes i opkastet fra en grøft og oprensket bekk. Plassen ligger ca. 2 km nord for de tidligere kjente funnplasser ovenfor Rørvik og i en høyde o. h. av ca. 56-70 m. Ingen av flintene er vannslitt. Om lokaliteten oplyses forøvrig: "Det dyrkede område, hvor flintene fantes, lå i bunnen av en liten dal omgitt av bratte fjellvegger med åpning mot syd. Flintavfallet fantes i et bestemt område tvers over dalen. Sannsynligvis efter den gamle strandlinje dengang dalen har vært en liten lun bukt av havet. Terrenget fra dalen og nedover falt nokså sterkt. Jeg undersøkte den opkastede grus fra bekken hele veien nedover uten å finne spor av flint." Heller ikke nedenfor de tidligere kjente funnplasser kunne innsenderen finne flint. Han sluttet herav at mennesket har bodd her i en bestemt periode, da strandlinjen lå ca. 60-70 m høyere enn nu. Gave fra reisende A. Helmen, Gran i Hadeland, som selv har opsamlet flintene.