NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16270.
Gravfunn fra yngre jernalder fra Reppe, Lånke s., Nedre Stjørdal pgd., Nordtr. (matr.nr. 1714001600000)
a
. Enegget sverd av jern av typen R. 499, nu i to dele og forøvrig sterkt medtatt av rust; et litet oddstykke mangler, likeledes noe av grependen. Tilsammen har lengden vært ca. 84,3 cm. Fastrustede rester av treskjede. Over disse sees på den ene side av klingen på partiet nærmest odden rester av grovt toskaftet tøy.
b
. Spydspiss av jern med vinger av Jan Petersens Type B, fig. 8, med spor av furer på falen. Det ytterste av odden mangler. Lengde 35,1 cm. Også på dette stykke sees på den ene side rester av grovt, toskaftet tøy.
c
. Skjebor av jern, R. 418, medtatt av rust. Nuv. lengde 21,2 cm.
d
. Et 13,8 cm 1., avbrutt stykke av en firesidet langhein av skifer.
e
. Ca. 45 klinknagler av jern, utvilsomt båtsaum.
F. ved graving av en kjeller. Det dreier seg om en ubrent båtgrav visstnok fra sen Merovingertid. Hermed stemmer det også at graven etter de foreliggende opplysninger åpenbart har vært under flat mark. Der skal også være funnet kullrester. Gave fra fhv. gbr. Iver Dybwad.