NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16278.
a
. Enegget sverd av jern av typen R. 498. Lengde 88 cm. Til klingen hefter rester av treskjeden. Komplett og forholdsvis vel konservert eksemplar.
b
. Knivblad av jern, litt av tangen mangler, 14,8 cm 1.
c
. En 8,3 cm lang bøyle av jern, mulig til et belte.
d
. En samling ubrente knokler av mennesker. Ifølge velvillig bestemmelse av professor K. E. Schreiner stammer de fra to individer, en særdeles kraftig bygd og gammel mann med artrittiske forandringer av hvirvelsøylen og et individ med betydelig spinklere skjelettbygning, sannsynligvis en kvinne. Storparten av kranierestene skriver seg fra mannen. De tillater imidlertid ikke noen slutning om kranieformen.
F. på lærer E. Evjens eiendom Skiphammeren av Brønnøy, Brønnøysund, Helg., (matr.nr. 1813001040000) på et flatt engstykke nordøst for kirkegården, ca. 40 m fra eiendommens fjøs, ca. 40 m fra Frøkenosen og ca. 9 m o. h. Sakene lå i en dybde av ca. 0,2 m i skjellsand og litt leire. Manns
graven var orientert i retning s.-n. med den gravlagtes hode i syd og sverdet ved venstre side. På samme flate, men nærmere Frøkenosen, ble høsten 1938 funnet det eneggede sverd av samme type, T 15661. Gave fra lærer E. Evjen og innsendt av telegrafbestyrer E. Høvding, som foretok en ettergraving og har gitt de nærmere opplysninger om funnforholdene.