NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16535.
a.
Enegget sverd av jern av typen R. 499. Lengde 69 cm. Sterkt medtatt av rust. På tangen likesom tildels også på klingen sees fastrustede rester av tre.
b.
Spydspiss av jern av Merovingertids type, idet falen fortsetter et stykke oppover bladet med avtakende bredde, sml. H. Shetelig: Nye jernaldersfunn på Vestlandet, fig. 106, s. 80. Falen avbrutt og borte. Nuv. lengde 28,1 cm.
F. i et grustakIngstad vestre, Hegra s., Øvre Stjørdal pgd., Nordtr. (matr.nr. 1714002240003), i en bakkehelning ca. 100 m vest for gårdens hus. Sakene hadde ligget i det fine sandlaget nærmest under torven, antakelig øverst i dette lag. For etter hva gbr. Einar Hermstad har opplyst, stakk sverdet horisontalt frem fra det overliggende matjordlag 0,5 m nede i jorden, mens spydspissen ble funnet i gruset nedenfor. Der skulde også være funnet en tredje gjenstand av jern, som nærmest liknet på et økseblad, og et sådant har det vel også vært, men dette er gått tapt. Graven er en
skjelettgrav fra eldre Merovingertid. Stud. arch. Kristen Rolseth Møllenhus, som på Museets vegne foretok en etterundersøkelse, var av den oppfatning at det dreiet seg om en grav under flat mark, og denne gravform er jo meget alminnelig i Merovingertiden. Gave fra gbr. Anders Ingstad. Funnene ble tatt vare på av sjåfør Einar Støver og vegvokter Einar Rønning og innsendt av gbr. Einar Hermstad
.