NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16758.
Boplassfunn fra eldre steinalder fra Innvik (g. nr. 61, br. nr. 1), Hof s., Sunndal pgd., Nordmøre(matr.nr. 1563000610001).
a.
En liten nærmest tosidig kjerneøks av grå flint. Eggen er omtrent rett og viser spor av bruk. Lengde 4,7 cm og største bredde 3,5 cm.
b.
Kjernebor av flint, 2,6 cm lang.
c.
Ufullkommen enegget pilespiss av flint med tilhugget tange og opphøyet rygg som er retusjert langs den ene siden. Odden er avbrutt. Eggen synes å være mislykket, idet noe av kalkskorpen sitter igjen. Nåv. lengde 3,5 cm.
d.
Tveegget flekkekniv av flint med fin tilhugget ryggside og retusj langsmed begge egglinjer. På oversiden like ved basis er en innhugging i eggen, kanskje brukt som fingergrop. På undersiden ses slagbulen tydelig. Lengde 5,5 cm.
e.
Bred enegget pilespiss av flint uten tange. Ryggen er retusjert og det ses svake spor av tverrhugging ved basis. Ovenfor basis er spor av innhugne hakk for skjeftingen. Lengde 2,3 cm.
f.
Skjevegget spiss av blålig flint. Den buete rygg er uten retusj og går i ett med den brede tangen som dannes ved en buet innhugging på eggsiden. Tangen er avsmalnende så basis danner en utbuet egg. Lengde 3,7 cm.
g.
Bladformet pilespiss av flint. Den ene siden er temmelig plan, den andre siden har en midtrygg fra odden til halvt inne på bladet. Lengde 3,3 cm.
h.
Tynn skiferplate, muligens emne til spiss. Den ene "egg" er slepet på begge sider, mens det på den annen bare er saget av en lang smal flis på den ene siden i hele stykkets lengde, antakelig som første trinn i tildanningen av den slepne eggflaten. Lengde 4,7 cm.
i.
15 flekker og bruddstkr. av flekker, hvorav 1 av kvarts, resten flint. Enkelte har former som tyder på at de har vært brukt som bor eller skraper. Et enkelt stykke har innbuet skraperegg.
j.
19 stkr. flintavfall og
et spaltestykke av kvarts.Noen stkr. har tilhugging eller spor av retusjering som viser at de har vært brukt som bor eller skraper.
Den bladformete pilespissen (g) og den tynne skiferspissen (h) må nok skrive seg fra en senere del av steinalderen enn det øvrige funn. Sammen med funnet er også kommet inn et gjennomboret fiskesøkk fra senere tid. F. på den tidligere kjente funnplass på ovennevnte gård. Flintene fins i et belte mellom 75-100 m o. h. Funnene herfra er vanligvis av meget gammel karakter. Gave fra fanejunker Ole Bakken.