NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16991.
Gravfunn fra vikingetiden fra Ramberg (g.nr. 6, br.nr. 1), Mære s., Sparbu pgd., Nordtr. (matr.nr. 1702000460001)
a
. Enegget sverd av jern av typen R. 494, nå i fire deler. Begge hjalter er svakt hvelvet med største høyde ved endene. Knapp og hjalter har svake spor etter det riflete belegg som er alminnelig ved denne typen. Like under nedre hjalt sees på den ene side forrustete trerester som må skrive seg fra skjeden, og også på kavlen sees svake rester etter det opprinnelige trebelegg. Sverdets nåv. lengde ca. 90 cm.
b
. Spydspiss av jern av Jan Petersens type E (Vik.sverd fig. 13) med elliptiske figurer på falen. I falen sitter rester av treskaftet. Lengde 47,3 cm.
c
. 4 fragmenter av en skjoldbule av jern av typen R. 564 med krave rundt halsen.
d
. 2 jernnagler.
e
. 4 perler, derav 2 av glass og 2 av rav. Glassperlene består av en mosaikkperle med sorte og runde felter i rødt og hvitt, samt en hvit perle. Av ravperlene er en ganske liten og en stor, ringformet perle.
F. av arbeidere ved Lilleberg Verk i et sandtak på ovennevnte gård. Oldsakene ble først oppdaget da de rauset ut fra sandtaket. Alle jernsakene ble funnet samtidig, og senere oppdaget man perlene i den samme utraste sanden. Det såes ingen rester av gravanlegget. Kullrester ble ikke iakttatt, og det var ingen antydning til haug på stedet. Funnet må vel således skrive seg fra en skjelettgrav under flat mark. Gave fra gbr. Lorentz Ramberg. Innbrakt av mus.ass. Kristen R. Møllenhus.