NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

18463.
Funnene fra Riksantikvarens utgravning ved Lilletorget i Trondheim 1963 ved Arne Emil Christensen jr. 18463/
1.
Fat av leirgods med innvendig glasur, komplett i skår. Fatet har seget under brenningen og er litt skjevt. På undersiden klemt ut 3 føtter. Rødt gods, midtfeltet innv. grønnglasert, karmen dekorert med pålagte skrå pipeleirstrimler under vanlig blyglasur. Diameter 26,5 cm, høyde ca. 5 cm. 18463/
2.
Fat av leirgods med innvendig glasur, komplett i skår. Fatet har seget under brenningen og er litt skjevt Rødt gods. Fatet har standflate. Dekoren er lagt på over en begitning av pipeleire. Den består av et midtfelt med pålagte siksakstreker i grønt og brunt. Utenom midtfeltet kommer en bord av 3 sirkler i brunt, et felt med siksaklinjer i brunt og grønt ordnet i grupper, og ytterst en ny bord av 3 sirkler. 18463/
3.
Fat av leirgods med glasur innv. og på randen utv. I skår, noe ukomplett. Fatet har standflate og to vannrette ører ved randen. Gult gods. Dekoren har samme hovedkarakter som 18463/2, men varierer litt i detaljer. 18463/
4.
Fat av leirgods med glasur innv. og på randen utv. I skår, noe ukomplett. Lyst gulhvitt gods, standflate. Dekor som de to foreg. nr. men med noe avvikende detaljer. D. 21 cm, h. 4,5 cm. 18463/
5.
Skål av leirgods med innv. glasur. Nesten komplett i skår. Rødgult gods, gulgrønn glasur. Skålen har et vannrett øre på skulderen og fot dannet av en pålagt ring av leire. D. 13,5 cm, h. 7,5 cm. 18463/
6.
Skål av samme form som 18463/5. Glasurfargen olivengrønn. D. 12,7 cm, h. 7 cm. 18463/
7.
Skål av samme hovedtype som de to foreg. nr. men med loddrett øre. Foten og ca. 1/3 av karveggen med øret bevart. Gods og glasur meget likt 18463/5. D. ca. 11,5 cm, h. 7 cm. 18463/
8.
Skål av samme hovedtype som de 3 foreg. nr. Halsen litt kortere. Fot og en del av karvegg bevart til randen. Rødt gods, innv. mørk grønn glasur, på rand og hals utv. blyglasur. D. ca. 15,5 cm, h. 7 cm. 18463/
9.
Kokepotte av leirgods med 3 føtter og 2 loddrette ører ved randen. Nesten komplett i skår. Formen er fyldig med ganske skarpt buk-knekk, overdel av korpus dekorert med 3 inndreide riller. Randen er tykk, profilert og utoverhellende. Rødt gods, vanlig blyglasur innv. og utv. på skulderen. Potten bærer ikke spor av å være brukt til koking. St. d. 25 cm., munningsd. 24,5 cm, h. 20 cm. 18463/
10.
Kokepotte av form som foreg. nr. Ukomplett, men formen kan bestemmes med full sikkerhet. Overgangen mellom buk og skulder er markert med en avsats, midt på skulderen en liten vulst. Rødt gods, nederdelen sterkt sotet. Blyglasur innv. og på skulderen utv. På skulderen også et par flekker av mørk olivengrønn glasur. St. d. 24 cm, munningsd. 21 cm, h. 21 cm. 18463/
11.
Kokepotte av samme form som foreg. nr., men noen mindre. Ukomplett. men formen lar seg bestemme med ganske stor sikkerhet. Skulderen dekorert med tettstilte hulkiler. Rødt gods, underdelen sotet, innv. og på skulderen utv. blyglasur, på skulderen også noen flekker mørk grønn glasur. St. d. 20,5 cm, munningsd. 18 cm, h. 16,5 cm. 18463/
12.
Trebent kokepotte av leirgods med 1 loddrett øre og helletut. Litt ukomplett, men formen kan bestemmes med full sikkerhet. Største vidde ligger ovenfor midten, underdelen nærmest eggformet, munningen litt oval. Skulderen er dekorert med tettstilte hulkiler. Rødt gods, sotet underdel. blyglasur innv. og utv. på skulderen. St. d. 23, md. 19, h. 20 cm. 18463/
13.
Kokepotte av helt samme form og utførelse som foreg. nr. St. d. 23, munningsd. 19, h. 21. 18463/
14.
Øverste halvdel av kokepotte av samme hovedform som de to foreg. nr, men mindre. Føtter og bunn mangler, overdelen komplett i skår. Rødt gods, skulderen dekorert med 3 kraftige hulkiler, blyglasert innv. og delvis på skulderen utv. St. d. 19 cm, munningsd. 16,5 cm, bevart h. 11,5 cm. 18463/
15.
Ganske liten kokepotte av leirgods av samme hovedform som de tre foreg. nr. Nesten komplett. Rødt gods, overgangen mellom skulder og buk markert med en liten avsats, på skulderen 4 kraftige hulkiler. Kokepotten har ikke bruksspor. St. d. 11,5 cm, munningsd. 9,5 cm, h. 10,5 cm. 18463/
16.
Stort fragment av kokepotte, meget lik foreg. nr. Bevart er bunnen og en del av karveggen opp til randen, med nederdel av øret. Underdelen kraftig sotet. St. d. 11,5 cm, munningsd. ca. 8-9 cm, h. 10,5 cm. 18463/
17.
"Stjertpotte" av leirgods, føtter og en del av karveggen mangler, ellers komplett. Stjerten er hul, med en liten knopp ytterst. Halsen er glatt og nedentil avgrenset av en liten vulst. Under halsen er inndreiet tettstilte hulkiler ned til festet for føttene. Rødt gods, sotet underside, innv. blyglasur. St. d. 16 cm, md. 15,5 cm. bev. h. 11 cm. 18463/
18.
Det meste av en skål med 3 føtter og helletut. Ikke spor av hankefeste på de bevarte deler, forøvrig kan formen bestemmes sikkert. Skålen har utbrettet, lett profilert rand, loddrett skulder med 3 kraftige hulkiler, overgangen til buken markert med en liten vulst. Rødgult gods, blyglasur innv. og delvis utv. på randen. 18463/
19.
Stort fragment av kokepotte, antakelig stjertpotte, av leirgods. Bevart er omtrent halvdelen av karets omkrets til et stykke ned på buken. Karet har rødt, usedvanlig tynnvegget gods. Halsen er ornert med 6 skarpe vulster, skulder og buk med tettstilte hulkiler. Fragmentet er sterkt sotet. St. d. ca. 13 cm, munningsd. 11 cm, bevart h. 8,5 cm. 18463/
20.
Fragment av buk og skulder av trebeint kokepotte av leirgods. Gulrødt gods, innv. blyglasur, skulderen dekorert ut- og innvendig med tettstilte hulkiler. 1 fot bevart. Største mål 16 X 10 cm. 18463/
21.
2 fragmenter av et fat av leirgods av samme hovedtype som 18463/1, men mindre og uten dekor. Rødgult gods, innv. blyglasur, på undersiden 2 utknepne føtter. D. 23 cm, h. ca. 4, 5 cm. 18463/
22.
21 randskår av 18 forskjellige kar av leirgods. (18463/22 a-r). 18463/
23 a.
5 føtter til kokepotter av rødt leirgods18463/
23 b.
Bunn av skål? i leirgods med fot av en pålagt leirstrimmel18463/
23 c.
"Roten" av en kokepottestjert, rødt gods, innv. lys olivengrønn glasur18463/
24.
40 leirkarskår, de fleste med rødt gods og innv. blyglasur. 18463/
25.
8 skår av rhinsk steingods. 18463/
25 a.
3 skår av samme krukke, passer ikke sammen i bruddene. Godset er grått, glasuren innv. grå, utv. spraglet grå og lys brun. Skårene kommer fra krukkens hals, som har hatt en D. på ca. 6 cm18463/
25 b.
2 sammenhørende skår av en større, tynnvegget krukke. godset er grått, innsiden, som er uglasert, rosa, utsiden er grå med spor av blå ornamenter18463/
25 c.
3 skår av samme krukke, passer ikke sammen i bruddene. Det foreligger et stykke av hanken med litt av hankefestet, et bunnskår med spor av en inndreiet rille nederst på korpus, og et stykke av karveggen med spor av et relieffornament, muligens litt av skjegget på en "bartmann". Bunnd. har vært ca. 8 cm. Grått gods, utv. brunspraglet glasur18463/
26.
Foten av et pinnsvinglass av samme form som S. Grieg: "Middelalderske Byfunn" fig. 69. Glassmassen er grønn, formen nær typeeks. D. over stetten ca. 4,2 cm, bev. h. 4,5 cm.. 18463/
27.
Det meste av et "pinnsvin-" eller "krautstrunk"glass. Foten er som S. Grieg: "Byfunn" fig. 71, mens stetten er glatt, uten "kålstilkutseende". Stetten har 2 rader påsmeltede pigger. Øverst avgrenses den av en påsmeltet tråd. Av klokken er ca. 1/3 bevart i skår, et sted er glasset komplett til randen, så formen kan rekonstrueres med full sikkerhet. Glassmassen er grønn. Det foreligger 4 løse skår, derav 2 randskår, som etter form og farge hører til glasset, men de kan ikke føyes til resten. St. d. ca. 6,5 cm, h. 9,7 cm.. 18463/
28.
Stykke av foten til et glass, dobbelt og med hul rand, muligens fra et "passglass". Foten har hatt en diameter på ca. 8 cm.. 18463/
29.
1 flaskehals og 42 fragmenter av minst 3 firkantete buteljer av grønt glass. 18463/
30.
25 fragmenter av lyst grønt vinduesglass, derav 18 med smeltet rand. 18463/
31a-e.
Krittpipefragmenter.18463/
31a.
Lite pipehode av form som Alsvik: "Pipefabrikken på Bragernes" fig. s. 29 øverst. Litt av stilken bevart. Høyde av hodet inklusive knast 3,2 cm. På begge sider av hodet 7 opphøyede kuler18463/
31b.
Lite pipehode av form som foregående, men med litt skarpere vinkel mellom hode og stilk. Hodets h. innkl. knast 3,2 cm. Nærmest hodet har stilken et 3,5 cm. langt dekorert belte. På undersiden av knasten stempel18463/
31c.
Fragment av pipehode av form nærmest som Alsvik: "Pipefabrikken" fig. s. 33 i midten, men med ganske lav knast18463/
31d.
Pipehode av form omtrent som Alsvik: "Pipefabrikken" fig. s. 29 nederst, med litt av stilken18463/
31e.
20 fragmenter av pipestilker, derav 10 med dekor. 6 av disse har tausnoingsornamenter og stempler av samme slag som kjennes i stort antall fra Binge B. Disse stilkene kommer sikkert opprinnelig fra Binge B, og er innblandet i funnene fra Binge A via fundamentgrøften for en nyere mur18463/
32.
Hjørnefragment av ovnskakkel i rødt leirgods med sortglasert utside. Av dekoren er bevart noe av listverket som formidler overgangen fra kanten til det forsenkete midtfeltet, og en hjørnerosett. Lengste bevarte sidekant 15 cm. 18463/
33. a-b.
To fragmenter av glaserte gulvfliser i leirgods. Den ene har lys grønn glasur, den andre er sekundært brent, så gods og glasur er ødelagt. St. mål hhv. 10 X 7 og 8,5 X 5 cm, begge 2 cm. tykke.18463/
34.
2 fragmenter av bakstetakker av skifer. 18463/
35.
6 små fragmenter av grovt strieliknende tekstil i toskaft. 2 stykker har jare, trådtallet er forskjellig i renning og islett. 18463/
36.
Fløyte av glasert leirgods, formet som en fugl. Godset er gult og hårdbrent. Glasuren er gulgrønn med pålagt mørk brun farge på vinger og øyne. Stjerten med blåsemekanismen er litt defekt, men konstruksjonen sees klart, og det er fremdeles lyd i fløyten. Opprinnelig har det i stjerten vært et blåsehull med en trekantet utskjæring på oversiden. Fra denne utskjæringen går et hull på skrå et stykke ned i stjerten, lyden dannes når luftstrømmen treffer kanten av dette hullet. Nr. 18463/1-36 er funnet i Binge A. Enkelte av funnene, bl. ann. krittpiper og vinduesglass kan være innblandet fra fundamentgrøften for en nyere mur som skar bingen. 18463/
37.
Krukke av leirgods med standflate og ett øre. Rødt gods, på halsen to kraftige riller, korpus dekket av mindre, grunne riller. Nesten komplett i skår, innv. blyglasur. St. d. (ved munningen) 16 cm, h. 13 cm. 18463/
38.
Panne av leirgods med 3 føtter og spor etter stjert. Rødt gods, innv. gulgrønn glasur. Pannen har helletut. Ca. 1/3 av karveggen mangler og stjerten er slått av, ellers komplett. Rand-d. 23,5 cm, st. d. 24 cm, h. 8 cm. 18463/
39.
Lite fat av leirgods med et vannrett øre ved randen. Godset er mørkt brunt, men denne fargen er muligens sekundær etter oppholdet i jorden. Innv. blyglasur over pipeleirs dekor. I midtfeltet 7 runde flekker av pipeleir, de 6 i ring rundt den syvende. Rundt midtfeltet er pipeleiren lagt på i konsentriske sirkler. D. 12,5 cm, h. 3 cm. 18463/
40.
Skål av leirgods som foreg. nr. men med rødt gods og 8 flekker i midtfeltet. D. 12,5 cm, h. 3,5. 18463/
41.
Fragmenter av buket krukke med loddrett hank og 3 føtter. Det foreligger i alt 50 skår hvorav endel har latt seg sette sammen. Godset er gulhvitt, inn- og utv. gul glasur, utv. pålagt brune flekker og streker under glasuren. 18463/
41 b.
Fragment av et fat av rødt leirgods med innv. gul glasur. D. 23,5 cm, h. ikke bestembar.18463/
42.
Fragment av liten bolle i leirgods. Bollen har relativt flat bunn uten føtter, men ikke utabeidet standflate. En bruddflate ved randen har spor av helletut eller stjertfeste. Godset er rødt, utsiden sterkt sotet, innv. blyglasur. 18463/
43.
Fragment av dekorert og datert fat i leirgods. Det er bevart 11 skår som utgjør ikke fullt halvparten av fatet. Godset er rødt. Fatet har innv. glasur med pålagt dekor i pipeleire og grønt under glasuren. Randen har et bølgebånd i pipeleire. På skråningen ned mot bunnen er det 8 konsentriske sirkler i pipeleire, krysset av et grønt bølgebånd. I midtfeltet er spor av en fuglefigur i grønt og pipeleire og dateringen 170? (siste siffer mangler). D. 30 cm, h. 4 cm. 18463/
44.
Fragment av fat i leirgods med innv. dekor i brunt over pipeleirs begitning. Innenfor randen 7 konsentriske rekker punkter, laget ved å bore gjennim pipeleiren så godsfargen syns, midtfeltet er dekorert med brune marmoreringer. Innv. glasur. Glasur og begitning delvis avskallet. Det er tilstrekkelig bevart til at formen kan bestemmes med full sikkerhet. D. 25 cm, h. 5,5 cm. 18463/
45.
Fragmenter av buket krukke i leirgods, ukomplett. Hvitt gods, inn- og utvendig gul glasur med brune flekker. St. d. ca. 20 cm. 18463/
46.
Fragmenter av liten krukke av leirgods med en eller to loddrette hanker. Hvitt gods, inn- og utvendig gul glasur, utvendig brune ornamenter i kam-marmoreringsteknikk. St. d. ca. 10 cm, munningsd. 7 cm, h. ca. 11 cm. 18463/
47a-q.
29 randskår av 17 forskjellige kar av leirgods, godsfarge og glasur varierer.18463/
48a.
Fot av krukke, dannet av en pålagt leirstrimmel. Rødt gods, innv. grønn glasur over pipeleirs begitning18463/
48b.
Bunnfragm. av dørslag ("fiskefat") av leirgods i to skår. Rødt gods, ornert med et blomsterliknende ornament og 3 konsentriske sirkler under innv. blyglasur. Ornamentene i pipeleire18463/
48c.
Bunn av fat med ståflate i leirgods. Rødt gods, spor av glasur over pipeleirs begitning inv.18463/
48d.
4 gryteføtter fra 4 forskj. kar.18463/
48e.
Stykke av "pottestjert" med noe av karveggen. Gulrødt gods, innv. mørkebrun glasur18463/
48f.
Stykke av "snodd" hank, gult gods, grønn glasur18463/
49.
17 skår av kokepotte, derav 1 fot. Rødt gods, utv. blyglasur, innv. grønn glasur over pipeleirs begitning. 18463/
50.
75 leirkarskår, gods og glasur varierer.. 18463/
51.
Fajansefat med blå dekor innv. Dekoren er samlet i midtfeltet og forestiller en kvinne i et landskap. D. 30 cm, h. 8 cm.. 18463/
52.
Fragment av fajansebolle med vannrett øre. Bollen har stilisert rankedekor i blått inn- og utvendig. D. 22 cm, h. 10,5 cm. 18463/
53.
Dyp fajansetallerken med et hus og trær i blått i midtfeltet. D. 22,5 cm, h. 3,5 cm. 18463/
54.
Stort fragment av dyp fajansetallerken med innv. blå dekor. Glasuren er delvis avskallet og stykket så fragmentarisk at ornamentskjemaet ikke kan bestemmes. På randen innv. er det stilisert rankedekor. Gjennom fotranden er boret et hull for opphenging. D. ca. 22-23 cm, h. 4 cm. 18463/
55.
Fragment av dyp fajansetallerken med innv. blå dekor. På randen kryss-skraveringer og stiliserte blomster, i midtfeltet en påfugl omgitt av blomster. Under bunnen en kursiv k. D. 22 cm, h. 3,5 cm. 18463/
56.
3 fragmentariske fajansetallerkner av samme stell. Innv. blå dekor, en liten sentralrosett og en enkel strek langs randen. D. hhv. 24, 23,5 og 22 cm, h. hhv. 4, 3,5 og 3,5 cm. 18463/
57.
Udekorert fajansefat, ukomplett, men formen kan bestemmes sikkert. D. 22,5 cm, h. 4 cm. 18463/
58.
Udekorert fajansebolle, ukomplett, men formen kan bestemmes sikkert. D. 22 cm, h. 8 cm. 18463/
59.
Udekorert apotekerkrukke i fajanse. Sylindrisk form, med innknipning ved fot og munning. d. 8 cm, h. 11 cm. 18463/
60.
Fragment av sylindrisk fajansekrukke med fals for lokk og en loddrett hank. Utv. dekor i blått, blad og blomstermotiver. St. d. 13,5 cm, munningsd. 10 cm, h. 8,5 cm. 18463/
61.
Samling skår av fajansefat med innv. blå dekor. Det er bevart 15 skår, derav 4 randskår. Av dekoren er bevart stiliserte blomster på randen innv. rundt midtfeltet går en ranke, i midtfeltet er rester av en portal? og trær. D. ca. 31-32 cm, h. ca. 4 cm. 18463/
62.
Fragm. av udekorert fajansebolle med 2 vannrette, riflete ører ved randen. D. 15,5 cm, h ca. 6,5 cm. 18463/
63.
Fragmenter av uglasert fat av "fajanseleire", (gult til gulgrått gods). Endel skår mangler, men formen kan bestemmes med full sikkerhet. D. 36,5 cm, h. 6 cm. 18463/
64.
66 fajanseskår, derav 45 med rester av blå dekor og 1 med rester av fiolett dekor. 18463/
65.
2 skår av rhinsk steintøy fra 2 forskj. kar. Begge har relieffdekor og blå og grå glasur, men det er for lite bevart til å bestemme form eller dekorasjonssjema. 18463/
66.
Kopp av kinesisk porselen, nesten komplett. Den er limt av 4 skår og mangler litt ved randen. Utv. er den lyst sjokoladebrun, innv. har den blå stiliserte blomster på hvit bunn. D. 7,2 cm, h. 4 cm. 18463/
66 b.
2 små skår av kinesisk porselen med blå dekor, fra 2 forskj. kar.18463/
67.
Fragment av åpen glasskopp uten stett med slipt dekor. Omtrent halvdelen mangler. Glassmassen er klar, dekoren består av løvverk og en fugl. D. 6,5 cm, h. 5 cm. 18463/
68.
Randskår av krystallvase med slipt dekor. Dekoren består av stiliserte ranker med lange lansettformede blader. Munningsd. 10 cm, veggtykkelse ved randen 0,6 cm, h. kan ikke bestemmes. 18463/
69.
2 sammenhørende skår av et traktformet glassstett. Munningsd. ca. 7 cm. 18463/
70.
Fragmenter av en kopp av grønt glass med fot og to loddrette hanker, formen kan bestemmes med full sikkerhet. På foten er presset inn ornamenter bestående av kryssende linjer, på klokken rester av tulipaner malt med sort. 18463/
71.
Ottekantet, formblåst butelje med lang hals, limt av skår, nesten komplett. Grønn glassmasse. H. 28 cm, bunnflaten 12,5 X 7 cm. 18463/
72a.
Butelje av grønt glass, noe ukomplett, men formen kan bestemmes med full sikkerhet. Oppr. blåst rund på frihånd, og så noe flattrykt. H. 19 cm, hoveddimensjoner 15 X 10 cm18463/
72b.
Fragmenter av butelje som 72 a. Hals og overdel mangler18463/
73.
Det meste av en butelje i mørkt grønt glass, bunnen mangler. St. d. 14 cm, bevart h. 16 cm. 18463/
74.
Fragment av formblåst, firkantet butelje av grønt glass, ("kantinflaske"). Dimensjoner kan ikke best. sikkert. 18463/
75.
Samling skår av 1 eller 2 små flasker eller krukker av meget tynt grønt glass. Apotekerglass?. D. ca. 4 cm, bevart h. 7,5 cm. 18463/
76.
Bunn og litt av veggen av en liten butelje av klart glass. D. 9,5 cm, bevart h. 6 cm. 18463/
77.
En del skår, deriblandt bunnen av en firkantet butelje av grønt glass. 18463/
78.
36 fragmenter av buteljer av grønt glass, derav 3 halsfragm. og 5 med brannskade. 18463/
79.
20 fragm. av lyst grønt vindusglass. 18463/
80a-o.
Fragmenter av krittpiper av samme type18463/
80a.
Krittpipehode med 10 cm av stilken. På stilkens overside stempler18463/
80b.
Pipehode med 10 cm. av stilken, identisk med a18463/
80c.
6 fragm. av pipestilker med stempler som 80 a18463/
80d.
2 pipestilker med "snodd" dekor og stempler18463/
80e.
8 pipestilker med stempler18463/
80f.
Krittpipehode med 8 cm, av stilken og spor av snodd dekor, stempler18463/
80g.
9 stilkfragmenter med snodd dekor og stempler18463/
80h.
6 stilkfragmenter, med stempler18463/
80i.
7 stilkfragmenter med stempel18463/
80k.
Stilkfragment med stempel18463/
80l.
30 krittpipehoder med samme form som /80 a. derav 12 med korte stubber av stilken18463/
80m.
9 stilkfragmenter med snodd dekor og stempel. 4har 2 stempelinntrykk, ett på hver side av snoingen18463/
80n.
6 stilkfragmenter med snodd dekor og stempel. 5 har 2 stempelinntrykk, ett på hver side av snoingen18463/
80o.
4 stilkfragmenter med stempel. Ingen av fragmentene bærer spor av å være røkt på18463/
81.
Krittpipehode med 16 cm. av stilken, formen omtrent som Alsvik: "Pipefabrikken", fig. s. 3 nederst, men munningen er skrått avskåret. Under knasten stempel. 10 cm. fra hodet har stilken omløpende ornamenter av punktsirkler og siksaklinjer. Høyden av pipehodet med knast 4,5 cm. 18463/
82.
Fragment av pipestilkmed knast, hodet mangler. På undersiden av knasten stempel. 18463/
83.
4 like pipehoder, derav 3 fragmentariske. Form omtrent som Alsvik: "Pipefabrikken" fig. s. 39 nederst. På undersiden av knasten stempel. Høyden av pipehodet ikl. knast 4 cm. 18463/
84.
Pipehode av hovedform som Alsvik: "Pipefabrikken" fig. s. 33 i midten. På baksiden av hodet stempel. H. av hodet inkl. knast 4,5 cm. 18463/
85.
5 pipehoder av samme form, derav 4 fragmentariske hovedform og dimensjoner omtrent som 81. På undersiden av knasten stempel. 18463/
86.
Pipehode av samme form som 81, men litt mindre og spinklere. Under knasten stempel. 18463/
87.
Pipehode av samme form som 81, men litt mindre. Under knasten stempel. 18463/
88.
Lite pipehode av samme form som foreg. nr. Under knasten stempel. 18463/
89.
Pipehode av samme form som foreg. nr. Under knasten stempel. 18463/
90.
Fragm. av pipehode av samme form som foreg. nr. Under knasten stempel. 18463/
91.
Lite pipehode av form som foreg. nr. Under knasten stempel. 18463/
92.
Komplett pipestilk, limt av to stykker, avbrutt ved hodet. Omløpende dekor av punkter og siksaklinjer. L. 19 cm. 18463/
93.
16 fragm. av pipestilker med dekor. 1 har omløpende rekker av knaster, de 15 andre har omløpende rekker av sirkler, og oml. siksakbånd. 18463/
94.
346 udekorerte fragmenter av pipestilker, derav 34 munnstykker. 18463/
95.
Skyvelokk av tre med karvesnittornamentikk, til skrin. Lokket er limt av 2 fragmenter og er defekt i ett hjørne. Langsidene er skrått avfaset fra oversiden. Ornamentene er delt i to like store rektangulære felter. Dimensjonene er nu 12,5 X 7 X 05 cm, men lokket har krøpet og slått seg noe under preparering. 18463/
96.
Liten dreid treeske med skrulokk. Endel av veggen er brukket av og mangler, treslaget er muligens lønn. D. 3,7 cm, h. m. lokk 4 cm. 18463/
97.
Skrulokk av tre til eske av samme type som foreg. nr. Lokket er halvkuleformet, gjengene er noe defekte, ellers komplett. D. ca. 4 cm. 18463/
98.
Barnestøvel av lær. Helen er plugget, av 7-8 lag lær. Øverste del av skaftet og 2 sålefragm. foreligger løst. Støvelen 34 cm. høy, foten 19 cm. lang. 18463/
99.
Det meste av en sko med butt tå og treinnlegg i hælen. Sålen er sydd av 3 lag lær + innlegg, og kan muligens være halvsålet. Treinnlegget i hælen er lærkledd og med en lærflikk på undersiden, festet med treplugger. Det foreligger 3 fragm. av overlæret, det ene er et innlegg i tåen, helkappe mangler. Mellom overlæret og innlegget i tåen lå en liten bit tynt tre. Ialt foreligger 2 stk. tre og 11 stk. lær.. 18463/
100.
Rester av en sko av samme type som /99. Det foreligger 4 fragm. av overlær, 5 fragm. av såle, treinnlegg til hæl og 12 mindre lærfragmenter. 18463/
101.
Fragmenter av en sko med treinnlegg i hælen. Det foreligger et sålefragment, 3 fragm. av overlær, lærtrekk til trehælen og 10 mindre lærfragm. 18463/
102.
Rester av en sko med rund tå og treinnlegg i hælen. Det foreligger dobbelt såle, rester av dobbelt overlær, 2 mindre lærfragm og treinnlegget til hælen. 18463/
103.
Rester av barnesko med rund tå og treinnlegg i hælen. Lengden av sålen 15 cm. Sålen foreligger i flere frag den er laget av flere lag lær og har reparasjons-spor. Overlæret har ekstra innlegg i tåen, overl. er kpl. men hælkappe mangler. Det foreligger 5 mindre fragm. 18463/
104.
Såle og hæl med treinnlegg og små fragm. av overlær til en sko med butt tå. Ialt 5 lærfragm. 18463/
105.
Rester av barnesko med rund tå og plugget lærhæl. Sålen av 3 lag lær + innlegg, hælen plugget av 12-14 lag lær. Overlæret mangler hælkappe, ellers komplett. Ialt bevart 13 fragm. Sålens lengde 18 cm. 18463/
106.
Det meste av en barneskomed rund tå, hæl mangler, innersåle og overlær komplett, overlæret har vært sydd av 4 deler. 18463/
107.
7 såle- og 2 overlærfragmenter, muligens fra samme sko. 18463/
108.
Såle til barnesko med spor av plugget hæl. Sålens l. 12 cm. 18463/
109.
30 fragmenter av såler og overlær, fra 2 eller 3 sko. 18463/
110.
Samling såle- og overlærfragmenter av 2 eller 3 sko. 18463/
111.
3 hæler av tre med lærkledning, 2 har bevart lærflikk. 18463/
112.
2 lærstrimler med sømspor langs en langside. L. 35 cm, br. ca. 5 cm. 18463/
113.
To sammensydde stykker tekstil, det ene i toskaft, det andre strikket. Til stykket er festet to remser av fint glattstrikket stoff, og 3 fragm. av det siste foreligger løst. Strømpe?. 18463/
114
a-e. Samling tekstilfragmenter 114 a.
Lite fragm. av tynt fint ripsvevet stoff, muligens silke. Fargen nu gulbrun. Ca. 10 X 8 cm.18463/114b.
Fragm. av grovt glattstrikket ulltøy, fargen nu brun. St. mål ca. 20 X 25 cm18463/114c.
Større fragm. av grovt ulltøy i toskaft, farge nu brun. St. mål ca. 25 X 25 cm18463/114d.
Fragm. av fin fløyel, muligens silke, 1 jare bevart. Fargen nu beige. Ca. 30 X 4 cm18463/114e.
Fragment av fint glattstrikket stoff med påsydd lapp i fin toskaftvev, denne er brochert eller brodert. begge er sortfarget. St. mål ca. 30 X 7 cm18463/
115.
Et stykke tilskåret filt av brun farge, st. mål ca. 45 X 25 cm. 18463/37-18463/115 er funnet i Binge B. 18463/
116.
22 randskår fra 22 forskjellige kar i leirgods. Godsfarge og glasur varierer. 18463/
117.
To gryteføtter i rødt leirgods fra to forskj. kar. 18463/
118.
36 leirkarskår, de fleste med rødt gods og blyglasur.
19463/119.
Halvdelen av et kuleformet garnsøkke i rødt leirgods med gjennomgående hull. D. 5,5 cm. 18463/
120.
Randskår med loddrett øre fra leirkar. Gult gods, innv. grønn glasur. 18463/
121a.
Flat tallerken av hvitt steingods, (flint), med klar glasur. Randen er bølget med opphøyde stiliserte plantemotiver. Limt av skår, ikke kpl. D. ca. 25 cm, h. 2,5 cm18463/
121b.
Dyp tallerken av samme "stell", limt av skår, ukomplett. D. ca. 28 cm, h. 4,5 cm18463/
121c.
Samling skår av en eller to dype tallerkner av samme stell18463/
122.
Bolle av hårdbrent hvitt leirgods med klar glasur. På utsiden enkel dekor i grønt. Limt av skår, ikke kpl. D. 15 cm, h. 6,5 cm. 18463/
123.
32 skår av minst 15 kar av fajanse og "flint". 18463/
124. Ikke benyttet. 18463/
125a.
2 skår av tysk steintøy, muligens av samme kar. Grått gods, saltglasur, på utsiden innrisset dekor, delvis aksentuert med blått18463/
125b.
Skår av tysk steintøy. Grått gods, innsiden rødlig, utsiden grå med risset dekor, delvis aksentuert med blått18463/
126a.
Stort skår av en lav, vid porselensbolle med innv. dekor i blått. Langs randen en bord av enkle og doble X'er, i bunnen plantemotiver;. D. 14 cm, h. 3,2 cm18463/
126b.
Skår av porselenskopp med blå dekor innv. og utv. Utv. plantemotiver, på randen innv. en enkel bord18463/
126c.
7 skår, derav 4 randskår, av 7 forskjellige porselenskar. 1 bunnskår og 1 randskår er fra tallerkner eller små fat, resten av skårene fra boller, alle har dekor i blått18463/
126d.
Randskår av porselenstallerken med dekor i blått og brunt. De brune dekorasjonene ligger over glasuren18463/
127a.
Foten og litt av stetten av en pokal i klart glass. Foten er konisk med litt fortykket rand, av stetten er bevart en kuleformet fortykkelse nederst, stetten har vært hul. Fotens d. 8,5 cm, bevart h. 3,5 cm18463/
127b.
Fragment av sylindrisk beger av klart glass, overflaten nu noe medtatt. Bunndiameter 5,5 cm, bevart h. 5,5 cm18463/
127c.
3 randskår av en glassbolle, derav 2 sammenhørende. Hvitt opakt glass, på utsiden blå marmoreringer i "uberfang"-teknikk. Munningsdiameteren har vært ca. 10 cm18463/
128.
14 fragmenter av buteljer av grønt glass, derav 4 halser,
1 fragment av grønt vinduesglass. 18463/
129a.
3 krittpipehoder, et helt og to fragmenter, det hele med 7 opphøyde kuler på begge sider av hodet. Det ene fragmentet har stempel på undersiden av knasten18463/
129b.
Fragmenter av tykk pipestilk med noe av knasten. L. 10 cm, på undersiden av knasten stempel18463/
129c.
15 fragm. av pipestilker, derav 1 munnstykke og et dekorert fragment18463/
130.
Ca 9 kg. fragmenter av fajanse veggfliser med blå dekor. En del av flisene har latt seg sette sammen slik at motivet kan bestemmes. Motivene er temmelig stereotype og består av hus, vindmøller og seilbåter i forskjellige kombinasjoner. Gjenstandene 18463/116-18463/130 er funnet i Binge C. 18463/
131.
Stjertpotte av rødt gods med innvendig grønn glasur. Limt av skår, noe av karveggen mangler, det ytterste av stjerten og 2 føtter avbrutt. St. d. 14 cm, munningsd. 13 cm, h. 14,5 cm.(Karveggen sotet inn- og utv.) 18463/
132a.
Randskår av kokepotte, rødt gods, brun innv. glasur, sotet uts. Munningsd. 17 cm18463/
132b.
3 sammenhørende randskår av kokepotte, rødgult gods. Innsiden glasert og dekorert med loddrette striper i pipeleirs begitning. Munningsd. 16 cm18463/
132c.
Randskår av skål i leirgods. Rødt gods, innv. mørk glasur med marmoreringer i hvitt18463/
132d.
2 leirkarskår med innv. gul og utv. grønn glasur, spor av vannrett øre18463/
132e.
3 leirkarskår av kokepotter18463/
133.
Liten krukke av brunglasert steintøy, hel og uskadd. Krukken har trang hals og 2 vannrette ører på skulderen. På en side er en bulk, som utvilsomt er en brenningsfeil. I ørene sitter rester av en snor. H. 15 cm, største d. 10 cm. 18463/
134 a-d.
4 skår rhinsk steintøy.18463/
134a.
Stort bukskår av en relieffornert krukke. Det er rester av 6 inntrykk av et spissovalt stempel med et ansikt i profil. Grått gods, feltet mellom stemplene blå, stemplene og innsiden grå. Største mål 10,6 X 6 cm18463/
134b.
Bukskår av en relieffornert krukke med gulhvitt gods. På utsiden 2 inntrykk av et rosettstempel. Feltet mellom stemplene blått, stempler og innside har godsfargen18463/
134c.
Skår av halsenen krukke. Grått gods og glasur, spor av dekor i blått18463/
134d.
Skår av relieffornert krukke, gult gods, inn og utvendig brun glasur. Utv. 1 rosettstempel18463/
135.
21 skår, derav 5 randskår og 2 ansatser for en loddrett hank til en fajansemugge. Udekorert, inn og utvendig hvit glasurgult gods. Munningsd. 8. cm, øvrige dimensjoner kan ikke bestemmes. 18463/
136.
Kantskår av fajanse veggflis. Hvit glasurgult gods, ikke rester av dekor. 18463/
137.
Samling skår av et beger? av tynt klart glass. bevart er 2 sammenhørende skår av en hul stett m. fot, og 6 andre skår. Fotens d. 8 cm. 18463/
138.
Flere sammenhørende skår av fot og nedre del av korpus, og et randskår til et "passglass". Grønn glassmasse. Fotens d. 7 cm, bevart h. 8 cm. 18463/
139.
Samling skår av en butelje av mørkt grønt glass. Det er bevart tilstrekkelig til at formen kan bestemmes sikkert. St. d. ca. 15 cm, rekonstruert h. 22,5 cm. 18463/
140.
3 skår av grønt vindusglass, derav et med fortykket kant. 18463/
141a
. Lite krittpipehode med 6 cm. av stilken. Form som Alsvik: "Pipefabrikken", fig. s. 29 øverst. På begge sider av hodet 7 opphøyete punkter. Hodets h. 3,5 cm18463/
141b.
Litt fragmentarisk pipehode med 7 cm av stilken, av omtrent samme form som foreg. nr. Stilken dekorert med en omløpende rekke kors og profiler. Under knasten stempel. Hodets h. 4 cm18463/
141
c. 32 fragmenter av pipestilker, derav 3 med dekor. 18463/
142.
Liten dreiet treeske med skrulokk. Eske og lokk er svakt konisk dreiet med største diameter øverst. Esken har utvendige-, lokket innvendige gjenger. Oppå lokket er malt 4 konsentriske sirkler med tusj eller sort farge. På siden av lokket to linjer av samme art, på siden av esken to liknende linjer. Esken inneholdt da den ble funnet nr. 18463/153 og fire mynter som er avgitt til Myntkabinettet på Videnskapselskapets Museum, se vedlagt redegjørelse fra O. Digre. Eskens h. 2,7 cm, største d. 4,4 cm. 18463/
143.
Liten defekt kurv. Flettet av teger? over et skjelett av tynne kløvete pinner. Formen må opprinnelig ha vært oval, med største bredde ved bunnen. Hanken er brukket av. Største mål 20 X 12 cm. 18463/
144.
Utskåret treplate i flere fragmenter. På forsiden ornamenter i bruskbarokk og ANNO 1662 samt bokstavene STD. På baksiden er skåret inn to gjærings-spor der det er rester av to trestykker. Disse har ikke sittet vinkelrett på platen, men skrådd ut mot dennes kortsider, slik at det hele sett ovenfra, har dannet et trapes. Funksjon ukjent. St. mål 35 X 18,5 cm. 18463/
145.
Profilert list med sparsom skjæring og spor av hvit maling. Arkitektur- eller møbeldetalj. Største mål 27 X 4,5 cm. 18463/
146.
Del av treeske. På forsiden innrisset to hjulliknende figurer. Bunn, forside og kortsider er bevart, delene har vært felt sammen og festet med små trenagler. Største mål 15 X 9 cm. 18463/
147.
2 kiler av tre. St. l. 7 cm, st. br. hhv. 1,6 og 1,1 cm. 18463/
148.
Liten oval treplate, muligens bunn eller lokk til sponeske. L. 8 cm, br. 4,5 cm, tykkelse 0,4 cm. 18463/
149.
Pren av tre med spor av hvit maling. L. 17 cm. 18463/
150.
Utslitt sopelime av grankvister, holdt sammen av en tynn vidje. 18463/
151.
Ca. 1 kg. haggel av bly. Diameteren på det enkelte haggel ca. 0,5 cm. 18463/
152.
Dreiet nålehus? av horn, tilnærmet sylindrisk med enkel profilering i enden. Øvre ende litt skadd, lokk mangler. St. l. 5,7 cm, st. d. 2 cm. 18463/
153.
2 små stykker silkebånd. L. hhv. 15,5 og 4 cm, b. hhv. 0,5 og 0,6 cm. 18463/
154a.
4 tinnknapper med hempe av form som en flat halvkule. D. 1,2 cm18463/
154b.
Fasettert, 10-kantet perle av sort glass eller jet. L. 1 cm, d. 1,1 cm18463/
154c.
2 små klumper smeltet metall18463/
155.
Litt fragmentarisk skrin eller penal i messing med ruminndeling, 1 rum er foret med små treplater. Lokket mangler. L. 18,5 cm, b. 5,5 cm, h. 3 cm. Funnene nr. 18463/131 til 18463/155 er fra Avfallsbinge D. 18463/
156a.
Et leirkarskår med utvendig glasur, av middelaldersk type. Godset er grått i bruddet, rødt på karets innside. Glasuren er olivenbrun med pålagte loddrette grønne striper. Merker på innsiden tyder på at karet er skivedreid. Største mål 6,5 X 4,5 cm18463/
156b.
Lite leirkarskår med utv. glasur. Rødt gods, karveggen har utv. inndreide riller. Største mål 3 X 2 cm18463/
157.
Fot og nedre del av korpus av en steintøykrukke av form som La Cour: "Næsholm" fig. 75, 2 rekke nr. 2 fra venstre. Godset er grått, utsiden har gråbrun glasur. Stykket foreligger i flere skår. St. d. 17 cm, h. 10 cm. 18463/
158a.
Skosåle av middelaldertype. Største l. 19 cm, st. b. 7 cm18463/
158b.
Noe fragmentarisk skosåle av middelaldertype. St. l. 23 cm, st. b. 8 cm18463/
158c.
Noe fragmentarisk såle til barnesko av middelaldertype. St. l. 15 cm, st. b. 6 cm18463/
158d.
2 sammenhørende fragmenter av skosåle av middelaldertype. St. l. 18 cm, st. b. 8 cm18463/
158e.
Meget fragmentarisk skosåle av middelaldertype. St. l. 19 cm, st. b. 8 cm18463/
158f.
3 overlærfragmenter fra forskjellige sko av middelaldertype. St. mål hhv. 24 X 9 cm, 18 X 15 cm, 25 X 6 cm18463/
158g.
25 lærfragmenter, derav 20 med sømspor18463/
159.
3 stykker tekstil i diagonalkyper, kraftig valket. Fargen er mørk rødbrun. Største mål hhv. 17 X 5 cm, 10 X 6 cm, 9 X 4 cm. 18463/
160.
Håndtak til kleberøse med litt av karveggen. Formen har vært som Grieg: "Middelalderske Byfunn" fig. Den ytterste delen av håndtaket er avbrutt. Største mål 8 X 4,5 X 2 cm. 18463/
161.
Stykke av steikehelle av skifer med krysshugging på begge sider. Endel av ytterkanten er bevart, og hellens diameter kan beregnes til ca. 25-27 cm. Tykkelsen er 0,5 cm. 18463/
162.
Oppløste rester av firslått tauverk av nauthår, i alt ca. 200 gram. Tauets diameter har vært ca. 2 cm. Funnene nr. 18463/156 til 18463/162 er fra Avfallsbinge E. 18463/
163.
Kokepotte med 3 føtter og stjert, limt av skår. Endel av karveggen mangler, føttene noe skadd. Rødgult gods, innv glasur med en svak grønntone. Buken og den siden som vender bort fra stjerten er sterkt sotet utvendig. H. ca. 18 cm, s. d. 20 cm, munningsd. 18,5 cm. 18463/
164.
Kokepotte med 3 føtter og stjert, limt av skår. 1 fot og en del av karveggen mangler. Gulbrunt gods, innvendig mørk brun glasur. Den del av karveggen som vender bort fra stjerten er sterkt sotet på utsiden. H. c. 15,5 cm, s. d. 16,5 cm, munningsd. 15,5 cm. 18463/
165.
Meget stor kokepotte med 3 føtter og 2 loddrette ører. Gulrødt gods, glasert innvendig og på skulderen utvendig. Ikke komplett, men form og dimensjoner kan bestemmes sikkert. Stykket foreligger i 3 større deler, limt av skår, 6 skår foreligger løst. H. ca. 36-37 cm, s. d. 36 cm, munningsd. 31 cm. 18463/
166.
Lokk av leirgods med 2 loddrette ører på oversiden Etter dimensjonene å dømme kan det være til foregående nr. Gulrødt gods, inn- og utvendig glasur, endel defekt. D. 28 cm, h. eksklusive hanker 3,5 cm. 18463/
167.
Forrådskrukke av leirgods uten hanker, med standflate. Limt av skår, nesten komplett. Gulrødt, delvis rødflammet gods, innvendig mørk brun glasur. H. 16 cm, s. d. 16 cm, munningsd. 14,5 cm. 18463/
168.
Forrådskrukke av leirgods med 1 loddrett øre ved randen. Gulrødt gods, innvendig mørk brun glasur. Gods og glasur ligger i karakter nær foreg. nr. H. 13,5 cm, s. d. 17,5 cm, munningsd. 17,5 cm. 18463/
169.
Omtrent halvdelen av en forrådskrukke av samme form som foreg. nr., limt av skår. 1 hankefragm. og 1 randskår foreligger løst. Gods og glasur som foreg. nr. H. 15 cm, s. d. og munningsd. 21 cm. 18463/
170.
Samling skår av forrådskrukke som foreg. nr., bevart er store deler av randen med 1 øre, og deler av karvegg og bunn. Skårene passer ikke sammen i bruddene, men likheten i gods og glasur er så stor at de må komme fra samme kar. 18463/
171.
Stort stykke av rand og karvegg av en kokepottei rødgult gods, innvendig olivengrønn glasur, utsiden sotet. Munningsd. kan beregnes til 17 cm. 18463/
172.
Del av randen av en kokepotte med litt av karveggen og noe av stjerten. Rødt gods, innvendig blyglasur, utsiden sotet. Munningsd. 19 cm, bevart h. 9 cm. 18463/
173.
Del av rand og karvegg til kokepotte. Rødt gods, innvendig grønglasert. Utvendig på skulderen grønn glasur over pålagte grønne og brune punkter. Buken sterkt sotet. S. d. 17 cm, munningsd. 15 cm, bevart h. 14 cm. 18463/
174.
Det meste av et fat av leirgods, limt av skår. Gulrødt gods, randen dekorert med tommelinntrykk, innvendig glasur over dekor i pipeleirs begitning med grønt. På randen en serie konsentriske sirkler som krysses av en grønn bølgelinje, i sentralfeltet en stilisert tulipan. D. 30 cm., h. 7,5 cm. 18463/
175.
Omtrent halvdelen av et fat i leirgods. Det foreligger 3 skår, derav 2 sammenhørende. Gulrødt gods, innvendig glasur over dekor i pipeleirs begitning med grønt. På randen en serie punkter i pipeleire, på skråflaten ned mot bunnen en serie konsentriske sirkler i pipeleire som krysses av en grønn bølgelinje. I bunnen en stående fugl og årstallet 1701. Begitning og glasur er delvis avskallet. D. 3l,5 cm, h. 3,8 cm. 18463/
176.
Halvdelen av en skål av leirgods, limt av skår. Rødt gods, inn- og utv. blyglasur over dekorasjoner i hvitt og grønt. På randen utvendig en serie kommaliknende ornamenter i pipeleirs-begitning, i bunnen innvendig marmoreringer i hvitt og grønt. St d. 13,5, h. 8 cm. 18463/
177.
Liten skål av leirgods. Rødt gods, innv. blyglasur over pipeleirs begitning. Limt av skår D. 13,5 cm, h. 4 cm. 18463/
178.
4 skår, derav ett randskår, av leirgods. Gult gods, inn- og utvendig mørkebrun glasur. Utsiden er ornert med et rullestempel bestående av små tettstilte rektangler. Randd. 12 cm. 18463/
179a.
3 sammenhørende randskår av kokepotte med spor av festet for stjerten. Gulrødt leirgods, innv. mørk brun glasur, utv. blyglasur. Utsiden dekorert med punkter i brunt og mørkt grønt. Randd. 19,518463/
179b.
2 randskår av kokepotte, det ene med ett loddrett øre. Rødt gods, innv. blyglasur. Randd. 20 cm18463/
179c.
Randskår av stort grovt hankekar. Gulrødt gods, innsiden har mørk brun-grønn glasur. Under randen utv. tommelinntrykk i rekke. Randd. ca. 30 cm18463/
179d.
2 randskår av øreskål i leirgods. Gult, noe rødflammet gods, det ene skåret har bevart ett vannrett øre. Innvendig mørk brun glasur. Randd. 14 cm., bevart h. 6,5 cm. rek. i tegning18463/
179e.
5 skår, derav 4 randskår, av skål av leirgods med innv. brun glasur. Gods og glasur ligger nær 18463179 d. Randd. 15 cm18463/
179 f.
2 sammenhengende randskår av en skål av leirgods. Gult gods, innv. grønn glasur. Spor av sekundær brenning. Randd. 14 cm.18463/
179 g.
3 randskår, derav to sammenhørende, av et fat i leirgods. Rødt gods, utv. blyglasur. Randd. 27 cm., bevart h. 4,2 cm. Rekonstruert i tegning18463/
179 h.
Randskår med vannrett øre, av et dørslag i leirgods. Inn- og utvendig gul glasur. Randd. ca. 32 cm18463/
179 i.
Randskår av krukke i leirgods. Gulrødt gods inn- og utvendig blyglasur, på skulderen spor av punktvis pålagt pipeleirs begitning. Randd. 20 cm18463/
179 j.
Randskår av kokepotte av leirgods. Gulrødt gods, innv. brunglasert. Utsiden sotet, på randen innrisset en bølgelinje mellom 2 paralelle linjer. Randd. 17 cm18463/
179 k.
Randskår av kokepotte av leirgods. Rødt gods, innv. blyglasur. Randd. 25,5 cm18463/
179 l.
2 sammenhørende randskår av kokepotte av hardbrent leirgods. Grått gods, innv. grønn glasur. Utsiden sotet. Randd. 10 cm18463/
179 m.
Randskår av kokepotte av leirgods. Rødt gods, innv. blyglasur, utsiden sotet. Randd. 17 cm18463/
179 n.
Randskår av kokepotte. Grålig gods, innv. blyglasur. Randd. 15,5 cm18463/
179 o.
Randskår av fat av leirgods. Gult gods, innv. dekor av pipeleir og brunt under blyglasur18463/
179 p.
5 randskår av 5 forskjellige leirkar18463/
179 q.
Randskår av lokk i leirgods, av samme type som 18463/166. Grått gods, inn og utvendig mørk grønn glasur. Randd. 27 cm18463/
179 r.
Randskår av kokepotte. Rødt gods, innv. grønn glasur. Utsiden sotet. Randd. 16,5 cm18463/
180 a.
3 "pottestjerter" av leirgods. Alle med rest av karveggen og innv. blyglasur18463/
180 b.
Samling skar av en skål av leirgods. Det foreligger deler av fot og karvegg, og et løst vannrett øre. Gult gods, innv. olivengrønn glasur18463/
180 c.
Bunnfragment med loddrett øre av et fat i leirgods. Rødt gods, inn og utvendig blyglasur, sotet under den flate bunnen. Bunnd. 27 cm, bev. h. 8 cm18463/
180 d.
6 bunnskår av 6 forskjellig kar18463/
181.
50 leirkarskår fra minst 22 forskjellige kar. 18463/
182.
5 sammenhørende skår av en fajanseskål, formen kan bestemmes med ganske stor sikkerhet. Grågult gods, inn- og utvendig tinnglasur. Innvendig dekor i blått (landskap). Fatet har vært ti-kantet med bølget rand. D. ca. 31 cm, h. ca. 5,5 cm. Rekonstruert i tegning. 18463/
183.
3 skår, derav 2 sammenhørende, det tredje et randskår. De kommer etter all sannsynlighet fra samme fajanseskål. Grågult gods, utsiden grå glasert, innsiden dekorert i gult og violett over tinnglasur. I midtfeltet en piperøkende mann omgitt av trær, på randskåret rester av et tre? På selve randen violette punkter på gul bunn. Randd. 22 cm. Rekonstruert i tegning. 18463/
184.
Stort bunnskår av fajanseskål Gulhvitt gods, utvendig grå. Innvendig blå dekor på tinnglasur. Bare midtfeltet med spor av begrensningslinje er bevart. I midtfeltet stiliserte blomster. Dimensjonene på skålen kan ikke bestemmes, fotrandens d. er 9,5 cm, bevart h. 4,5 cm.. 18463/
185.
Praktisk talt komplett flat tallerken, limt av skår. Grått fajansegods, tinnglasur på over- og underside, udekorert. D. 22 cm, h. 2,5 cm. 18463/
186.
Store deler av fajansebolle, limt av skår. Bunn og del av siden mangler. Gult gods, inn- og utvendig tinnglasur, udekorert. 18463/
187.
Fragment av fajansekopp. Formen kan bestemmes. Gult gods, inn- og utvendig blå dekor over tinnglasur. Innvendig bare et par penselstrøk i bunnen, utvendig en fugl og stiliserte blomster. Randd. 7,8 cm, hm. 4 cm. 18463/
188 a.
16 fajanseskår med dekor, fra minst 9 forskjellige kar. 14 er dekorert i blått, 2 i brunviolett18463/
188 b..
8 udekorerte fajanseskår med tinnglasur på begge sider18463/
189 a.
Skår av steintøykrus, (rhinsk). Grått gods, innsiden grå, utsiden grå og blå med spor av stempeldekor18463/
189 b.
Skår av rhinsk steintøy. Mørkt grått gods, innsiden lys grå, utsiden mørk brun med relieffdekor. Dekoren består av eikeløv og -nøtter18463/
189 c.
Skår av rhinsk steintøy. Grått gods, innsiden lys grå, utsiden mellombrun med spor av listverk og ett innstemplet planteornament18463/
189 d.
2 sammenhørende skår av rhinsk steingods med spor av hankefeste. Grått gods lys grå innside, lys brun spettet utside. Udekorert18463/
190.
Del av traktformet drikkeglass, rand og stett mangler. Klart gods med utvendig pålagte tråder som øverst ender i knopper. Mot stetten en vulst. Største h. 5 cm, største d. 4,5 cm. 18463/
191.
Fragment av en fot i violett glass, etter formen å dømme fra en lav skål med ribber på utsiden. Fotens d. 4,5 cm. 18463/
192.
Hul hank av lyst grønt opakt glass med brune striper. Etter formen å dømme har den sittet loddrett. Største mål 4 X 7 cm. 18463/
193.
Skår av fot til en pokal i grønt glass. Foten er dekorert med tettstilte, vannrette riller. Fotens d. 7 cm. 18463/
194.
Skår av klart glass med pålagte firkantede knopper. Største mål 6 X 3,5 cm. 18463/
195.
Fragmenter av tre små buteljer, antakelig apotekerglass. Den ene er firkantet, av klart glass, de to andre er runde, av blågrønt glass. Dimensjonene kan ikke bestemmes sikkert. 18463/
196.
2 randskår av bolle? i grønt glass. Randd. ca. 30 cm. 18463/
197 a
Hel butelje av mørkt grønt glass. H. 25 cm, d. 14 cm18463/
197 b.
4 praktisk talt hele buteljer av samme hovedform som 197 a18463/
197 c.
2 mindre buteljer av samme hovedform som 197 a. (Halvflasker). H. 14 og 13,5 cm. D. 12 og 11,5 cm18463/
198 a.
Samling skår av en firkantet formblåst butelje, (kantinflaske), av mørkt blågrønt glass. Bunnen er 9,5 X 8 cm., bevart h. 17,5 cm18463/
198 b.
Bunnskår av kantinflaske som 198 a18463/
198 c.
Bunn og deler av vegg fra en liten kantinflaske. Grønt glass. Bunnen 4 X 4 cm, bevart h. 11 cm18463/
199.
Samling skår av minst 7 buteljer av samme hovedform som 18463/197 a. 18463/
200.
28 skår av lyst grønt vindusglass, derav 4 med "smeltet" kant. 18463/
201.
2 krittpipehoder og
48 fragmenter av pipestilker, det lengste 19 cm. Hodene ustemplet, stilkene udekorert. 18463/
202.
Liten spinkel kurv med hank i tegefletning. D. 10 cm, h. uten hank 3 cm. 18463/
203 a.
Fragmenter av skrin av tre med ruminndeling. Bevart er bunn og deler av 3 vegger, 2 fragmenter foreligger løst. Skrinet er plugget sammen med små trenagler, og har tilsynelatende hatt skyvelokk. På to sider lett innrisset geometrisk dekor. 2 jernstifter med store hoder er slått inn i skrinet. Lengde 12 cm, bredde 7 cm, høyde 11,5 cm18463/
203 b.
4 halvkuleformede treknapper, derav 2 med rester av stofftrekk. D. 1,5 - 1,8 - 2 - 2,2 cm. Knappene lå i nr. 203 a18463/
204.
Rester av kagge i bøkkerarbeide. Bevart er begge endestykker, 16 staver og fragmenter av bånd. Endestykkene har en d. på 13 cm, kaggen har vært ca. 27 cm. lang med en d. på ca . 15 c. midt på. Da den ble funnet var den flatklemt og deformert. Den lar seg ikke sette sammen. 18463/
205.
Verktøyskaft av tre. Tønneformet, i en ende et hull for opphenging av verktøyet, i den andre et langsgående hull for tangen. Lengde 13,5, d. 3,5 cm. 18463/
206.
Lite ovalt lokk? av tre, muligens til en liten spån-eske. L. 8 cm, br. 5 cm., tykkelse 0,3 cm. 18463/
207.
Knivformet treredskap, muligens vevskje til båndveving. "Kniven" har rett egg og rygglinje som løper ned mot spissen. Bladet er bredere enn håndtaket. L. 21 cm., derav bladet 12 cm., bladets største br. 4 cm. 18463/
208.
Rund treskive med hull i midten, på den ene siden skåret inn to konsentriske riller. Lysestake? eller leketøyshjul?. D. 12 cm., tykkelse 4 cm., hullets d. 3 cm. 18463/
209.
Fragment av selepinne? av tre. Rund, med et tykkere stykke i den en enden, dette er dekorert med enkle karvesnittornamenter. Lengde 13 cm., derav den tykke delen 6 cm. Tykkelse 2 og 3 cm. Noe deformert under preparering.. 18463/
210.
Halvkuleformet trestykke med hull i midten. Gjennom hullet er stukket en pinne. Ukjent funksjon. D. 2,8 cm., pinnens lengde 3 cm. 18463/
211.
Såler av lær til 2 barnesko, ett tilskåret lærstykke. Sålene 16 og 12,5 cm. lange og 6,5 og 5 cm. br.. 18463/
212.
Fragment av pyntekam i skildpaddeskall? Overstykket er avbrutt i en ende. Bevart lengde 12 cm., tennenes l. 5,5 cm. 18463/
213.
2 halvkuleformete metallknapper med jernhempe. Diameter 1,6 og 1,2 cm. Den siste er dekorert med en fuglefigur i relieff. Knappene lå i skrinet nr. 18463/203. Nr. 18463/163-18463/213 er funnet i binge F . 18463/
214.
Store deler av kokepotte, limt av skår. Formen kan bestemmes med full sikkerhet. 1 fot og 14 skår foreligger løst. Rødt leirgods, innv. blyglasur. H. 12 cm., største d. 19 cm., munningsd. ca. 17 cm. (Munningen er noe oval). 18463/
215.
Samling skår av et dypt fat i leirgods, formen kan bestemmes med sikkerhet. Rødt gods, innv. grønn glasur. Under randen innv. konsentriske sirkler i pipeleirs begitning. D. 25 cm, h. 10,5 cm. 18463/
216.
2 randskår av liten skål i leirgods, formen kan bestemmes. Rødgult gods, innv. lys gul glasur. Det største skåret har ved randen et hull, for opphenging?. D. 10,5 cm, h. 4 cm, . 18463/
217.
9 skår av en kokepotte, derav i randskår, 1 fot og stjerten med litt av karveggen. Rødt leirgods, mørk grønn innv. glasur. Skårene passer ikke sammen, men er uten tvil fra samme kar. Munningsd. 16 cm. 18463/
218.
32 randskår av 22 kokepotter og liknende kar. 18463/
218 a.
4 sammenhørende skår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig blyglasur. Randd. 14,5 cm., st.d. 17 cm., bevart h. 10 cm18463/
218 b.
Randskår av kokepotte med påsittende stjert. Rødt leirgods, innvendig blyglasur. Randd. 16 cm., stjerten 10 cm. l18463/
218 c.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innv. mørk brun glasur med et lite grønnskjær. Utsiden sotet. Randd. 19 cm18463/
218 d.
2 skår av kokepotte. Rødt leirgods, innv. blyglasur. Utsiden sotet, randen avskallet på ett skår. Randd. 25 cm18463/
218 e.
2 randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig blyglasur, utsiden sotet. Randd. 15 cm18463/
218 f.
2 sammenhørende randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig blyglasur. Randd. 18 cm18463/
218 g.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, uglasert. Randd. 16 cm18463/
218 h.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig blyglasur. Randd. 15 cm18463/
218 i.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig blyglasur. Randd. 19 cm18463/
218 j.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig grønn glasur. Randd. 17 cm.&gt; 18463/
218 k.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, innvendig sparsom blyglasur, utsiden sotet. Randd. 17 cm18463/
218 1.
Randskår av kokepotte. Rødt leirgods, inn- og utvendig blyglasur18463/
218 m.
Randskår av kokepotte eller "stjertpanne". Rødt leirgods, blyglasur på innsiden og på randen utvendig. Utsiden sotet. På randen antydning av helletut. Randd. 20 cm18463/
218 n.
Randskår av panne av type som 18463/38. Skåret ligger nær i gods og glasur. Randd. 25 cm. Fig.18463/
218 o.
Skår av krukke i leirgods. Gulrødt gods, innv. lys gulgrønn glasur, delvis avskallet. Randd. 15 cm18463/
218 p.
4 sammenhørende skår av krukke i leirgods, derav 2 randskår. Rødt gods, inn- og utvendig pipeleirs begitning. Innv. avskallet blyglasur, utv. pålagte punkter i grønt og brunt under delvis avskallet blyglasur. Randd. 10 cm18463/
218 q.
5 randskår av 5 forskjellige krukker. Rødt gods, 3 har innv. blyglasur, 2 har innv. grønn glasur18463/
219 a.
Samling skår av fat i leirgods. Rødt gods, innv. spor av avskallet dekor i pipeleirs begitning med grønn og lys gul glasur. Randd. 28 cm18463/
219 b.
3 randskår av 3 forskjellige fat av samme type som 18463/2. Gult til rosa gods. Lys grønn glasur med dekor av konsentriske sirkler i brunt. Randd. 22 - 28 og 32 cm18463/
219 c.
Randskår av fat eller panne i leirgods. Rødt gods, innv. blyglasur, utsiden sotet Randd. 30 cm18463/
219 d.
Randskår av fat i leirgods. Gulhvitt gods, delvis avskallet blyglasur. Randd. 28 cm18463/
219 e.
Randskår av fat i leirgods. Rødt gods, innv. mørk grønn glasur. Randd. 25 cm.&gt; 18463/
219 f.
2 randskår av marmorert krukke av samme type som 18463/ muligens fra samme kar. Gult gods, inn- og utvendig blyglasur. På utsiden kamm-marmoreringer i mørkt brunt under glasuren18463/
219 g.
28 randskår av 26 forskjellige kar og fat18463/
220.
9 "grytestjerter" og
3 fragmenter av ører, alt i rødt leirgods. Endel av stykkene har spor av blyglasur. 18463/
221.
20 gryteføtter og
to bunnskår av rødt gods, de fleste føtter har spor av blyglasur, et par har spor av grønn glasur. 18463/
222 a.
Leirkarskår av middelaldersk type. Skåret har grått gods, med et rødgult skikt på innsiden. Utsiden er grønnglasert med brune striper. Spor av et relieffornament i brunt. Største mål 6 X 4,5 cm18463/
222 b.
Leirkarskår av middelaldersk type. Grått gods med dreiespor. Utvendig grønn glasur. Skåret kommer etter dreiesporene å dømme, fra skulderen av en stor buket krukke. Største mål 5 X 5 cm18463/
222 c.
Lite skår av middelaldersk type. Grått gods, på innsiden et tynt lysegrått skikt. Utsiden har grågrønn glasur. Største mål 3 X 2 cm18463/
223.
132 leirkarskår. Rødt gods, de fleste med innv. blyglasur. Noen få er uglaserte, med grønn glasur, eller inn- og utvendig blyglasur. 18463/
224.
38 leirkarskår, de aller fleste med rødt gods og dekor i pipeleirs begitning. 18463/214-18463/224 er funnet i binge H . 18463/
225.
24 leirkarskår, derav en fot, ett vannrett øre, ett stjertfragment, ett bunn- og ett randskår. 18463/
226 a.
Skår av rhinsk steingods. Lyst grått gods, grå glasert innside. På utsiden grå og blå glasur. Spor av relieff-dekor, en fisk under vannrette vulster18463/
226 b.
Skår av rhinsk steintøy. Mørkt grått gods. Innsiden gulhvit, utsiden mørkt brunglasert. Spor av relieffdekor, som ser ut til å være det nederste av skjegget til en "bartmann"18463/
227.
Fragment av rhombeformet vindusrute i grønt glass, kanten er tangbrutt. Største mål 6 X 4 cm. 18463/
228.
Kleberskår, tilsynelatende av et bolleformet kar. Utsiden er sotet. Største mål 8 X 4 cm. Karveggen er 1 cm. tykk. 18463/
229.
6 fragmenter av gulvfliser i tegl. Rødt gods, 3 fragmenter har spor av blyglasur. 18463/225-18463/229 er funnet i binge G . 18463/
230.
Randskår av fajansebolle. Gulhvitt gods, utv. blyglasur, innv. dekor i blått over tinnglasur. Dekoren består av sterkt stiliserte blomster i felter. 18463/
231 a.
Skår av rhinsk steingods. Grått gods, innsiden grågul, utsiden brunspraglet. Etter formen å dømme kommer skåret fra skulderen på en buket krukke18463/
231 b.
Skår av meget tynt rhinsk steingods. Grågult gods, lys sjokoladebrun inn- og utside18463/
231 c.
Skår av rhinsk steingods. Grått gods, grå inn- og utside18463/
232.
Skår av drikkeglass av klart glass med pålagte hvite striper. Største mål 2,5 X 2,5 cm. 18463/
233.
4 fragmenter av grønt vindusglass, derav ett med tangbrutt karnt. 18463/
234.
12 fragmenter av pipestilker. 18463/
235.
11 fragmenter av 2 eller flere fajanse veggfliser. Dekoren er elegant utført. 6 skår av en flis passer sammen, motivet her er en hyrdescene. På et av de andre fragmentene et tre. 18463/
236.
Fot av bronsegryte med trekantet tverrsnitt. Foten er brukket, tilsynelatende på grunn av en støpefeil. Største lengde 7 cm. 18463/
237.
Fragment av bolle eller gryte av lys grå kleber. Bevart er litt av bunn og karvegg, med nesten rettvinklet overgang. Bunndiameteren kan beregnes til ca. 20 cm. Bevart H. 4 cm. 18463/
238.
Fragment av sandsteinsbryne. 18463/
239 a.
Fragment av ovnskakkel i rødt leirgods med spor av grønn glasur. Fragmentet har sittet nær et hjørne, og hjørneornamentet, en stilisert blomst, er bevart18463/
239 b.
Fragment av relieffornert ovnskakkel? i rødt leirgods. Av dekoren bevart rester av en palmettliknende figur. 18463/230-18463/239 er funnet i binge H .18463/
240.
10 sammenhørende skår av en liten kanne av leirgods. Det er tilstrekkelig bevart til at formen på korpus kan bestemmes med stor sikkerhet. Nederst er det antydning av en utknepet rand med tommelinntrykk. Godset er lyst gult og hårdbrent, uten å være sintret. Innsiden er gråbrun, utsiden brunglasert, muligens saltglasur? Den nærmeste parallell til formen synes å være tyske "trichterkrug", og det dreier seg antakelig om et tysk kar, selv om det ikke er steingods. 18463/
241.
Samling skår av en stor leirkrukke, de fleste har latt seg lime sammen. Bevart er deler av bunn og karvegg. På det største skåret er to tommelinnknipninger på overgangen mellom bunn og side. Godset er rødt med gulrød overflate. Det er ikke spor av glasur. Engelsk? Bunndiameteren er 20 cm. Største d. har vært ca. 28 cm, bevart h. 9,8 cm. 18463/
242.
Samling skår av middelaldertype fra minst 4 kar. Skårene har utvendig grønn glasur, delvis med brune flekker. 18463/
242 a.
20 skår av mørkt grått gods med noe lysere overflate. De fleste har utv. grønn glasur. Et bunnskår har spor av utknipninger på overgangen til karveggen. 9 skår fra korpus eller hals har spor av pålagt dekor. (Listverk ?) Karets dimensjoner kan ikke bestemmes18463/
242 b.
14 skår, delvis med utv. grønn glasur. Godset er rødt med et grått skikt midt i. Endel skår viser at korpus har hatt inndreide ca. 0,5 cm. brede riller. Karets dimensjoner kan ikke avgjøres18463/
242 c.
2 randskår, det ene med ansats til en bred hank. Ikke sammenhørende, men antakelig fra samme kar. Godset er gråhvitt, glasuren lys grønn med brune flekker. Det ene skåret har en pålagt mørk brun stripe. Randd. ca. 11,5 cm. Hankens bredde ca. 5 cm18463/
242 d.
2 skår av mørkt grått gods med lys grå overflate på utsiden. Det ene har flekker av grønn glasur18463/
242 e.
3 skår av grått gods med lysere overflate på innsiden. Utsiden grønnglasert. Skårene kommer neppe fra samme kar. Det ene skåret er fra skulderen på en stor krukke18463/242a-e, 18463/
243.
3 fragmenter av 3 forskjellige brede hanker i leirgods. Grått gods, grønn glasur, den ene grønnglasert med brune flekker. Bredde 3 - 4 og 4 cm. 18463/
244.
16 skår av minst 12 leirkar, derav 4 randskår og 1 fot. Det dreier seg delvis om innvendig glaserte kokepotteskår av nyere tids karakter, som antakelig er sekundære innblandinger fra fundamentgrøfter. Et par skår kommer fra en krukke av samme karakter som 18463/240, men med tykkere gods. 18463/
245.
5 skår av rhinsk steintøy fra 5 forskjellige kar. 18463/
245 a.
Fotfragment med utknipninger. Fotens d. 6 cm. Grått gods, ut- og innvendig brun glasur. Bevart h. 4 cm18463/
245 b.
Skår av gult gods med utvendig brun glasur. Inndreide riller. Største mål 4 X 4 cm18463/
245 c.
Skår av mørkt grått gods med utvendig brun glasur. Utvendig inndreid en smal vulst og en rille. Største mål 3 X 2 cm18463/
245 d.
Skår av lyst grått gods, utv. sparsomt glasert i samme farge (lyst grått) . Inndreid 1 kraftig vulst og en rille utv. Største mål 5,5 X 5 cm18463/
245 e.
Skår av lyst gulgrått gods, uglasert. Største mål 4,5 X 3 cm18463/
246.
23 stykker av steikeheller av skifer. Samtlige har innhuggete riller på begge sider. 6 er kantfragmenter, der beregnet diameter veksler mellom ca. 28 og ca. 40 cm. 18463/
247.
6 cm lang og 1 cm. tykk rørknokkel med leddflate i begge ender. Midt på er boret et hull igjennom stykket. Hullets d. 0,4 cm. Ukjent funksjon, muligens knapp. 18463/
248.
Randskår av kleberkar av lys grå kleber. Under randen boret to huller med 0,5 cm diameter. Største mål 11,5 X 6 cm, tykkelse 1,5 cm. Randd. kan beregnes til 27 cm. 18463/
249.
Lite stykke flint med bruks-spor, antakelig ildflint. 18463/240-18463/249. er funnet i fyllmassene under Hus 1. 18463/
250.
12 leirkarskår, derav 10 med rødt gods og innv. blyglasur. 18463/
251.
Skår av butelje av grønt glass,
2 skår av grønt vindusglass. 18463/
252.
Stykke av steikehelle av skifer med rifler på begge sider. 18463/250-18463/252 er funnet i gulvlaget i Hus 2. 18463/
253.
Leirkarskår (engelsk ?). Grått gods, utsiden grønnglasert med pålagte brune punkter. Største mål 4 X 3,5 cm. 18463/
254.
Leirkarskår. Rødt gods, innv. blyglasur. Utv. inndreide smale riller. Største mål 3 X 2 cm. 18463/
255.
Fragment av krittpipehode. 18463/
256.
Fragment av grønt vindusglass med delvis tangbrutt kant. 18463/
257.
Kljåstein av kleber. Formen trekantet med hullet nær en spiss, hjørnene er avrundet. Største mål 18 X 13 cm. Tykkelsen er 2 cm. Vekt 1 kg. 18463/
258.
16 skår av en kleberøse med skaft. Kleberen er løs og dårlig. Inn- og utsiden er sterkt sotet. Bollens d. ca. 15 cm. H. ca. 8 cm. Skaftets lengde 9 cm., karveggen ca.1,5 cm. tykk. 18463/253-18463/258 er funnet i forbindelse med de trerestene som er kalt Hus 3. 18463/
259.
9 kljåstein av kleber og andre steinarter. De fleste har trekantet form med avrundete hjørner. Vekten i kg. er 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,5 - 0,6 - 0,6 - 0,75 - 0,8 - 0,8. Kljåsteinene 18463/259 lå samlet over en steinlegning ved binge B, som muligens kan være rester av et gulv. 18463/
260.
Fragment av "øreskål" i leirgods. Rødt meget finslemmet gods. På skulderen utvendig pipeleirsbegitning og glasur. Innvendig dekor i rosa, grønt og brunt over pipeleirs begitning. Randd. 16 cm, bevart h. 5 cm. 18463/
261.
Samling skår av stor forrådskrukke i leirgods. Rødt gods, inn- og utvendig mørk brun glasur. Randdiameter 26 cm. Høyden lar seg ikke avgjøre. 18463/
262.
58 randskår av ca. 50 forskjellige kar i leirgods. De fleste av kokepotter i rødt gods og med innv. blyglasur. 18463/
263.
1 hel og 3 fragmentariske "pottestjerter" og
6 fragmenter av ører i leirgods. 18463/
264.
26 hele og fragmentariske gryteføtter, leirgods. 18463/
265.
225 leirkarskår. De fleste i rødt gods med innv. blyglasur. 18463/
266 a.
Hals av steintøykrukke, rhinsk gods. Antakelig av samme type som 18463/133. Grått gods, utv. gråbrun glasur18463/
266 b.
Skår av rhinsk steintøy, muligens av "schnelle". Kremgult gods. Utsiden klart glasert med relieffdekor. Av dekoren synes en ornamental bord bestående av runde medaljonger med kors imellom. Under dette rester av et skjold med mannlige skjoldholdere. I skjoldets heraldisk høyre side en halv ørn, i den venstre to skråbjelker18463/
266 c.
Skår av rhinsk steintøy, muligens "bartmannskrug". Gulbrunt gods med tykk rosa begitning på innsiden. Utsiden spraglet lys brun. Av dekoren bevart et stilisert bladornament og rester av en innskrift i relieff. Bokstavene SMIRSV kan leses18463/
266 d.
4 skår av rhinsk steingods, fra samme kar. Grått gods, grå utside, innsiden rødbrun18463/
266 e.
Hankefragment av rhinsk steingods. Grått gods, spraglet, lys brun glasur18463/
266 f.
Bunnfragment i rhinsk steingods. Mørkt brunt gods, utsiden mørk brunspraglet. Bunnd. 6 cm18463/
266 g.
8 skår av like mange steintøykar, derav 3 med spor av dekor i blått, 1 skår har spor av enkel relieffdekor. De øvrige er brunglasert utvendig18463/
267.
17 fajanseskår med blå dekor. 18463/
268 a.
Stort krittpipehode. Formen nærmest som Alsvik: fig på s. 33 øverst. Stempel under knasten og på begge sider av denne18463/
268 b.
Fragment av krittpipehode med 7 cm av stilken. Stempel under knasten18463/
268 c.
65 fragmenter av krittpipestilker, derav 13 ornerte. Av de ornerte hører 4 til gruppen med "vridd" stilk, som kjennes fra Binge B, derav har 1 stempler. De resterende er dekorert med omløpende punktlinjer18463/
269.
stump av søyle av sandstein? Diameter 7,3 cm, h. 4 cm. 18463/
270.
4 fragmenter av steikeheller av skifer med rifler på begge sider. 18463/
271.
Svakt hvelvet skiveformet spinnehjul. Materialet er grått, meget dårlig brent leirgods. Hullet for tenen sitter litt eksentrisk. Diameter 5,2 cm, tykkelse 1,3 cm, hullets diameter 1 cm. 18463/
272.
2 porselens-skår med blå dekor, det ene ett bunn- det andre et randskår. 18463/
273.
Apotekerkrukke? i hvitt, meget tykkvegget, porselen. Krukken har fals for utvendig lokk, formen er sylindrisk. Muligens moderne. 18463/
274 a.
Randskår av krukke av klart glass. Randen sterkt utbrettet, formen har vært buket. Randd. ca. 13 cm. Skårets største dimensjoner 8,5 X 3 cm18463/
274 b.
Halsfragment av karaffel i lyst grønt glass, ornert med rifler som snor seg rundt halsen. Største mål 3 X 2 cm18463/
274 c.
Fot og noe av stetten til en pokal i klart, noe irisert glass. Stetten har nederst en vulst, over dette et sylindrisk parti som går ut i to snodde, buede grener. Bevart h. 4,5 cm18463/
274 d.
Skår av klart glass med pålagte tråder av hvitt glass. Tvers over skåret går en vannrett vulst. Største mål 3 X 1,5 cm18463/
274 e.
Randskår av drikkeglass av tynt grønt glass. "Rhømer" ?. Randd. 4,5 cm, bevart h. 3, 2 cm
18643/275.
7 leirkarskår, derav 2 bunnskår og ett hankefragment, av middelaldersk type. Det ene bunnfragmentet har utknipninger og er uglasert, det andre har utvendig grønn glasur. Skårene stammer fra minst 4 forskjellige kar, etter godset å dømme. 18463/
276 a.
29 randskår av 27 leirkar, de fleste har rødt gods og innv. blyglasur18463/
276 b.
7 fragmenter av grytestjerter i leirgods,
3 hankefragmenter i leirgods,
7 gryteføtter i leirgods18463/
276 c.
64 leirkarskår, de fleste av rødt gods med innv. blyglasur18463/
277.
34 fajanseskår, derav 23 med dekor i blått, de øvrige er udekorert. 18463/
278 a.
Fragment av "bartmannskanne" i rhinsk steintøy. Fragmentet er fra halsen, med det meste av bartmannens ansikt bevart. Godset er mellomgrått med lys brun spraglet glasur utvendig. St. h. 6,5 cm18463/
278 b.
Fragment av "bartmannskanne". Av dekoren bevart fragment av bartmannens skjegg og rester av en relieffinskripsjon. Grått gods, gulgrå innside, lys brun spraglet utside18463/
278 c.
Fragment av relieffornert kanne i rhinsk steingods. Gulgrått gods, rosa innside, utsiden mellombrun, småspraglet. Av dekoren bevart en fembladet rose og bokstavene D G O av et inskripsjonsbånd18463/
278 d.
Fragment av rhinsk steintøy. Mellomgrått gods, innsiden beige, utsiden mørkebrun, småspraglet. Av relieffdekoren bevart 2 stiliserte eikeblader på kvist18463/
278 e.
Fragment av relieffdekorert rhinsk steingods. Gods og innside grå, utsiden grå med noe blått i dekoren. Denne består av stiliserte bladornamenter og et uleselig inskripsjonsbånd18463/
278 f.
4 fragmenter av rhinsk steingods av 4 forskjellige kar. Grått gods, innsiden beige, utsiden grå med relieffdekor og spor av blått18463/
278 g.
3 randskår av rhinsk steingods av 3 forskjellige krukker. Grått gods og overflate, spor av dekor i blått18463/
278 h.
Randskår av rhinsk steingods. Grått gods, inn- og utside gråbrun, utsiden sparsomt glasert18463/
278 i.
Randskår av rhinsk steingods. Grått gods18463/
278 h.
Randskår av rhinsk steingods. Grått gods, innsiden lys brun, utsiden mellombrun, spraglet18463/
278 i.
Randskår av rhinsk steingods. Grått gods, inn- og utsiden gråbrun, utsiden sparsomt glasert18463/
278 k.
Fot av rhinsk steingods. Godset lyst grått med et noe mørkere skikt nær overflaten. Innsiden beige, utsiden mørk brun. Utknipninger rundt kanten av bunnen. Fotens d. 15 cm, bev. h. 5,5 cm18463/
278 l.
Fot av rhinsk steintøy. Lyst grått gods, innsiden gulgrå, utsiden lyst brun. Unknipninger rundt kanten av bunnen. Fotens d. 13 cm, bevart h. 4, 5 cm18463/
278 m.
21 skår av like mange forskjellige kar av rhinsk steingods. Derav 4 bunnskår og ett hankefeste. De fleste har grått gods og utvendig brun glasur. 5 fragmenter er utvendig brunspraglet18463/
279 a.
Fragment av skål av klart glass med pålagte klare glasstråder. Største mål 6 X 5 cm18463/
279 b.
Lite fragment av grønt glass, med en pålagt flat tverr-riflet tråd. Muligens av et passglass. St. mål 2 X 1 cm18463/
279 c.
Lite fragment av grønt vindusglass med spor av bemaling i rødt. St. mål 2,5 X 2,3 cm18463/
280 a.
Ett helt og to fragmentariske krittpipehoder. Det hele hodet har form omtrent som Alsvik fig. 33 i midten. På baksiden av hodet stempel. Det ene fragmentariske hodet har under knasten stempel18463/
280 b.
35 fragmenter av krittpipestilker, derav 9 med dekor18463/
281.
Ovnskakkelfragment i rødt uglasert leirgods. Fragmentet fremstiller en mann i 1500-talls drakt, bevart er skuldre, skjegg og venstre arm. Største mål 7 X 7 cm. 18463/
282.
Jernkniv med skaft av ben. Bladet har har parallell egg- og rygglinje og spisser mot odden fra både rygg og egg. Overgangen til skaftet er fortykket. Benskaftet er dekorert med en innrisset bord av stiliserte blader på hver side, og 6 små innlagte knapper av ben, hvorav 4 nu mangler. Øverst har skaftet hatt en knapp som nu mangler. L. 19,5 cm, derav bladet 10 cm. 18463/
283 a.
1 nesten komplett butelje av grønt glass, limt av skår. Formen er som 18463/197 b. St. d. 15 cm, h. 16 cm18463/
283 b.
Fragmentarisk butelje av samme form som 283 a18463/
284.
4 fragmenter av skiferbryner, derav et lite hengebryne med rest av opphengingshullet. Største mål henholdsvis 20 X 5 cm, 8,5 X 2 cm, 8 X 2 cm, og 6 X 0,8 cm. 18463/
285.
Fragmentarisk arkitekturdetalj i kleber. Fragmentet består av en rund, svakt buet list, som på den konvekse siden har spor av å være brutt av et større stykke. Listens d. 3 cm., lengde 11 cm. 18463/
286.
Fiskesøkk av kleber. Formen er spissoval med rundt tverrsnitt, i begge ender hull med diameter 0,6 cm. St. l. 12 cm, st. d. 3,5 cm. 18463/
287.
2 sammenhørende randskår av et kleberkar, det ene har et lite knottformet øre. Mellomgrå fast kleber, utsiden sotet. Randd. 21 cm, bevart h. 7,5 cm. 18463/
288.
Vabein av elg- eller reinsdyrhorn. På oversiden en lett buet sliteflate for snøret med små vulster ved kantene. På undersiden en tapp feste av vabeinet, og en innskåret fals for anlegget mot båtripen. I ett hjørne nederst boret et hull med d. 0,5 cm. St. l. 11,5 cm. 18463/
289.
Lite fragment av dobbeltkam av bein, midtskinnen har vært prydet med 2 langsgående riller. St. mål 1,5 X 1,2 cm. 18463/
290.
Beinstykke med spor av tilskjæring. Stykket har firkantet tverrsnitt og smalner mot den ene enden. St. l. 21,5 cm, st. br. 4 cm. 18463/
291.
Fragment av grovt glattstrikket tekstil med spor av en søm. St. mål 30 X 20 cm. 18463/
292.
2 små lærfragmenter med sømspor. Funnene 18463/275-18463/292 er fra øvre fyllmasser i felt 2. 18463/
293.
3 leirkarskår av middelaldertype, derav ett bunnskår. Rødt gods, spor av brunlig og grønn glasur. Neppe fra samme kar. 18463/
294.
2 sammenhørende skår av osteform? av leirgods. Det ene er et randskår, det andre har påsittende vannrett øre. Randd. 12 cm, st. d. 20 cm, bevart h. 8 cm. 18463/
295.
26 leirkarskår, derav 1 fot, ett randskår og ett ørefragment. De fleste har rødt gods og innv. blyglasur. Funnene 18463/293-18463/295 er gjort over steinlegningen vest for Binge B i felt 1. (Kfr. kljåsteinene 18463/259) 18463/
296.
2 sammenhørende randskår av en liten kleberbolle, det ene med et lite "knottformet" øre ved randen. Randd. 15 cm, bevart h. 6,5 cm. 18463/
297.
3 fragmenter av kleberkar, derav ett vannrett øre. 18463/
298.
11 fragmenter av steikeheller av skifer med krysshugging på begge sider. 6 er randfragmenter, beregnet diameter ligger omkring ca. 30 cm. for alle stykker. 18463/
299.
Brynefragment av grå skifer, st. mål 12 X 2,5 cm. 18463/
300.
3 fragmenter av elg- eller reinhorn med snittmerker. 18463/
301.
2 sammenhørende fragmenter av en skinne til en sammensatt beinkam. Skinnen har hveåvet tverrsnitt og hull etter 9 små nagler. St. l. 5,2 cm, st. br. 1 cm. 18463/
302.
Liten ringspenne av kopperlegering. Selve spennen er sirkelrund, laget av en bronsetråd med rundt tverrsnitt. Endene er hamret flate og rullet opp. Tornen er laget av en bronsestrimmel som er spisse til i en ende, den andre er bøyet rundt spennen. En opprullet ende mangler, ellers komplett. Spennens d. 2,4 cm. 18463/
303.
2 stykker ildflint. Funnene 18463/296-18463/303 er fra bunnlaget i felt 1. 18463/
304.
2 leirkarskår av middelaldertype. Godset er lagdelt med grå kjerne og rød overflate, det ene skåret har spor av utvendig grønn glasur. 18463/
305.
Randskår av mørkt grått, delvis sintret gods. Forvridd, antakelig brannskadd. 18463/
306.
2skår av grått uglasert steingods, tilsynelatende fra samme kar. 18463/
307.
3 skår av steingods fra to forskjellige kar. Grått gods, utvendig sparsom brun glasur. 18463/
308.
10 leirkarskår, derav 2 randskår og ett fotfragment. De fleste har rødt gods og innvendig blygalsur. 18463/
309.
3 skår av grønne buteljer,
1 skår av blått glass,
1 skår av grønt vindusglass. 18463/
310.
Randfragment av kleberbolle, limt av skår. 3 cm under randen er et hull med d. 1,5 cm. Randd. 19 cm, bevart h. 8 cm. 18463/
311.
Randskår av kleberbolle. Randd. 16 cm, bev. h. 5,5 cm. 18463/
312.
Randskår av kleberkar. Randd. 28 cm, bevart h. 9 cm. Utsiden sterkt sotet. 18463/
313.
Randskår av kleberbolle med riflet utside. Randd. ca. 25 cm, bev. h. 5,5 cm. Utsiden sotet. 18463/
314.
Randskår av kleberbolle med riflet utside. Randd. 28 cm, bev. h. 10 cm. Utsiden sterkt sotet. 18463/
315.
Randskår av kleberbolle. Randd. 30 cm, bevart h. 15 cm. Utsiden sterkt sotet. 18463/
316.
Skår av kleberkar med påsittende vannrett øre. St. mål 8,5 X 6 cm, øret 7 X 2,5 X 2 cm. 18463/
317.
11 kleberskår av forskjellige kar. 18463/
318.
Sandsteinsplate med en l cm. bred, halvrund slipefure tvers over. St. mål 9,5 X 6 cm. 18463/
319.
Fragmentarisk kljåstein av kleber. Steinen har hatt den vanlige tresidete formen med spissen opp, nu mangler et stykke nedentil. St. mål 13 X 10 cm. Vekt 0,5 kg. 18463/
320.
Grovt tilhugget kleberstykke, antakelig del av en kljåstein. På en side hugget inn en spissoval fordypning som antakelig er en støpeform for fiskesøkker i bly. Stykkets største mål er 15 X 12 cm, fordypningen er 9 X 2,5 X 2,5 cm. 18463/
321.
Tekstilfragment, finvevet firskaft. Fargen nu brun. 17 X 1,5 cm. 18463/
322.
Tekstilfragment, diagonalkyper. Fargen nu mørk brun, nesten sort. Ganske meget lo bevart. St. mål 13 X 9 cm. 18463/
333.
Lite tekstilfragment i toskaft. Fargen gråbrun, spor av en søm. 18463/
334.
Tekstilfragment, kraftig valket, antakelig firskaft. Sammenbrettet i flere lag, så dimensjonene kan ikke bestemmes sikkert. 18463/
335a.
Doppsko til enegget kniv i kobber eller kobberlegering. Består av to halvdeler som er slagloddet sammen langs smalsidene, der det er en tydelig fuge. På begge sider ens dekor, En vinget drage. St. l. 9 cm.18463/
335b.
Grovt tilskåret ravstykke, formen er tilnærmet konisk. St. d. 2 cm., h. 2,5 cm .18463/
336.
Halvkuleformet, litt flattrykt spinnehjul av finkornet grå sandstein. D. 2,7 cm, h. 1,5 cm. Hullets d. 1,5 cm. 18463/
337.
Linseformet spinnehjul, eller meget stor perle, av lyst blågrønt glass. D. 2,3 cm., hullets d. 0,7 cm. Tykkelse 1 cm. 18463/
338.
Fragment av beinkam. Kammen har hatt buet overstykke med pånaglete skinner, og har antakelig vært satt sammen av flere deler. I overstykket spor av 5 naglehull, dels med rester av metallnagler. St. l. 5,5 cm, overstykkets største bredde 2,5 cm. 18463/
339.
5 sammenhørende fragmenter av en sammensatt beinkam. Bevart er to stykker av selve kammen og tre fragmenter av skinnen, som nu er limt på plass på det ene kamfragmentet. Skinnen er dekorert med parvis anbrakt tverrstreker. Kammens bredde er 3 cm., fragmentetes samlete lengde 5 cm. 18463/
340.
To stykker rein- eller elghorn med snittmerker. 18463/
341.
Det meste av en høyresko av middelaldertype. Overlæret er nesten fullstendig bevart i to fragmenter. Av sålen mangler hælen. Langs kanten av overlæret er skåret spalter, muligens for en trekkreim. Foran på overlæret en langsgående dekorativ søm. Sålens største lengde 24 cm, st. br. 8,5 cm. Fig.. 18463/
342.
Store deler av en venstresko av middelaldertype. Det meste av såle og overlær er bevart. Foran på overlæret dekorative oppsplittinger og spor av langsgående dekorativ søm. Sålens største mål ca. 20 X 8 cm. 18463/
343.
Rester av venstresko av middelaldertype. Overlæret foreligger temmelig komplett i fragmenter, av sålen finnes små rester. Overlæret ser ut til å ha vært samlet med en langsgående søm foran. 18463/
344.
Rester av sko av middelaldertype. Bevart er forreste del av såle og overlær. 18463/
345.
Rester av såle og overlær til en høyresko av middelaldertype. Etter størrelsen av sålepragmentet å dømme, dreier det seg om en barnesko. Overlæret har hatt små slisser for trekkreim langs overkanten. 18463/
346.
Fragmentarisk såle av middelaldertype, tåen mangler. St. mål 21 X 7 cm. 18463/
347.
Meget fragmentarisk såle av middelaldertype. St. l. 18 cm, st. b. 8,5 cm. 18463/
348.
Samling lærfragmenter, derav enkelte med spor av sømmer. Funnene 18463/304-18463/348 er fra bunnlaget i felt 2. 18463/
349.
Hals med hank og litt av korpus av en "bartmannskanne". "Bartmannens" ansikt og litt av skjegget er bevart. Godset og innsiden er lysegrå, utsiden spraglet, mørk brun til gråbrun. Bevart h. 15 cm. 18463/
350.
Stort fragment av en "stjertpanne". Randprofilen og glasuren ligger nær 18463/38. Godset er gulrødt, glasuren innvendig gulgrønn. Randd. 25 cm. 18463/
351.
Samling skår av "trønderfat" med innvendig dekor i grønt og pipeleirs begitning. Randd. 36 cm, h. 7,5 cm. 18463/
352a.
75 leirkarskår, derav 21 randskår, 7 føtter, 4 hankefragmenter og 2 "stjerter". De fleste har rødt gods og innvendig blyglasur.18463/
352b.
6 skår av rhinsk steingods. Av disse er 1 bunnskår med tettstilte utknipninger og 1 hankefragment. Funnene 18463/349-18463/352b er funnet under maskinell tomtegravning før og etter den egentlige utgravning.18463/
353.
Fragmentarisk kleberkvader med steinhuggermerke. Kvaderen er funnet i kanten av steinlegningen vest for Binge B. i felt 1. 18463/
354.
Arkitekturdetalj hugget i kleber. Etter formen å dømme kan det neppe være annet enn en del av midtsprossen i et koplet vindu. Funnet i bunnlaget i felt 1. 18463/
355.
Prøver av gul og rød murstein fra kjellerne mot Krambugata. 18463/
356.
Samling leirkarskår,
hankefragment av steintøy. Funnet ved grunngravningene for Folkets Hus, innlevert uten nærmere funnopplysninger til utgravningene ved Lilletorget