NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

18542.
Nye funn fra steinalder
boplassen på Gjermoen av Hestun (g.nr. 2), Vevelstad s., Tjøtta pgd., Nordl. (matr.nr. 1816000020000)

a.
En enegget miniatyrkniv av skifer som nærmest kan sammenstilles med fig. 49-50 hos G. Gjessing, Y. st. a. i N.N. Ryggen er også eggslipt. L. 6,3 cm.
b.
To små fragmenter av 2 skiferkniver.
c.
Spydspiss av skifer uten mothaker, av form nærmest som Gjessing, anf. arb. fig. 111 og 113, men med asymmetriske egglinjer. Eggen er på begge sider tilslipt bare med en smal rand, forøvrig er den hugget, skjønt den ene side er delvis slipt ned mot basis. Muligens kan det dreie seg om et emne. L. 12,2 cm.
d.
2 tilhuggete emner, det minste delvis slipt, til eneggete skiferkniver av hovedform Gjessing, anf. arb. fig. 48-50. L. 13,7 og 11,9 cm.
e.
Et tilhugget, muligens avbrutt emne til en spydspiss av skifer med slipespor på den ene side.
f.
Tre delvis tilhuggete, smale stykker av skifer som muligens er emner til spydspisser. Et par av dem har spor av sliping, det ene på den bredeste ende slik at stykket kan minne om en meisel. St. l. 9,2 cm.
g.
Et smalt og et bredere stykke av skifer med sagespor. Muligens emner til pilespisser. St. l. 5 cm.
h.
2 små spaltestykker av flint.
i.
Et lite, tynt stk. av kleberstein av tilnærmet rektangulær form, men den ene kortside er skrått avskåret og går ut i en spiss. På midten er et uregelmessig hull.
Funnene er samlet opp/ etter den sterke sandflukt som til stadighet er virksom på boplassen. Kleberstykket litt. i. synes å være yngre enn det øvrige materiale, og det har også skår etter skarpt redskap, men det ble funnet sammen med annen kleberstein ved et av boplassens ildsteder.Gave fra finneren Arnt O. Åsvang.