NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

T18842
/1-295
kirkefunn fra eldre jernalder/yngre jernalder/middelalder/nyere tid fra MÆRE KIRKE , MÆRE (3), STEINKJER K., TRØNDELAG:

1) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. Personen til venstre har kort hår, er kledd i kjortel og støtter et sverd/en stav i bakken foran seg. Personen til høyre har oppsatt hår, er kledd i lang kjole med kortere overkjole/kjortel samt kappe. Denne har to runde former på brystet som kan være skålspenner. Platen er innrammet av en perlet bord. En av fire gullgubber som er preget med samme stempel (sml. T 18842:5, 6, 12). - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 0,9 cm, st.b. 0,7 cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 0,9 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
2) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Nærmest komplett, men sterkt skadet flere steder langs ytterkant, og noe krøllete. Rektangulær plate. Preget er noe utydelig, men viser to motstående figurer i profil. Siden ytterkanten er sterkt skadet, er det ikke mulig å se hvorvidt platen har hatt innramming eller ikke. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,1 cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
3) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. Personene er kledd i ulike kjortler. Platen er innrammet av en enkel linjebord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,3cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
4) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil som begge griper framfor seg om et et sverd som står i bakken mellom dem. Personen til venstre har kort hår og er kledd i kjortel. Personen til høyre har lengre hår, er kledd i lang kjole med kappe. Platen er innrammet av en perlet bord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,4cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
5) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett, men med skade i øvre høyre hjørne. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. Personen til venstre har kort hår, er kledd i kjortel og støtter et sverd/en stav i bakken foran seg. Personen til høyre har oppsatt hår, er kledd i lang kjole med kortere overkjole/kjortel samt kappe. Denne har to runde former på brystet som kan være skålspenner. Platen er innrammet av en perlet bord. En av fire gullgubber som er preget med samme stempel (sml. T 18842:1, 6, 12). - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 0,9 cm, st.b. 0,7 cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 0,9 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
6) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. Personen til venstre har kort hår, er kledd i kjortel og støtter et sverd/en stav i bakken foran seg. Personen til høyre har oppsatt hår, er kledd i lang kjole med kortere overkjole/kjortel samt kappe. Denne har to runde former på brystet som kan være skålspenner. Platen er innrammet av en perlet bord. En av fire gullgubber som er preget med samme stempel (sml. T 18842:1, 5, 12). - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 0,9 cm, st.b. 0,7 cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 0,9 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
7) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate. Preget er noe utydelig, men viser to motstående figurer i profil. Mellom figurene vises en høy gjeterstav med svunget topp. Platen er innrammet av en perlet bord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,1 cm.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
8) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 0. Gullgubbe av gull. Komplett. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil som rekker armene mot hverandre. Personen til venstre har langt hår og er kledd i lang kjole, personen til høyre har kortere hår og er kledd i kjortel med belte i livet. Platen er innrammet av en enkel linjebord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,3 cm, st.b. 0,9 cm. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figurene framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,3 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.19 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
9) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 0. Gullgubbe av gull. Komplett. Kvadratisk plate med to motstående figurer i profil som rekker armene mot hverandre. Detaljene i preget er noe utydelig, men personen til venstre er kledd i lang kjole, mens personen til høyre ser ut til å ha bukser og kjortel med splitt/spiss kappe. Platen er innrammet av en perlet linjebord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,05 cm, st.b. 1 cm, vekt 0,2 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figurene samt "perlene" i innrammingen framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.2 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
10) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 0. Gullgubbe av gull. Komplett, men har en rift gjennom venstre halvdel. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. De har en lang gjeterstav med svunget topp mellom seg. Figuren til venstre er noe utydelig (pga. rift i platen), men ser ut til å være kledd i bukser, kjortel og kappe. Figuren til høyre er kledd i kjole, lang kappe og har en lang flette på ryggen. Platen er innrammet av en linjebord med jevne hakk. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,3 cm, st.b. 1,1 cm, vekt 0,18 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figurene samt borden i innrammingen framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,3 cm. B: 1,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.18 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
11) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Noe fragmentert, skadet i øvre høyre og nedre venstre hjørne. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil. Preget er noe utydelig. Personen til høyre er kledd i bukser, og det ser ut som de to har en stav mellom seg. Platen har ingen innramming. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1 cm, st.b. 0,9 cm, vekt 0,12 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figurene framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.12 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
12) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragment, høyre halvdel og nedre kant er borte. Rektangulær plate med figur i profil. Personen på venstre side er kledd i kjortel med belte i livet og har kort hår. Personen er i omfavnelse med en annen person til høyre, men kun den utstrakte armen er tydelig på denne. Platen er innrammet av en perlet linjebord. En av fire gullgubber som er preget med samme stempel (sml. T 18842:1, 5, 6). - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,1 cm, st.b. 0,7 cm, vekt 0,16 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figuren samt borden i innrammingen framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.16 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
13) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Noe fragmentert, skadet i øvre høyre hjørne. Rektangulær plate med to motstående figurer i profil som rekker armene mot hverandre. Personen til venstre har dekorert hjelm/hår på hodet og er kledd i en lang kjole med spiss, lang kappe. Personen til høyre er utydelig, men ser ut til å være kledd i bukser og kjortel. Platen er ikke tydelig innrammet, men har ujevne sidekanter som ligner en perlet bord. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,2 cm, st.b. 1,05 cm, vekt 0,11 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figurene samt perlene i borden i innrammingen framstår som forhøyninger.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,2 cm. B: 1,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.11 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
14) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragment, høyre halvdel er klippet bort. På venstre halvdel ses en figur i profil kledd i bukser og kjortel med belte i livet. Denne har spiss hake, mulig skjegg, og den ene armen henger ned langs siden. Platen har ingen innramming. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1 cm, st.b. 0,4 cm, vekt 0,1 gram. (Platen er tolket med positivt avtrykk vendt opp, slik at figuren framstår som forhøyning.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1 cm. B: 0,4 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.1 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
15) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragment av et øvre hjørne av en gullgubbe med deler av et hode og et øye synlig i profil. Platen har ingen innramming. -Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 0,9 cm, st.b. 0,9 cm, vekt 0,1 gram. (Det er usikkert hva som er positiv og negativ pregningsside på fragmentet.)Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 0,9 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.1 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
16) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragmentert. Platen er preget med to enkle, priklede linjer som møtes i en spiss etter ca 3/4 av platens lengde (sml. T 18842:20). Platen har ingen innramming. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,1 cm, st.b. 0,8 cm. [Gjenstanden var for lett til å kunne veies].Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,8 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
17) Blikk av gull . Antall fragmenter: 0. Plate / gullblikk av gull. Komplett rektangulær plate med liten skade ytterst på et hjørne. Platen er noe krøllet, men ikke preget. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,15 cm, st.b. 0,9 cm, vekt 0,15 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.15 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
18) Blikk av gull . Antall fragmenter: 0. Plate / gullblikk av gull. Fragmentert plate av uregelmessig form med to rettklipte sidekanter. Platen er noe krøllet, men ikke preget. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1 cm, st.b. 1 cm, vekt 0,14 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1 cm. B: 1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.14 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
19) Blikk av gull . Antall fragmenter: 0. Plate / gullblikk av gull. Plate av langsmal rektangulær form med rettklipte sidekanter. Platen er noe krøllet, men ikke preget. - Funnsted/lag: Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst. St.l. 1,85 cm, st.b. 0,8 cm, vekt 0,16 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst Fnr: ?. Mål: L: 1,9 cm. B: 0,8 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.16 gram.Gjenstanden er skilt fra opplysninger om det opprinnelige funnummeret og kan ikke relateres til sikker funnkontekst
20) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragment. Platefragmentet har spor etter pregning i form av tre parallelle priklede linjer (sml. T 18842:16). Fragmentet er sortert ut fra samlingen gullbiter, T 18842:21, under konservering. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. -94. (fnr. 1022:2). St.l. 0,5 cm, st.b. 0,3 cm. [Gjenstanden var for lett til å kunne veies]. (I funnlista er funnkontekst oppgitt slik: "under stein i brunt lag" , mens på funnposen står: "i brun jord". Oppdelingen av fnr. 1022 i 1022:1 og 1022:2 er antagelig gjort under konserveringen. På funnposen står oppgitt "14 gullbiter og en avklippet gullstrimmel", mens i funnlista står "Gullgubbe?".)Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. +94. Fnr: 1022:2. Mål: L: 0,5 cm. B: 0,3 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. +94.
21) Blikk av gull . Gjenstandsdel: fragment . Antall fragmenter: 13. 13 fragmenter av gull, små fragmenter og oppklipte stykker av gullblikk, blant annet en lengre strimmel. T 18842:20 er sortert ut herfra under konservering. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. -94. (fnr. 1022:1). St.l. 0,8 cm. Gjenstandene var for lette til å kunne veies. (I funnlista er funnkontekst oppgitt slik: "under stein i brunt lag" , mens på funnposen står: "i brun jord". Oppdelingen av fnr. 1022 i 1022:1 og 1022:2 er antagelig gjort under konserveringen. På funnposen står oppgitt "14 gullbiter og en avklippet gullstrimmel", mens i funnlista står "Gullgubbe?".)Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. +94. Fnr: 1022:1. Mål: L: 0,8 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipet, S. brink, ca 26,1x-26x og 8,2y under stein i brun jord. Niv. +94.
22) Blikk av gull . Gjenstandsdel: fragment . Antall fragmenter: 7. 7 gullbiter, små fragmenter og oppklipte stykker av gullblikk. - Funnsted/lag: Skipets midtre del, S. brink, ca 26x og 8,5y (fnr. 1030). St.l. 0,5 cm. Gjenstandene var for lette til å kunne veies. (I funnlista står om fnr. 1030 at dette skal værer "3 små gullbiter". På funnposen står det "7 små gullbiter", men der er tallet 7 skrevet med annen penn enn øvrig tekst.)Skipets midtre del, S. brink, ca 26x og 8,5y Fnr: 1030. Mål: L: 0,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipets midtre del, S. brink, ca 26x og 8,5y
23) Blikk av gull . Antall fragmenter: 0. Plate / gullblikk av gull. Plate av uregelmessig form. Platen er noe krøllet, men ikke preget. - Funnsted/lag: Skipets midtre del, S. brink, f. i stolpehull 2 (fnr. 1034). St.l. 1,05 cm, st.b. 0,7 cm, vekt 0,11 gram. (Funnkontekst jf. funnliste: "Skipets midtre del, S-side, i sist utgravde del av stolpehull 02". Funnkontekst jf. funnpose:" f. i gjenstående parti av stolpehull 2. Sørbrinken, under steinene mrk 1-2 pl VI, sørsiden, midtre del. I mørk humuspreget masse".)Skipets midtre del, S. brink, f. i stolpehull 2 Fnr: 1034. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.11 gram.Skipets midtre del, S. brink, f. i stolpehull 2
24) Blikk av gull . Antall fragmenter: 1. Plate / gullblikk av gull. Fragment av oppklippet gullblikk uten spor etter pregning. - Funnsted/lag: Skipets N.V. hjørne, f. i gravfyll under stein tilhørende steinsetting. (fnr. 1044). St.l. 0,5 cm, st.b. 0,15 cm, vekt 0,05 gram. (Gjenstandstype er i funnlista oppgitt som "Gullgubbe" og på funnpose oppgitt som " Lite gullblikkstykke". Jf. funnpose står mer om funnkontekst: "under stein mrk 79, pl VI NV. Hjørne.")Skipets N.V. hjørne, f. i gravfyll under stein tilhørende steinsetting. Fnr: 1044. Mål: L: 0,5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.05 gram.Skipets N.V. hjørne, f. i gravfyll under stein tilhørende steinsetting.
25) Gullgubbe av gull . Antall fragmenter: 1. Gullgubbe av gull. Fragmentert og krøllet plate av uregelmessig form, men med svake spor etter pregning. - Funnsted/lag: Skipets V. del, f. på bunnen av kirkegårdslaget under nedgraving for grav, helt nede på naturbakken. Niv. -278. (fnr. 1055). St.l. 1,05 cm, st.b. 0,7 cm, vekt 0,07 gram. (På funnposen står opplyst at gjenstanden er funnet "under nedgraving for grav", mens i funnlista står "i nedgraving for grav". "Helt nede på naturbakken " står imidlertid oppgitt begge steder, og skulle tilsi at under nedgraving for grav er korrekt angivelse av funnsted.)Skipets V. del, f. på bunnen av kirkegårdslaget under nedgraving for grav, helt nede på naturbakken. Niv. +278. Fnr: 1055. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.07 gram.Skipets V. del, f. på bunnen av kirkegårdslaget under nedgraving for grav, helt nede på naturbakken. Niv. +278.
26) Tråd av gull/silke . Antall fragmenter: 1. Tråd av gull og silke. To tråder sammenspunnet i z. Hver av trådene er lagt rundt en kjerne av silke. - Funnsted/lag: Koret, bak alter. I kabelgrøft. (fnr. 535). St.l. 10,5 cm, st.t. 0,2 cm, vekt 0,25 gram.Koret, bak alter. I kabelgrøft. Fnr: 535. Mål: L: 10,5 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.25 gram.Koret, bak alter. I kabelgrøft.
27) Perle av gull . Antall fragmenter: 0. Perle av gull. - Funnsted/lag: Skipet. S. brink, ca 26x / 8,6y, i svartbrun humuspreget jord med flekker av naturbakke og kullbiter, i antatt stolpehull, nivå -120. (fnr. 1025). [Perlen er bortkommet]. (Gjenstanden ble ikke funnet under katalogiseringen, og er følgelig ikke registrert.)Skipet. S. brink, ca 26x / 8,6y, i svartbrun humuspreget jord med flekker av naturbakke og kullbiter, i antatt stolpehull, nivå -120. Fnr: 1025. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipet. S. brink, ca 26x / 8,6y, i svartbrun humuspreget jord med flekker av naturbakke og kullbiter, i antatt stolpehull, nivå -120.
28) Fingerring av sølv . Antall fragmenter: 0. Fingerring av sølv. Av flat ten med vag fure langs midten på utsiden. - Funnsted/lag: Skipet. I prøvefelt, i brent lag under bygningsmasse, mellom 32-33x. (fnr. 44). Diam. 1,85 cm , bredde 0,4 cm, vekt 0,595 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet. I prøvefelt, i brent lag under bygningsmasse, mellom 32-33x. Fnr: 44. Mål: L: 0 cm. B: 1,9 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.59 gram.Skipet. I prøvefelt, i brent lag under bygningsmasse, mellom 32-33x.
29) Fingerring av sølv . Antall fragmenter: 0. Fingerring av sølv. Av flat ten med vag fure langs midten på utsiden. Pyntet med fasettslipt stein av koboltblått glass (0,6cm i diam.). Ringen er flatklemt og oval i formen. - Funnsted/lag: Koret, s. for muret gravkammer, i flisblandet fyllmasse over graver. (fnr. 96). Diam. 2,6 cm, bredde 0,2 cm, vekt 0,801 gram. (På funnposen: "Funnet i fyllmasse i gravkammer i kor nv. hjørne".)Koret, s. for muret gravkammer, i flisblandet fyllmasse over graver. Fnr: 96. Mål: L: 0 cm. B: 2,6 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.8 gram.Koret, s. for muret gravkammer, i flisblandet fyllmasse over graver.
30) Smykkestein (glassfluss ) av glass . Antall fragmenter: 0. Stein av asurblått glass til fingerring. Fasettslipt med flat underside og spisset overside. - Funnsted/lag: Korets midtparti, sør for 1700-talls begr. i fyllm. renset fram av nedgr. innsidene. (fnr. 172). St.b. 1 cm, St.h. 0,6 cm, vekt 0,943 gram.Korets midtparti, sør for 1700-talls begr. i fyllm. renset fram av nedgr. innsidene. Fnr: 172. Mål: L: 0 cm. B: 1 cm. T: 0 cm. H: 0,6 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.94 gram.Korets midtparti, sør for 1700-talls begr. i fyllm. renset fram av nedgr. innsidene.
31) Perle (tønneformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av lyserødt glass. Tønneformet. Perlen har svake striper i overflaten som etter fingeravtrykk (sml. T 18842:31). - Funnsted/lag: Koret, i omrotede masser utenfor gravkammer, over nyere tids begr. (fnr. 54). St.b. 0,6 cm, St.h. 0,6 cm, vekt 0,343 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Koret, i omrotede masser utenfor gravkammer, over nyere tids begr. Fnr: 54. Mål: L: 0 cm. B: 0,6 cm. T: 0 cm. H: 0,6 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.34 gram.Koret, i omrotede masser utenfor gravkammer, over nyere tids begr.
32) Perle (skiveformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av lyserødt glass. Skiveformet. Perlen har svake striper i overflaten som etter fingeravtrykk (sml. T 18842:31). - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. (fnr. 107). St.b. 0,7 cm, St.h. 0,4 cm, vekt 0,269 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. Fnr: 107. Mål: L: 0 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0,4 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.26 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del.
33) Perle (skiveformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av lyst gult glass. Skiveformet. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. (fnr. 107). St.b. 0,6 cm, St.h. 0,25 cm, vekt 0,257 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. Fnr: 107. Mål: L: 0 cm. B: 0,6 cm. T: 0 cm. H: 0,3 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.25 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del.
34) Perle av glass . Antall fragmenter: 1. Perle av sort glass, fragment av den ene halvdelen. Rund form. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. (fnr. 107). St.b. 0,9 cm, St.h. 0,25 cm, vekt 0,277 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del. Fnr: 107. Mål: L: 0 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0,7 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.27 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser/rivningsmasser fra 1879. Skipets NØ-del.
35) Perle (skiveformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av grønt glass. Skiveformet. - Funnsted/lag: Skipets S. del, mellom 28x - 30x, i flismasse over steinfylling og avrettende leirgrunnlag (fnr. 628). St.b. 0,9 cm, st.h. 0,35 cm, vekt 0,593 gram.Skipets S. del, mellom 28x - 30x, i flismasse over steinfylling og avrettende leirgrunnlag Fnr: 628. Mål: L: 0 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0,4 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.59 gram.Skipets S. del, mellom 28x - 30x, i flismasse over steinfylling og avrettende leirgrunnlag
36) Perle (skiveformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av lyst blått glass. Skiveformet. - Funnsted/lag: Skipets N. brink. Ca 27,6x / 13y. I fyllag under gulvet i stolpekirken. (fnr. 1031). St.b. 0,3 cm, st.h. 0,15 cm, vekt 0,025 gram.Skipets N. brink. Ca 27,6x / 13y. I fyllag under gulvet i stolpekirken. Fnr: 1031. Mål: L: 0 cm. B: 0,3 cm. T: 0 cm. H: 0,2 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.02 gram.Skipets N. brink. Ca 27,6x / 13y. I fyllag under gulvet i stolpekirken.
37) Perle (skiveformet ) av glass . Antall fragmenter: 0. Perle av lyst gult glass. Skiveformet. - Funnsted/lag: Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgrus (fnr. 29). St.b. 0,5 cm, st.h. 0,4 cm, vekt 0,178 gram. (Tekst på funnpose: "over brunt lag, under kalk grus".)Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgrus. Fnr: 29. Mål: L: 0 cm. B: 0,5 cm. T: 0 cm. H: 0,4 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.17 gram.Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgrus.
38) Perle (tønneformet ) av rav . Antall fragmenter: 0. Perle av rav. Tønneformet. - Funnsted/lag: Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgrus (fnr. 29). St.b. 0,6 cm, st.h. 0,7 cm, vekt 0,148 gram. (Tekst på funnpose: "over brunt lag, under kalk grus".)Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgr. Fnr: 29. Mål: L: 0 cm. B: 0,6 cm. T: 0 cm. H: 0,7 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.14 gram.Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgr.
39) Perle av rav . Antall fragmenter: 0. Perle av rav. Rund form. - Funnsted/lag: Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgrus. (fnr. 29). St.b. 0,8 cm, st.h. 0,8 cm, vekt 0,348 gram. (Tekst på funnpose: "over brunt lag, under kalk grus".)Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgr. Fnr: 29. Mål: L: 0 cm. B: 0,8 cm. T: 0 cm. H: 0,8 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.34 gram.Skipet, mellom 32 - 33x, over leirlag, like under kalk og bygningsgr.
40) Perle av rav . Antall fragmenter: 0. Perle av rav. Rund form. - Funnsted/lag: Skipet. I fyllm. over begr. 41. (fnr. 995). St.b. 0,9 cm, st.h. 0,6 cm, vekt 0,311 gram.Skipet. I fyllm. over begr. 41. Fnr: 995. Mål: L: 0 cm. B: 0,9 cm. T: 0 cm. H: 0,6 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.31 gram.Skipet. I fyllm. over begr. 41.
41) Perle (tønneformet ) av bein . Antall fragmenter: 0. Perle av bein. Tønneformet. - Funnsted/lag: Koret, S. for muret gravk. i flisblandet fyllm. over graver. (fnr. 79). St.b. 0,65 cm, st.h. 0,5 cm, vekt 0,259 gram. (Tekst på funnpose: F. i brunsvart lag under bygn. masser".)Koret, S. for muret gravk. i flisblandet fyllm. over graver. Fnr: 79. Mål: L: 0 cm. B: 0,7 cm. T: 0 cm. H: 0,5 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.25 gram.Koret, S. for muret gravk. i flisblandet fyllm. over graver.
42) Perle (tønneformet ) av bein . Antall fragmenter: 0. Perle av bein. Tønneformet. - Funnsted/lag: Skipet. Midtgangens V. del, i fyllm. over nyere tids begr., ved 26x. (fnr. 588). St.h. 0,4 cm, st.b. 0,5 cm, vekt 0,101 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet. Midtgangens V. del, i fyllm. over nyere tids begr., ved 26x. Fnr: 588. Mål: L: 0 cm. B: 0,5 cm. T: 0 cm. H: 0,4 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.1 gram.Skipet. Midtgangens V. del, i fyllm. over nyere tids begr., ved 26x.
43) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel type med trekantet tverrsnitt på nålehodet. - Funnsted/lag: Koret, i skillet mellom bygningsgrus og et løst treflisholdig brunt lag (fnr. 18). St.l. 3,8 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,251 gram.Koret, i skillet mellom bygningsgrus og et løst treflisholdig brunt lag Fnr: 18. Mål: L: 3,8 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.25 gram.Koret, i skillet mellom bygningsgrus og et løst treflisholdig brunt lag
44) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879. (fnr. 109). St.l. 3,5 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,293 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879. Fnr: 109. Mål: L: 3,5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.29 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879.
45) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 17 . Antall fragmenter: 1. 17 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. En av nålene mangler hode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 149). St.l. 3,2 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 1,656 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 149. Mål: L: 3,2 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.65 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879.
46) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 5 . Antall fragmenter: 3. 5 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel, lang type. To stk. med tønneformet nålehode. Tre av nålene mangler hode, samtlige er bøyd. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 149). St.l. 6 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 1,112 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 149. Mål: L: 6 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.11 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879.
47) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 0. Pyntenål av metall med kobberlegering. Nålehodet består av en kule, diam. 0,7 cm. Ingen synlig dekor. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 149). St.l. 6,4 cm, st.b. 0,11 cm, vekt 1,086 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 149. Mål: L: 6,4 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.08 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879.
48) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Pyntenål av metall med kobberlegering. Nålehodet består av en flat, rund plate, diam. 0,6 cm. Nålen har avbrukket spiss. Ingen synlig dekor. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 149). St.l. 2,6 cm, st.b. 0,2 cm, vekt 0,393 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 149. Mål: L: 2,6 cm. B: 0,2 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.39 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879.
49) Nål (synål ) av ukjent . Antall: 2 . Antall fragmenter: 1. 2 synåler av metall med kobberlegering. Den ene er hel, den andre er ødelagt i toppen, men har tydelig avsats til "øye". - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 149). St.l. 4,6 cm, st.b. 0,2 cm, vekt 0,884 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 149. Mål: L: 4,6 cm. B: 0,2 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.88 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879.
50) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av bevart lag under rasmassene. (fnr. 163). St.l. 3 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,207 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 163. Mål: L: 3 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.2 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
51) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkle, lange knappenåler, begge er bøyd med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 163). St.l. 6,7 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,516 gram. (Kontekstopplysninger er sammensatt fra både funnpose og funnliste.)Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 163. Mål: L: 6,7 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.51 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
52) Nål (synål ) av ukjent . Antall: 3 . Antall fragmenter: 2. 3 synåler av metall med kobberlegering. Den ene er komplett, mens de to andre har avbrukket hode/"øye". - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 163). St.l. 5,2 cm, st.b. 0,2 cm, vekt 1,588 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 163. Mål: L: 5,2 cm. B: 0,2 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.58 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
53) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis knappenål av enkel, lang type, svakt bøyd og med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 165). St.l. 4,8 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,22 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 165. Mål: L: 4,8 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.22 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
54) Nål (synål ) av ukjent . Antall fragmenter: 1. Synål av metall med kobberlegering. Nålen har avbrukket spiss. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 165). St.l. 2,6 cm, st.b. 0,15 cm, vekt 0,29 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 165. Mål: L: 2,6 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.29 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
55) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis knappenål av enkel, lang type, med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 168). St.l. 3,8 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,121 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 168. Mål: L: 3,8 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.12 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
56) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis synål med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. (fnr. 168). St.l. 2,05 cm, st.b. 0,15 cm, vekt 0,166 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene. Fnr: 168. Mål: L: 2 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.16 gram.Skipet, N.Ø. hjørne i området V. for "sidealter", ved avgrensning av overflaten under rasmasser fra 1879, ca 15-20 cm fra overfl. av brunsvart lag (gravfyll?) under rasmassene.
57) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 2. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. Nålehodet har løsnet fra nålen og spissen er avbrukket. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ca. 25-30 cm under overfl. av brunsvart fyllmasse under rasmasser fra 1879. (fnr. 173). St.l. 2,2 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,180 gram. (På funnposen står oppgitt: " 25-35 cm under overflaten av brunsvart fyllmasseunder rasmasser fra 1870-årene".)Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ca. 25-30 cm under overfl. av brunsvart fyllmasse under rasmasser fra 1879. Fnr: 173. Mål: L: 2,2 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.18 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ca. 25-30 cm under overfl. av brunsvart fyllmasse under rasmasser fra 1879.
58) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 1. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel, lang type med uregelmessig formet nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, nær V. muren ca. 31x, øvre lag. (fnr. 230). St.l. 5,05 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,321 gram.Skipet, nær V. muren ca. 31x, øvre lag. Fnr: 230. Mål: L: 5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.32 gram.Skipet, nær V. muren ca. 31x, øvre lag.
59) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis knappenål av enkel, lang type, med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr. fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå. (fnr. 243). St.l. 5,3 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,265 gram.Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr.fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå. Fnr: 243. Mål: L: 5,3 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.26 gram.Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr.fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå.
60) Nål (synål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Synål av metall med kobberlegering. - Funnsted/lag: Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr. fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå. (fnr. 243). St.l. 6,1 cm, st.b. 0,2 cm, vekt 1,380 gram.Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr. fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå. Fnr: 243. Mål: L: 6,1 cm. B: 0,2 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.38 gram.Skipet, i snittvalden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag og begr. fyllm., ca 10 cm under overfl. nivå.
61) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 8 . Antall fragmenter: 0. 8 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, oppr. av N. sidealter, i kalkgruslag (fnr. 246). St.l. 3 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,748 gram.Skipet, oppr. av N. sidealter, i kalkgruslag Fnr: 246. Mål: L: 3 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.74 gram.Skipet, oppr. av N. sidealter, i kalkgruslag
62) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel, lang type med kuleformet nålehode. Den ene har noe fragmentert hode. - Funnsted/lag: Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. (fnr. 248). St.l. 4 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,473 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. Fnr: 248. Mål: L: 4 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.47 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen.
63) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis knappenål av enkel, lang type, med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. (fnr. 248). St.l. 7,25 cm, st.b. 0,15 cm, vekt 0,673 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. Fnr: 248. Mål: L: 7,3 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.67 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen.
64) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering. Sannsynligvis synål med avbrukket nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. (fnr. 248). St.l. 3,5 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,212 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. Fnr: 248. Mål: L: 3,5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.21 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen.
65) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 0. Pyntenål av metall med kobberlegering. Nålehodet består av en kule, diam. 0,4 cm med enkel spiraldekor. - Funnsted/lag: Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. (fnr. 248). St.l. 5,4 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,540 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen. Fnr: 248. Mål: L: 5,4 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.54 gram.Skipet, like ved N. muren, 32x, i gravfyll, i snittvollen.
66) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 2 . Antall fragmenter: 4. 2 knappenåler av metall med kobberlegering, i 4 stk. fragmenter. Enkel, lang type, med kuleformet nålehode. Fragmenter av minst ett av nålehodene er til stede. - Funnsted/lag: Skipet, i fyllmasser over begr. 14. (fnr. 263). St.l. 4,1 cm, st.b. 0,08 cm, vekt 0,296 gram.Skipet, i fyllmasser over begr. 14. Fnr: 263. Mål: L: 4,1 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.29 gram.Skipet, i fyllmasser over begr. 14.
67) Nål av ukjent . Antall fragmenter: 0. Pyntenål av metall med kobberlegering. Nålehodet består av en kule, diam. 0,8 cm uten synlig dekor. - Funnsted/lag: Skipet, i fyllmasser over grav 9. (fnr. 266). St.l. 5,6 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,738 gram. (Funnr. 226 er både en nål og et beslag (T 18842:98).)Skipet, i fyllmasser over grav 9. Fnr: 226. Mål: L: 5,6 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.73 gram.Skipet, i fyllmasser over grav 9.
68) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 3 . Antall fragmenter: 1. 3 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. (fnr. 277). St.l. 2,9 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,329 gram. (Funnr. 277 inneholder nåler (T 18842:68), ring (:77) og beslag (:101).)Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. Fnr: 277. Mål: L: 2,9 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.32 gram.Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879.
69) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 5 . Antall fragmenter: 0. 5 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Skipet, mellom N. vegg og midtgangsnedgr., 24-28x, ved oppr. av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 289). St.l. 2,5 cm, st.b. 0,08 cm, vekt 0,369 gram.Skipet, mellom N. vegg og midtgangsnedgr., 24-28x, ved oppr. av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 289. Mål: L: 2,5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.36 gram.Skipet, mellom N. vegg og midtgangsnedgr., 24-28x, ved oppr. av overflaten under rasmasser fra 1879.
70) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall: 3 . Antall fragmenter: 3. 3 knappenåler av metall med kobberlegering. Enkel, lang type med kuleformet nålehode. To av nålene har avbrukket hode, den tredje har avbrukket spiss. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kanmmer". (fnr. 527). St.l. 5 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,654 gram. (På funnposen står det: "F. i koret, i "brønn", N. for alter.")Koret, N. for alter, i "kanmmer". Fnr: 527. Mål: L: 5 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.65 gram.Koret, N. for alter, i "kanmmer".
71) Nål (knappenål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Knappenål av metall med kobberlegering. Enkel, lang type med kuleformet nålehode. - Funnsted/lag: Koret, bak alter, i kabelgrøft (fnr. 534). St.l. 7,1 cm, st.b. 0,1 cm, vekt 0,5 gram.Koret, bak alter, i kabelgrøft Fnr: 534. Mål: L: 7,1 cm. B: 0,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.5 gram.Koret, bak alter, i kabelgrøft
72) Kjede av ukjent . Antall fragmenter: 1. Stykke av kjede av metall med kobberlegering. Leddene er formet som åttetall og henger løst i hverandre. Hvert ledd måler ca 1,2 cm. - Funnsted/lag: Skipet, i snittvollen ved N. muren ca 32x, overflatelag (fnr. 237). St.l. 7,1 cm, st.b. 0,6 cm, vekt 1,460 gram.Skipet, i snittvollen ved N. muren ca 32x, overflatelag Fnr: 237. Mål: L: 7,1 cm. B: 0,6 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.46 gram.Skipet, i snittvollen ved N. muren ca 32x, overflatelag
73) Kjede av ukjent . Antall fragmenter: 1. Stykke av kjede av metall med kobberlegering. Leddene er formet som "tvunnede kringler" og henger løst i hverandre. Hvert ledd måler ca 0,85 cm. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink ved 26x, i flisfyll som ant. stammer fra steinkirkens byggl. (fnr. 998). St.l. 2,9 cm, st.b. 0,55 cm, vekt 1,364 gram.Skipet, S. brink ved 26x, i flisfyll som ant. stammer fra steinkirkens byggl. Fnr: 998. Mål: L: 2,9 cm. B: 0,6 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.36 gram.Skipet, S. brink ved 26x, i flisfyll som ant. stammer fra steinkirkens byggl.
74) Nål (ringnål ) av ukjent . Antall fragmenter: 0. Spenne av metall med kobberlegering. Liten ringnål. Ringen har rundt tverrsnitt, den er sammensluttet og har perledekor. Nålen har flatt tverrsnitt og ingen synlig dekor. - Funnsted/lag: Skipets S. side, v. 28x, i flislag eller påfylt aurgruslag, under flislag, over steinfylling. (fnr. 581). St.l. 1,45 cm, vekt 1,044 gram.Skipets S. side, v. 28x, i flislag eller påfylt aurgruslag, under flislag, over steinfylling. Fnr: 581. Mål: L: 1,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.04 gram.Skipets S. side, v. 28x, i flislag eller påfylt aurgruslag, under flislag, over steinfylling.
75) Nål (ringnål ) av jern/kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 1. Spenne av metall med kobberlegering og nål av jern. Liten ringnål. Ringen har rundt tverrsnitt og er ikke sammensluttet. De to endene er banket ut og avsluttet som spiraler. Nålen er av jern og har rundovalt tverrsnitt øverst ved nålefestet, resten av nålen er avbrukket. Ingen synlig dekor. - Funnsted/lag: Koret, S. for muret gravk. i flisbl. fyllm., over graver. (fnr. 83). St.l. 1,9 cm, vekt 1,613 gram. (Typebestemt som "Ring?" i funnlista.)Koret, S. for muret gravk. i flisbl. fyllm., over graver. Fnr: 83. Mål: L: 1,9 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.61 gram.Koret, S. for muret gravk. i flisbl. fyllm., over graver.
76) Spenne av bronse . Antall fragmenter: 0. Spenne av bronse til sko eller belte. Spennerammen er dekorert med flere knopper langs både ytterkant og innside. Avslutningene kan ligne slangehoder. Spennen har feste til akselstav på enden av begge sidestykkene, men både akselstav og torn mangler. - Funnsted/lag: Skipets midtgangparti, ved stolpekirkens vestvegg (22x / 9,5y), i brunt overfl. lag eller like under dette (lag umiddelbart under) alle påfylte lag for steinkirka. (fnr. 968). St.l. 2,4 cm, st.b. 2,2 cm, vekt 5,075 gram.Skipets midtgangparti, ved stolpekirkens vestvegg (22x / 9,5y), i brunt overfl. lag eller like under dette (lag umiddelbart under) alle påfylte lag for steinkirka. Fnr: 968. Mål: L: 2,4 cm. B: 2,2 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5.07 gram.Skipets midtgangparti, ved stolpekirkens vestvegg (22x / 9,5y), i brunt overfl. lag eller like under dette (lag umiddelbart under) alle påfylte lag for steinkirka.
77) Ring av ukjent . Antall fragmenter: 0. Ring av metall. Tvunnet ten som er sluttet i en ring ved at endene er tvunnet sammen. Endene står 0,6 cm ut fra ringen. - Funnsted/lag: Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. (fnr. 277). Samme form som ring T 18842:200. Diam. 1,2 cm, st.t. 0,15 cm, vekt 0,519 gram. (Funnr. 277 inneholder nåler (T 18842:68), ring (:77) og beslag (:101).)Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. Fnr: 277. Mål: L: 1,2 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.51 gram.Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879.
78) Ring av bly . Antall fragmenter: 1. Ring av bly. Fragment av ring av rund ten med svake tverrgående riller i overflaten. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink v. 26,2x / 9y. Niv. -95cm, i mørk humusmasse ved utkant av stolpehull. (fnr. 1008). St.l. 1,6 cm, st.t. 0,22 cm, vekt 0,873 gram.Skipet, S. brink v. 26,2x / 9y. Niv. -95cm, i mørk humusmasse ved utkant av stolpehull. Fnr: 1008. Mål: L: 1,6 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.87 gram.Skipet, S. brink v. 26,2x / 9y. Niv. -95cm, i mørk humusmasse ved utkant av stolpehull.
79) Knapp av jern/tinn . Antall fragmenter: 0. Knapp av tinn med hempefeste av jern. Hvelvet overside dekortert med kryssende border. Undersiden er forrustet. - Funnsted/lag: Koret, fyllmasse i muret gravkammer (fnr. 6). Diam. 2,1 cm, st.t. 0,8 cm, vekt 3,369 gram. (F.nr. 6 inneholder to knapper (18846:79-80) og lærrem med beslag (18846:205).)Koret, fyllmasse i muret gravkammer Fnr: 6. Mål: L: 2,1 cm. B: 0 cm. T: 0,8 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.36 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer
80) Knapp av perlemor/tinn . Antall fragmenter: 1. Knapp av tinn. Kun underdel med hempefeste bevart, langs ytterkanten skimtes trykte bokstaver. - Funnsted/lag: Koret, fyllmasse i muret gravkammer (fnr. 6). Diam. 1,1 cm, st.t. 0,15 cm, vekt 0,340 gram. (F.nr. 6 inneholder to knapper (18846:79-80) og lærrem med beslag (18846:205).)Koret N.V. hjørne, fyllmasse i muret gravkammer Fnr: 6. Mål: L: 1,1 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.34 gram.Koret N.V. hjørne, fyllmasse i muret gravkammer
81) Knapp av perlemor . Antall fragmenter: 0. Knapp av perlemor. Flat med spor etter dreining langs sidekanten, ingen dekor. Fire hull for feste. - Funnsted/lag: Koret, fyllmasse i muret gravkammer (fnr. 7). Diam. 1,3 cm, st.t. 0,3 cm, vekt 0,822 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer, Fnr: 7. Mål: L: 1,3 cm. B: 0 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.82 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer,
82) Knapp av kobber/tinn/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Knapp eller beslag av tinn/kopperlegering. Ring av smal ten med påfestet fembladet rose. På undersiden er et feste i form av tre spisse festebøyler. - Funnsted/lag: Koret, fyllmasse i muret gravkammer. (fnr. 8). Diam. 2,3 cm, st.t. 0,8 cm, vekt 3,138 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer. Fnr: 8. Mål: L: 2,3 cm. B: 0 cm. T: 0,8 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.13 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer.
83) Knapp av jern/tinn/kobberlegering . Antall fragmenter: 1. Knapp av jern belagt med tinn/kobberlegering. Hvelvet overside, ingen synlig dekor. Festet på undersiden mangler. - Funnsted/lag: Koret, fyllmasse i muret gravkammer. (fnr. 9). Diam. 1,8 cm, st.t. 0,6 cm, vekt 1,073 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer. Fnr: 9. Mål: L: 1,8 cm. B: 0 cm. T: 0,6 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.07 gram.Koret, fyllmasse i muret gravkammer.
84) Knapp av perlemor . Antall fragmenter: 1. Knapp av perlemor. Hvelvet, spiss overside uten dekor. Festet på undersiden mangler. - Funnsted/lag: Korets NV. hjørne. Løse fyllmasser S. for gravkammer (fnr. 10). Diam. 0,9 cm, st.t. 0,3 cm, vekt 0,297 gram. (Lokalisering er satt sammen av informasjon fra både funnliste og funnpose.)Korets NV. hjørne. Løse fyllmasser S. for gravkammer Fnr: 10. Mål: L: 0,9 cm. B: 0 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.29 gram.Korets NV. hjørne. Løse fyllmasser S. for gravkammer
85) Knapp av jern/kobber . Antall fragmenter: 2. Knapp av kobberlegering med forrustet hempefeste av jern. Hvelvet skall uten synlig dekor. Et løst fragment av hempefestet er bevart. - Funnsted/lag: Koret, foran altertrinn, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister. (fnr. 39). Diam. 1,6 cm, st.t. 0,15 cm, vekt 0,875 gram.Koret, foran altertrinn, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister. Fnr: 39. Mål: L: 1,6 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.87 gram.Koret, foran altertrinn, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister.
86) Knapp av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 1. Knapp av metall/kobberlegering. Støpt med hul innside. Hvelvet overside uten dekor. Festet på undersiden mangler. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt (mellom 32-33x), i brunt lag under bygningsmasser. (fnr. 43). Diam. 1,6 cm, st.t. 0,8 cm, vekt 1,697 gram. (Lokalisering er satt sammen av informasjon fra både funnliste og funnpose.)Skipet, i prøvefelt (mellom 32-33x), i brunt lag under bygningsmasser. Fnr: 43. Mål: L: 1,6 cm. B: 0 cm. T: 0,8 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.69 gram.Skipet, i prøvefelt (mellom 32-33x), i brunt lag under bygningsmasser.
87) Knapp av horn . Antall fragmenter: 0. Knapp av horn. Svakt konveks underside og flat overside med en enkel bred bord langs ytterkanten. Fire hull til feste. - Funnsted/lag: Koret, i gravkammer, i fyllmasser. (fnr. 57). Diam. 1,7 cm, st.t. 0,3 cm, vekt 0,851 gram.Koret, i gravkammer, i fyllmasser. Fnr: 57. Mål: L: 1,7 cm. B: 0 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.85 gram.Koret, i gravkammer, i fyllmasser.
88) Knapp av horn/tinn/gevir/bein . Antall fragmenter: 1. Knapp av horn belagt med tinn. Svakt konveks underside av horn med fire hull til feste. Oversiden er av tinn med dekor som avtrykk av grovt tekstil samt en buet bord langs ytterkanten. De fire festehullene går ikke gjennom tinnplaten. - Funnsted/lag: Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. (fnr. 177). Diam. 2,75 cm, st.t. 0,4 cm, vekt 2,468 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. Fnr: 177. Mål: L: 2,8 cm. B: 0 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.46 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879.
89) Knapp av jern/kobber . Antall fragmenter: 2. Knapp av jern belagt med kobberlegering. Hvelvet overside dekorert med sentral blomst samt ranker langs ytterkant. Flat underside, festet mangler. Kappen er løsnet fra kjernen, og knappen foreligger i to fragmenter. - Funnsted/lag: Koret, oppr. av tverrsnitt V. for altertrinnet (fnr. 247). Diam. 1,8 cm, st.t. 0,5 cm, vekt 0,998 gram.Koret, oppr. av tverrsnitt V. for altertrinnet Fnr: 247. Mål: L: 1,8 cm. B: 0 cm. T: 0,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.99 gram.Koret, oppr. av tverrsnitt V. for altertrinnet
90) Knapp av tinn . Antall fragmenter: 1. Knapp av tinn. Helstøpt knapp, hvelvet overside med ubestemmelig dekor. Flat underside, festet mangler. - Funnsted/lag: Skipets V. del, i nyere tids lag. (fnr. 962). Diam. 1,5 cm, st.t. 0,5 cm, vekt 3,943 gram.Skipets V. del, i nyere tids lag. Fnr: 962. Mål: L: 1,5 cm. B: 0 cm. T: 0,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.94 gram.Skipets V. del, i nyere tids lag.
91) Beslag (bokbeslag ) av lær/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Bokbeslag av metall med kobberlegering. Beslaget er formet som en klemme for feste på bindside eller bokrem. Oversiden har ytterst en liten ringhempe som går over til en utsvunget del dekorert med en figur som holder et septer. Undersiden er udekorert. Mellom oversiden og undersiden er en rest av lær bevart, festet med en liten nagle. - Funnsted/lag: Koret, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister foran altertrinn. (fnr. 31). St.l. 2,5 cm, st.b. 1 cm, vekt 2,047 gram. (Står ikke oppført i funnlista. På funnpose står: "Salmebokbeslag. F. i løs fliblandet fyllmasse over nedsatte kister foran altertrinn i kor.")Koret, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister foran altertrinn. Fnr: 31. Mål: L: 2,5 cm. B: 1 cm. T: 0,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.04 gram.Koret, i løs flisblandet fyllmasse over nedsatte kister foran altertrinn.
92) Beslag av ukjent/tinn . Antall fragmenter: 0. Beslag av forgylt metall med tinnlegering. Kvadratisk plate preget med rosemønster og med perlet innramming. I tre av hjørnene er et hull for feste, det fjerde hjørnet er skadet. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser (fnr. 50). St.l. 1,45 cm, st.b. 1,4 cm, vekt 0,550 gram.Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser Fnr: 50. Mål: L: 1,5 cm. B: 1,4 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.55 gram.Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser
93) Beslag (dørbeslag ) av jern . Antall fragmenter: 2. Hankbeslag av jern, ant. til kiste. To større fragm. som hører sammen i en midt- og en avslutningsdel. Det ene fragm. er en firesidet plate med spissflikede hjørner og naglehull i midten. Det andre fragm. er en plate av buet form med rest av hank festet med anker i et hull i midten. I tillegg til disse fragmentene er flere små forrustede jernfragmenter. - Funnsted/lag: Skipet, ved begr. E, i massen over kisterester. (fnr. 121). Samlet.l. 19,5 cm, st.b. 10,4 cm, vekt 284,0 gram.Skipet, ved begr. E, i massen over kisterester. Fnr: 121. Mål: L: 19,5 cm. B: 10,4 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 284 gram.Skipet, ved begr. E, i massen over kisterester.
94) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Rektangulær plate med hull til feste i hver kortside. I det ene hullet sitter fremdeles naglen. Dekorert på hver kortside med et smalt tverrgående bånd samt innhakk langs kanten. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 146). St.l. 2,3 cm, st.b. 0,8 cm, vekt 0,839 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 146. Mål: L: 2,3 cm. B: 0,8 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.83 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879.
95) Beslag av ukjent/tinn . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med tinnlegering. Rektangulær plate med hull til feste i hver kortside. Hvelvet overside med mønsterbord langs ytterkanten på langsidene, avklippet i kortsidene. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 147). St.l. 1,65 cm, st.b. 0,6 cm, vekt 0,296 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 147. Mål: L: 1,6 cm. B: 0,6 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.29 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879.
96) Beslag av bronse/ukjent . Antall fragmenter: 0. Forgylt beslag av metall, ant. bronse. Trefliket blad, der stilken utgjør en hempe. Rundt en forhøyet knopp i midten er fire hull for feste. - Funnsted/lag: Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. (fnr. 176). St.l. 2,05 cm, st.b. 1,9 cm, vekt 1,326 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. Fnr: 176. Mål: L: 2 cm. B: 1,9 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.32 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879.
97) Beslag av bronse/ukjent . Antall fragmenter: 1. Forgylt beslag av metall, ant. bronse. Et smalt bånd utformet som en vinkel. Dekorert med stemplet perledekor der hver "perle" har form som en liten fransk lilje. - Funnsted/lag: Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. (fnr. 176). St.l. 1,65 cm, st.b. 0,4 cm, vekt 0,237 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879. Fnr: 176. Mål: L: 1,6 cm. B: 0,4 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.23 gram.Skipet, mellom midtgang og N. mur, mellom 28x-32x, i overflatelag under kalkgruslag fra 1879.
98) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Sirkelformet plate stemplet med firebladet rose, innrammet med perlebord. I midten er et hull for feste. - Funnsted/lag: Skipet, i fyllmasser over grav 9. (fnr. 226). Diam. 1 cm, vekt 0,248 gram. (Funnr. 226 er både en nål (T 18842:67) og et beslag.)Skipet, i fyllmasser over grav 9. Fnr: 226. Mål: L: 1 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.24 gram.Skipet, i fyllmasser over grav 9.
99) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Kvadratisk plate preget med motiv av en blomst. I midten en liten nagle for feste. - Funnsted/lag: Skipet, i snittvolden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag" og begr. fyllm., ca. 10 cm under overfl. nivå. (fnr. 242). St.l. 1 cm, st.b. 1 cm, vekt 0,209 gram.Skipet, i snittvolden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag" og begr. fyllm., ca. 10 cm under overfl. nivå. Fnr: 242. Mål: L: 1 cm. B: 1 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.2 gram.Skipet, i snittvolden ved 32x, i begr. masser, i overg. mellom "overflatelag" og begr. fyllm., ca. 10 cm under overfl. nivå.
100) Beslag (kistebeslag ) av jern/ukjent/tinn . Antall fragmenter: 6. Kistebeslag av jern med rester av forsølving av blikk/tinn. Rund plate med skader langs ytterkant. Rektangulært naglehull i midten. Ett større platefragm. samt 5 små fragm. - Funnsted/lag: Koret, V. for alterfundament, oppr. av tverrsnittet. (fnr. 245). St.l. 11,4 cm, st.b. 10,1 cm, vekt 32,0 gram.Koret, V. for alterfundament, oppr. av tverrsnittet. Fnr: 245. Mål: L: 11,4 cm. B: 10,1 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 32 gram.Koret, V. for alterfundament, oppr. av tverrsnittet.
101) Beslag av jern/ukjent . Antall fragmenter: 0. Beslag av jern. Plate med krok. - Funnsted/lag: Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. (fnr. 277). St.l. 6,3 cm, st.b. 4,3 cm, vekt 19,797 gram. (Funnr. 277 inneholder nåler (T 18842:68), ring (:77) og beslag (:101).)Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879. Fnr: 277. Mål: L: 6,3 cm. B: 4,3 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 19.79 gram.Korets S.V. hjørne, i overflatelag under riv. lag fra 1879.
102) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Kvadratisk plate preget med motiv av en blomst. I midten et litet naglehull for feste. -Funnsted/lag: Skipets S.Ø. hjørne, over og rundt steinsetting (fnr. 281). St.l. 1 cm, st.b. 1 cm, vekt 0,194 gram.Skipets S.Ø. hjørne, over og rundt steinsetting Fnr: 281. Mål: L: 1 cm. B: 1 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.19 gram.Skipets S.Ø. hjørne, over og rundt steinsetting
103) Beslag av ukjent . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall, ant. blikk. Rundt platestykke med hull til feste på den ene siden. Ingen dekor. - Funnsted/lag: Skipet, mellom N. vegg og midtg. nedgr., 24-28x. Ved rensing av overfl. under rasmasser fra 1879. (fnr. 288). Diam. 1 cm, vekt 0,095 gram.Skipet, mellom N. vegg og midtg. nedgr., 24-28x. Ved rensing av overfl. under rasmasser fra 1879. Fnr: 288. Mål: L: 1 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.09 gram.Skipet, mellom N. vegg og midtg. nedgr., 24-28x. Ved rensing av overfl. under rasmasser fra 1879.
104) Beslag av messing . Antall fragmenter: 1. Beslag av messing. Kantbeslag av brettet plate. To naglehull mot ytterkanten for feste. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 531). St.l. 7 cm, st.b. 1,5 cm, vekt 7,088 gram. (Funnr. 531 er katalogisert som to beslag, selv om disse kan stamme fra samme gjenstand,T 18842:104-105.)Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 531. Mål: L: 7 cm. B: 1,5 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.08 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
105) Beslag av messing . Antall fragmenter: 0. Beslag av messing. Rektangulær plate. To naglehull på midten for feste. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 531). St.l. 2,3 cm, st.b. 2 cm, vekt 1,632 gram. (Funnr. 531 er katalogisert som to beslag, selv om disse kan stamme fra samme gjenstand,T 18842:104-105.)Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 531. Mål: L: 2,3 cm. B: 2 cm. T: 1,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.63 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
106) Beslag (kistebeslag ) av jern . Antall fragmenter: 1. Kistebeslag av jern. Tilnærmet kvadratisk plate med utsvungne hjørner og innhakk i sidekantene. Rektangulært naglehull i midten for feste. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 542). St.l. 10,4 cm, st.b. 9,6 cm, vekt 92,0 gram. (Funnr. 542 inneholder to beslag (T 18842:106 og 107) samt nagler (T 18842:144).)Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 542. Mål: L: 10,4 cm. B: 9,6 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 92 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
107) Beslag (kistebeslag ) av jern . Antall fragmenter: 1. Kistebeslag av jern. Langsmalt vinkelbeslag. Fire naglehull for feste. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 542). St.l. 16,5 cm, st.b. 2,9 cm, vekt 74 gram. (Funnr. 542 inneholder to beslag (T 18842:106 og 107) samt nagler (T 18842:144).)Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 542. Mål: L: 16,5 cm. B: 2,9 cm. T: 0,6 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 74 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
108) Beslag av messing . Antall fragmenter: 1. Beslag av messing. Kantbeslag av brettet plate. Naglehull for feste, der naglen sitter i. - Funnsted/lag: Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel. (fnr. 609). St.l. 1,2 cm, st.b. 1,25 cm, vekt 0,753 gram.Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel. Fnr: 609. Mål: L: 1,2 cm. B: 1,3 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.75 gram.Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel.
109) Beslag av bly . Antall fragmenter: 0. Beslag av bly. Tre sammensatte tener som ender i krok el. hempefeste. Fem naglehull for feste. Organisk dekor. - Funnsted/lag: Skipet, v. 26x, i området langs S. muren, i underkant av stor helle tilhørende steinfylling. (fnr. 630). St.l. 6,3 cm, st.b. 11,7 cm, vekt 11,7 gram.Skipet, v. 26x, i området langs S. muren, i underkant av stor helle tilhørende steinfylling. Fnr: 630. Mål: L: 6,3 cm. B: 1,7 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 11.7 gram.Skipet, v. 26x, i området langs S. muren, i underkant av stor helle tilhørende steinfylling.
110) Beslag (kistebeslag ) av jern . Antall fragmenter: 0. Kistebeslag av jern. Tilnærmet kvadratisk plate med utsvungne hjørner og innhakk i sidekantene. - Funnsted/lag: Midtgangen, ved 1600-talls begravelser. (fnr. 638). St.l. 10,3 cm, st.b. 10,3 cm, vekt 147,0 gram.Midtgangen, ved 1600-talls begravelser. Fnr: 638. Mål: L: 10,3 cm. B: 10,3 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 147 gram.Midtgangen, ved 1600-talls begravelser.
111) Beslag av ukjent/tinn . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall, ant. tinn. Støpt, tilnærmet korsformet med et naglehull til feste i to motstående armer. - Funnsted/lag: Skipets S. del, ved sidealternisje, i lag mellom tverrgående bjelke og leirflate under (kalkgruslag). (fnr. 944). St.l. 2 cm, st.b. 1,2 cm, vekt 1,381 gram.Skipets S. del, ved sidealternisje, i lag mellom tverrgående bjelke og leirflate under (kalkgruslag). Fnr: 944. Mål: L: 2 cm. B: 1,2 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.38 gram.Skipets S. del, ved sidealternisje, i lag mellom tverrgående bjelke og leirflate under (kalkgruslag).
112) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Langsmal splitt med en ring i den ene enden. Ingen naglehull. - Funnsted/lag: Skipets V. del, i midtg. nedgr. like V. for begr. 25, i brunt lag. (fnr. 960). St.l. 5,2 cm, st.b. 0,7 cm, vekt 3,665 gram.Skipets V. del, i midtg. nedgr. like V. for begr. 25, i brunt lag. Fnr: 960. Mål: L: 5,2 cm. B: 0,7 cm. T: 0,6 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.66 gram.Skipets V. del, i midtg. nedgr. like V. for begr. 25, i brunt lag.
113) Beslag av ukjent/tinn . Antall fragmenter: 1. Beslag av metall, ant. tinn. Fragm. av kvadratisk plate preget med blomstermotiv og med naglehull i hvert hjørne til feste. - Funnsted/lag: Skipet, i B 13, i løs fyllmasse iblandet n.t. kalkgrus, taktegl m.v. (fnr. 963). St.l. 1,5 cm, st.b. 0,7 cm, vekt 0,124 gram.Skipet, i B 13, i løs fyllmasse iblandet n.t. kalkgrus, taktegl m.v. Fnr: 963. Mål: L: 1,5 cm. B: 0,7 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.12 gram.Skipet, i B 13, i løs fyllmasse iblandet n.t. kalkgrus, taktegl m.v.
114) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Langsmal form, bøyd og med en avrundet og en avbrutt ende. To naglehull for feste. - Funnsted/lag: Skipets SV. hjørne, på overflate brunt lag under klebergruslag/kirkens byggelag (fnr. 1042). St.l. 4,6 cm, st.b. 0,5 cm, vekt 1,236 gram. (På funnposen står i tillegg: "niv.bilag pl. IV, SV hjørne".)Skipets SV. hjørne, på overflate brunt lag under klebergruslag/kirkens byggelag Fnr: 1042. Mål: L: 4,6 cm. B: 0,5 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.23 gram.Skipets SV. hjørne, på overflate brunt lag under klebergruslag/kirkens byggelag
115) Nagle (prydnagle ) av messing . Antall fragmenter: 0. Pyntenagl av messing. Hodet er halvkuleformet og dekorert med riller som møtes i en noe spisset topp (diam. 1,1 cm, h. 0,9 cm). - Funnsted/lag: Koret, N. for alter i "kammer". (fnr. 532). Samlet l. 2,2 cm, stiftens t. 0,4 cm, vekt 4,688 gram.Koret, N. for alter i "kammer". Fnr: 532. Mål: L: 2,2 cm. B: 0 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4.68 gram.Koret, N. for alter i "kammer".
116) Ukjent av messing . Antall fragmenter: 1. Stett av messing. Fragment med uregelmessig form. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter i "kammer". (fnr. 533). St.l. 2,8 cm, vekt 34,0 gram.Koret, N. for alter i "kammer". Fnr: 533. Mål: L: 2,8 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 34 gram.Koret, N. for alter i "kammer".
117) Hank av messing . Antall fragmenter: 1. Hank av messing. Fragment av bøyle med rundt tverrsnitt. Den ene enden er avbrutt, den andre enden går over i et forhøyet parti med stjernedekor og avsluttes i en flat, trekantet plate. Ingen hull for feste. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 537). St.l. 7,5 cm, st.b. 1,4 cm, vekt 23,0 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 537. Mål: L: 7,5 cm. B: 1,4 cm. T: 1,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 23 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
118) Beslag av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Beslag av metall med kobberlegering. Rund plate med naglehull i midten. - Funnsted/lag: Koret, i muret "gravkammer". (fnr. 11). St.l. 0,8 cm, st.t. 0,2 cm, vekt 0,113 gram.Koret, i muret "gravkammer". Fnr: 11. Mål: L: 0,8 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.11 gram.Koret, i muret "gravkammer".
119) Fragment av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 24. Kobberblikk el. klokkemetall av metall med kobberlegering. Tynne plater av ulike former, noen med naglehull, samt to klumper med smeltet metall. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, i kabelgrøft (fnr. 541). St.l. 5,4 cm, vekt 20,0 gram.Korets Ø. del, rundt alter, i kabelgrøft Fnr: 541. Mål: L: 5,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 20 gram.Korets Ø. del, rundt alter, i kabelgrøft
120) Fragment av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Klump av smeltet metall med kobberlegering. - Funnsted/lag: Skipets S. side, v. 28x, i flisbl. fyllmasse over steinfylling/fund. like ved S. mur. (fnr. 584). St.l. 3,1 cm, vekt 13,0 gram.Skipets S. side, v. 28x, i flisbl. fyllmasse over steinfylling/fund. like ved S. mur. Fnr: 584. Mål: L: 3,1 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 13 gram.Skipets S. side, v. 28x, i flisbl. fyllmasse over steinfylling/fund. like ved S. mur.
121) Fragment av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Klokkemetall av kobberlegering. Smeltet klump. - Funnsted/lag: Skipet, over begr. 29. (fnr. 971). St.l. 2,3 cm, vekt 5,0 gram.Skipet, over begr. 29. Fnr: 971. Mål: L: 2,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5 gram.Skipet, over begr. 29.
122) Ukjent av bly . Antall fragmenter: 0. Stykke av bly, ant. takbly. Tilnærmet rektangulært stykke av en plate. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 12). St.l. 5,75 cm, st.b. 3,8 cm, vekt 12,2 gram.Koret, i muret gravkammer. Fnr: 12. Mål: L: 5,8 cm. B: 3,8 cm. T: 1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 12.2 gram.Koret, i muret gravkammer.
123) Plombe av bly . Antall fragmenter: 0. Blyplombe av bly. Rund form med enkel opphøyet kantbord samt to oppstikkende vorter (rest av bøyle?). Konkav underside. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 13). Diam. 2,6 cm, vekt 10,083 gram.Koret, i muret gravkammer. Fnr: 13. Mål: L: 2,6 cm. B: 0 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 10.08 gram.Koret, i muret gravkammer.
124) Plombe av bly . Antall fragmenter: 0. Blyplombe av bly. Rund form med 0,6 cm lang utstikkende hempe på en side. Dekorert på begge sider, bl. a. med et skjold. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 145). Diam. 2 cm, vekt 7,937 gram.Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 145. Mål: L: 2 cm. B: 0 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.93 gram.Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879.
125) Ukjent av bly . Antall fragmenter: 0. Stykke av bly, ant. takbly. Langsmal strimmel. - Funnsted/lag: Koret, bak alter, i kabelgrøft. (fnr. 536). St.l. 5,8 cm, st.b. 0,6 cm, vekt 2,627 gram.Koret, bak alter, i kabelgrøft. Fnr: 536. Mål: L: 5,8 cm. B: 0,6 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.62 gram.Koret, bak alter, i kabelgrøft.
126) Ukjent av bly . Antall fragmenter: 0. Stykke av bly, ant. takbly. Avlangt, kileformet stykke med avskårne sidekanter. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 540). St.l. 7 cm, st.b. 1 cm, vekt 13,65 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 540. Mål: L: 7 cm. B: 1 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 13.65 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
127) Vindusbly av bly . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 fragmenter av innfatning av bly til vindusglass. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 543). St.l. 10,6 cm, vekt 50 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 543. Mål: L: 10,6 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 50 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
128) Hekte av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 5. 2 hekter av jern, begge fragmentert. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser. (fnr. 108). St.l. 1,3 cm, vekt 7,32 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser. Fnr: 108. Mål: L: 1,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.32 gram.Skipet, i prøvefelt, i brunsvart lag under bygningsmasser.
129) Doppsko av jern . Antall fragmenter: 0. Doppsko el. pigg av jern. Rundt, kjegleformet tverrsnitt, med fal. - Funnsted/lag: Skipets S. del, ved 26x. I overfl. lag under riv. masser fra 1879. (fnr. 574). St.l. 7,9 cm, st.b. 2,7 cm, vekt 54 gram. (Betegnet som "messing-dopp?" i funnlista.)Skipets S. del, ved 26x. I overfl. lag under riv. masser fra 1879. Fnr: 574. Mål: L: 7,9 cm. B: 2,7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 54 gram.Skipets S. del, ved 26x. I overfl. lag under riv. masser fra 1879.
130) Fragment av jern . Antall: 7 . Antall fragmenter: 7. 7 stykker av jern. - Funnsted/lag: Skipets S. side, ved 32x / 6y i hardt avrettingsl. over steinfylling. (fnr. 589). St.l. 4 cm, vekt 44 gram.Skipets S. side, ved 32x / 6y i hardt avrettingsl. over steinfylling. Fnr: 589. Mål: L: 4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 44 gram.Skipets S. side, ved 32x / 6y i hardt avrettingsl. over steinfylling.
131) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Redskap av jern med blad og tange. Bladet har trekantet tverrsnitt, ingen egg og avrundet odd (Sml. 18842:136, 139). - Funnsted/lag: Skipets S. side v. 26x, i brunsvart flisfyll-lag over avrettingslag og steinfylling. (fnr. 590). St.l. 10,7 cm, st.b. 1,2 cm, vekt 13 gram. (Benevnt som "Gjenstand av jern" i funnlista.)Skipets S. side v. 26x, i brunsvart flisfyll-lag over avrettingslag og steinfylling. Fnr: 590. Mål: L: 10,7 cm. B: 1,2 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 13 gram.Skipets S. side v. 26x, i brunsvart flisfyll-lag over avrettingslag og steinfylling.
132) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 1. Redskap av jern. Avlang kileform, tresidet tverrsnitt, ingen egg og avrundet odd. Avbrutt i en ende (Sml. T 18842:137). - Funnsted/lag: Korets Ø. del, like Ø for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting. (fnr. 593). St.l. 14,1 cm, st.b. 2,1 cm, vekt 76 gram. (Benevnt som "Kniv" i funnlista.)Korets Ø. del, like Ø for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting. Fnr: 593. Mål: L: 14,1 cm. B: 2,1 cm. T: 0,8 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 76 gram.Korets Ø. del, like Ø for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting.
133) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Ukjent gjenstand av jern. Rundaktig flat form med et sirkulært inntrykk på begge sider. Oppstikkende rest av sidekant langs deler av ytterkanten. En rektangulær 0,3 cm bred og 1,2 cm lang sprekk går fra ytterkant og inn forbi midten. Et lite naglehull til siden for denne. - Funnsted/lag: Skipet, i gravfyll ved begr. XVIII. (fnr. 961). Diam. 2,2 cm, vekt 2,67 gram.Skipet, i gravfyll ved begr. XVIII. Fnr: 961. Mål: L: 2,2 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.67 gram.Skipet, i gravfyll ved begr. XVIII.
134) Bolt av jern . Antall fragmenter: 0. Bolt med ring av jern. Bolten er kileformet, st.l. 4,5 cm og st.b. 2,1 cm. Ringen er rundoval, st.l. 5,1 cm og st.t. 0,6 cm. - Funnsted/lag: Skipet, v. N. mur, like Ø. for nordportal, i overfl. lag. (fnr. 969). Vekt 58 gram.Skipet, v. N. mur, like Ø. for nordportal, i overfl. lag. Fnr: 969. Mål: L: 7,2 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 58 gram.Skipet, v. N. mur, like Ø. for nordportal, i overfl. lag.
135) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Ukjent gjenstand av jern. Jernbånd med rundt tverrsnitt som danner en kringleform med to hull. - Funnsted/lag: Skipets S.V. del, over begr. 31, i fyllmassen. (fnr. 976). St.l. 5,4 cm, vekt 29 gram. (Benevnt som "Kringleformet gjenstand" i funnlista. Tegnet på pl. III.)Skipets S.V. del, over begr. 31, i fyllmassen. Fnr: 976. Mål: L: 5,4 cm. B: 0 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 29 gram.Skipets S.V. del, over begr. 31, i fyllmassen.
136) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Redskap av jern med blad og rest av tange. Bladet har trekantet tverrsnitt, ingen egg og avrundet odd (Sml. 18842:131, 139). Funnsted/lag: Skipets S. brink ved 27x, m. flislag fra steinkirkens byggeperiode og nyere lag over. (fnr. 996). St.l. 10,2 cm, st.b. 10,4 cm, vekt 22 gram. (Benevnt som "Kniv" i funnlista.)Skipets S. brink ved 27x, m. flislag fra steinkirkens byggeperiode og nyere lag over. Fnr: 996. Mål: L: 10,2 cm. B: 10,4 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 22 gram.Skipets S. brink ved 27x, m. flislag fra steinkirkens byggeperiode og nyere lag over.
137) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Redskap av jern. Langsmal kileform, tresidet tverrsnitt, ingen egg og avrundet odd. Abrutt i en ende (Sml. T 18842:132). - Funnsted/lag: Skipets N.V. hjørne, like under begr. 61. (fnr. 1038). St.l. 9,1 cm, st.b. 2,8 cm, vekt 42 gram. (Benevnt som "Gjernstand av jern (kniv?)" i funnlista.)Skipets N.V. hjørne, like under begr. 61. Fnr: 1038. Mål: L: 9,1 cm. B: 2,8 cm. T: 0,9 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 42 gram.Skipets N.V. hjørne, like under begr. 61.
138) Ring av jern . Antall fragmenter: 0. Ring av jern. - Funnsted/lag: Skipet, i fyllmasse over barnegr. 81. (fnr. 1056). Diam. 3 cm, st.t. 0,7 cm, vekt 5 gram. (Benevnt som "Jernring" i funnlista.)Skipet, i fyllmasse over barnegr. 81. Fnr: 1056. Mål: L: 3 cm. B: 0 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5 gram.Skipet, i fyllmasse over barnegr. 81.
139) Ukjent av jern . Antall fragmenter: 0. Redskap av jern med rest av blad og hel tange. Bladet har trekantet tverrsnitt, ingen tydelig egg (Sml. 18842:131, 136). - Funnsted/lag: Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121. (fnr. 1057). [F.nr. 1057 inneholder også rester av bein (T 18842:291)]. St.l. 11 cm, st.b. 1,6 cm, vekt 23 gram. (F.nr. 1057 inneholder også rester av bein (T 18842:291).)Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121. Fnr: 1057. Mål: L: 11 cm. B: 1,6 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 23 gram.Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121.
140) Spiker av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av spiker av jern, både hele og fragmenterte. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. (fnr. 150). St.l. 5 cm, vekt 31 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Fnr: 150. Mål: L: 5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 31 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879.
141) Nagle av ukjent/tinn . Antall fragmenter: 0. Naglehode av metall, ant. tinn. Rund skallform med lite hull i midten. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. (fnr. 162). Diam. 1,2 cm, st.h. 0,25 cm, vekt 0,256 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. Fnr: 162. Mål: L: 1,2 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0,3 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.25 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene.
142) Spiker av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av spiker og nagler av jern, både hele og fragmenterte. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. (fnr. 169). St.l. 6,5 cm, vekt 79 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Cc 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. Fnr: 169. Mål: L: 6,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 79 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Cc 5-15 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene.
143) Spiker av jern . Antall fragmenter: 0. Spiker av jern. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca. 25-35 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. (fnr. 174). St.l. 8 cm, vekt 41 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca. 25-35 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene. Fnr: 174. Mål: L: 8 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 41 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealterfundament", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879. Ca. 25-35 cm fra overfl. av brunsvart lag under rasmassene.
144) Spiker av jern . Antall: 5 . Antall fragmenter: 0. 5 spiker og nagler av jern av ulik form og størrelse. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 542). St.l. 5,7 cm, vekt 47 gram. (Funnr. 542 inneholder to beslag (T 18842:106 og 107) samt nagler (T 18842:144). Den største naglen er av samme type som T 18842:143.)Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 542. Mål: L: 5,7 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 47 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
145) Nagle av jern/tre . Antall fragmenter: 3. Nagle av jern med rester av trestykke. - Funnsted/lag: Skipets N.V. del under/ved sten 32, plan IV. (fnr. 980). St.l. 6,5 cm, vekt 20 gram. (Lokalisering er sammensatt av opplysninger både fra funnliste og funnpose.)Skipets N.V. del under/ved sten 32, plan IV. Fnr: 980. Mål: L: 6,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 20 gram.Skipets N.V. del under/ved sten 32, plan IV.
146) Nagle av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 nagler av jern, en hel og den andre fragmentert. - Funnsted/lag: Skipets N.V. del, under snittet mot V, ant. nedrast, plan III (fnr. 981). St.l. 5,25 cm, vekt 11 gram. (Lokalisering er sammensatt av opplysninger både fra funnliste og funnpose.)Skipets N.V. del, under snittet mot V, ant. nedrast, plan III Fnr: 981. Mål: L: 5,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 11 gram.Skipets N.V. del, under snittet mot V, ant. nedrast, plan III
147) Nagle av jern . Antall fragmenter: 2. Nagle av jern. - Funnsted/lag: Skipets N.V. del, ca. 20x / 11y, pl V. (fnr. 983). St.l. 2,5 cm, vekt 6 gram. (Lokalisering er sammensatt av opplysninger både fra funnliste og funnpose.)Skipets N.V. del, ca. 20x / 11y, pl V. Fnr: 983. Mål: L: 2,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 6 gram.Skipets N.V. del, ca. 20x / 11y, pl V.
148) Nagle av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 nagler av jern, fragmentert. - Funnsted/lag: Skipets N.V. del, pl. VI. (fnr. 984). St.l. 5 cm, vekt 26 gram. (Lokalisering er sammensatt av opplysninger både fra funnliste og funnpose.)Skipets N.V. del, pl. VI. Fnr: 984. Mål: L: 5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 26 gram.Skipets N.V. del, pl. VI.
149) Nagle av jern/tre . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 kistenagler av jern med trerester, den ene fragmentert. - Funnsted/lag: Skipet, i begr. 42 vestende. (fnr. 997). St.l. 7,7 cm, vekt 31 gram.Skipet, i begr. 42 vestende. Fnr: 997. Mål: L: 7,7 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 31 gram.Skipet, i begr. 42 vestende.
150) Nagle (klinknagle ) av jern . Antall fragmenter: 0. Klinknagle av jern. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink, ved 30x / 7,3y i pakkmasse rundt stolpehull, niv. -100. (fnr. 1012). St.l. 5,6 cm, vekt 16 gram. (Lokalisering er sammensatt av opplysninger både fra funnliste og funnpose.)Skipet, S. brink, ved 30x / 7,3y i pakkmasse rundt stolpehull, niv. -100. Fnr: 1012. Mål: L: 5,6 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 16 gram.Skipet, S. brink, ved 30x / 7,3y i pakkmasse rundt stolpehull, niv. -100.
151) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Nagle av jern. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink, i stolpehull v. 30x / 7,3y, niv. -104. (fnr. 1015). St.l. 6,7 cm, vekt 11 gram.Skipet, S. brink, i stolpehull v. 30x / 7,3y, niv. -104. Fnr: 1015. Mål: L: 6,7 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 11 gram.Skipet, S. brink, i stolpehull v. 30x / 7,3y, niv. -104.
152) Nagle av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 nagler av jern, begge fragmentert. - Funnsted/lag: Skipets midtparti, N. brink, ca. 25,4x / 13,2y, i mørk masse i underkant av brannlag. (fnr. 1017). St.l. 7,5 cm, vekt 22 gram. (Antall er oppgitt jf. funnlista.)Skipets midtparti, N. brink, ca. 25,4x / 13,2y, i mørk masse i underkant av brannlag. Fnr: 1017. Mål: L: 7,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 22 gram.Skipets midtparti, N. brink, ca. 25,4x / 13,2y, i mørk masse i underkant av brannlag.
153) Nagle av jern . Antall: 2 . Antall fragmenter: 0. 2 kistenagler av jern, begge fragmentert. - Funnsted/lag: Begravelse 27. (fnr. 1058a). St.l. 10,3 cm, vekt 68 gram.Begravelse 27. Fnr: 1058a. Mål: L: 10,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 68 gram.Begravelse 27.
154) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av kistenagler av jern, alle fragmentert. - Funnsted/lag: Begravelse 73. (fnr. 1058b). 8F.nr. 1058b inneholder også tekstil (T 18842:212) og skjelettrester (T 18842:293)]. St.l. 5,4 cm, vekt 81 gram. (Funnr. 1058b inneholder jernnagler (T 18842:154), tekstil (T 18842:212) og skjelettrester (T 18842:293). Tekstil og skjelettrester står ikke oppført i funnlista.)Begravelse 73. Fnr: 1058b. Mål: L: 5,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 70 gram.Begravelse 73.
155) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av kistenagler av jern, de fleste fragmentert. - Funnsted/lag: Begravelse 71. (fnr. 1058c). [F.nr. 1058c inneholder også skjelettrester (T 18842:294)]. St.l. 8,4 cm, vekt 268 gram. (F.nr. 1058c inneholder kistenagler (T 18842:155) og skjelettrester (T 18842:294). Skjelettrester står ikke oppført i funnlista.)Begravelse 71. Fnr: 1058c. Mål: L: 8,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 268 gram.Begravelse 71.
156) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av kistenagler av jern, alle fragmentert. - Funnsted/lag: Begravelse 70. (fnr. 1058d). St.l. 7,2 cm, vekt 97 gram.Begravelse 70. Fnr: 1058d. Mål: L: 7,2 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 97 gram.Begravelse 70.
157) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Samling av kistenagler av jern, alle fragmentert. - Funnsted/lag: Begravelse 66. (fnr. 1058e). St.l. 7,5 cm, vekt 164 gram.Begravelse 66. Fnr: 1058e. Mål: L: 7,5 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 164 gram.Begravelse 66.
158) Nagle av jern . Antall fragmenter: 0. Nagle av jern. - Funnsted/lag: Skipet, N. brink, øst ca. 23,3x / 13,1, i øvre lag. (fnr. 1027). St.l. 2,2 cm, vekt 8,88 gram.Skipet, N. brink, øst ca. 23,3x / 13,1, i øvre lag. Fnr: 1027. Mål: L: 2,2 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 8.88 gram.Skipet, N. brink, øst ca. 23,3x / 13,1, i øvre lag.
159) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Grønt vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. (fnr. 148). St.l. 5,2 cm, st.b. 1,85 cm, vekt 3,8 gram.Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879. Fnr: 148. Mål: L: 5,2 cm. B: 1,9 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.8 gram.Skipet, N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmasser fra 1879.
160) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 0. Skår av glass. Ufarget vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. del, under steinkonsentrasjon V. for sidealter, i brunsvart fyllmasse. (fnr. 214). St.l. 1,8 cm, st.b. 1,45 cm, vekt 0,87 gram.Skipets N.Ø. del, under steinkonsentrasjon (mrk. 69, plan I) V. for sidealter, i brunsvart fyllmasse. Fnr: 214. Mål: L: 1,8 cm. B: 1,5 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.87 gram.Skipets N.Ø. del, under steinkonsentrasjon (mrk. 69, plan I) V. for sidealter, i brunsvart fyllmasse.
161) Vindusglass av glass . Antall: 4 . Antall fragmenter: 4. 4 skår av glass. Grønt vindusglass av ulike typer. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 528). St.l. 4,4 cm, vekt 7,427 gram.Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 528. Mål: L: 4,4 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.42 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
162) Beger av glass . Antall: 3 . Antall fragmenter: 3. 3 skår av glass, ant. fra beger. Ett ufarget og to grønnlige skår med svakt buet form. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 528). St.l. 2,2 cm, vekt 1,04 gram.Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 528. Mål: L: 2,2 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.04 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
163) Beger av glass . Antall: 9 . Antall fragmenter: 9. 9 skår av glass, ant. fra beger. Ufarget glass med buede former, av disse er fire stk. randskår. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 529). St.l. 3,25 cm, vekt 4,984 gram.Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 529. Mål: L: 3,3 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4.98 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
164) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 0. Skår av glass. Grønt vindusglass. På den ene siden er påmalt en 3,3 cm bred stripe. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 538). St.l. 2,4 cm, st.b. 1,5 cm, vekt 2,134 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 538. Mål: L: 2,4 cm. B: 1,5 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.13 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
165) Drikkeglass (rømerglass ) av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass, ant. drikkeglass av røhmertype. Fint, lysgrønt glass med innlagte gjennomsiktige striper samt en pålagt pynteknopp. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 539). St.l. 2,3 cm, vekt 1,158 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 539. Mål: L: 2,3 cm. B: 0 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.15 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
166) Drikkeglass (rømerglass ) av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass, ant. drikkeglass av røhmertype. Fint, lysgrønt glass med pålagt glasstråd. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. (fnr. 539). St.l. 1,5 cm, vekt 0,546 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv. Fnr: 539. Mål: L: 1,5 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.54 gram.Korets Ø. del, rundt alter, under hellegulv.
167) Vindusglass av glass . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 skår av glass. Grønt vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Korets S.Ø. del, under hellegulv. (fnr. 568). St.l. 2,1 cm, vekt 2,376 gram.Korets S.Ø. del, under hellegulv. Fnr: 568. Mål: L: 2,1 cm. B: 0 cm. T: 3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.37 gram.Korets S.Ø. del, under hellegulv.
168) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Lysgrønt vindusglass med parallelle innrissede linjer på den ene siden. - Funnsted/lag: Korets S.Ø. del, under hellegulv. (fnr. 568). St.l. 1,42 cm, st.b. 1,08 cm, vekt 0,419 gram.Korets S.Ø. del, under hellegulv. Fnr: 568. Mål: L: 1,4 cm. B: 1,1 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.41 gram.Korets S.Ø. del, under hellegulv.
169) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Rødt vindusglass. - Funnsted/lag: Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel. (fnr. 610). St.l. 2,04 cm, st.b. 0,78 cm, vekt 0,795 gram.Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel. Fnr: 610. Mål: L: 2 cm. B: 0,8 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.79 gram.Koret, S. for alter, like Ø. for altertrinn, mellom store stein under kalkmørtel.
170) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Grønt vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII. (fnr. 955). St.l. 2,7 cm, st.b. 2,6 cm, vekt 3,551 gram. (Usikkert om de nyere tids begravelser er "XXXII og XXXIII" eller "XXVII og XXXIII".)Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII. Fnr: 955. Mål: L: 2,7 cm. B: 2,6 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.55 gram.Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII.
171) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Ufarget vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Skipets V. del, i fyllmasser under n.t. begr. (fnr. 958). St.l. 3,3 cm, st.b. 1,95 cm, vekt 3,876 gram.Skipets V. del, i fyllmasser under n.t. begr. Fnr: 958. Mål: L: 3,3 cm. B: 2 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.87 gram.Skipets V. del, i fyllmasser under n.t. begr.
172) Beger (trådpålagt ) av glass , var. r 338. Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Lysgrønt glass med pålagt glasstråd, fragment av glassbeger av type R. 338 fra folkevandringstid (typebestemt v. Eldrid Straume). - Funnsted/lag: ? [Glasskår med fnr. 1001 og 1010 er blandet sammen, de kan ikke spores tilbake til opprinnelig fnr. og funnkontekst] (fnr. 1001 eller 1010). St.l. 3,4 cm, st.b. 1,5 cm, vekt 2,852 gram. (Lokalisering av fnr. 1001: "Skipet, v. 27x, V. brink, i brannfyllag ved opprensing av snitt". Lokalisering av fnr. 1010: "Skipet, S. brink, i overkant av strukturerte lag i grop v. 27x (under de øverste lag uten strukturering, samme lag som f.nr. 952). Niv. -98.")? Fnr: 1001/1010. Mål: L: 3,4 cm. B: 1,5 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.85 gram.?
173) Beger av glass , var. überfangglass. Antall: 12 . Antall fragmenter: 12. 12 skår av glass. Ufarget og blått overfangsglass fra folkevandringstid (typebestemt v/Eldrid Straume). - Funnsted/lag: ? [Glasskår med fnr. 1001 og 1010 er blandet sammen, de kan ikke spores tilbake til opprinnelig fnr. og funnkontekst]. (fnr. 1001 eller 1010). St.l. 0,6 cm, vekt 0,5 gram. (Lokalisering av fnr. 1001: "Skipet, v. 27x, V. brink, i brannfyllag ved opprensing av snitt". Lokalisering av fnr. 1010: "Skipet, S. brink, i overkant av strukturerte lag i grop v. 27x (under de øverste lag uten strukturering, samme lag som f.nr. 952). Niv. -98.")? Fnr: 1001/1010. Mål: L: 0,6 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.5 gram.?
174) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Grønt vindusglass med påmalt dekor. - Funnsted/lag: Skipets S.V. hjørne, i øvre lag. (fnr. 1035). St.l. 6,25 cm, st.b. 4,2 cm, vekt 11,3 gram.Skipets S.V. hjørne, i øvre lag. Fnr: 1035. Mål: L: 6,3 cm. B: 4,2 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 11.3 gram.Skipets S.V. hjørne, i øvre lag.
175) Vindusglass av glass . Antall fragmenter: 1. Skår av glass. Ufarget vindusglass. - Funnsted/lag: Skipets S.V. hjørne, i øvre lag. (fnr. 1035). St.l. 3,3 cm, st.b. 2 cm, vekt 0 gram.Skipets S.V. hjørne, i øvre lag. Fnr: 1035. Mål: L: 3,3 cm. B: 2 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipets S.V. hjørne, i øvre lag.
176) Vindusglass av glass . Antall: 5 . Antall fragmenter: 5. 5 skår av glass. Grønt vindusglass med spor etter blysprosser. - Funnsted/lag: Rivningslag (øvre lag under siste gulv). (fnr. 1059). St.l. 7,2 cm, vekt 36,4 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv). Fnr: 1059. Mål: L: 7,2 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 36.4 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv).
177) Vindusbly av bly . Antall fragmenter: 1. Fragment av innfatning av bly til vindusglass. - Funnsted/lag: Rivningslag (øvre lag under siste gulv). (fnr. 1059). St.l. 8,7 cm, st.b. 0,9 cm, vekt 10,9 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv). Fnr: 1059. Mål: L: 8,7 cm. B: 0,9 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 10.9 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv).
178) Vindusglass av glass . Antall: 4 . Antall fragmenter: 4. 4 skår av glass. Grønt vindusglass. - Funnsted/lag: Rivningslag (øvre lag under siste gulv). (fnr. 1060). St.l. 7,7 cm, vekt 22,8 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv). Fnr: 1060. Mål: L: 7,7 cm. B: 0 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 22.8 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv).
179) Vindusglass av glass . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 skår av glass. Grønt vindusglass med påmalt dekor, på det ene fragm. vises deler av et påmalt ansikt. - Funnsted/lag: Rivningslag (øvre lag under siste gulv). (fnr. 1060). St.l. 5,1 cm, st.b. 3,5 cm, vekt 7,2 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv). Fnr: 1060. Mål: L: 5,1 cm. B: 3,5 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.2 gram.Rivningslag (øvre lag under siste gulv).
180) Potte (stjertpotte ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, skaft til kokepotte av typen stjertpotte. Rødbrent leire med ufarget glasur. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 14). [Samme type gods som T 18842:189]. St.l. 9 cm, st.b. 5,1 cm, vekt 92,3 gram.Koret, i muret gravkammer. Fnr: 14. Mål: L: 9 cm. B: 5,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 92.3 gram.Koret, i muret gravkammer.
181) Potte (kokepotte ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, ant. rørtut til kokekar. Grønn glasur. - Funnsted/lag: Koret, N. for alter, i "kammer". (fnr. 530). St.l. 2,4 cm, st.b. 1,6 cm, vekt 2,9 gram.Koret, N. for alter, i "kammer". Fnr: 530. Mål: L: 2,4 cm. B: 1,6 cm. T: 0,8 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.9 gram.Koret, N. for alter, i "kammer".
182) Leirkar (spannformet leirkar ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av spannformet leirkar. Dekorert med tretannet gaffel. - Funnsted/lag: Skipet, midtgangsnedgr. grense S. side, v. 27x, i grop med brannfyll i snittet. (fnr. 952). St.l. 3,4 cm, st.b. 2,9 cm, vekt 5,1 gram.Skipet, midtgangsnedgr. grense S. side, v. 27x, i grop med brannfyll i snittet. Fnr: 952. Mål: L: 3,4 cm. B: 2,9 cm. T: 0,6 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5.1 gram.Skipet, midtgangsnedgr. grense S. side, v. 27x, i grop med brannfyll i snittet.
183) Leirkar (hankekar ) av keramikk , var. r 361. Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av buket leirkar jf. Rygh type 361. Dekorert med tre horisontale linjer på oversiden langs buk-knekken. - Funnsted/lag: Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII. (fnr. 956). [Samme type gods i potteskårene T 18842: 183-187]. St.l. 3,2 cm, st.b. 2,5 cm, vekt 4,8 gram. (Usikkert om de nyere tids begravelser er "XXXII og XXXIII" eller "XXVII og XXXIII", da teksten i funnlista har dårlig trykk.På funnposen er XXXII strøket over og erstattet med XXVII. På funnposen er "bunngraving" strøket over og erstattet med "lag umiddelbart under nyere tids begr.")Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII. Fnr: 956. Mål: L: 3,2 cm. B: 2,5 cm. T: 0,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4.8 gram.Skipet, innenfor S. portal, f. i bunngraving av nyere tids begr. XXVII og begr. XXXIII.
184) Leirkar av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av buket leirkar. Dekorert med to parallelle horisontale linjer og en skråstilt vertikal linje. - Funnsted/lag: Skipets S.V. del, like sør for begr. 29, i mørk masse (i lag under bunnen av 1700-talls begravelsene i midtgangen). Grav fra tidlig middelalder? (fnr. 957). [Samme type gods i potteskårene T 18842: 183-187]. St.l. 3,4 cm, st.b. 2,1 cm, vekt 2,8 gram.Skipets S.V. del, like sør for begr. 29, i mørk masse (i lag under bunnen av 1700-talls begravelsene i midtgangen). Grav fra tidlig middelalder?. Fnr: 957. Mål: L: 3,4 cm. B: 2,1 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.8 gram.Skipets S.V. del, like sør for begr. 29, i mørk masse (i lag under bunnen av 1700-talls begravelsene i midtgangen). Grav fra tidlig middelalder?.
185) Leirkar av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av buket leirkar. Ingen dekor. - Funnsted/lag: Skipets S.V. del, nedgraving DC 1-2, i omrotet gravfyllmasse som fylte graven. (fnr. 972). [Samme type gods i potteskårene T 18842: 183-187]. St.l. 4,1 cm, st.b. 1,2 cm, vekt 4,8 gram.Skipets S.V. del, nedgraving DC 1-2, i omrotet gravfyllmasse som fylte graven. Fnr: 972. Mål: L: 4,1 cm. B: 1,2 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4.8 gram.Skipets S.V. del, nedgraving DC 1-2, i omrotet gravfyllmasse som fylte graven.
186) Leirkar av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, ant. bunnfragment av buket leirkar. Ingen dekor. - Funnsted/lag: Skipet, N.V. del, mellom stein mrk. 8 og stein mrk. 1, tilh. steinfyllingen, pl. III. (fnr. 974). [Samme type gods i potteskårene T 18842: 183-187]. St.l. 4,8 cm, vekt 14,1 gram. (Lokaliseringsopplysninger er sammensatt fra både funnliste og funnpose.)Skipet, N.V. del, mellom stein mrk. 8 og stein mrk. 1, tilh. steinfyllingen, pl. III. Fnr: 974. Mål: L: 4,8 cm. B: 0 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 14.1 gram.Skipet, N.V. del, mellom stein mrk. 8 og stein mrk. 1, tilh. steinfyllingen, pl. III.
187) Potte (stjertpotte ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av buket leirkar. Ingen dekor. - Funnsted/lag: V. for stolpekirken, i omrotet fyllmasse. (fnr. 975). [Samme type gods i potteskårene T 18842: 183-187]. St.l. 2,9 cm, vekt 2,4 gram. (Lokalisering jf. funnpose: "funnet ved sten mrk. 8, pl. III, Skipets N.V. del.".)V. for stolpekirken, i omrotet fyllmasse. Fnr: 975. Mål: L: 2,9 cm. B: 0 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.4 gram.V. for stolpekirken, i omrotet fyllmasse.
188) Fat (karmfat ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk. Fragment av karmfat av trønderkeramikk. Dekorert med enkle striper fra ytterkant og inn mot senter i vekselvis gul og brun glasur, samt bølget stripe i grønn glasur. - Funnsted/lag: Skipet, midtgangsnedgr. under n.t. begr. (fnr. 985). St.l. 14 cm, vekt 126,1 gram. (For f.nr. 985 opplyses "Skipet, midgangsnedgr. under n.t. begr. Men ikke på samme sted". Dette tolkes som at de to potteskårene med dette f.nr ikke ble funnet på eksakt samme sted, men i samme område.)Skipet, midtgangsnedgr. under n.t. begr. Fnr: 985. Mål: L: 14 cm. B: 0 cm. T: 0,7 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 126.1 gram.Skipet, midtgangsnedgr. under n.t. begr.
189) Potte (stjertpotte ) av keramikk . Antall fragmenter: 1. Potteskår av keramikk, fragment av fot til kokepotte av typen stjertpotte. Foten er av rødbrent leire og har ikke glasur på utsiden, men overgang til selve potten viser at denne har ufarget glasur på både utside og innside. - Funnsted/lag: Skipet, midgangsnedgr. under n.t. begr. (fnr. 985). [Samme type gods som T 18842:180]. Fotens diam. 1,0 - 3,0 cm, h. 5,9 cm, godsets tykkelse 0,55 cm, vekt 51,9 gram. (For f.nr. 985 opplyses "Skipet, midgangsnedgr. under n.t. begr. Men ikke på samme sted". Dette tolkes som at de to potteskårene med dette f.nr ikke ble funnet på eksakt samme sted, men i samme område.)Skipet, midgangsnedgr. under n.t. begr. Fnr: 985. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0,6 cm. H: 5,9 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 51.9 gram.Skipet, midgangsnedgr. under n.t. begr.
190) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 1. Fragment av brent leire. - Funnsted/lag: Skipet, S. brink ved 26,4x / 9y, blandingsjord med kullbiter og brent leire, nivå -104. (fnr. 1011). St.l. 2,4 cm, vekt 1,9 gram. (F.nr. 1011 står oppgitt som "keramikk?" både i funnliste og på funnpose. Funnet omdefineres til brent leire/fragment av leriklining, ikke kokekar.)Skipet, S. brink ved 26,4x / 9y, blandingsjord med kullbiter og brent leire, nivå -104. Fnr: 1011. Mål: L: 2,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.9 gram.Skipet, S. brink ved 26,4x / 9y, blandingsjord med kullbiter og brent leire, nivå -104.
191) Gravplate av kvarts . Antall fragmenter: 1. Gravplate av kvarts, hjørnefragment. Platen har fint slipt overside og sidekanter og grovere tildannet på undersiden. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser. (fnr. 51). St.l. 9,8 cm, st.t. 2,5 cm, vekt 175,6 gram.Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser. Fnr: 51. Mål: L: 9,8 cm. B: 0 cm. T: 2,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 175.6 gram.Koret, i muret gravkammer, i fyllmasser.
192) Spinnehjul av kleber . Antall fragmenter: 0. Spinnehjul av kleberstein. Tilnærmet flat underside og hvelvet overside. - Funnsted/lag: Skipet, i prøvefelt i brunsvart lag under bygningsmasser. (fnr. 110). Diam. 3,1 cm, st.b. 0 cm, vekt 20,2 gram.Skipet, i prøvefelt i brunsvart lag under bygningsmasser. Fnr: 110. Mål: L: 3,1 cm. B: 0 cm. T: 1,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 20.2 gram.Skipet, i prøvefelt i brunsvart lag under bygningsmasser.
193) Bryne av skifer . Antall fragmenter: 1. Bryne av skifer, fragment. - Funnsted/lag: Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879, ca 15-20 cm under overfl. av brunsvart lag under rasmassene. (fnr. 170). St.l. 6,9 cm, st.b. 2,2 cm, vekt 35,6 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879, ca 15-20 cm under overfl. av brunsvart lag under rasmassene. Fnr: 170. Mål: L: 6,9 cm. B: 2,2 cm. T: 1,5 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 35.6 gram.Skipets N.Ø. hjørne, V. for "sidealter", ved avgr. av overflaten under rasmassen fra 1879, ca 15-20 cm under overfl. av brunsvart lag under rasmassene.
194) Fragment av flint . Antall fragmenter: 0. Stykke av flint. Retusjert to steder langs sidekant. - Funnsted/lag: Skipet, i snittvolden ved N. muren ca. 32x, overflatelag. (fnr. 236). St.l. 2,3 cm, vekt 1,1 gram.Skipet, i snittvolden ved N. muren ca. 32x, overflatelag. Fnr: 236. Mål: L: 2,3 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.1 gram.Skipet, i snittvolden ved N. muren ca. 32x, overflatelag.
195) Kar (gryte ) av kleber . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 gryteskår av kleberstein, ant. ødelagt emne til gryte. - Funnsted/lag: Skipet, S. vegg ved 27x, like Ø. for stolpehull, i fyllmasse samtidig eller eldre enn stolpehull. (fnr. 636). St.l. 16,1 cm, vekt 892,9 gram.Skipet, S. vegg ved 27x, like Ø. for stolpehull, i fyllmasse samtidig eller eldre enn stolpehull. Fnr: 636. Mål: L: 16,1 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 892.9 gram.Skipet, S. vegg ved 27x, like Ø. for stolpehull, i fyllmasse samtidig eller eldre enn stolpehull.
196) Bryne av skifer . Antall fragmenter: 2. Bryne av skifer, delt i to fragmenter. Kvadratisk tverrsnitt, formet som meisel i den ene enden. - Funnsted/lag: Skipets S.Ø. hjørne, inntil steinsettig. (fnr. 946). St.l. 22 cm, st.b. 1,5 cm, vekt 112,8 gram.Skipets S.Ø. hjørne, inntil steinsettig. Fnr: 946. Mål: L: 22 cm. B: 1,5 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 112.8 gram.Skipets S.Ø. hjørne, inntil steinsettig.
197) Kar (gryte ) av kleber . Antall fragmenter: 1. Gryteskår av kleberstein, fragment av grytebunn med fot. - Funnsted/lag: Skipets V. del, ved opprensing av begr. XXVIII. (fnr. 954). Fotens diam. 0,8-3,5 cm,h. 7,0 cm, potteveggens tykkelse 1,0 cm, vekt 134,6 gram.Skipets V. del, ved opprensing av begr. XXVIII. Fnr: 954. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 3,5 cm. H: 7 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 134.6 gram.Skipets V. del, ved opprensing av begr. XXVIII.
198) Pipestilk av leire . Antall fragmenter: 1. Krittpipestilk av krittleire. Dekorert med fem rader av stemplede border. - Funnsted/lag: Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. (fnr. 47). St.l. 4,2 cm, st.b. 0,8 cm, vekt 3,2 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. Fnr: 47. Mål: L: 4,2 cm. B: 0,8 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3.2 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver.
199) Nål av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 1. Nål av metall med kobberlegering, fragmentert. Pyntenål av smal rund ten med avslutning av to spiraler i enden. Den ene spiralen er påsatt. - Funnsted/lag: Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. (fnr. 47). St.l. 2,15 cm, st.b. 1,1 cm, vekt 0,3 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. Fnr: 47. Mål: L: 2,1 cm. B: 1,1 cm. T: 0,1 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.3 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver.
200) Ring av kobber/ukjent/kobberlegering . Antall fragmenter: 0. Ring av metall med kobberlegering. Smal, rund ten som er sluttet i en ring ved at endene er tvunnet sammen. Endene står 0,65 cm ut fra ringen. - Funnsted/lag: Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. (fnr. 47). Samme form som ring T 18842:77. Diam. 1,15 cm, st.t. 0,18 cm, vekt 0,8 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver. Fnr: 47. Mål: L: 1,1 cm. B: 0 cm. T: 0,2 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.8 gram.Koret, foran altertrinn, i omgravde fyllmasser over graver.
201) Pipestilk av leire . Antall fragmenter: 0. Krittpipestilk av krittleire. Dekorert med fem rader av stemplede border. - Funnsted/lag: Skipets S. side, v. 32x, i fyllmasse over steinfylling. (fnr. 580). St.l. 2,9 cm, st.b. 0,8 cm, vekt 2,4 gram.Skipets S. side, v. 32x, i fyllmasse over steinfylling. Fnr: 580. Mål: L: 2,9 cm. B: 0,8 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.4 gram.Skipets S. side, v. 32x, i fyllmasse over steinfylling.
202) Ukjent av tre . Antall fragmenter: 0. Gjenstand av tre, mulig lysestake. Formen ligner en plugg der den smaleste enden har rundt tverrsnitt med rett endeflate. Den bredeste enden har firkantet tverrsnitt med rett endeflate og et boret hull med diam. 1,8 cm. I kanten rundt hullet er treet brent. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 15). St.l. 8,8 cm, diam. 1,4-2,6 cm, vekt 9,7 gram.Koret, i muret gravkammer. Fnr: 15. Mål: L: 8,8 cm. B: 2,6 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 9.7 gram.Koret, i muret gravkammer.
203) Dekorelement (treskjæring ) av tre . Antall fragmenter: 1. Dekorelement av tre. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 16). St.l. 18 cm, st.b. 7,5 cm, vekt 115 gram.Koret, i muret gravkammer. Fnr: 16. Mål: L: 18 cm. B: 7,5 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 115 gram.Koret, i muret gravkammer.
204) Vidje av tre . Antall fragmenter: 16. Vidjebånd av tre, til lagget kar. - Funnsted/lag: Koret, S.Ø. hjørne (ved trekullkonstr.) i grått, kalkgrusbl. avsettingsl. mellom og over rullesteinspukk. (fnr. 627). St.l. 7,4 cm, st.b. 1,1 cm, vekt 2 gram.Koret, S.Ø. hjørne (ved trekullkonstr.) i grått, kalkgrusbl. avsettingsl. mellom og over rullesteinspukk. Fnr: 627. Mål: L: 7,4 cm. B: 1,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2 gram.Koret, S.Ø. hjørne (ved trekullkonstr.) i grått, kalkgrusbl. avsettingsl. mellom og over rullesteinspukk.
205) Rem av kobber/lær/ukjent . Antall fragmenter: 1. Rem av lær med endebeslag av metall med kobberlegering. Beslaget har hull i enden, ant. bokrem. - Funnsted/lag: Koret, i muret gravkammer. (fnr. 6). St.l. 4,6 cm, st.b. 1,1 cm, vekt 1,8 gram. (F.nr. 6 inneholder to knapper (18846:79-80) og lærrem med beslag (18846:205).)Koret, i muret gravkammer. Fnr: 6. Mål: L: 4,6 cm. B: 1,1 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.8 gram.Koret, i muret gravkammer.
206) Bok av lær/tre . Antall fragmenter: 0. Bokomslag av tre trukket med lær, meget fragmentert. - Funnsted/lag: Koret, S. for muret gravkammer, i flisbl. fyllm. over graver. (fnr. 86). St.l. 13 cm, st.b. 9 cm, vekt 19 gram. ( Benevnt som "Lommebok?" i funnlista.)Koret, S. for muret gravkammer, i flisbl. fyllm. over graver. Fnr: 86. Mål: L: 13 cm. B: 9 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 19 gram.Koret, S. for muret gravkammer, i flisbl. fyllm. over graver.
207) Fragment av lær . Antall fragmenter: 1. Stykke av lær. Læret er brettet dobbelt i en snipp/et hjørne og klippet el. skåret i kantene. Ingen sømspor. - Funnsted/lag: Korets Ø. del, like Ø. for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting. (fnr. 592). St.l. 5,1 cm, st.b. 3 cm, vekt 1,3 gram.Korets Ø. del, like Ø. for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting. Fnr: 592. Mål: L: 5,1 cm. B: 3 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.3 gram.Korets Ø. del, like Ø. for altertrinn, mellom store steiner under kalkmørtelavretting.
208) Fottøy (sko ) av lær . Antall fragmenter: 0. Sko av lær, svært fragmentert. Rester av hovedlær og såle. Enkel, lav sko med klippet hullrand til snøring ved ankelen. - Funnsted/lag: Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del. (fnr. 977). Skoen er den ene av et par, den andre er katalogisert som T 18842:209. St.l. 18,5 cm, st.b. 8 cm. (TIL KONSERVERING, LEVERT L. AIROLA 22/11/2007.)Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del. Fnr: 977. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del.
209) Fottøy (sko ) av lær . Antall fragmenter: 0. Sko av lær, svært fragmentert. Rester av hovedlær og såle, samt lærsnor. Enkel, lav sko med klippet hullrand til snøring ved ankelen. - Funnsted/lag: Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del. (fnr. 977). Skoen er den ene av et par, den andre er katalogisert som T 18842:208. St.l. 19 cm, st.b. 7 cm. (TIL KONSERVERING, LEVERT L. AIROLA 22/11/2007.)Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del. Fnr: 977. Mål: L: 19 cm. B: 7 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Skipets S.V. del innenfor S. portalen i nivå like under n.t. begr. XXVIII og XXXXXX. På og ved siden av stein spredt utover på overfl. av nedgr. i naturbakken. Skoene mrk. 47 og 48 på pl. II, skipets S.V. del.
210) Fragment av lær . Antall fragmenter: 6. Stykke av lær, fragmentert. Det største stykket har ujevne, dels buede, klipte sidekanter. - Funnsted/lag: Skipets N.V. hjørne (fnr. 1036). St.l. 4,7 cm, st.b. 3,1 cm, vekt 0,9 gram. (TIL KONSERVERING, LEVERT L. AIROLA 22/11/2007.)Skipets N.V. hjørne Fnr: 1036. Mål: L: 4,7 cm. B: 3,1 cm. T: 0,3 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.9 gram.Skipets N.V. hjørne
211) Bånd av kobber/silke . Antall fragmenter: 0. Bånd av silke med kobbernåler. Vevd bånd av silke med mørk brunt blomstermotiv på lysere brun bakgrunn. Uttrekte innslagstråder i sidene danner en bølgelant. Flere kobbernåler er festet langs den ene sidekanten. - Funnsted/lag: Midtgangen, ved 1600-talls begr. (fnr. 637). Båndet er ikke strukket ut for eksakt lengdemål, men anslås til ca 45 cm, st.b. 3,6 cm.Midtgangen, ved 1600-talls begr. Fnr: 637. Mål: L: 0 cm. B: 3,6 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Midtgangen, ved 1600-talls begr.
212) Tekstil av tekstil/ull . Antall: 2 . Antall fragmenter: 2. 2 fragmenter av vevd ullstoff. - Funnsted/lag: Begravelse 73. (fnr. 1058b). [F.nr. 1058b inneholder også jernnagler (T 18842:154) og skjelettrester (T 18842:293)]. St.l. 6 cm. (Funnr. 1058b inneholder jernnagler (T 18842:154), tekstil (T 18842:212) og skjelettrester (T 18842:293). Tekstil og skjelettrester står ikke oppført i funnlista.)Begravelse 73. Fnr: 1058b. Mål: L: 6 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Begravelse 73.
213) Hodeplagg (kyse ) av silke/tekstil . Antall fragmenter: 0. Kyse av brun silkefløyel. Sydd sammen av fem deler, pyntet i front og nakke med brettede silkebånd. Svakt foldelagt søm i bakkant. Fløyelsstoffet er trukket ned i sidene og er festet til et hakebånd av silke. Alle silkebåndene har uttrekte tråder/takkekant i sidene. Små, løse tekstilfragmenter samt et fragment av jernvirre er vedlagt i egen eske. Jernvirren stammer fra en hjerteformet kant foran på kysen. Kysen er analysert v/ Mary Storm i rapport datert 31. januar 1967. Hun fant også en del knappenåler (T 18842:215) og en tann (T 18842: 295) inni kysen. -Funnsted/lag: Begravelse XLV eller XIV. (Uten f.nr.). (Funnkontekst er i funnliste oppgitt som begravelse XLV, men i teksten i innberetning som begravelse XIV. Kysen er analysert v/ Mary Storm i rapport datert 31. januar 1967. Hun fant også en del knappenåler (T 18842:215) og en tann (T 18842: 295).)Begravelse XLV eller XIV. Fnr: uten f.nr.. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Begravelse XLV eller XIV.
214) Liksvøp av silke . Antall fragmenter: 0. Likklede av silke, fragmentert. Det ene større fragmentet viser en søm langs midten, ant. sammenføyning av to stoffbredder. Et foldet bånd/kappe langs midten skjuler denne sømmen. Faldekantene er opprullet og sydd med kastesting. Rester etter foldet kappe langs ytterkantene. Deler av likkledet er under konservering festet på netting. - Funnsted/lag: Begravelse XXII. (Uten f.nr.).Begravelse XXII. Fnr: uten f.nr.. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Begravelse XXII.
215) Nål (knappenål ) av kobber . Antall fragmenter: 40. En samling av ca 40 hele og fragmenterte knappenåler av kobber. - Funnsted/lag: Begravelse XLV eller XIV. (uten fnr. ). Funnet under analyse av kyse (T 18842:213) sammen med tann (T 18842:295). St.l. 2,4 cm. (Funnet under analyse av kysen T 18842:213. Funnkontekst er i funnliste oppgitt som begravelse XLV, men i teksten i innberetning som begravelse XIV. Kysen er analysert v/ Mary Storm i rapport datert 31. januar 1967. Hun fant også en del knappenåler (T 18842:215) og en tann (T 18842: 295).)Begravelse XLV eller XIV. Fnr: uten f.nr.. Mål: L: 2,4 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Begravelse XLV eller XIV.
216) Ukjent av bein . Antall fragmenter: 0. Gjenstand av bein, ukjent type. Langsmal form med rektangulært tverrsnitt. Tilskåret / spikket med kniv på begge flatsider samt sidekantene. Et lite trekantet innhakk i overflaten på den ene kortenden. - Funnsted/lag: Skipets N. del, ved 27x, opprensing og avgr. av flaten over stolpehull B4. (fnr. 640). St.l. 8,9 cm, st.b. 0,9 cm, vekt 5,8 gram. (På funnposen står oppgitt at gjenstanden er funnet i løs masse i hullet etter selve stolpen.)Skipets N. del, ved 27x, opprensing og avgr. av flaten over stolpehull B4. Fnr: 640. Mål: L: 8,9 cm. B: 0,9 cm. T: 0,4 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5.8 gram.Skipets N. del, ved 27x, opprensing og avgr. av flaten over stolpehull B4.
217) Ukjent av bein . Antall fragmenter: 0. Gjenstand av bein, ukjent type. Hul rørknokkel med et lite boret hull. - Funnsted/lag: Skipets V. del ved bekkenet, begravelse 59. (fnr. 986). St.l. 3,1 cm, st.b. 1,3 cm, vekt 2,2 gram. (På funnposen står oppgitt at gjenstanden er funnetved bekkenet i begravelse 39.)Skipets V. del ved bekkenet, begravelse 59. Fnr: 986. Mål: L: 3,1 cm. B: 1,3 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.2 gram.Skipets V. del ved bekkenet, begravelse 59.
218) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Skipet, N.Ø. del, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879 (f. sammen med fnr. 100, mynt). Vekt 27,2 gram.Skipet, N.Ø. del, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879 Fnr: 100. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 27.2 gram.Skipet, N.Ø. del, i brunsvart lag under bygningsmasser fra 1879
219) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Fra svartjordslag med kokstein, Koret. (uten fnr. ). Vekt 2,2 gram.Trekullprøve fra svartjordslag med kokstein, Koret. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.2 gram.Trekullprøve fra svartjordslag med kokstein, Koret.
220) Prøve (trekullprøve ) av sand/trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull iblandet sand. - Funnsted/lag: Fra kullkonsentrasjon i N. nedgr. vegg. Midtgangsnedgravingens V. del. (uten fnr. ). Vekt 32,2 gram.Prøve av kullkonsentrasjon i N. nedgr. vegg. Midtgangsnedgravingens V. del. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 32.2 gram.Prøve av kullkonsentrasjon i N. nedgr. vegg. Midtgangsnedgravingens V. del.
221) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Fra brannfyll under fundament i V. del av skipets midtgang. (uten fnr. ). Vekt 7,1 gram.Prøve fra brannfyll under fundament i V. del av skipets midtgang. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.1 gram.Prøve fra brannfyll under fundament i V. del av skipets midtgang.
222) Prøve (annen prøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av delvis forkullet tre. - Funnsted/lag: Funnet ca 25,7x og 13y. Plan I for N. brink i skipet. (uten fnr. ). Vekt 1,2 gram.Prøve av delvis forkullet tre. Funnet ca 25,7x og 13y. Plan I for N. brink i skipet. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.2 gram.Prøve av delvis forkullet tre. Funnet ca 25,7x og 13y. Plan I for N. brink i skipet.
223) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N.- brinken. (uten fnr. ). Vekt 1 gram.Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N.- brinken. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1 gram.Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N.- brinken.
224) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Koret. Trekull fra konsentrasjon over nedre svartjordslag m. bein. Tegnet snitt nedgraving under alterfundament, koret. (uten fnr. ). Vekt 9,7 gram.Koret. Trekull fra konsentrasjon over nedre svartjordslag m. bein. Tegnet snitt nedgraving under alterfundament, koret. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 9.7 gram.Koret. Trekull fra konsentrasjon over nedre svartjordslag m. bein. Tegnet snitt nedgraving under alterfundament, koret.
225) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: Fra trekullkonsentrasjon i korets S.Ø. hjørne. (uten fnr. ). Vekt 219,1 gram.Prøve fra trekullkonsentrasjon i korets S.Ø. hjørne. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 219.1 gram.Prøve fra trekullkonsentrasjon i korets S.Ø. hjørne.
226) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre fra kiste. - Funnsted/lag: Kiste i ma.begr. 36 i V-del av skipets midtparti. (uten fnr. ). Vekt 2,1 gram.Prøve av tre fra kiste i ma.begr. 36 i V-del av skipets midtparti. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.1 gram.Prøve av tre fra kiste i ma.begr. 36 i V-del av skipets midtparti.
227) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre fra kistelokk. - Funnsted/lag: Kistelokk over begr. Nr. 39 i V-del av skipets midtgang. (uten fnr. ). Vekt 5,2 gram.Prøve fra kistelokk over begr. Nr. 39 i V-del av skipets midtgang. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5.2 gram.Prøve fra kistelokk over begr. Nr. 39 i V-del av skipets midtgang.
228) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Skipets midtre del, S. brink. (uten fnr. ). Vekt 2,4 gram.Skipets midtre del, S. brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.4 gram.Skipets midtre del, S. brink.
229) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre fra stolpe, baldakin?. - Funnsted/lag: Kor. (uten fnr. ). Vekt 9,5 gram.Stolpe, baldakin? Kor. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 9.5 gram.Stolpe, baldakin? Kor.
230) Prøve (trekullprøve ) av tre/trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull og ubrent tre. - Funnsted/lag: Fra S.Ø. innerhjørnes stolpehull, skillet kor/skip. (uten fnr.). Vekt 14,1 gram.Treprøve fra S.Ø. innerhjørnes stolpehull, skillet kor/skip. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 14.1 gram.Treprøve fra S.Ø. innerhjørnes stolpehull, skillet kor/skip.
231) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre (pel). - Funnsted/lag: Trebit (pel) fra skipets midtparti, S. brink ca 27,3x og 8,6y. (uten fnr.). Vekt 9,1 gram.Trebit (pel) fra skipets midtparti, S. brink ca 27,3x og 8,6y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 9.1 gram.Trebit (pel) fra skipets midtparti, S. brink ca 27,3x og 8,6y.
232) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Rester av stolpe, i stolpehull fra ca 28,1x-27,6x. (uten fnr. ). Vekt 7,8 gram.Treprøve, rester av stolpe, i stolpehull fra ca 28,1x-27,6x. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 7.8 gram.Treprøve, rester av stolpe, i stolpehull fra ca 28,1x-27,6x.
233) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre, iblandet noe sand. - Funnsted/lag: Nordøstre hjørnestolpe i stolpekirken. (uten fnr. ). Vekt 15,2 gram.Nordøstre hjørnestolpe i stolpekirken. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 15.2 gram.Nordøstre hjørnestolpe i stolpekirken.
234) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Antatte gulvrester fra stavkirken ved stolpehull 24x/14y. (uten fnr. ). Vekt 12,7 gram.Prøve av antatte gulvrester fra stavkirken ved stolpehull 24x/14y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 12.7 gram.Prøve av antatte gulvrester fra stavkirken ved stolpehull 24x/14y.
235) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre, gulvdrager. - Funnsted/lag: Drager fra gulv gravd ned i brannlag v. 27x, S-brink. (uten fnr. ). Vekt 13 gram.Drager fra gulv gravd ned i brannlag v. 27x, S-brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 13 gram.Drager fra gulv gravd ned i brannlag v. 27x, S-brink.
236) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre, gulvdrager. - Funnsted/lag: Gulvdrager v/36x. Tegnet Plan 2, Skipets S.Ø. del. (uten fnr. ). Vekt 1,6 gram.Prøve av gulvdrager v/36x. Tegnet Plan 2, Skipets S.Ø. del. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.6 gram.Prøve av gulvdrager v/36x. Tegnet Plan 2, Skipets S.Ø. del.
237) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: fra midterste av de tre "pæler" fra skipets søndre brink ca 25,2x og 8,1y. (uten fnr. ). Vekt 0,7 gram.Treprøve fra midterste av de tre "pæler" fra skipets søndre brink ca 25,2x og 8,1y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.7 gram.Treprøve fra midterste av de tre "pæler" fra skipets søndre brink ca 25,2x og 8,1y.
238) Prøve (trekullprøve ) av tre/trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre og trekull. - Funnsted/lag: S.Ø. stolpe, Mære kirkes skip. Rester av stolpe. (uten fnr. ). Vekt 80,5 gram.Treprøve, S.Ø. stolpe, Mære kirkes skip. Rester av stolpe. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 80.5 gram.Treprøve, S.Ø. stolpe, Mære kirkes skip. Rester av stolpe.
239) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: fra stolpe v. 24,2x/8,5y. (uten fnr. ). Vekt 21,8 gram.Treprøve fra stolpe v. 24,2x/8,5y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 21.8 gram.Treprøve fra stolpe v. 24,2x/8,5y.
240) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Stolpehull, sørvegg 27,5x/7,2y. (uten fnr. ). Vekt 4 gram.Stolpehull, sørvegg 27,5x/7,2y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4 gram.Stolpehull, sørvegg 27,5x/7,2y.
241) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Prøve fra stolpehull ved 30x/7,3y. (uten fnr. ). Vekt 15,4 gram.Prøve fra stolpehull ved 30x/7,3y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 15.4 gram.Prøve fra stolpehull ved 30x/7,3y.
242) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av tre. - Funnsted/lag: Pel like S. for N. sidealterfundament. (uten fnr. ). Vekt 50,5 gram.Treprøve. Pel like S. for N. sidealterfundament. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 50.5 gram.Treprøve. Pel like S. for N. sidealterfundament.
243) Prøve (annen prøve ) av tre . Antall fragmenter: 0. Prøve av treverk. - Funnsted/lag: N.V. stolpehull, stolpekirkens skip. (uten fnr. ). Vekt 19,6 gram.Prøve av treverk. N.V. stolpehull, stolpekirkens skip. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 19.6 gram.Prøve av treverk. N.V. stolpehull, stolpekirkens skip.
244) Prøve av jord/never . Antall fragmenter: 0. Prøve av never. - Funnsted/lag: Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N-brinken ca 27x / 13y. (uten fnr. ). Vekt 0,3 gram. (På funnposen opplyses at dette er brent never, men den ser ikke brent ut ved katalogisering.)Prøve av brent never. Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N-brinken ca 27x / 13y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.3 gram.Prøve av brent never. Funnet i svart jordlag, skipets midtparti, N-brinken ca 27x / 13y.
245) Prøve (jordprøve ) av jord . Antall fragmenter: 0. Prøve av jord. - Funnsted/lag: Svartjordlag med kokstein, koret, N.Ø. (uten fnr. ). Vekt 36,1 gram.Humusprøve fra svartjordlag med kokstein, koret, N.Ø. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 36.1 gram.Humusprøve fra svartjordlag med kokstein, koret, N.Ø.
246) Prøve (annen prøve ) av jord . Antall fragmenter: 0. Prøve av jord. - Funnsted/lag: Svartjordlag m. kokstein og bein. Koret. (uten fnr. ). Vekt 71,6 gram.Jordprøve svartjordlag m. kokstein og bein. Koret. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 71.6 gram.Jordprøve svartjordlag m. kokstein og bein. Koret.
247) Prøve (jordprøve ) av jord . Antall fragmenter: 0. Prøve av jord. - Funnsted/lag: Brunt lag over naturbakken i skipets vestre ende (uten fnr. ). Vekt 25 gram.Prøve av brunt lag over naturbakken i skipets vestre ende Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 25 gram.Prøve av brunt lag over naturbakken i skipets vestre ende
248) Prøve (jordprøve ) av jord . Antall fragmenter: 0. Prøve av jord, betegnet som humifisert tre (?). - Funnsted/lag: Fra grop tegnet v. 27,4x 12y, N. brink. (uten fnr. ). Vekt 15,3 gram.Humifisert tre? Fra grop tegnet v. 27,4x 12y, N. brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 15.3 gram.Humifisert tre? Fra grop tegnet v. 27,4x 12y, N. brink.
249) Slagg av slagg . Antall fragmenter: 0. Prøve av slagg. - Funnsted/lag: Fra skipets midtre del, S. brink. Stolpehull fra ca 28,1x - ca27,6x. (uten fnr. ). Vekt 76,2 gram.Slagg fra skipets midtre del, S. brink. Stolpehull fra ca 28,1x - ca27,6x. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 76.2 gram.Slagg fra skipets midtre del, S. brink. Stolpehull fra ca 28,1x - ca27,6x.
250) Slagg av slagg . Antall fragmenter: 0. Prøve av slagg. - Funnsted/lag: F. skipets midtparti, N-brinken. 24,8x 12,2y. (uten fnr. ). Vekt 12,8 gram.Slaggklump. F. skipets midtparti, N-brinken. 24,8x 12,2y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 12.8 gram.Slaggklump. F. skipets midtparti, N-brinken. 24,8x 12,2y.
251) Slagg av slagg . Antall fragmenter: 0. Prøve av slagg. - Funnsted/lag: S-brink, skipets midtre del. (uten fnr. ). Vekt 133,7 gram.Slagg. S-brink, skipets midtre del. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 133.7 gram.Slagg. S-brink, skipets midtre del.
252) Skjørbrent stein av bergart . Antall fragmenter: 0. Prøve av kokstein. - Funnsted/lag: Fra prøvefelt øst for kor. (uten fnr. ). Vekt 1395,5 gram.Kokstein. Fra prøvefelt øst for kor. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1395.5 gram.Kokstein. Fra prøvefelt øst for kor.
253) Skjørbrent stein av bergart . Antall fragmenter: 0. Prøve av kokstein. - Funnsted/lag: fra svart jordlag, korets N.Ø. del. (uten fnr. ). Vekt 2616,1 gram.Kokstein fra svart jordlag, korets N.Ø. del. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2616.1 gram.Kokstein fra svart jordlag, korets N.Ø. del.
254) Skjørbrent stein av bergart . Antall fragmenter: 0. Prøve av kokstein. - Funnsted/lag: fra svartjordlag, korets N. Ø. hjørne. (uten fnr. ). Vekt 2695,9 gram.Kokstein fra svartjordlag, korets N. Ø. hjørne. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2695.9 gram.Kokstein fra svartjordlag, korets N. Ø. hjørne.
255) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: nordre brink. (uten fnr. ). Vekt 993,9 gram.Prøver av brent leire, nordre brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 993.9 gram.Prøver av brent leire, nordre brink.
256) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets N.V.-parti, midtre del 26,2 - 27,4x. (uten fnr. ). Vekt 1041,7 gram.Brent leire. Skipets N.V.-parti, midtre del 26,2-27,4x. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1041.7 gram.Brent leire. Skipets N.V.-parti, midtre del 26,2-27,4x.
257) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. i skipets N.V. parti midtre del, ca 27,6 - 28,8x, alle plan. (uten fnr. ). Vekt 111,3 gram.Brent leire. F. i skipets N.V. parti midtre del, ca 27,6-28,8x. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 111.3 gram.Brent leire. F. i skipets N.V. parti midtre del, ca 27,6-28,8x.
258) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets midtparti, Nordbrinken, 24,8 - 26x. (uten fnr. ). Vekt 1563,1 gram.Brent leire. Skipets midtparti, Nordbrinken, 24,8-26x. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1563.1 gram.Brent leire. Skipets midtparti, Nordbrinken, 24,8-26x.
259) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. på N. brink rundt helle mrk. 86, plan V, N.V.del. Under sort kullfyll-lag. (uten fnr. ). Vekt 1041 gram.Brent leire, veggklining, f. på N. brink rundt helle mrk. 86, plan V N.V.del. Under sort kullfyll-lag. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1041 gram.Brent leire, veggklining, f. på N. brink rundt helle mrk. 86, plan V N.V.del. Under sort kullfyll-lag.
260) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. Ø. for helle mrk. 86 pl V Skipet NV.del Klumpene kan settes sammen. (uten fnr. ). Vekt 707,1 gram.Brent leire, veggklining, f. Ø. for helle mrk. 86 pl V Skipet NV.del Klumpene kan settes sammen. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 707.1 gram.Brent leire, veggklining, f. Ø. for helle mrk. 86 pl V Skipet NV.del Klumpene kan settes sammen.
261) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Nordre brink (øst). Vesentlig øvre lag. (uten fnr. ). Vekt 904,4 gram.Prøver av brent leire, nordre brink (øst). Vesentlig øvre lag. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 904.4 gram.Prøver av brent leire, nordre brink (øst). Vesentlig øvre lag.
262) Slagg av slagg/leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire og slagg. - Funnsted/lag: Skipets midtre del, S-brink. (uten fnr. ). Vekt 36,2 gram.Brent leire med slagg. Skipets midtre del, S-brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 36.2 gram.Brent leire med slagg. Skipets midtre del, S-brink.
263) Slagg av slagg . Antall fragmenter: 0. Prøve av slagg. - Funnsted/lag: Skipets midtparti søndre brink. Funnet ved ca 26,8x og 9y. (uten fnr. ). Vekt 105,8 gram. (På funnposen sto følgende opplysning: "Slaggklump el. brent leire". Under katalogiseringen ble det ikke funnet brent leire i denne posen)Slaggklump. Skipets midtparti søndre brink. Funnet ved ca 26,8x og 9y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 105.8 gram.Slaggklump. Skipets midtparti søndre brink. Funnet ved ca 26,8x og 9y.
264) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med kullstykke T 18842:264. (uten fnr. ). Vekt 80,8 gram.Særdeles fine leirklumper fra S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med kullstykke T 18842:264. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 80.8 gram.Særdeles fine leirklumper fra S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med kullstykke T 18842:264.
265) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Prøve av trekull. - Funnsted/lag: S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med brent leire T 18842:263. (uten fnr. ). Vekt 4,1 gram. (På funnposen står det "godt bevart kullstykke", men det foreligger i dag som fragmentert.)Kullstykke fra S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med brent leire T 18842:263. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 4.1 gram.Kullstykke fra S. brink ca 26x-26,6x og 9y. F. sammen med brent leire T 18842:263.
266) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets S. brink ca 26x - 26,6x og 9y. (uten fnr. ). Vekt 2318,7 gram.Brent leire. Skipets S. brink ca 26x-26,6x og 9y. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2318.7 gram.Brent leire. Skipets S. brink ca 26x-26,6x og 9y.
267) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets V. del, i begr. fyllmasse, 1000-talls begr. F. i fyllmassen S. for kisten begr. 35. (uten fnr. ). Vekt 122 gram.Brent leire fra skipets V. del, i begr. fyllmasse, 1000-talls begr. F. i fyllmassen S. for kisten begr. 35. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 122 gram.Brent leire fra skipets V. del, i begr. fyllmasse, 1000-talls begr. F. i fyllmassen S. for kisten begr. 35.
268) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende, funnet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 211,2 gram.Brent leire fra skipets vestre ende, funnet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 211.2 gram.Brent leire fra skipets vestre ende, funnet i gravfyll.
269) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. i vestre del av skipet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 266,9 gram.Brent leire. F. i vestre del av skipet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 266.9 gram.Brent leire. F. i vestre del av skipet i gravfyll.
270) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende funnet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 832,1 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 832.1 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll.
271) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets V. del. (uten fnr. ). Vekt 269,7 gram. (På en vedlagt lapp står følgensde kontekstopplysning: "F. i gammel begravelsesfyllmasse fra stolpekirkens kirkegård?")Brent leire funnet i skipets V. del. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 269.7 gram.Brent leire funnet i skipets V. del.
272) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende funnet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 768,3 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 768.3 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll.
273) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Vestre del av skipet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 774,5 gram.Brent leire. Funnet i vestre del av skipet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 774.5 gram.Brent leire. Funnet i vestre del av skipet i gravfyll.
274) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende funnet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 772,2 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 772.2 gram.Brent leire fra skipets vestre ende funnet i gravfyll.
275) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende, funnet i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 613,9 gram.Brent leire fra skipets vestre ende, funnet i gravfyll. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 613.9 gram.Brent leire fra skipets vestre ende, funnet i gravfyll.
276) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Skipets vestre ende i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 566,1 gram.Brent leire funnet i skipets vestre ende i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 566.1 gram.Brent leire funnet i skipets vestre ende i gravfyll.
277) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Fra fyllmasse over grav nr. 26. (uten fnr. ). Vekt 409,6 gram.Brente leirklumper fra fyllmasse over grav nr. 26. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 409.6 gram.Brente leirklumper fra fyllmasse over grav nr. 26.
278) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. i nedgr. langs nordmur like Ø. for portalen, skipet. (uten fnr. ). Vekt 206,6 gram.Brent leire f. i nedgr. langs nordmur like Ø. for portalen, skipet. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 206.6 gram.Brent leire f. i nedgr. langs nordmur like Ø. for portalen, skipet.
279) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: F. i skipet, dels på brinken, dels i gravfyll. (uten fnr. ). Vekt 704,3 gram.Biter av brent leire (veggklining) f. i skipet, dels på brinken, dels i gravfyll. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 704.3 gram.Biter av brent leire (veggklining) f. i skipet, dels på brinken, dels i gravfyll.
280) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Prøve av brent leire. - Funnsted/lag: Uten kontekstopplysninger. (uten fnr. ). Vekt 1833,5 gram.Uten kontekstopplysninger. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1833.5 gram.Uten kontekstopplysninger.
281) Osteologisk materiale (ubrent animalosteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Samling av dyrebein. - Funnsted/lag: Fra prøvefelt øst for koret. (uten fnr. ). Vekt 116,5 gram.Dyrebein fraprøvefelt øst for koret. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 116.5 gram.Dyrebein fraprøvefelt øst for koret.
282) Bjørneklo av bein . Antall: 5 . Antall fragmenter: 0. 5 bjørneklør. - Funnsted/lag: Skipets S.Ø. hjørne (foran sidealternisje), i omrotet n.t. begr. (fnr. 949). Vekt 8,2 gram. (På funnposen står: "Funnet ved 36x, Plan 2, Skipets S.Ø. del.")Skipets S.Ø. hjørne (foran sidealternisje), i omrotet n.t. begr. Fnr: 949. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 8.2 gram.Skipets S.Ø. hjørne (foran sidealternisje), i omrotet n.t. begr.
283) Osteologisk materiale (ukjent osteologisk ) av tann/bein/emalje . Antall fragmenter: 0. Samling av brente og ubrente beinrester og dyretenner. - Funnsted/lag: Søndre brink. (uten fnr. ). [Lå i samme pose som fragmenter av skjell (T 18842:284) og fragment av brent leire (T 18842:285)]. Vekt 13 gram. (Lå i samme pose som fragmenter av skjell T 18842:284 og fragment av brent leire T 18842:285. På funnposen sto "Mære kirke. Br. Bein. S. brink".)Søndre brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 13 gram.Søndre brink.
284) Skjell av skjell . Antall fragmenter: 0. Fragmenter av skjell. - Funnsted/lag: Søndre brink. (uten fnr. ). [Lå i samme pose som beinrester (T 18842:283) og fragment av brent leire (T 18842:285)]. Vekt 1,1 gram. (Lå i samme pose som beinrester T 18842:283 og fragment av brent leire T 18842:285. På funnposen sto "Mære kirke. Br. Bein. S. brink".)Søndre brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.1 gram.Søndre brink.
285) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Fragment av brent leire. - Funnsted/lag: Søndre brink. (uten fnr. ). [Lå i samme pose som beinrester (T 18842:283) og fragmenter av skjell (T 18842:284)]. Vekt 1,6 gram. (Lå i samme pose som beinrester T 18842:283 og fragmenter av skjell T 18842:284. På funnposen sto "Mære kirke. Br. Bein. S. brink".)Søndre brink. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 1.6 gram.Søndre brink.
286) Osteologisk materiale (ubrent animalosteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Samling av dyrebein. - Funnsted/lag: Fra svartjordslag umiddelbart foran trinnet foran alteret. (fnr. 17). Vekt 99,9 gram. (F.nr. 17 mangler i innberetningens funnliste.)Knokler (dyreknokler) fra svartjordslag umiddelbart foran trinnet foran alteret. Fnr: 17. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 99.9 gram.Knokler (dyreknokler) fra svartjordslag umiddelbart foran trinnet foran alteret.
287) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Skallefragment av bein fra øyehule hos menneske. - Funnsted/lag: S. brink v. 26,8x 9y. (fnr. 1009). Vekt 3 gram. (Fnr 1009 er oppgitt som keramikk i innberetningens funnliste.)S. brink v. 26,8x 9y. Fnr: 1009. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 3 gram.S. brink v. 26,8x 9y.
288) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av tann/bein/emalje . Antall fragmenter: 0. Samling av skjelettrester og tann. - Funnsted/lag: Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). (fnr. 1039). [F.nr 1039 inkluderer også fragmenter av trekull (T 18842:289) og brent leire (T 18842:290)]. Vekt 22 gram. (F.nr. 1039 mangler i innberetningens funnliste. F.nr 1039 inkluderer også fragmenter av trekull T 18842:289 og brent leire T 18842:290.)Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). Fnr: 1039. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 22 gram.Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y).
289) Prøve (trekullprøve ) av trekull . Antall fragmenter: 0. Fragmenter av trekull. - Funnsted/lag: Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). (fnr. 1039). [F.nr 1039 inkluderer også skjelettrester (T 18842:288) og brent leire (T 18842:290)]. Vekt 2,9 gram. (F.nr. 1039 mangler i innberetningens funnliste. F.nr 1039 inkluderer også skjelettrester T 18842:288 og brent leire T 18842:290.)Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). Fnr: 1039. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 2.9 gram.Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y).
290) Brent leire av leire . Antall fragmenter: 0. Fragmenter av brent leire. - Funnsted/lag: Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). (fnr. 1039). [F.nr 1039 inkluderer også skjelettrester (T 18842:288) og fragmenter av trekull (T 18842:289)]. Vekt 44,3 gram. (F.nr. 1039 mangler i innberetningens funnliste. F.nr 1039 inkluderer også skjelettrester T 18842:288 og fragmenter av trekull T 18842:289.)Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y). Fnr: 1039. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 44.3 gram.Funnet i stolpehull, N. brinks S.V. hjørne (233x / 11,3y).
291) Osteologisk materiale (ubrent osteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Samling av skjelettrester. - Funnsted/lag: Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121. (fnr. 1057). [F.nr. 1057 inneholder også et redskap av jern (T 18842:139]). Vekt 8 gram. (F.nr. 1057 inneholder også et redskap av jern (T 18842:139).)Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121. Fnr: 1057. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 8 gram.Spettet lag ved stolpehull 231x / 116y. Niv. -121.
292) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av tann/bein/emalje . Antall fragmenter: 0. Samling av skjelettrester og tenner fra et spedbarn, tilnærmet fullstendig. - Funnsted/lag: Begravelse 41. (uten fnr.).Begravelse 41. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0 gram.Begravelse 41.
293) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Samling av skjelettrester. - Funnsted/lag: Begravelse 73. (fnr. 1058b). [F.nr. 1058b inneholder også jernnagler (T 18842:154) og tekstil (T 18842:212)]. Vekt 5 gram. (Funnr. 1058b inneholder jernnagler (T 18842:154), tekstil (T 18842:212) og skjelettrester (T 18842:293). Tekstil og skjelettrester står ikke oppført i funnlista.)Begravelse 73. Fnr: 1058b. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 5 gram.Begravelse 73.
294) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av bein . Antall fragmenter: 0. Skjelettrester, ett fragment av bein. - Funnsted/lag: Begravelse 71 (fnr. 1058c). [F.nr. 1058c inneholder også kistenagler (T 18842:155)]. Vekt 0,1 gram. (F.nr. 1058c inneholder kistenagler (T 18842:155) og skjelettrester (T 18842:294). Skjelettrester står ikke oppført i funnlista.)Begravelse 71 Fnr: 1058c. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.1 gram.Begravelse 71
295) Osteologisk materiale (ubrent humanosteologisk ) av tann/emalje . Gjenstandsdel: tann . Antall fragmenter: 0. Tann fra menneske. - Funnsted/lag: Begravelse XLV eller XIV. (uten fnr. ). [Funnet under analyse av en kyse (T 18842:213) sammen med en del knappenåler (T 18842:215)]. Vekt 0,05 gram. (Funnet under analyse av kysen T 18842:213. Funnkontekst er i funnliste oppgitt som begravelse XLV, men i teksten i innberetning som begravelse XIV. Kysen er analysert v/ Mary Storm i rapport datert 31. januar 1967. Hun fant også en del knappenåler (T 18842:215) og en tann (T 18842: 295).)Begravelse XLV eller XIV. Fnr: uten f.nr. Mål: L: 0 cm. B: 0 cm. T: 0 cm. H: 0 cm. Diam: 0 cm. Tvm: 0 cm. Vekt: 0.05 gram.Begravelse XLV eller XIV.
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Funn fra utgravningen i Mære kirke, Sparbu p., Nord-Trøndelag. (matr.nr. 1702000030000) Undersøkelsen ble foretatt av Riksantikvaren v. mag. art. H. E. Lidèn. Rapport og funnfortegnelse i Top. ark. Tilleggsopplysning, 2007: I tiden april - desember 1966 og mai - juli 1967 ble det foretatt en kombinert bygningsundersøkelse og arkeologisk utgravning i Mære kirke. Hovedresultatet av undersøkelsen var i følge innberetningen ved H.E. Lidén følgende: Det ble påvist at det forut for den eksisterende kirken på Mære har stått én, muligens to kirker av tre, med kirkegård rundt. Under kirkene ble det funnet spor av bygninger som må stamme fra forhistorisk tid. En serie løsfunn, bestående av ca. 20 såkalte "gullgubber", antyder muligheten av at disse bygninger kan ha hatt tilknytning til det hedenske kultsted som i følge bl.a. Snorres kongesaga skal ha stått på Mære. Funnet ble endelig katalogisert i 2007 ved Guro Jørgensen. Informasjon om funnsted/lag og opprinnelig funnummer er beskrevet i katalogen slik det er gjort i funnlista i utgravingens innberetning. I tilfeller der det var avvik mellom opplysninger på original funnpose og i funnliste er dette bemerket i tilleggsrapporten v/ G. Jørgensen fra 2007. Gjendstandsbetegnelsene og råstoff kan etter revisjon/katalogisering avvike noe fra Lidéns funnliste.
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33N: 7093487.1Ø: 322878.7
INNBERETNING/litteratur: Holck, Per:, 01.01.1970, "Ein Bericht über die Unterschung der Ausgrabenden aus der Kirche auf Mære." Skrifter utgitt av Det Norske Vitenskapsakademi i Oslo I. Mat.-Naturv. Klasse. Ny Serie. No. 28. Oslo. / Holck, Per:, 01.01.1970, "Skjelettfunnene fra Mære kirke." I: Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1969. Steinkjer Trykkeri A.S, s. 59-69. Steinkjer. / Lidèn, H.E., 01.01.1967, "Fra restaureringsarbeidet ved Mære kirke." I: Årbok for Nidaros bispedømme 1967, s. 50-57. Trondheim. / Lidèn, H.E., 01.01.1968, "Innberetning om bygningsundersøkelse og arkeologiske utgraving av Mære kirke, Nord-Trøndelag 1966-67." Upubl. innberetning, topografisk arkiv, NTNU Vitenskapsmuseet (Innberetningen inneholder strukturliste, funnliste, myntliste og fotoliste, men ingen skisser/tegninger/foto til teksten.) / Lidèn, H.E., 01.01.1969, "From Pagan Sanctuary to Christian Church. The Excavation of Mære Church in Trøndelag." I: Norwegian Archaeological Review 1969:2, s. 3-32. Oslo. / Lidèn, H.E., 01.01.1970, "Utgravingen av Mære kirke." I: Nord-Trøndelag Historielag. Årbok 1969. Steinkjer Trykkeri A.S, s. 18-58. Steinkjer. / Lidèn, H.E., 01.01.1999, "Undersøkelsene i Mære kirke." I: Hoff, Anne Marta og Alf Tore Hommedal(red.): En gullgubbe. Festskrift til hans Emil Lidén. Alvheim og Eide. Akademisk forlag, s. 1-48. Øvre Ervik. / Møllenhus, K.R., 01.01.1967, "Gullgubbene fra Mære kirke." I: Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XXXI. Norsk arkeologisk selskap, s. 163-166. Oslo. / Sortland, S., 01.01.2006, "Myntene fra Mære kirke. Analyse av dokumentasjons-materialet fra utgravingene i 1966-1967 i et forskningshistorisk perspektiv." Upubl. hovedoppgave i arkeologi, NTNU. Trondheim. [Inneholder bl.a. en del skisser og reintegnede plantegninger fra utgravingen, samt oversikt over dokumentasjons-materialet.] / Lidèn, H.E., 01.01.1967, Gravningsdagbok. Mære kirke. 1966 - 1967. Upublisert, Riksantikvarens arkiv, Oslo. (Kopi). / Jørgensen, Guro, 14.12.2007, Mære kirke, Steinkjer kommune, Nord Trøndelag fylke. Undersøkelser 1966-67. Upubl. notat, topografisk arkiv, NTNU Vitenskapsmuseet. .
Funnet av: Lidèn, Hans Emil, Riksantikvaren
Funnår: 1966 - 1967 .
Katalogisert av: Guro Jørgensen.