NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

T 18850.
Funn fra utgravninger i 1968Munkholmen ved Trondheim. (matr.nr. 1601000000000) Undersøkelsen ble foretatt av Riksantikvaren ved stud. mag. art. Øivind Lunde. Funnfortegnelse i Top. ark. Munkholmen 1968 Nr. 1-4.
Grøft KA Rutene 10-12/11-15 Nr.:
1.
Dato: Fra 1/7-1968 til 15/7-1968. Situasjon: Rutene 10-12/11-15. Nr.: A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler. Et overarmsben, noen rygghvirvler, fingerben.Nr.: A2.
Beskrivelser: Menneskeknokler. Rygghvirvler, finger/fotben, nøkkelben. Situasjon: Ca Kt 836-Kt 812.Nr.:A3.
Beskrivelser: Dyreknokler. (ca. 2 kg) og usikre fragm. Situasjon: Kt 880-Kt 812.Nr.:B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, rødgods, delvis gul glasur sent 1880 tall. Situasjon: Kt 880-Kt 812.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 gul tegl (avbrukket x 10 cm. x 4,5 cm) "Hollandsk". Situasjon: Kt 880-Kt 812.Nr.:D.
Beskrivelse: 4 spiker, meget rustne, moderne,
1 jernbøyle,
skohelbeslag-tysk? Situasjon: Kt 880-Kt 812.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykke. Situasjon: Kt 880-Kt 812.Nr.:
2. Nr.:A
Dato: 15-7/1968. Beskrivelse: Menneskeknokler, brukne rester. Situasjon: Rutene: 10-11/11-12. Kt 846-Kt 792.Nr.:B.
Dato: 1-7/1968. Beskrivelse: 1 glasskår, tykt grønnbrunt, flaskebunn, virker moderne. Situasjon: Kt 843.Nr.:
3.
Dato: 16-7/1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Deler av menneskekjeve, fragmentarisk. Situasjon: Kt 840-Kt 800. Rutene: 11-12/11-12.Nr.:B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, derav: 1 skår rødgods, brun og grøn glasur, 1 tykt skår rødgods, gulglasert innside, uglasert utside. Situasjon: I fyllag, ca. Kt 792.
1 porselensskår, hvitglasert med rød dekor. Viktoriansk. Situasjon: Kt 846.
1 keramikkskår, rødgods, en glasert side med brun og grønn glas. Situasjon: Like over sandlaget Kt 840.Nr.:F.
Beskrivelse: 5 deler av krittpipemunnstykker. Situasjon: Ca. Kt 842.Nr.:
4.
Dato: 25/7-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Skjelett nr. 4 (oversendt anatomisk inst. i Oslo) Situasjon: Rutene 11-12/12-14.Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler (fragmenter). Situasjon: Rutene: 11-12/12-13. Ved linje 11, nær tysk sagmugg, konf. tegning.Nr.:A2.
Beskrivelse: Ryggvirvel (menneske). Situasjon: Kt 794, inntegnet i planteg.Nr.:A3.
Beskrivelse: 2 ryggvirvler,
1 kneskål (menneske). Situasjon: Kt 776, samme nivå som lårben til skjelett nr. 4.Nr.:A4.
Beskrivelse: Del av hofteben,
3 fingerben (menneske). Situasjon: Kt 784 nær linje 13.
Nr. 5-9.
Grøft: KA Rutene 10-12/11-15 Nr.:
5.
Dato: 25/7-1968. Situasjon: Rutene: 11-12/12-13. Nr.:B.
Beskrivelse: 2 skår stentøy, hvitt, moderne,
1 skår glass, tykt, grønt, bunn, firkantet moderne flaske. Situasjon: Kt. 800-Kt. 790, Kt. 843.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 bit sinders fra en jernovn.
1 kalkprøve. Situasjon: Kt. 800-Kt. 790 Kt. 776, like over grunnfj., ved kneskål til skjelett nr. 4. konf. teg.Nr.:D.
Beskrivelse: 5 jernspiker moderne,
1 del av skohelbeslag. Situasjon: Kt. 779 Kt. 780.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 bit av krittpipemunnstykke. Situasjon: Kt. 843.Nr.:
6.
Dato: 17/1-1968. Situasjon: Rutene: 10-12/13-14. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler, derav: 1 brystben og endel fingerben (føtter). Situasjon: Kt. ca. 815.Nr.:A2.
Beskrivelse: Endel dyreknokler og usikre fragmenter. Situasjon: Kassert.Nr.:
7.
Dato: 16/7-1968. Situasjon: Rutene: 10-11/13-14. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler, derav: kjevefragmenter. Situasjon: Kt.834-Kt. 815.Nr.:A2.
Beskrivelse: En del usikre knokkelfragmenter.
Usikre skallefragmenter. Situasjon: Kassert Kt 834-Kt 815.Nr.:D.
Beskrivelse: 4 jernspiker, moderne. Situasjon: Kt 834-Kt 815.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykke. Situasjon: Kt 831.Nr:
8.
Dato: Fra 10/7-1968 til 19/7-1968. Situasjon: Rutene: 11-12/13-14. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler. Situasjon: Kt 880-Kt 830.Nr.:A2.
Beskrivelse: Menneskeknokler, derav: skulderblad-, ribben-, skallefragm., virvel. Situasjon: Ca. Kt. 780 Konf. tegn. Oppriss.Nr.:A3.
Beskrivelse: Endel usikre knokkelfragment. Situasjon: Kassert, Kt 880-Kt 830.Nr.:B.
Beskrivelse: 1 Glasskår (flaske?) tynt, brunt. Situasjon: Kt 823.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 Rørbit rødgods, moderne. Situasjon: Kt 823.Nr.:
9 A. Dato: 12/7-1968.
Beskrivelse: Endel usikre knokkelfragmenter. Situasjon: Kt 836-Kt 812, kassert. Rutene: 10-12/14-15.
Nr. 10-13.
Grøft: KA Rutene: 10-12/16-22 Nr.:
10.
Dato: 6/7-1968. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler, derav endel fingerben. Situasjon: 10-12/16-22.Nr.:A2.
Beskrivelse: Dyreknokler, tenner Situasjon: Ca. Kt. 850-Kt. 880.Nr.:B.
Beskrivelse: 6 keramikkskår. Derav: 1 hank med grønn glasur, rødgods. 3 skår rødgods med grønn og lys glasur. 1 krukkeskår, brungods med brunflekket glasur. 1 skår lysgods, blå glasur med lys innriping.
2 glasskår, tykt, brunt, flaskeskår?
Situasjon: 10-11/17-18 Kt. 836. konf. tegn. plan.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 metallknapp med dekorering i metallet,
12 jernspikerNr.:F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykke,
1 kam. (NB. Gruppen rettet til A, 8.7.69 L).
Situasjon: 11-12/18-19 Kt. 844. Konf. tegn.Nr.:
11 A.
Dato: 12/7-1968. Beskrivelse: Skjellet nr. 1 (kt 824-kt 805). Situasjon: 10-11/18,5-20 Konf. plantegning. Oversendt anatomisk institutt i Oslo (via Heyerdahl-Larsen). Nr.:
12 A.
Dato: 18/7-1968. Beskrivelse: Skjelett nr. 2 (kt 824-kt 805). Situasjon: 10,5-11/19-20 Konf. plantegning oversendt anatomisk institutt i Oslo (via Heyerdahl-Larsen). Nr.:
13.
Dato: 27/7-1968. Situasjon: 10-11/18-19 Nr.:A.
Beskrivelse: Skjelett nr. 7 (hånd), knokkelfragmenter (fingerben?). Situasjon: Kt. 818-Kt 779, konf. tegn. Plan og oppriss funnet i sandlaget.Nr.:C.
Beskrivelse: Kalkprøve. Situasjon: Kt. 818-Kt 779, konf. tegn. Plan og oppriss funnet i sandlaget.Nr.:D.
Beskrivelse: Jernklump, kullbit (tre). Situasjon: Funnet i skille mellom fin sand og sand med skjell, stein og jord.
Nr. 14-16.
Grøft KA Rutene 10-12/16-22 Nr.:
14. Dato: 25-7/1968. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler, bekkenben og del av et skulderblad. Situasjon: Rute: 11-12/18-19. Funnet like over Tysk vannrør Kt. 775 konf. tegn.
Beskrivelse: Menneskeknokler, fragmenter. Situasjon: Rute: 10-11/19-20. Kt 849-822.Nr.:A2.
Beskrivelse: Dyreknokler? Situasjon: Rute: 10-11/19-20 ca. Kt 780.Nr.:B.
Beskrivelse: Keramikkskår, rødgods med spor av grønn og hvit glasur. Situasjon: Koordinater: (10,40-1968) Kt: 804.Nr.:D.
Beskrivelse: Bit av flaskekapsel av metall. Situasjon: Funnet i forbindelse med skjelett 2, Kt. 783.Nr.:
15.
Dato Fra 25-7/1968 og 26-7/1968. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokkelfragmenter. Situasjon: Rutene: 10-12/19-21, Øvre lag: Kt 900-Kt 870.Nr.:A2.
Beskrivelse: Menneskeknokler, derav: 1 helt overarmsben, bekkenben, virvler og ribbensfragm. Situasjon: Funnet i fyllag over tysk vannrør, Rute: 11-12/19-21, Kt 760-840.Nr.:A3.
Beskrivelse: Dyreknokler og usikre knokkelfragmenter. Situasjon: Rutene: 10-12/19-21. Øvre lag, Kt 870-Kt 900.Nr.:B.
Beskrivelse: 4 skår keramikk, derav: 1 svartgods med grønn og brungrønn glasur på utsiden, uglasert innside. 3 stykker rødgods, delvis brun og rød glasur. Situasjon: I fyllag over tysk vannrør, Kt. 840-Kt. 760.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 stykke trekull.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykke.Nr.:
16.
Dato: 26-7/1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Endel usikre knokkelfragmenter, ca 1 kg. Situasjon: Rutene: 10-12/20-21 i fyllmasse, Kt 840-760 kasert.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 bit av tysk avis. Situasjon: Funnet over tysk vannrør. Konf. tegn. Rute: 11-12/20-21.Nr.:F.
Beskrivelse: 2 biter krittpipemunnstykke. Situasjon: Funnet over tysk vannrør. Konf. tegn. Rute: 11-12/20-21.
Nr. 17-22.
Grøft: KA Rutene: 09-12/23-29 Nr.:
17.
Dato: 17/7-1968. Nr.:A1.
Beskrivelse: menneskeknokler (2 poser). Situasjon: 11-12/23-25.Nr.:A2.
Beskrivelse: 1 hel underkjeve,
3 kjeveframenter (menneske). Situasjon: Ca. Kt. 760-Kt. 820.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 jernnagle.Nr.:
18.
Dato: 3/7-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Knokkelfragmenter (menneske). Situasjon: 10-11/28-29.Nr.:B.
Beskrivelse: 1 skår brungods, en flate brun glasert.
1 skår brungods med brunglasert kant og knuste keramikkbiter ibrent i brunglasert innside. Begge fra samme moderne skål.
Situasjon: Funnet i lag over kjelleren. ca. Kt 865-Kt 900.Nr.:D.
Beskrivelse: 4 jernbiter Derav: 1 vinkel og jernstang med hull.Nr.:
19.
Dato: 29/6-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Menneskeknokler Situasjon: 09-10/23-29.Nr.:B.
Beskrivelse: 4 skår hvitt stentøy, moderne.
3 skår av flaskebunn, brunt glass, ølflaske.
1 skår grønt glass, flaskebunn.
Situasjon: Øvre lag, ca. Kt 900- Kt 865.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 jernbøyle med to jernnagler,
2 jernnitter,
1 jernveiv,
1 jernnagle.Nr.:
20 A.
Dato: 19/7-1968. Beskrivelse: Skjelett nr. 3 (Kt. 770-Kt. 750) Situasjon: Rutene: 11-12/23-25. Konf. plantegning. Oversendt anatomisk institutt i Oslo (via Heyerdahl-Larsen). Nr.:
21 A.
Dato: 25/7- 1968. Beskrivelse: Skjelett nr. 6 (Kt. 742-Kt. 739). Situasjon: Rutene: 11-12/23-25. Konf. plantegning. Oversendt anatomisk institutt i Oslo (via Heyerdahl-Larsen). Nr.:
22 C.
Dato: 8/7-1968. Beskrivelse: 3 rød tegl (22 x 10 x 4,5) cm. (22 x 10 x 4,5) cm. (24 x 11,5 x 6,5) cm. Situasjon: Rutene: 10-12/28-29. Ca. 50-60 cm. under torv. Kt 900-Kt 850.
Nr. 23-27
Grøft: KA Rutene: 06,60-12/30-36 Nr.:
23.
Dato: 20/6-1968. Situasjon: Øvre fyll under torven. Fra Kt 910 til ca. Kt.880. Rutene: 10-12/30-36. Nr.:A.
Beskrivelse: 4 dyreknokler.Nr.:B.
Beskrivelse: 4 skår stentøy. Moderne. Derav: En del av en kopp med blå dekor.Nr.:D.
Beskrivelse: 2 jernspiker.
1 bit kvarts, klar, hvit.
Nr.:24.
Dato: 20/6-1968. Situasjon: Rutene: 10-12/30-36. Øvre fyll under torven. Ca Kt. 910-Kt. 880. Nr.:A1.
Beskrivelse: 2 menneskeknokler (1 fingerben, del av skinneben?)Nr.:A2.
Beskrivelse: 1 dyreknokkel.Nr.:B.
Beskrivelse: 1 potteskår, rødgods, grønn glasur utvendig, uglasert innside.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 rød teglsten (avbrukket x 12,5 cm x 8 cm).Nr.:D.
Beskrivelse: 1 kullbit.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 bit av krittpipemunnstykke.Nr.:
25
Dato: 25/6-1968. Nr.:B.
Beskrivelse: 3 skår Trønderkeramikk.
1 skår rødgods med spor av blyglasur på inns.
5 skår stentøy, derav: 4 hvite, 1 lite skår med blå dekor. Keramikk er ny! Situasjon: Nivå mellom gresstorv og teglmur, brosten. Kt.: ca. 860.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 kalkprøve.
1 byggesten av kleber med kalkspor og mulig tilhugget døranslag, (ca. 24 cm. lang).
3 rød tegl (22 x 11 x 4,5) cm.
Situasjon: 10-11/31-33 Fyll i kjeller.Nr.:D.
Beskrivelse: Diverse nagler, bolter, kroker etc. av jern. Moderne.Nr.:
26.
Dato: 26/6-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: 1 knokkel, sannsynligvis ryggvirvel av menneske. Situasjon: Rutene: 10-11/30-33.Nr.:B.
Beskrivelse: 1 skår trønderkeramikk.Nr.:
27 A.
Dato: 29/7-1968. Beskrivelse: Skjelett 5. (Kt. 757- Kt. 771). Situasjon: Rutene: 08,50-07,50/ 32,5-34. Konf. plantegning. Oversendt anatomisk institutt i Oslo (via Heyerdahl-Larsen).
Nr.28-31.
Grøft: KA Rutene:10-12/37-43. Nr.:
28.
Dato: 20/6-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: 3 dyreknokler. Situasjon: Rutene: 10-12/37-43.Nr.:B.
Beskrivelse: 2 potteskår, tidligst sent 1800 tall. Derav: 1 trønderkeramikk, 1 lysgods, grønn glasur utvendig, gul glasur innvendig. Situasjon: Øvre fyllag under torven. Kt. 920-Kt 880.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 jernnøkkel,
en kompakt "donøkkel", moderne.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 benfragment.Nr.:
29.
Dato: 25/6-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: Dyreknokler. Situasjon: Rutene: 10-12/37-41.Nr.:B.
Beskrivelse: 4 skår Trønderkeramikk. Trolig tidlig 1800 tall, men i små biter og i dårlig stand.
6 skår stentøy, hvitt, derav: 2 hanker med sort dekor.
2 porselenskår. Moderne. Situasjon: Nivå fra gresstorv.Kt. 920 til ca. Kt 860.Nr.:D.
Beskrivelse: 6 flintknoller.Nr.:
30.
Dato: 25/6-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: 4 dyreknokler. Situasjon: Rutene: 10-12/41-43.Nr.:B.
Beskrivelse: 5 skår trønderkeramikk, meget ødelagte.
3 skår hvitt stentøy, moderne. Situasjon: Fra gresstorv Kt 920 til stenansamlingen ca. Kt. 860.Nr.:D.
Beskrivelse: 5 flintknoller.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykkebit.Nr.:
31.
Dato: 26/6-1968. Nr.:B.
Beskrivelse: 2 skår trønderkeramikk.
1 lite skår rødgods med lys gul glasur på innsiden.
4 skår hvitt stentøy. Situasjon: Rute: 10-11/42-43. I brun leire over grusen, ca. Kt 860.Nr.:D.
Beskrivelse: Diverse klumper jernslagg, nagler, knoller.
Nr. 32-33
Grøft: KA Rutene: 10-12/44-56 Nr.:
32.
Dato: Ca.1/6-68. Nr.:A
Beskrivelse: 3 dyreknokler. Situasjon: Gravet fram av arbeiderne før utgravningene.Nr.:B.
Beskrivelse: 3 potteskår. Derav: 1 med hank, uglasert innside, glasert innside, rødbrun glasur, rødgods.
5 skår Trønderkeramikk.
1 skår rødgods, brun glasur innvendig, gul glasur utvendig.
3 biter glass, tykke grønne flaskebunner 2 av dem med ca 15 cm i diam.
3 skår stentøy, med dekor på 2 av dem.
Situasjon: Rutene: 10-12/52-56 ca. Kt 970-Kt 800.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 bit av krittpipemunnstykke.Nr.:
33.
Dato: 27/6-1968. Nr.:A1.
Beskrivelse: Menneskeknokler, (derav 1 lårben av mann?) Situasjon: Rutene: 10-12/44-46.Nr.:A2.
Beskrivelse: Dyreknokler.Nr.:B.
16 skår rødgods, delvis trønderkeramikk.
5 skår stengods, delvis med blå og sort dekor.
1 brun flaskehals.
1 hvitt flaskekork av glass?
Situasjon: Fra 50 cm. under torven og ned til fjell. ca. Kt. 840-Kt. 740.Nr.:C.
2 rød tegl (avbrukket x 10 x 6), (avbrukket x 11 x 5).
1 kalkprøve.Nr.:D.
Beskrivelse: 5 nagler av jern.
1 kullbit?.Nr.:F.
Beskrivelse: 3 biter av krittpipemunnstykker.
Nr. 34-35
Grøft: KA Rutene: 10-12/44-56 Nr.:
34.
Dato: 1/7- 1968. Nr.:B.
Beskrivelse: 3 potteskår. Derav: 1 skår trønderkeramikk, Kt. 790. 1 skår lysgods, grønn glasur utvendig, spor av brun glasur innvendig. 1 skår hvit stentøy, udekorert. Situasjon: Rutene: 10-11/50-51 Kt 830-Kt 790.Nr.:D.
Beskrivelse: 1 mynt, kopper, 2 shilling species 1827 Carl XIV Johan. Kt. 826. Til myntkabinettet.Nr.:
35.
Dato: 1/7-1968. Nr.:A.
Beskrivelse: 6 dyreknokler,
10 menneskeknokler?
Situasjon: Rutene: 10-12/54-55.Nr.:C.
Beskrivelse: 1 kalkprøve. Situasjon: To nederste lag. Kt. 820-Kt. 750.Nr.:D.
Beskrivelse: 2 nagler av jern, meget rustet.Nr.:F.
Beskrivelse: 1 bit av krittpipemunnstykke.
Nr.:
36 B.
Grøft: KA Sortieportomr. Dato: 9/8-1968.
Beskrivelse: 3 store skår trønderkeramikk med kant, gul, brun og grønn glasur.
6 skår trønderkeramikk?
1 skår rødgods med hvit og brun glasur trolig trønderkeramikk, glasuren delvis avslitt til hvit, matt flate.
Situasjon: Sortieporttegningene. Rutene: 2,5-4 Kn. F. Pl gravet fram av gravemaskin fra den forflyttede (mot nord) kloakkgrøfta. Kt 780-Kt 760.Nr. 37-39
Grøft: KB Rutene 34-36/58-64 Nr.:
37.
Dato: 7/8-1968. Nr.: A1.
Beskrivelse: Bekkenbenfragment, kjevefragm.(menneske), skjelett 8. Situasjon: Rutene: 35-36/58-60, Kt. 875-Kt.820.Nr.: A2.
Beskrivelse: Endel knokkelfragm., usikre. Situasjon: Kassert.Nr.:
38.
Dato: 9/7-1968. Situasjon: Rutene 34-36/60-61. Nr.: A.
Beskrivelse: Endel usikre knokkelfragmenter. Situasjon: Kassert.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, rødgods, avslitt glasur.
3 skår stentøy derav: (moderne) 2 hvitglasert, 1 grønnglasert i mønster.
1 glasskår, grønt, trolig flaskeskår.
Situasjon: Fyllmasse, Kt 851 ned til grunnfjell Kt.820. Beskrivelse: 1 glasskork, klart glass, meget skadet. Situasjon: Kt.854, konf. tegn.Nr.: E.
Beskrivelse: 2 bit flattegl (høyde ca. 1,5 cm) taktegl ?.
1 tilhugd kleberstein.
Situasjon: 34-35/60-61.Nr.: F.
Beskrivelse: Krittpipemunnstykke. Situasjon: Kt. 851.Nr.:
39 B.
Dato: 9/7-1968.
Beskrivelse: Alle skårene er små og meget slitt. 2 skår keramikk, trønderkeramikk?
2 skår hvitt stentøy.
4 glasskår derav 1 stort flaskebunnskår. Alle er grønt tykt glass.
Situasjon: Rutene: 34-35/61-62, Kt. 849-Kt. 820. (Grunnfjell).
4 skår keramikk, rødgrått uglasert gods.
Dato: 10/7-1968. Situasjon: Kt. 852. Rutene: 34-35/63-64.
Nr. 40-44
Grøft: KB Rutene: 27-37/78-80. Nr.:
40.
Dato: 6/8-1968. Situasjon: Rutene: 34-37/78-80. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår trønderkeramikk.
2 skår stengods, hvitt med blå dekor.
2 flaskeskår derav: 1 hals, 1 bunn tykt, grønt. Situasjon: Fra torv, ca Kt 860-Kt 780.Nr.: D.
Beskrivelse: Jernspiker. Bit av meisel? tverrsnitt= halvsirkel.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 krittpipehode, med Amsterdams byvåpenmerke.
1 krittpipemunnstykke.Nr.:
41.
Dato: 6/8-1968. Situasjon: Rutene: 31-32/79-80. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkskår, rødgods, brun og gulglasert på begge sider.
1 skår stentøy, lys blå glasur. Situasjon: Fra torv, Kt 850 til Kt 790.Nr.: F.
Beskrivelse: 22 krittpipemunnstykker.Nr.:
42 B.
Dato: 13/8-1968. Beskrivelse: 1 keramikkskår, rødgods, brungrønnglasur. m.a.? Situasjon: Rutene 27/80. Kt 820. Nr.:
43 C.
Dato: 6/8-1968.
Beskrivelse: 3 tegl (avbrukket x 12 x 5).
2 tegl (avbrukket x 11 x 5).
2 tegl (avbrukket x 9 x 5).
Situasjon. Rutene: 35-36/79-80. Kt.810. Nr.:
44.
Dato: 12/8-1968. Situasjon: Rutene: 27-30/79-80. Nr.: A.
Beskrivelse: Kjevefragment (dyr?).
Fingerben (menneske?). Situasjon: Kt. 840-Kt 780 over skjellgrusen.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, rødgods, delvis brun og hvit glasur på ene siden.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 jernnitter.Nr.: F.
Beskrivelse: 6 krittpipemunnstykker.
Nr. 45-46
Hus: K Rom: G Nr.:
45.
Dato: Høsten 1967. Nr.: A1.
Beskrivelse: Store mengder knokler (kjøkkenavfall). Situasjon: Kassert.Nr.: A2.
Beskrivelse: Knokkel med gjennomboringNr.: B1.
Beskrivelse: 6 skår keramikk, lyst gods, gulglasert på begge sider.
6 skår keramikk, lyst gods, gulglasert på en side, grønn glasur på en side.
1 hank, rødgods, grønn glasur.
25 skår rødgods, delvis brunglasert.
2 skår rødgods derav: -1 med grønn glasur på den ene siden -1 med grønn og gul glasur på den ene siden.
1 skår rødgods med gul glasur på begge sider.
6 skår trønderkeramikk.
3 skår steingods, derav: -1 siegburgker. grå med blå dekor -1 brun glasur, "bartmann" kanne -1 uglasert, grovt grått gods.
Diverse skår, etterreformatorisk tid (29 stk.). Rødgods, pipeleire, hvitgods, steintøy
Situasjon: Øvre fyllmasse under bordgulvet. Gravd fram av arbeiderne før utgravningene.Nr.: B2.
Beskrivelse: 1 bit krum flattegl, tykkelse 1,5 cm.
4 glasskår, tykt, derav: -2 grønne (deler av store flaskebunner) - 2 brungrønne, (deler av store flaskebunner).
1 flaskeskår, hals, grønt glass.Nr.: F.
Bekrivelse: 53 krittpipemunnstykker.
3 deler av krittpipehode.Nr.: C.
Beskrivelse: Tilformet kleber med to gjennomboringer.Nr.:
46.
Dato: Høsten 1967 Nr.: D.
Beskrivelse: Jernkule (diam. ca. 7,5 cm.), sent Rustkammeret.
1 jernbit.
Situasjon: Øvre fyllmasse under bordgulvet. Gravd fram av arbeiderne før utgravningene.Nr.: E.
Beskrivelse: Skofragmenter av lær.
Nr. 47-51
Hus: K Rom: G Nr.:
47.
Dato: 7/9 1967. Situasjon: Rutene: 34-35/3-4. Nr.: A.
Beskrivelse: Skjelettrester, kassert. Situasjon: 50-70 cm under bjelkelaget. Kt. 780-760.Nr.: B.
Beskrivelse: Potteskår med riller, brun salt glasur. Kan være m.a. Situasjon: Ledet av Haanshuus.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernspiker.Nr.: 48.
Dato: 7/9 1967. Nr.: A.
Dato: 7/9 1967. Beskrivelse: 1 kjevefragment (menneske). Situasjon: Over dørhelle. Rutene: 35-36/5-6.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår av leirkrukke, rødgods.Nr.: C.
Beskrivelse: Stein (kleber) med borehull (vevlodd??). Situasjon: Ledet av Haanshuus.Nr.:
49 E.
Dato: 5/9-1967 Beskrivelse: Rester av sko av lær. Situasjon: Rutene: 28-29/5-6. Under tømmerstokk. Ledet av Haanshuus. Nr.:
50.
Dato: 17/12-1967. Nr.: A.
Beskrivelse: Store mengder knokler, kassert. Situasjon: Øvre fyllmasse som går over hele rommet.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår rødgods, 1 brunglasert, 1 sortglasert.
1 skår stengods, grått og blått roeren?
2 glasskår, tykt grønt glass, flaskebunn. Situasjon: Ledet av Ø. L.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 kobberbit.Nr.: F.
Beskrivelse: 2 krittpipemunnstk,
1 krittpipehode.Nr.:
51.
Dato: 17/12-1967. Situasjon: Rutene: 25-29/3-7. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår keramikk, hvitgods, gulglasert.
1 skår grønt glass, moderne flaske.
Situasjon: Trekonstruksjonen Kt. 760-Kt. 715.Nr.: F.
Beskrivelse: 19 krittpipemunnstk,
1 krittpipehode. Situasjon: ledet av Ø. L.
Nr. 52-55
Hus: K. Rom: G Nr.:
52.
Dato: 17/12-1967. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods, brunglasert innside, uglasert utside.
1 glassskår, klart glass.
Situasjon: Nedre fyllag inne-mellom trekonstr. Kt. 715-Kt. 645.Nr.: C.
Beskrivelse: Kalkprøver, sannsynlig rapping og pussing. (tegning). Situasjon: Rutene: 24-25/3-4. Ledet av Ø. L.Nr.: D.
Beskrivelse: 3 jernnagler,
3 jernbiter.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstykke.Nr.:
53.
Dato: 10/7-1968. Situasjon: Rutene: 25-26/4-5. Nr.: A.
Beskrivelse: Store mengder knokler, kassert. Situasjon: I trekonst. Kt. 650-Kt. 700.Nr.: B.
Beskrivelse: 6 skår rødgods,
1 skår hvitgods, etterreform. Situasjon: Ledet av Ø.L.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 benskaft, (lengde 8,5 cm.)Nr.:
54 A.
Dato: 17/12-1967. Beskrivelse: Dyrekjeve av krøtter, mindre enn nålevende (Opl. fra Vid. Selsk. i Tr.hj. 3.9.68 Ø. Lu.)
og dyreknokkelfragmenter.
Situasjon: Rutene: 22-23/6. Kt. 740. I det gule skjellgrusl. Ledet av Ø. L. Nr.:
55.
Dato: 17/12-1967. Situasjon: Rutene: 35-36/2-3. Nr. B.
Beskrivelse: 1 skår sortgods med grønn glasur, brune spetter, hank (eng. middelald.)
4 skår rødgods, blyglasur utvendig.
Situasjon: I den sorte massen Kt. 865.Nr.: C.
Beskrivelse: Uformet teglbit. Situasjon: Ledet av Ø. L.
Nr. 56
Hus: K Rom: C og D Nr.:
56.
Dato: Høsten 1967. Nr.: A.
Beskrivelse: Store mengder knokler. Situasjon: Kassert. Øvre fyllag under bordgulvetNr.: B.
Beskrivelse: 17 skår keramikk, rødgods, delvis brunglasert.
3 skår keramikk, hvitgods, hvitglasert.
5 skår glass, tynt, grønt (moderne flaske).
2 skår glass, tynt, lysbrunt.
2 skår glass, tykt, grønt. Keramikken 16-1700 tall.
Situasjon: Øvre fyllag under bordgulvet. Gravd fram av arbeiderne før utgravningeneNr.: D.
Beskrivelse: 2 jernspiker.
3 jernbiter. (Tegning 1:1)Nr.: F.
Beskrivelse: 10 krittpipemunnstykker. Nr. 57-61
Hus:K. Rom: C og D. Nr.:
57.
Dato: Juni 1967. Nr.: B.
Beskrivelse: Etterreformatorisk rødgods, stengods og porselen, 39 skår.
1 skår middelalderkeramikk, trolig engelsk. Svartgods, grønn glasur, ujevn, utvendig, uglasert innvendig.
3 glasskår, grønt, tykt, flaskeskår. Situasjon: Omrotede masser under bjelkelag. Ledet av Haanshuus.Nr F.
Beskrivelse: 66 krittpipemunnstykker,
1 krittpipehodeNr.:
58 C.
Dato: 17/12-1967. Beskrivelse: Bit av kværnsten. Situasjon: Rutene: 16-17/2-3. Kt. 810- Kt. 820. Nr.:
59 A.
Dato: 17/12-1967. Beskrivelse: Knokkelfragm. (dyr). Situasjon: Rutene: 13-14/2-4. Kt. 690-Kt. 650. I det sorte laget. Nr.:
60 B.
Dato: 17/12-1967. Beskrivelse: 1 skår rødgods, uglasert (M.A?) Situasjon: Rute: 11-12/2-3. Kt. 660. Nr.:
61.
Dato: 17/12-1967. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernnagle. Situasjon: Rute: 11-12/2-3. Kt. 800- Kt. 770Nr.: F.
Beskrivelse: 1 krittpipe.
Nr. 62-63
Hus: K Rom: A Nr.:
62.
Dato: 5/8-1968. Situasjon: (Fra hele rommet) Nr.: A.
Beskrivelse: Endel knokler (dyr og menneske?) kassert. Situasjon: Kt. 820-Kt. 760 (til fjell).Nr.: B.
2 skår rødgods, derav: 1 med brunglasert - innside, brun-, grønn- og gulglasert utside. - 1 med brun glasur på begge sider.
1 skår hvitgods, 1 side hvitglasert.
1 glasskår, tynt, brunt, flaskebrott ?
Situasjon: (3-6,5/6-9).Nr.: F.
Beskrivelse: 2 krittpipemunnstk.
1 p.munnstykke av ben.Nr.:
63
Dato: 5/8-1968. Nr.: C1.
Beskrivelse: 4 teglmed en side brunglasert gulvfliser, høyde 3 cm. ca 14 x 14 cm i ?. Situasjon: (Fra hele rommet) Kt. 820- Kt.760 (til grunnfjell).Nr.: C2.
Beskrivelse: 7 tegl med en side dyp grønnbrun glasert. Gulvfliser, høyde 3 cm. ca 14 x 14 cm i d. Situasjon: (3-6,5/6-9).
Nr.:
64.
Beskrivelse: åpent nr.Nr. 65-66
Hus: K Rom: B Nr.:
65.
Dato: 15/8-1968. Situasjon: Koord. (8,8). Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår engelsk m.a keramikk rød-hvit gods med mørk grønn glasur på utsiden, uglasert innside. Situasjon: Funnet nede på fjellet (keramikken kan ha ligget i en fordypn. i fjellet).Nr.: F.
Beskrivelse: Krittpipemunnstykke.Nr.:
66 C.
Dato: 15/8-1968. Beskrivelse: Bearbeidet kleberstykke, fragment av kvader? Skråttgående hugg på to sider som møtes i 90° vinkel (hjørnet) kalkrester. Hus: K Rom: C og D.
Nr.:
67 B.
Dato: 10/7-1968. Beskrivelse: Bit av kleberhank (av kleberkar). Situasjon: Rom C, (8,6-2,5). Nr.:
68.
Dato: 14/8-1968. Situasjon: Rom D. Nr.: B.
Beskrivelse: 13 skår etterreformatorisk keramikk derav: 3 hvitgods, 10 rødgods, delvis brun-, gul- og grønn-glasert.
2 glassbiter tykt grønt flaskeskår.
Situasjon: Kt. 820-Kt. 780 fra skjellgrusen og opp til betongdekke.Nr.: F.
Beskrivelse: 13 krittpipemunnstykke,
2 krittpipehoder.Nr.:
69.
Dato: 26/8-1968. Situasjon: Rom C &amp; D. Nr.: A1.
Beskrivelse: Ca 3 kg dyreknokler, kassert. Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. (grunnfjell).Nr.: A2.
Beskrivelse: Dyrekjeve sau. Situasjon: Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804-.Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår grått steingods, uglasert.
6 skår rødgods, delvis brunglasert. Situasjon: (Grunnfjell).Nr.: D.
Beskrivelse: 1 blybit med jernnagle.
2 jernnitter.
1 fragment av jernmeisel.
2 jernspiker, derav: - 1 med hode. - 1 uten hode.
3 jernbiter.Nr. 70
Hus: K. Rom: C og D. Nr.:
70
Dato: 27/8-1968. Nr.: A1.
Beskrivelse: Ca 5 kg dyreknokler, kassert. Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804-(grunnfjell).Nr.: A2.
Beskrivelse: Dyrekjeve, sau.Nr.: B1.
Beskrivelse: 1 hank av engelsk keramikkrukke, m. a. grått/rødt gods med grønnbrun glasur.
3 do. (engelske) keramikkskår, utvendig glasur, derav: -1 med kraftige, opphøyde sortbrune glasur streker.
2 skår engelsk m.a. keramikk, rød-hvit gods med mørk grønn utvendig glasur, uglasert innvendig.
3 skår rødgods med brun glasur utvendig, uglasert innvendig.
1 skår rødgods med brun-grønn glasur på begge sider.
1 skår grått gods med rødlig overflate, uglasert (engelsk).
1 fragment av tegl gulvflis med en side, brunglasert. H. 3 cm.
4 teglbiter, fragm. av teglstein. Kassert.Nr.:
70 D.
Beskrivelse: 1 metallring, sammenføyningen loddet med kobberlegering. Tv.sn.: (tegning). Br. 0,2 cm. diam. 2 cm.
2 jernnagler.
1 jernbit. Nr.: B2.
Beskrivelse: 6 biter tykt m. a. glass fra vindu. (innsatt med pelikan fiksativ av oss).Nr.:
71.
Dato: 29/8-1968. Nr.: B.
Beskrivelse: 5 skår rødgods med brun glasur utvendig, uglasert innside.
1 skår keramikk, svart gods, brun-grønn ujevn, spettet glasur på yttersiden.
2 skår engelsk m.a. keramikk, rød-hvit gods med mørk grønn utvendig glasur.
1 skår keramikk med rød-hvit gods. Brune glasurspor på den ene siden. Uglasert på den andre siden.
1 skår keramikk, svart gods, uglasert.
3 skår keramikk, rød-hvit gods, derav: - 2 uglasert - 1 med blyglasur utvendig, uglasert innvend.
Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804- (grunnfjell).Nr.: C.
Beskrivelse: 1 kalkprøve.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 blybiter, derav: - 1 med isittende nagle,
3 jernnagler,
2 jernspiker,
4 jernbiter.Nr.
72.
Dato: 30/8-1968. Nr. A.
Beskrivelse: Store mengder dyreknokler, kassert. Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804 (grunnfjell).Nr. B.
Beskrivelse: 3 skår rødgods med brun og gul utvendig glasur, uglasert innvendig.
2 skår rødlig gods med mørk grønn utvendig glasur. (engelsk m.a.).
2 skår grått gods med grønn-brun glasur på den ene siden.
1 skår lysgrått gods med rødlig overflate og blyglasur på den ene siden.
1 skår grått gods med lys overflate, uglasert.
1 skår grått gods med rødlig overflate, uglasert (bunn og side).
1 skår av vindusglass m/ knipset kant. Nr. 73-75
Hus: K Rom: C og D Nr.:
73
Dato: 30/8-1968. Nr.: D.
Beskrivelse: Buet plate, kobberlegering, fragmentarisk. En side avsluttet med tungekant.
2 jernnagler,
1 jernspiker,
3 jernbiter, derav: - 1 bøyd i vinkel,
3 jernklumper.
Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804- (grunnfjell).Nr.: F.
Beskrivelse: 1 fragm. av krittpipemunnstykke.Nr.:
74.
Dato: 31/8-1968. Nr.: A.
Beskrivelse: En del dyreknoklere, kassert. Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804- (grunnfjell).Nr.: B.
Beskrivelse: 9 skår rødgods med brun og delvis gul glasur utvendig, uglasert innside.
1 skår grå-rød keramikk med grønn-brun utvendig glasur (engelsk m.a.).
11 skår grå keramikk med blyglasur utvendig, uglasert innvendig.Nr.: C.
Beskrivelse: Fragment av teglstein, kassert. Kalkprøve.
Fragment av klebersteinssøyle ? L. 25 cm. Skjørbrent.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 jernnagler, derav: - 1 brutt i to deler,
1 jernspiker,
2 jernklumper.Nr.: Ukjent materiale.
Beskrivelse: Endel småstykker av et ukjent materiale. Gult med brunlig spetter. Meget tynt, brekker lett. Porøst, sprøtt, lett. Lagdelt.Nr.:
75.
Dato: 26/8-1968. Nr.: A.
Beskrivelse: Ca 2 kg dyreknokler, kassert. Situasjon: Sort masse i den dype sjakten. Rutene: 10-15/2,1-4,2 Kt. 804- (grunnfjell). NB. Situasjonen kan her ha blitt forvekslet med nr 76.Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods. Gulbrune glasurspor på den ene siden. Uglasert på den andre siden.
1 skår mørkgrå keramikk med brun blyglasur på begge sider.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernklump.
Nr. 76-78
Hus: K. Rom: C og D. Nr.:
76.
Dato: 26/8-1968. Nr.: A.
Beskrivelse: Ca. 2 kg dyreknokler, kassert. Situasjon: Det lyse, grove sandlaget. Kt. ca. 810- ca 770. NB. Situasjonen kan her være forvekslet med nr. 75.Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods med brun glasur på begge sider.
1 skår grå-rød keramikk med blyglasur utenpå. Uglasert innside.
1 skår grå-rød keramikk med grønn-brun utvendig glasur. Uglasert innside. (engelsk m.a.)Nr.: D.
Beskrivelse: 4 jernnitter,
2 jernklumper.Nr.
77 C.
Dato: 26/8-1968.
Beskrivelse: 2 tegl (avbrukket x 11 x 5) cm.
1 fragment av byggestein, tykkelse 6,5 cm. l. 16 cm.
Situasjon: Rom: D. Rute: 12,4-13/2,4-2,8. Kt.: 790. Nr.:
78 C.
Dato: 20/8-1968. Beskrivelse: 1 tegl (21 x 10,5 x 4,5) cm. Situasjon: Rom: D. Rute: 13,4-13,6/2,4-2,6. Kt.: ca. 780.
Nr.
79
Søkesjakt i stien parallelt med vakt-og oppsynsmannbolig. Dato: 4/9-1968. Nr. B
Beskrivelse: 4 skår keramikk, grått gods med rød-hvit overflate. Grønn-brune glasurspor på yttersiden. Uglasert innside. Situasjon: Søkesjakt, orientert n.v.-s.ø., l. 1,6 m, br. 0,85 m, dybde ca. 0,8 m, parallelt med n.v.-veggen i vaktboligen ("hus: 5" etter oppmålingsvesenets kart) og 1,6 m fra denne. Sjaktens s.v.-hjørne ligger 0,12 m n.v. for den murede trappekanten. Nr.: 80-84.
Dato: August 1968. Beskrivelse: Funnprøver sendt N.T.H.
Nr.
85
Hus: K. Rom: G. Dato: 27/8-1968. Nr.: A1.
Beskrivelse: Ca. 5 kg dyreknokler (rørknokler, rygghvirvler, ribben) kassert. Situasjon: Rute: 29-30/4-5. Fyllmasse i brønnen.Nr.: A2.
Beskrivelse: 2 dyrekjever. Nr.: A3.
Beskrivelse: 2 dyrekjever. Nr.: A4.
Beskrivelse: 1 dyrekjeve.
Venstre horn og pannebrask av storfe. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods, uglasert (bunn &amp; side).
1 skår grått stengods med blyglasur på begge sider (med munningsrem). Nr.: C1.
Beskrivelse: Kalkprøve med fargespor og fuge. Nr.: C2.
Beskrivelse: Gråsten med kalkprøve. Nr.: C3.
Beskrivelse: Prøve av skjell (9 stk.). Vanlig østers (Ostera Edulis), vanlig tidligere. Lever i fjæra på 15-45 fot på sand/mudder. Nr.: C4.
Beskrivelse: 2 fragmenter av oval marmorsøyle, skjørbrent, derav: - 1 l. 27 cm med malteserkors innhugget i den ene kortende. Kalkrester tyder på sekundær bruk. -1 l. 11,5 cm. Nr.: C5.
Beskrivelse: 2 rød tegl (avbrukket x avbrukket x 8,5 cm.)
1 fragment av tildannet klebersten med gjennomboret hull (sekundært).
1 fragment av kleberkvader med 3 tilhugne flater, derav: - 1 flate med grove tverrgående hugg. - 2 flater med finere skråttgående hugg. Nr.
86
Hus: K. Rom: G. Nr.: C1.
Dato: 27 / 8-1968.
Beskrivelse: 1 stykke never rullet om trestykke.
1 trenagle 6 cm.
1 trestykke, ovalt tverrsnitt (del av skaft el. hank ?).
1 trestykke, fragment av laft.
Situasjon: Rute: 29-30/4-5. Fyllmasse i brønnen.Nr.: C2.
Beskrivelse: 3 tildannede trestykker, største l.: 1) 24,5 cm.; 2) 23,5 cm.; 3) 20 cm.Nr.: C3.
Beskrivelse: 2 tildannede trestykker, største l.: 1) 37,5 cm.; 2) 37 cm.
1 stav fra lagget kar, lett buet. 4 cm. fra den ene enden går en smal rille tvers over stavens ene side. Denne enden er også skavet tynnere. L. 52 cm., br. 12 cm., tykkelse 1 cm.Nr.; C4.
Beskrivelse: 1 trestykke med halvsirkelformet tv. sn. og 3 naglehull, derav 2 i stykkets ene ende. I ett hull 1 trenagle in situ.Nr.: C5.
Beskrivelse: 5 prøver av brent treverk, l. x br.: 1) (26 x 5) cm.; 2) (31 x 22) cm.; 3) (32 x 12) cm.; 4) (57 x 22) cm.; 5) (58 x 9) cm. Tykkelse 2-5 cm.Nr.: C6.
Beskrivelse: 1 fragment av 8-kantet søylebas av kleber, fragmentet har 3 flater av 8-kanten, alle med skråttstilte hugg. Flatens br. 12,5 cm.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernbit (hulmeisel).Nr.: E.
Beskrivelse: 1 skosåle av lær.
3 lærfragmenter. Situasjon: Konf. tegn. Nr.: B.
Dato: 17 / 12-1967. Beskrivelse: 1 skår keramikk, grått gods med hvit-rød overflate. Blyglasur utenpå. Uglasert innvendig.Nr.: A (f.).
Beskrivelse: 1 benkam, to rekker tinner. (Rettet gruppen fra F til A den 8.7.69 L)Nr.
87
Hus: K Rom: G Nr.: C.
Dato: 4/9-1968. Beskrivelse: Fragment av avfaset klebersteinshjørne. Jevne skråhugg på flatene. Sannsynligvis brent. (Tegning av snitt av hjørnet). Fasens l. 4 cm. Situasjon: Koord. ca. 23,9/2,8. Kt. 756.Nr.
88
Hus: K Rom: D Nr.: C.
Dato: 17/12-1967.
Beskrivelse: Fragment av kleberkvader, i to deler. Brent. Skråttgående hugg på alle sider. (Avbrukket x 33 x 22) cm. Kalkspor.
Fragment av byggestein, H. 7 cm.
3 byggestein med kalkrester, lengde 1) 19,5 cm. - 2) 17 cm. - 3) 13,5 cm. Situasjon: Rute 14,8-16,8/2-4. I det sorte muldlaget rett over sjøgrusen i søkegrøften på langs av Hus: K.Nr.
89
Tårnet. Prøvesjakter på Øst-siden. Dato: 4/7-1968. Situasjon: Sjakten lengst mot nord. Rutene 5,2-6,5/2-3,7. Lagdelingsnr. ref. til tegning 4.7 1968. (Tegner: Trond Gjerdi). Nr.: C1.
Beskrivelse: Fragment av taktegl, høyde 2,2 cm. Situasjon: Lag 6 (kalk og sand-grå).
Beskrivelse: 1 rest av gul tegl ("Hollandsk"). Situasjon: Lag 7 (fet sort jord med skifer).
Beskrivelse: Prøve av lag 9, meget hårdt sammenkittet grus og kalk (gulvnivå) Situasjon: Lag 9.Nr.: C2.
Beskrivelse: Prøve av lag 8, løs grus med kalk. Situasjon: Lag 8.Nr.: A1.
Beskrivelse: 7 knokkelfragmenter (menneske 1). Situasjon: Lag 7.Nr.: A2.
Beskrivelse: Noen få knokkelrester,
2 tenner av dyr - kassert. Situasjon: Lag 10 (fet sort jord).Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods med innvendig brun (bly)glasur. Uglasert utvendig. Efter ref. Situasjon: Lag 10 (fet sort jord)
Funnsted ukjent Dato: Høsten 1967. Nr.: C1.
Beskrivelse: Merket "F 4". Bearbeidet kleberstein med enkelte kalkspor. Segmentformet; skråttgående hugg på flatene. L. 43 cm., br. 22 cm., h. 21 cm. (To skisser).Nr.: C2.
Beskrivelse: Merket "F 6". Kleberstein med enkelte kalkspor. Skjørbrent. 1 avskallet flis medfølger. Sekundært borehull på den ene siden, diam. 2,5 cm., dybde ca. 5 cm. Stort sett skråttgående hugg på den ene flatsiden og begge kortendene. Den andre flatsiden virker som en bruddflate. De to langsidene er ubehandlet og til dels avskallet. L. 54 cm., br. 31 cm., h. 12 cm. (Skisse).Nr.
100
Hus V Rom B (0-4/6-10) Dato: 28/6-69. Nr.: C.
Beskrivelse: Prøve av jord i brannlaget. (Knf. tegn.) Situasjon: Rutene: 0-4/6-10. Kt. 920-Kt. 930.Nr.
101
Hus V Rom C (4,2-5,5/5-10) Dato: 30/6-69. Situasjon: Rutene: 4,2-5,5/8-10. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår keramikk, etterreform. (Knf. tegn.) Situasjon: Kt. 927 på Brannlaget.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 Krittpipefragment. (Knf. tegn.) Situasjon: Kt. 928 på brannlaget.Nr.
102
Hus V Rom E (5-10/4-10) Dato: 26/6-69. Situasjon: (5-10/4-10). Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, etterreform. Kassert. Situasjon: Rutene: 6-8/8-9,5.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 Jernnagle. Situasjon: Over fjellet i fyll i kjelleren.Nr.: F.
Beskrivelse: 6 Krittpipefragmenter. Nr. 103-104
Hus V Rom F (10-15/2-6) Nr.
103
Dato: 27/6-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår keramikk. Lys gods med brunrød glasur utenpå, lys glasur inni. Situasjon: Rutene: 10-11/2-4. Kt. 890- Kt 908. I sort leirholdig jord over grunnfjell.Nr.: F.
Beskrivelse: 2 Krittpipefragment. Kassert. Situasjon: Rutene: 10-11/4-5. Kt 885-Kt 890. I sort leirholdig jord over kalklag. (Knf. tegn.)Nr.:
104 D.
Dato: 27/6-69. Beskrivelse: 1 Skilling Danske, 1719. Til myntkabinettet. Situasjon: Rutene: 13,4-14/2-3. Kt. 875.
Nr. 105-108
Hus V Rom G (10-15/6-10) Nr.
105.
Dato: 2/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår keramikk, sortgods, en side grønnglasert M. A. Situasjon: Rutene: 11,6-13/6-9. Kt. 830-Kt 860.Nr.: D.
Beskrivelse: 7 jernnagler Situasjon: i mørkt jordlag med store stener.Nr.:
106.
Dato: 2/7-69. Nr. B.
Beskrivelse: 4 skår rødgods, etterreform. Situasjon: Rutene: 11,6-13/6-9,6. Kt 850-Kt 900.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 jernnagler. Situasjon: i løs fyllmasse.Nr.: F.
Beskrivelse: 4 Fragmenter krittpipemunnstk. Situasjon: i løs fyllmasse.Nr.:
107.
Dato: 23/7-69. Nr. C.
Beskrivelse: Hugget kleberstensbit. Situasjon: Rutene: 12-12,1/7-7,3. Kt. 840. I lag med stor sten over skjellgrus.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernspiker. Situasjon: Kt. 830. Satt i trebjelke i leire. Knf. Tegning.Nr.:
108 C.
Dato: 23/7-69 Beskrivelse: 6 kleberstensbiter. Hugget. Derav en med repstavshugging. Situasjon: Rutene: 11,5-13,5/6-10. Kt. 830-820. I grå leire, de i øverste 10 cm.
Nr. 109 B-109 F
Hus V Rom H (15-24/1-55) Nr.
109 Nr. B.
Dato: 26/6-69. Beskrivelse: 5 keramikkskår, etterreform., (derav 3 trønderkeramikkskår). Situasjon: Over hele rommet i mørk kompakt jord med knokler.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernnagle.
1 stk. bly (ca. 15 cm.)
Situasjon: Kt. 865-Kt 880.Nr.: F.
Beskrivelse: 43 krittpipefragment (34 kassert),
2 (krittpipehoder).
Nr. 109 B-112
Hus V Rom L (18-23/5-10) Nr.
UDEF 109 Nr.: B.
Dato: 1/7-69.
Beskrivelse: 2 skår rødgods, grønn glasur på ene siden, andre siden er uglasert, Kassert. Situasjon: Rute: 18-19/7-8 Kt. ca. 850. Øvre lag.
Beskrivelse: 1 skår rødgods, ene siden gul glasur, andre siden uglasert. Kassert.
1 skår stentøy. Kassert.
Situasjon: Rute: 21-22/9-10. Kt. ca. 850. Øvre lag.Nr.:
110. Nr. C.
Dato: 1/7-69. Beskrivelse: 1 stenfragment, med tilhugget spor. Situasjon: Rute: 19-21/7-9. Kt. ca. 800.Nr.: F.
Dato: 30/6-69. Beskrivelse: 3 fragmenter av krittpipemunnstykker. Kassert. Situasjon: Kt. ca. 800.Nr.:
111.
Dato: 26/6-69. Nr. B.
Beskrivelse: 1 skår tykk grå keramikk, ene siden brunglasert. M. A.? Situasjon: Rute: 19-20/8-9.Nr.: C.
Beskrivelse: Kalkbiter. Situasjon: Kt. ca. 810-Kt 820. Sort kulturlag (Knf. tegn).Nr.: D.
Beskrivelse: En jernnagle.Nr.:
112.
Dato: 26/6-69 Nr. C.
Beskrivelse: 1 gul teglfragment med kalk. Situasjon: Rute: 19-20/8-9.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 Krittpipemunnstykke, fragment. Kassert. Situasjon: Kt. ca. 810-Kt.820. I fyllmassen i nedgravningen for muren (1694).
Nr.
113.
Hus V Rom L (18-23/5-10) Dato: 2/7-69. Nr. B.
Beskrivelse: 1 skår keramikk, gul glasur. M. A.? Situasjon: Rute: 19-20/8-9.Nr. : D.
Beskrivelse: 2 jernnagler,
1 jernbolt.
Situasjon: Kt. 766. På fjellet i mørkt jordlag.Nr. F
Gården Galgehaugen. Rutene: 11-13/20-21 Dato: 14/7-69. Beskrivelse: Krittpipefragmenter, kassert. Situasjon: Over grunnfjell.Nr.
114
Gården Galgehaugen Rutene: 14-16/20-21 Dato: 16/7/69. Nr.: B.
Beskrivelse: 4 keramikkskår, derav: 1 skår i sortgods med bladfjellornamentikk, M. A., 1 flaskehals i sortgods, 1 stort kantskår i rødgods, brun glasur, 1 kantskår (tynt) i rødgods, brun glasur, med gullig kant.
1 glasskår, tykt glass, brunt.
Situasjon: R.: 14-16/20-21. I fyllmasse over fjellgrunn.Nr.: D.
Beskrivelse: 8 jernspiker, derav 4 små.Nr.: F.
Beskrivelse: 2 krittpipefragmenter.
1 krittpipehodefragment med fabrikkstempel (symbol).Nr.:
115.
Gården. Galgehaugen Rutene: 17-19/20-21 Dato: 14/7-69. Nr.: A.
Beskrivelse: Benfragment, knokler, kassert. Situasjon: Jordlag under torven.Nr.: B.
Beskrivelse: 3 keramikkskår, rødgods delvis grønnglasert, derav en hank.
2 glassbiter, brunt flaskeskår.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 hugget klebersteinsbit.
2 kalkprøver.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 fragm. kopperplate.
3 jernspiker.Nr.
116 Gården Galgehaugen Rutene: 19-20,5/14-14,5 Dato: 16/7/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Benfragment, knokler; kassert. Situasjon: 19-20,5/14-15,5.Nr.: B.
Beskrivelse: 3 keramikkskår, rødgods, delv. grønnglasert.
1 vinglass (ufarvet glass), stett og beger adskilt. Situasjon: Rett over høytliggende grunnfjell.Nr.: C.
Beskrivelse: Prøve av rød tegl.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 spiker (jern).
1 nagle (jern).
1 fragment av fil (jern).Nr.: F.
Beskrivelse: 1 fragment av krittpipehode. Nr. 117-118.
Gården GalgehaugenRutene: 21-23/20-21 Nr.:
117.
Dato: 14/7-69. Nr.: A.
Beskrivelse: Knokkelfragmenter, menneske, korsben, ribben, rørknokler, fingerben. Situasjon: 21,5-22,5/20-21. I lag like over fjellet.Nr.:
118.
Dato: 14/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår rødgods, sortglasert.
4 skår stentøy, moderne.
2 glassbiter, brunt, plant.
Situasjon: 21-23/20-21. I jord under torven.Nr.: C.
Beskrivelse: 2 kalkprøver.
Nr.:
119.
Gården Galgehaugen. Rutene: 21-23/19-21 Dato: 16/7/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Fragment av hjerneskalle. Situasjon: 21-23/19-20.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 lange spiker (jern).
1 liten spiker (jern).
Situasjon: I utvidelse i langsgående grop med brent fjell.Nr.: F.
Beskrivelse: 2 krittpipefragmenter.
1 krittpipefragment med dekor. Nr. 120-121.
Gården Kuglegården Rutene: 42-43/55-59 Nr.:
120.
Dato: 17/6-69. Nr. F.
Beskrivelse: 3 krittpipemunnstk.fragm. Situasjon: Rutene: 42-43/55-57. Mellomstor stein. Knf. tegning.Nr.:
121.
Dato: 17/6-69. Situasjon: Rutene: 42-43/57-59. Nr.: A.
Beskrivelse: Knokkelfragmenter. Dyrekjeve, menneskekjevefrag., fingerben, menneske? Situasjon: I fyllmasse i høyde under stenkonsentras.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 rødgodsskår, krukke, trønderkeramikk?
1 glassflaskehals.Nr.: C.
Beskrivelse: 2 kalkprøver.
Nr.:
122.
Gården Kuglegården Rutene: 38-40/55-56 Dato: 16/7-69. Nr.: A.
Beskrivelse: Menneskeknokler,
kassert. Dyreknokler, kassert.
Situasjon: I gruslag med murbruk over det harde sorte lag med trekull.Nr.: C.
Beskrivelse: 2 kalkprøver.Nr.: D
Beskrivelse: 1 jernspiker.Nr.: F.
Beskrivelse: 1 krittpipemunnstk.fragment. Nr. 123-125.
Gården Kuglegården Rutene: 37-39/55-56 Nr.:
123.
Dato: 21/7-69. Situasjon: Rutene 37-39/55-56. Nr.: B.
Beskrivelse: Fragment av kleberstensgryte. M. A. Situasjon: I lag over og i skjelettene. Knf. tegning.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 kalkprøve.Nr.: D.
Beskrivelse: 3 jernnagler.
1 liten jernnagle festet i benfragment.
Situasjon: Ved en hodeskalle.Nr.:
124.
Dato: 21/7-69. Nr. A.
Beskrivelse: Menneskeknokler. Rørknokler, ribbensfragmenter. 1 ryggvirvel. Situasjon: Rutene: 37-39/55-56. I samme lag som skjelettene. Knf. tegn.Nr.:
125.
Dato: 11/8-69 Situasjon: Under skj. 1. Nr.: A.
Beskrivelse: M. A. Benknapp (sylinderform med hull midt på) Situasjon: Rutene: 38-39/55,8-56. Kt. 930 ca.
Nr. 126-129.
Gården. Kuglegården 37-40/54-56,5 Nr.:
126.
Situasjon: Rutene: 38-39/55,4-56,2. Nr.: A.
Beskrivelse: Skjelett 1. Situasjon: Kt 963-Kt. 942.Nr.:
127.
Situasjon: Rutene 37,8-38,6/55-55,3. Nr.: A.
Beskrivelse: Skjelett 2. (Barneskjelett). Situasjon: Kt. 960-Kt. 946.Nr.:
128.
Situasjon: Rutene: 37-38,4/55,6-56,5. Nr.: A.
Beskrivelse: Endel menneskeknokler. Situasjon: Kt. 976-Kt. 854.Nr.:
129.
Situasjon: Rutene: 39-39,4/55,8-56,2. Nr.: A.
Beskrivelse: Hodeskalle av skj. 4. Situasjon: Kt. 925-Kt. 941.
Nr.
130:
Gården Kuglegården Rutene: 34-39/31-34 Dato: 9/7-69. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 meisel, firkantet (20 x 2,5 x 1,5)cm, snittflate. Situasjon: Rutene: 35-37/31,4-34. I øverste jordlag. Nr. 131-134
Gården Gårdsplassen Rutene: 37-41/27-30 Nr.:
131.
Dato: 6/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse:1 keramikkskår, rødgods, brun glasur inni, gul utenpå.
3 glassbiter, tynt, sort, plant.
Situasjon: Rutene: 37,6-39/27-28. Kt. ca. 20 cm. ned fra murfund. øvre kant.Nr.:
132.
Dato: 8/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods, brunglasert.
1 glasskår, tynt, grønt, flaskebunn.
1 glasskår, tykt, mørkgrønt, flaskebunn.
Situasjon: Rutene: 38-40/27-29. I leirlaget. Kt. ca.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernnagle.Nr.:
133.
Dato: 21/7-69. Situasjon: Rutene: 37,7-41/27-30. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår stentøy, hvit glasert, moderne.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernbit. Situasjon: I lag over stensamling under torva.Nr.:
134.
Dato: 4/8-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 glassbit, grønt, tynt glass (kantstykke), efterref. Situasjon: R. 38-39/27-30. Nær veggen (husv.) over hårdt leirstenlag.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 spiker (jern) med stort hode.
Nr. 135-136
Gården Gårdsplassen Rutene: 40-45/22-26 Nr.:
135.
Dato: 7/7 69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkskår, gråsvart gods. En side grønnglasert.
1 skår rødgods, en side svart glasur.
Situasjon: Rutene: 41-43/22-25. Svart jordlag under torva. Kt. ca.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 sten med huggespor.
1 pusstykke.Nr.:
136.
Dato: 10-7/69. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 slaggklump. Situasjon: Rutene: 41-43/22-25. Under grått leirlag. Kt. ca.
Nr. 137-138
Gården Gårdsplassen Rutene: 41-44/30-33 Nr.:
137.
Dato: 16/7-69. Situasjon: 41-44/30-33. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkhank, rødgods brunglasert. Situasjon: I fyllmasse under torven.Nr.: F.
Beskrivelse: 2 krittpipemunnstk.fragm.Nr.:
138.
Dato: 18/7-69. Situasjon: 41-44/30-33. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 skår rødgods. Situasjon: Lag over grunnfjell.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 jernspiker.
Nr.:
139.
Gården Gårdsplassen Rutene: 45,4-43,2/21,6-23,4 Dato: 25/7/69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkhank, M. A., rødgods brun glasur. Situasjon: R.: 45,4-43,2/21,6-23,4.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 ildstål (2 deler).
1 trefot (jern).
Situasjon: I svart jordlag under skjelljordlag. Nr. 140-141
Gården Gårdsplassen Rutene: 49,5-53,5/33,5-35 Nr.:
140.
Dato: 22/7/69. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernkrok,
1 jernstykke (del av spiker).
Situasjon: R: 49,5-53,5/33,5-35.Nr.: F.
Beskrivelse: 5 krittpipefragmenter,
1 krittpipefragment med dekor og metallrest.
1 krittpipehode (2 deler).
Situasjon: I fyllmasse over stenansamling.Nr.:
141.
Dato: 28/7/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Benfragmenter; kassert. Situasjon: R: 49,5-53,5/33,5-35.Nr.: B.
Beskrivelse: 2 keramikkskår, sotbrent rødgods. Situasjon: I grus under stenansamling.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernnagle.
Nr. 142-144
Gården Gårdsplassen Rutene:53,5-56,3/39,6-40,6. 1969 Nr.:
142.
Situasjon: R: 53,3-54/39,6-40,6. Nr.: C.
Beskrivelse: Leirklining (12 stk). 1 bit med fordypning (spor) etter tre. Situasjon: I rødbrent leirlag (raseringslag).Nr.:
143.
Situasjon: R. 53,3-56,3/39,6-40,6. Nr.: C.
Beskrivelse: 1 firkantet bryne av sandsten. Situasjon: Kt. 786. I rødbrent leirlag (raseringslag, vest).Nr.:
144.
Situasjon: R. 53,3-56,3/39,6-40,6. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernnag le.
1 jernklump (nagle?).
Situasjon: I overdel av brannlag under rødbrent leirlag (vest).
Nr. 145-147
Gården Gårdsplassen Rutene: 55-57/32-33,5 Nr.:
145.
Dato: 23/7-69. Situasjon: Rutene: 55-56/33-33,5. Nr.: A.
Beskrivelse: 1 benkam M.A. Brukket. 1 side av tinnene avbrukket. Situasjon: I leirelag.Nr.:
146.
Dato: 23/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 4 keramikkskår i rødgods. 2 med spor etter grønnbrun glasur, 1 med brun glasur, 1 med oker glasur.
1 porselensskår med gul glasur.
Situasjon: R: 55-57/32-33,5. Spredt i fyllmasselag, under torv-og jordlag.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 del av jernnagle eller spiker.Nr.: F.
Beskrivelse: 4 krittpipefragmenter, derav et munnstykke.Nr.:
147.
Dato: 24/7-69. Nr.: A.
Beskrivelse: Benrester; kassert. Situasjon: R: 55-57/32-33,5.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernkrok,
1 jernnagle,
1 liten jernklump,
1 stor jernklump.
Situasjon: I rutens vestre del - i jordblandet skjellag over 2. leirlag.
Nr.:
148.
Gården Gårdsplassen Rutene: 60-63/29,5-31 1969 Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkstykke i rødlig gods uten glasur. Situasjon: R: 60-63/29,5-31.Nr.: C.
Beskrivelse: 3 kalk (stein). Situasjon: I skjellgruslag.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 jernbolt,
1 jernstykke. Nr. 149-155
Gården Gårdsplassen Rutene: 53,5-57,5 /36,5-38 Nr.:
149.
Dato: 13/8/69. Situasjon: R: 53,5-54,5/36,5-38. Nr.: B.
Beskrivelse: 2 keramikkskår M.A., et stort grålig gods, et lite rødgods. Situasjon: I fyllmasse.Nr.: C.
Beskrivelse: 4 stenprøver sml 153. Situasjon: Kt. 800-780.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 jernnagler derav en ufullstendig bevart.Nr.:
150.
Dato: 13/8/69. Situasjon: R: 53,5-54,5/37,5-38. Nr.: B.
Beskrivelse: 2 keramikkskår M.A. sortgods (brent rødgods?) grønn glasur. Situasjon: I leirjord med trekull Kt. 780-770.Nr.:
151.
Situasjon: 54,8/37,95. Nr.: D.
Beskrivelse: 1 bultlåsnøkkel (jern). Situasjon: I grå leire, mellom stener ( i profil) Kt. 784.Nr.:
152.
Dato: 13/8/69. Nr.: A.
Beskrivelse: 1 tillaget benstykke med to hull (i vevning).Nr.: B.
Beskrivelse: 1 keramikkskår i gulhvit lergods med polykrom dekor, M.A.-dekor: hvitt avgrenset med brune striper vekselvis med grønn farve. Situasjon: R: 53,5-54,5/36,5-38. I leirlag. Kt. 775-768.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 klebersten, avlang tilhugget.Nr.:
153.
Dato: 13/8/69. Situasjon: R. 53,5-55,5/37-37,9. Nr.: C.
Beskrivelse: Brent leire, prøver.
2 prøverstein sml.149.
Situasjon: I leirjord med trekull. Kt. 780-760.Nr.:
154.
Dato: 18/8/69. Situasjon: R: 53,5-54,5/37-38. Nr.: C.
Beskrivelse: 1 kalkprøve (kalksten) som 148.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 trekull-prøve. Situasjon: I brannlag (trekull-laget).Nr.: E.
Beskrivelse: 1 del av rep.Nr.:
155 D.
Beskrivelse: 2 jernnagler. Den ene med ruterformet hode. Situasjon: Kt. 770-760.
Nr.:
156.
Gården Vinkelmur R: 69-71,5/24,5-27 Dato: 26/6/69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 Keramikkskår MA grønn glasur (brent rødgods?) Situasjon: I Fischers prøvesjakt av 1964, sort lag under leirlag, nord. Nr. 157-158
Gården Vinkelmur Rutene 76,5-78,5/21-23 Nr.:
157. Nr.: C.
Beskrivelse: 1 Loddsten for garn (?).
2 teglprøver se 153 (brent leire).
2 slaggprøver.
1 kalksten som 148.Nr.:
158.
Dato: 11/7/69. Situasjon: R 76,5-78,5/21-23 Nr.: A.
Beskrivelse: 2 Dyrekjever, Kassert.Nr.: B.
Beskrivelse: 16 Keramikkskår: 12 grønnglasert rødgods; 1 hvit stengods; (et skår med gult gods og gul glassur på begge sider virker etter ref.? ! Det andre trolig m.a). 1 rødbrunglasert rødgods, 1 brunglasert stengods -2 skår mangler glasur.
1 glasskår (tynt), farveløst.
Situasjon: I brannlag under raseringslag.Nr.: C.
Beskrivelse: 2 deler av bryner i kleber.Nr.: 158. D.
Beskrivelse: 1 jernbolt.
Nr. 159-164
Gården Vinkelmur R. 70,1-77,2/21-24 Nr.:
159 Nr.: B.
Beskrivelse: 24 Keramikkskår, alle rødgods. Alt en del vannforvitret, spor av glasur (etter-reform). Situasjon: I fyllmasse med jord, skjell. Kt. 840-780.Nr.: D.
Beskrivelse: 1 Jernspiker.Nr.: F.
Beskrivelse: 23 Krittpipefragmenter,
2 fragm. av krittpipehoder, alt vannslitt.Nr.:
160.
Dato: 4/8/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Dyreben, Kassert. Situasjon: R. 70,1-71,2/22,2-23.Nr.: B.
Beskrivelse: 5 Keramikkskår; 2 i rødgods (orange (Orange-gul dette på begge sider - ligner etter ref. s. 158.) og grønnbrun glasur); 2 i gulig gods (stengods) (matt brunlig-gul glasur); 1 sortgods (med spor av hvit glasur). Situasjon: Sørlige del: I sort kulturjord vekselsvis med brunjord. Kt. 730.Nr.: D.
Beskrivelse: Jernnagler (ikke lagt i plastpose - bortkommet).Nr.:
161 D.
Dato: 5/8/69.
Beskrivelse: 1 Jernkniv,
1 Jernstykke.
Situasjon: R. 70,1-71,2/22,2-23. Ved uregelmessig stensetning over mur øverst i brannlag. Kt. 725. Nr.:
162.
Dato: 6/8/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Dyreben, kassert. Situasjon: R: 70,1-71,2/22,2-23,2Nr.: B.
Beskrivelse: 4 Keramikkbiter med grønn glasur (rød-, svartgods).
16 stengodsskår, derav ni med brunlig glasur (samme krukke), 3 kalkholdige brunlig gods, og småfragmenter av rødlig og sort stengods.
Situasjon: I brun kulturjord, rundt og inni muren. Kt. 725-ca 690.Nr.:
163 D.
Beskrivelse: 45 Jernnaglefragmenter,
1 jernspiker. Nr.:
164 C.
Beskrivelse: Deler av bakstehelle.
Nr. 165-175, 195
Gården Vinkelmur R. 70,1-71,2/21-24 Nr.:
165.
Dato: 7/8/69. Nr.: A.
Beskrivelse: Fiskeben, kassert. Situasjon: R. 70,1-71,2/23,15-23,3.Nr.: B.
Beskrivelse: 4 Skår stengods uten noen glasur; rødgods og sortgods (brent rødgods). Situasjon: Utfra muren i trekullblandet kulturjord, under tynt leirlag.Nr.:
166 C.
Beskrivelse: 9 deler av bakstehelle. Nr.:
195 D.
Beskrivelse: 17 nagler (jern),
2 kramper,
10 klumper. Nr.:
167. Nr.: C.
Dato: 8/8/69. Beskrivelse: 1 kalkstykke. Situasjon: R. 70,1-71,2/23,6-23,8. Kt. 700. Under heller nederste brannlag.Nr.: A.
Dato: 11/8/69. Beskrivelse: Fugl? Situasjon: R: 70,1-71,2/23,2-24.Nr.:
168.
Dato: 11/8/69. Nr.: C.
Beskrivelse: 1 Kalkklump. Situasjon: I leire/jordsandblandet.Nr.:
169 D.
Beskrivelse: 2 jernnagler, (1 liten, 1 stor),
1 metallklump. Kt. 690. Nr.:
170 D.
Dato: 11/8/69. Beskrivelse: 1 liten jernnagle. Situasjon: R. 70,1-71,2/23-24. I sand/grus lag. Kt. 680. Nr.:
171.
Dato: 11/8/69. Nr.: B.
Beskrivelse: 1 Keramikkskår, sortgods, grønn glasur (brannspor). Situasjon: R: 70,1-71,2/23-24. I sirkulær nedgravning/mørk jord i grov grus.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 stor kalksten.
2 trekullfragmenter. Situasjon: Kt. 675-70.Nr.:
172 B.
Dato: 13/8/69. Beskrivelse: 7 Keramikkskår i rødgods med spor av grønn glasur. Situasjon: R. 70,1-71,2/22,8-22,2. Syd for muren. Kt. 720-680. Nr.:
173 C.
Beskrivelse: 3 Bakstehelle-fragmenter. Nr.:
174 D.
Beskrivelse: 12 jernnagler. Nr.:
175 D.
Dato: 12/8/69.
Beskrivelse: 1 jernstykke.
1 jernnagle.
Situasjon: R: 70,1-71,2/24-24,4. Sjaktutvidelse, gruslag. Kt. 765.
Nr. 176-178
Gården Vinkelmur 73,4-78,5/18,5-21,5 Nr.:
176.
Dato: 4/7-11/7-69. Nr.: B.
Beskrivelse: 11 skår rødskår, etterreform. (meget nytt 1900 tall).
8 skår hvitglasert stentøy.
6 flaskeskår, glass. derav 2 tykt, sortglass. 1 glasshank, gjennomskinnelig.
Situasjon: Øvre fyllag fra hele ruten.Nr.: D.
Beskrivelse: 4 Jernspiker.Nr.:
177 F.
Beskrivelse: 3 Krittpipehodefragment.
32 Krittpipemunnstk.fragm. Derav 4 med dekor. Nr.:
178C.
Dato: 12/7 69. Beskrivelse: 2 Kalkprøver. Situasjon: 76,5-77,5/21-23. Raseringslag under øvre fyllag. Kt. ca. 800.
Nr. 179-184. Gården Vinkelmur. R.: 74,6-79,5/20-23. 1969 Nr.:
179 B.
Beskrivelse: 1 Skår keramikk, sortgods grønnglasert m.a.
1 keramikkhank, rødgods, tykk m.a.
Situasjon: Kt. 790-Kt. 785. 78,5-79,5/21,6-23 Nr.:
180 D.
Beskrivelse: 7 Jernbolter,
8 jernspiker. Nr.:
181. B.
Beskrivelse: 1 Potteskår, dekor i leira sort, brunlig overfl. gods M.a. Situasjon: 78,5-79,8/22,2-23. Kt. 780. Mørkt muldlag med sot og kull. Nr.:
182. B.
Beskrivelse: 3 Skår rødgods, 1 side brunglasert. Situasjon: 74,6-75/20-20,6. Kt. ca. 750. Mørk kulturmylla i nedgravning. Nr.:
183. Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår etterreform. (usikkert!) keramikk (Trønderker). Situasjon: 75,5-76,5/20,5-21,5.Nr.: C.
Beskrivelse: 1 Murpussprøve. Situasjon: Kt. ca. 700.Nr.
184 D.
Beskrivelse: 5 jernbiter. Situasjon: Mørk muldjord med kalkbruk under stene. Knf tegn.
185-188
Gården Vinkelmur 76,5-79,5/22-24. Kt. 750-Kt. 690 1969 Nr.:
185 D.
Beskrivelse: 1 Jernnøkkel m.a. Situasjon: 79,5/22,6. Fyllmasse i nedgraving (bunnen). Kt. ca 720. Nr.:
186. Nr.: B.
Beskrivelse: 2 skår rødgods. Situasjon: Fyllmasse i nedgraving. Kt. ca 750-720.Nr.: D.
Beskrivelse: Skohelbeslag.Nr.
187. Nr.: B.
Beskrivelse: 4 skår keramikk m.a. (i svartgods med grønn glasur). Situasjon: 78,4-79,5/22,2-23. Brannlag under brunt muldlag.Nr.: D.
Beskrivelse: 2 Jernspiker. Situasjon: Knf.tegn.Nr.:
188 B.
Beskrivelse: 2 skår keramikk, sortgods, krukke, en side grønnglasert. m.a. Situasjon: 76,5-77,4/23-24. Brannlag inntil mur. Kt. ca 700.
Beskrivelse: 1 skår keramikk, potteskår, sortgods, en side grønnglasert.
Situasjon: 76,5-77,4/23-24. I løst kalkbruk på brannlagets overflate. Kt. ca 690.
Nr. 189-195
Gården Vinkelmur 75-77,4/19,5-24 1969 Nr.:
189 B.
Beskrivelse: 15 skår keramikk m.a. Situasjon: 76,5-77,4/23-24. Brannlag i bunn av sjakten. Kt.680-kt 650 ca. Nr.:
194 D.
Beskrivelse: 6 jernniter,
4 jernstykker.
Situasjon: 76,5-77,4/23-24. Brannlag i bunn av sjakten. Kt. 680-Kt. 650 ca. Nr.:
190. Nr.: B.
Beskrivelse: 27 keramikkskår m.a. rødgods og svartgods. Situasjon: 76-77,8/19,8-21,8 Brannlaget. Kt. 680-Kt. 650 ca.Nr.: A.
Beskrivelse: En benhank, Håntak-krykke.Nr.:
191 D.
Beskrivelse: 1 jernkrok,
2 jernklemmer (krampe),
23 jernbolter, niter og spiker,
13 jernbiter. Nr.:
192 A.
Dato: 15/8-69.
Beskrivelse: 1 benkam m.a.
1 bronsefeste.
Situasjon: 75-75,2/19,5-19,7. Brannlag. Nr.:
193.
Beskrivelse: 1 jernnit,
2 jernbiter.
Situasjon: 75-75,2/19,5-20. Morknet trelag under brannlag Nr.:
194.
Beskrivelse: Se nr. 189.Nr. 165-175, 195 Nr.:
195.
Beskrivelse: Se nr. 166.
Nr. 196-198
Gården N. Ø. for Hus K 1969. Nr.:
196 A. Dato: 16/8.
Beskrivelse: 1 hodeskalle, knust (3 fragm.) med underkjeve (hel). Situasjon: I vannledning 69/44,3. Nr.:
197 A.
Beskrivelse: 1 hodeskalle, knust (4 fragm.). Situasjon: 69,2/44,25. Kt. 720 ca. Nr.:
198.
Gården Gårdsplass Rutene: 53,5-57,5/36,5-38 Dato: 12/8/69. Situasjon: R: 53,8-54,8/37-37,2. Nr.:
198 C.
Beskrivelse: 2 garnsenk av hugget kleber. Situasjon: Kt. 786.