NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

T 19068.
10 avslag av flint, 1,7-4,9 cm i st. tverrmål, vekt 87,5 g. 3 større stykker har spor av retusj. F. på Murvold, gnr. 65, Kvenvær s., Hitra p. og k., Sør-Trøndelag, (matr.nr. 1617000650001)(matr.nr. 1617000650002)(matr.nr. 1617000650003)(matr.nr. 1617000650005)(matr.nr. 1617000650006)(matr.nr. 1617000650007) på felles utmark for bnr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7. Stedet ligger ca. 100 m N for husene på bnr. 6, og er en lyngdekt grusflate mellom bergrabber, ved utmarksveg og gjenkastet grøft. Flyfoto M 10, X 1. Tidligere funn T 14843. - F. og innlevert under registrering 1968 v. O. Forbord og O. Ertsaas.