NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

T 19424.
Gravfunn fra vikingtidDønnes, gnr. 11, bnr. 1, Dønnes s., Nesna p., Dønna k., Nordland. (matr.nr. 1827000110001)(Fig. 18).
a)
Kniv av jern, med rester av treskaft langs etter hele tangen. Formen er som J. Petersen, Vikingetidens redskaper, fig. 110. L. 17,8 cm, derav 7,5 cm på bladet, som har st. br. 0,8 cm.
b)
Uregelmessig femkantet bronseplate med et hull ved en kant. St. tverrmål 3,4 cm, tykkelse ca. 0,1 cm.
c)
Nålehus av bein, sylinderformet, med spor av omgående konturlinje ved endene, forøvrig med glatt overflate. På midten er et tversgående hull der det sees rester av jern, trolig fra en ring. Endene viser ingen spor av lukning. Inne i sylinderens ene ende sitter forrustet jern. Diam. 1,1-1,0 cm. L. 6,8 cm.
d)
Teinformet, hul gjenstand av bein, med svak krumning langsetter, og rundt tverrsnitt. Den ene enden er avspisset, den andre avsluttes (foran en omgående vulst) i et dyrehode med åpen kjeft og markerte tenner. Under underkjeven går et hull inn i den indre hulningen. Kordelengde 7,5 cm, derav 2,0 cm på hodet. Diam. over vulsten 1,2 cm. - En nær parallell til denne gjenstanden foreligger i et funn fra York, jfr. R. A. Hall: The Viking kingdom of York. Yorkshire Museum 1976, fig. 14. Samme slags gjenstand er funnet på Jarlshof, Shetland, jfr. J. R. C. Hamilton: Excavations at Jarlshof, Edinburgh 1956. Jfr. forøvrig en beinnål fra Trælnes, Brønnøy, T 15332 e, fig.11 i Tilvekst 1936.
e)
To fragmenter av beinkam med form og dekor omtrent som Birka, Tafel 162: 4. Av ryggen bev. l. tils. ca. 10,5 cm. Tindenes l. ned fra sideskinnen 2,3 cm.
f)
4 små ringformete perler av blått, gjennomskinnelig glass. Diam. 0,8-0,7 cm. H. 0,5-0,3 cm. Vekt tils. 1,5 g.
g)
2 flate tønneformete perler av gulhvitt bein. Diam. 1,1 cm, h. 0,7 cm. Vekt på hver 1,8 g.
h)
Perle av brunt bein med rektangulært tverr- og lengdesnitt, og med hull langsetter. Mål 9 X 8,5 X 8 mm. Vekt 0,5 g.
i)
Trerester, ca. 2 g.
j)
Menneskeskjelett, undersøkt av prof. dr. med. J. Torgersen, som opplyser 8.1.1975: "Skjelettet er gracilt, åpenbart en kvinne. Kraniet har en lengde på 171, en bredde på 134, en bredde/lengde indeks på 78,9. Det dreier seg om en skalle av de vanlige fra vikingtiden i dette område. Graciliteten er ikke mer påfallende enn vanlig hos kvinner av tiden. Alder er omkring 50 år, å dømme etter skallesømmene og tennene. Disse er sterkt slitt, 6-års jekselen er slitt ned til pulpaen på begge sider. På høyre side har dette ført til en rotabsess med blottlegning av roten. Ellers intet patologisk ved tennene, fri for tannråte. I hvirvelsøylen finnes en betydelig spondylose, særlig i lumbaldelen. Dog er dette ikke mer enn det kan finnes ved vanlige aldersforandringer, både i datidens befolkning og idag. Høyre overarmsben viser en perforasjon i fossa olekrani, det finnes i omkring 2%, varierende noe i forskjellige befolkninger. Det henger sammen med det gracile skjelett og den kvinnelige evne til å overstrekke i albuen. Det er lett arthrose i høyre albuledd, også uttrykk for overstrekning. Sannsynligvis har hun hatt plager av dette. Det foreligger et venstre hofteben, to kraveben og to skulderblad, intet å merke ved noen av disse. Det medfølger en femurkondyl fra et annet individ, sannsynligvis en mann, kondylbredden er her 75 mot 67 i det kvinnelige skjelett. Kroppshøyden har hos kvinnen vært henimot 156 cm, å dømme etter et lårben som er 414 mm."
k)
En liten samling fuglebein. Ved analyse utført av førstepreparant Pirjo Lahtiperä, Zoologisk Museum, Bergen, er det påvist bein av 5 ulike fugler: 1. Smålom (Gavia stellata), 2. Fiskemåse (Larus canus), 3. Sildemåse (Larus fuscus), 4. Krykkje (Rissa tridactyla), 5. Rødnebbterne (Sterna paradisaea).
Funnet skriver seg fra en
flatmarksgravTraåkeren, noen hundre meter s.s.v. for husene på gården. Graven ble oppdaget under grustaking i juli 1974, og noe av graven raste deretter ut. Skjelettet lå ca. 0,5 m dypt i skjellsand med fylling av heller og bruddstein over, dekket av ca. 25 cm dyp matjord. Ved ettergravningen i september 1974 var det vesentlig øvre del av skjelettet som lå bevart. Perlene og bronseplaten lå i bryst- og halsregionen. I tilknytning til bronsen ble det observert mulige tekstilrester. Kniv, kam, nålehus og bein med dyrehode ble samlet opp i rasmasser fra graven. Ved skjelettets venstre side og opp over ribbeina var det rester av tre, som kan skrive seg fra kiste eller tildekning. Fuglebeina ble funnet ved hodet og ryggraden. Gravens nedskjæring var i bunnen ca. 55 cm bred, og har nådd ca. 5 cm bak kraniet. Like inntil ø.-siden av graven lå en grop med skjørbrent stein og trekullblandet jord. - Undersøkelse 1974 v. F. Gaustad.