NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

T 19696-T 19723.
Funn innkommet ved arkeologisk registrering ved Femunden, Røros k., s. og p. Sør-Trøndelag (matr.nr. 1640000000000), v. Kristian Jansen 1966. Her forkortet tilvekstliste. For fullstendig registrering, se innberetning for Arkeologiske undersøkelser 1966 ved Femunden, Røros pgd., Sør-Trøndelag og Engerdal pgd., Hedmark. Utført av de Arkeologiske museers registreringstjeneste Oslo, Stensil: Videnskapsselskapets oldsaksamling Trh. og Universitetets oldsaksamling Oslo. Se også Bolstad 1980. Materialet fra Hedmarksdelen av Femunden, innkommet ved samme registrering er katalogisert under C 33321-33343. Fig. 1.
T 19696.
Sønnervika I. Steinalders lokalitet, ligger i et gruntvannsparti innenfor en barrikade av store stein, ca. 350 m vestnordvest for skipskaien i Sønnervika. Funnene er plukket opp for det meste under vann i et ca. 3 x 3 m stort felt, noen funn er også gjort under torva inntil 1/2 m inn på tørt land. Terrenget bak er svakt skrånende og skogkledt. Alt er i kvartsitt.
A)
5 hele og 6 hvor ytterste spiss av odden mangler, flathugde spisser med spiss odd, lett buede egglinjer og tverr basis. St. l. 5,1-10,4 cm.
B)
4 flathugde spisser med buet odd, tilnærmet parallelle egglinjer og tverr basis. St. l. 7,7-8,9 cm.
C)
3 flathugde spisser med spiss odd, tilnærmet rette, divergerende egglinjer og tverr basis. St. l. 2,8-6,4 cm.
D)
23 basisfragmenter av flathugne spisser. St. l. 1,9-10,6 cm.
E)
35 oddfragmenter av flathugne spisser. St. l. 1,5-7,6 cm.
F)
3 fragmenter av flathugne spisser. Usikker bestemmelse odd basis. St. l. 2,4-4,6 cm.
G)
16 bladfragmenter av flathugne spisser. St. l. 2,0-6,2 cm.
H)
Uferdig hugget spiss. Øverste halvdel mer tilhugget enn nederste. Konkav basis med usikker retusj. St. l. 5,6 cm.
J)
5 tosidig hugne gjenstander med en flat og en toppet side. Omrisset kan være alt fra spiss i begge ender med buede sidelinjer til stump i begge ender med rette sidelinjer. St. tv. mål 5,1-8,0 cm.
K)
7 tosidig hugne avslag, skiver og kjerner (Noen er kanskje redskaper - de fleste er emner). St. l. 4,2-8,3 cm.
L)
5 skiver og andre avslag, enkelte brukne, med en tosidig hugget sidekant. St. tv. mål 3,3-4,7 cm.
M)
9 skiveskrapere med rett egg med liten basisflate. St. l. 3,0-7,6 cm.
N)
3 skiveskrapere med buet eller stumpvinklet egg med liten basisflate. St. l. 5,8-10,8 cm.
O)
1 skiveskraper med 1 rett og 1 buet egg med små basisflater. St. l. 9,4 cm.
P)
5 skiveskrapere med rett egg og liten basisflate og en annen egg slått inn over samme store side som den første. St. l. 2,5-9,7 cm.
R)
1 avslagskraper med stumpvinklet egg med liten basisflate og en annen retusj slått inn over samme flate som den første. St. l. 11,4 cm.
S)
4 skiveskrapere med egg med liten basisflate samt en annen retusj slått fra den store flaten som den første eggen er slått inn over. St. l. 4,7-7,0 cm.
T)
8 skive- og avslagskrapere med egg med liten basisflate, og en tosidig hugget egg langs en eller flere av kantene på den flate som den første eggen er slått inn over. St. l. 3,8-9,0 cm.
U)
4 kjerneskrapere med en egg med liten basisflate samt en tosidig hugget egg. St. l. 6,0-7,2 cm.
V)
50 skrapere av skiver, flekker og andre avslag med en rett egg. St. l. 2,0-7,6 cm.
W)
5 skiveskrapere med sammenhengende rett, konkav og konveks egg. St. l. 4,3-7,8 cm.
X)
3 skiveskrapere med sammenhengende rett, konkav, konveks egg, en del av eggen er tosidig slått. St. l. 4,2-6,3 cm.
Y)
1 skive- og
3 avslagskrapere med sammenhengende rett, konkav, konveks, delvis tannet egg rundt mesteparten av basisflaten. St. l. 4,8-12,0 cm.
Z)
3 skiveskrapere og
1 avslagskraper med egger på to motstående kanter av samme basisflate. St. l. 3,6-7,2 cm.
Æ)
6 skive- og avslagskrapere med en ensidig og en tosidig hugget egg. St. l. 4,4-6,0 cm.
Ø)
2 skiveskrapere med 1 sammenhengende rett egg hvor de to halvparter er slått fra hver sin side. Overgangen mellom de to eggdelene står igjen som en liten spiss. St. l. 4,8-5,2 cm.
Å)
1 avslagskraper med konkav egg. St. l. 6,8 cm.
AA)
4 knakkesteiner (rundkjerner med knusemerker). St. mål: 9,8 cm.
AB)
8 eggavslag av både ensidig og tosidig hugde egger. St. l. 2,0-4,7 cm.
AC)
37 rundkjerner.
AD)
Avslag.Oppsamling rundt Sønnervika I.Funnene er plukket opp i samme grunne partiet som Sønnervika I ligger i. De lå spredt inntil ca. 40 m. vest for Sønnervika I. Alt er av kvartsitt. Gjenstandene merket oppsamling.
A1)
1 knakkestein. Største mål 8,5 cm.
B1)
3 kjerner.
C1)
22 avslag, 260 gr.

T 19697.
Sønnervika II. Steinalders lokalitet, ligger på en liten, tørr sandbanke på sørsiden av Olbekkens utløp innerst i Sønnervika. Området omkring er flatt, myrlendt og skogkledt. Funnene er en konsentrasjon funnet i et kullblandet sandlag like under reinlaven. Alt er av samme kvartsitt.
A)
1 skiveskraper med en rett egg. St. l. 2,2 cm.
B)
31 avslag, 32 gr.

T 19698.
Sønnervika III. Steinalders lokalitet, ligger oppå et flatt, tørt nes med storblokkig strand ca. 800 m. vestsørvest for skipskaia. Funnene er en konsentrasjon i et sandlag under torv og reinlav. Terrenget bak er storblokkig med våte myrer og glissen skog.
A)
1 skiveskraper med 1 rett egg med liten basisflate. St. l. 2,8 cm.
B)
4 skiveskrapere med 1 rett egg. St. l. 2,6-4,0 cm.
C)
Flekkelignende avslag med tildannet spiss i ene enden, mulig bor. St. l. 2,7 cm.
D)
1 kjerne med usikker egg. St. mål 5,2 cm.
E)
4 kjerner.
F)
Avslag, 440 g.

T 19699.
Sønnervika IV.Steinalders lokalitet, ligger oppå et storblokkig nes ca. 800 m. sørvest for skipskaia. Funnene kommer fra et sandlag under torv og reinlav innenfor et 0,5 x 0,5 m. stort felt. Terrenget bak er vanskelig fremkommelig med mange blokker, våte myrer og glissen furuskog. Alt er av samme kvartsitt.
A)
2 skiveskrapere. St. mål: 3,3 cm konveks egg, 3,0 cm rett egg.
B)
45 avslag 70 gr.

T 19700.
Sønnervika V. Steinalders lokalitet, ligger i stranda på SSV-siden av den nordre av de to holmene i Sønnervika. Stranda er steinet og funnene er plukket opp for det meste under vann, men også inntil 1/2 m. inn på tørt land. Holmen er 100 x 40 m., ca. 3 m. høy, småkupert og med enkelte trær. Det ble også funnet noen få, spredte funn i stranda rundt på forskjellige plasser på holmen. Alt er av kvartsitt.
A)
6 oddfragmenter av flathugde spisser. St. l. 3,6-4,7 cm.
B)
4 basisfragment av flathugde spisser. St. l. 3,1-3,9 cm.
C)
1 bladfragment av flathugget spiss. St. l. 5,9 cm.
D)
2 tosidig hugne gjenstander, en flat, en toppet side. St. tv. mål 7,2-8,4 cm.
E)
7 tosidig hugne gjenstander-emner, fragmenter o.l. St. tv. mål 3,4-11,7 cm.
F)
1 skiveskraper med både ensidig og tosidig hugget retusj langs 3 kanter. Et hjørne er avbrukket, så det er mulig at retusjen har vært sammenhengende rundt alle 3 kantene. St. tv. mål 6,4 cm.
G)
1 fragment av en skive med 1 tosidig hugget kant. St. tv. mål 4,0 cm.
H)
Kjerneskraper med en konveks, tannet egg, ensidig slått. Resten av kjernen er tosidig slått. St. tv. mål 9,6 cm.
J)
4 skiveskrapere med 1 rett egg med liten basisflate. St. tv. mål 2,5-4,8 cm.
K)
4 skiveskrapere med 1 rett egg med liten basisflate samt en egg slått inn over samme store flate som den første eggen. St. tv. mål 2,7-5,3 cm.
L)
1 skiveskraper med 1 rett egg med liten basisflate samt flere små retusjer på forskjellige kanter av skiven. St. tv. mål 7,4 cm.
M)
17 skiveskrapere,
4 avslagskrapere og
1 kjerneskraper med 1 rett eller svakt konveks egg. St. tv. mål 2,5-7,2 cm.
N)
2 kjerneskrapere med sammenhengende rett, konkav og konveks egg. St. tv. mål 5,2-6,3 cm.
O)
3 skrapere, 2 av plattformskjerner og 1 av skive med sammenhengende egg rundt nesten hele basisflaten. St. tv. mål 3,4-11,7 cm.
P)
2 skiveskrapere med to rette, tannede egger. St. tv. mål 6,4-9,9 cm.
R)
2 kjerneskrapere med 1 rett egg og 2 skraperhakk. St. tv. mål 6,8-7,6 cm.
S)
1 skive med naturlig spiss. Konveks egg ytterst på spissen. St. tv. mål 5,4 cm.
T)
1 kjerneskraper med konkav egg. St. tv. mål 3,3 cm.
U)
4 skiver slått på forskjellige måter uten at de kan plasseres i noen bestemt kategori.
V)
Kjerner, 4,8 kg.
W)
Avslag, 3,46 kg.

T 19701.
Sønnervika VI.Steinalders lokalitet, ligger på nordsiden av den sørligste av de to holmene i Sønnervika. Funnene er plukket opp på tørt land, like i strandkanten. Holmen er ca. 200 x 50 m og 3-4 m høy, småkupert og med enkelte trær. Alt er av kvartsitt.
A)
1 kjerne-, 2 skive- og 1avslagskraper med rett egg. St. tv. mål 4,9-6,3 cm.
B)
5 kjerner.
C)
12 avslag, 80 g.

T 19702.
Sandodden I.Steinalders lokalitet. Odden er et jevnt flatt ca. 60 m langt nes som ligger 1-3 m over vatnet. Rullesteinstrand rundt hele neset, glissen furuskog oppå. Funnene er gjort fra vannkanten og innover den flate delen av neset (ca. 60 m). Både overflateopplukk og funn fra et kullblandet sandlag under torv og trekullag. Alt er av kvartsitt.
A)
Avslagskraper med flere rette og konkave egger. St. tv. mål 10,0 cm.
B)
1 skiveskraper med konveks egg. St. tv. mål 3,6 cm.
C)
1 skraper av en avbrukket flekke med konkav egg. St. tv. mål 2,1 cm.
D)
1 kjerne.
E)
30 avslag, 65 gr.

T 19703.
Sandodden II Steinalders lokalitet. Funnene er gjort i hellingen nedover mot S fra det høyeste punktet på grusryggen som går nordvestover fra Sandodden. Funnene lå i stien og i et område på ca. 4 x 3 m inntil den. Opplysningene gitt av Gundel Krauss Dahl nov. 1969. Alt er av kvartsitt.
A)
3 skiveskrapere med rett egg med liten basisflate.
B)
3 skiveskrapere og 1 kjerneskraper. St. tv. mål 3,0-5,0 cm.
C)
2 brukne avslag og 1 kjerne med skraperhakk/konkav egg. St. tv. mål 2,4-5,3 cm.
D)
3 eggavslag. St. tv. mål 2,1-3,2 cm.
E)
1 kjerne.
F)
215 avslag, 370 g.

T 19704.
Sandvika I. De fleste funn er plukket opp ute i vannet i selve Sandvika, enkelte funn ble også plukket opp på overflaten inntil 10 m fra vatnet. Opp fra stranden går det en liten dal med en bekk, terrenget er tørt med furuskog. Alt er av kvartsitt, en del av artefaktene er strandrullet.
A)
2 oddfragmenter av flathugde spisser. St. l. 5,2-5,5 cm.
B)
1 basisfragment av flathugget spiss. St. tv. mål 2,4 cm.
C)
1 bladfragment av flathugget spiss. St. tv. mål 3,8 cm.
D)
1 fragment av flathugget spiss, usikker bestemmelse odd/basis. St. tv. mål 3,5 cm.
E)
3 skiveskrapere med 1 rett egg med liten basisflate samt en egg slått fra den flaten den første eggen er slått inn over. St. tv. mål 4,2-9,5 cm.
F)
6 skiveskrapere og
2 avslag med retusj. Eggene er delvis sammenhengende og både rette, konkave og konvekse. St. tv. mål 2,4-6,0 cm.
G)
Kjerne hugget og retusjert på flere steder. Usikker bestemmelse skraper/emne. St. tv. mål 6,4 cm.
H)
8 kjerner.
J)
17 avslag, 160 g.

T 19705.
Sandvika II. Steinalders lokalitet, ligger på en sandstrand vel 100 m øst for Sandvika. Terrenget bak stranden skråner bratt opp mot den flate furumoen høyere oppe. Prøvestikk var negative, alle funn er overflateopplukk i vannkanten. Alt er av kvartsitt.
A)
Vannrullet, flekkelignende avslag med retusj langs de to parallelle sidekantene. St. tv. mål 4,5 cm.
B)
6 avslag 52 gr.

T 19706.
Femundsklaua Steinalders lokalitet, ligger på vestsiden av neset mellom Sønnervika og Nordvika, ca. 1 km østsørøst for Sandodden. Funnene er delvis plukket opp ca. 10 m fra vatnet og delvis i stranden ved en båtstø. Stranden er steinet, terrenget er svakt skrånende, tørt og med enkelte furuer. 7 avslag av samme kvartsittype, 50 gr.

T 19707.
Nordvika I. Steinalders lokalitet, ligger på en sandstrand sør for Muggas utløp i Femunden og knapt 300 m NNV for gården Nordvika. Funnene ble for det meste plukket opp ute i vannet i et ca. 30 m langt parti av stranden. Stranden er svært langgrunn. Prøvestikk var negative. Terrenget bak stranden er først flatt før det hever seg bratt opp mot terrenget ovenfor. Både flaten og skråningen er dekket med furuskog.
A)
1 skiveskraper med 1 rett egg med liten basisflate av kvartsitt. St. tv. mål 3,6 cm.
B)
1 kjerneskraper av kvartsitt med retusj rundt en plattform (konveks egg). St. tv. mål: 4,2 cm.
C)
1 skiveskraper av kvartsitt med rette og konvekse sammenhengende egger. St. tv. mål: 5,0 cm.
D)
1 kjerneskraper av rosenkvarts med 1 rett egg med liten basisflate og en sammenhengende konkav-konveks egg. St. tv. mål: 3,5 cm.
E)
1 skiveskraper av kvartsitt med 2 tannede, rette egger. St. tv. mål: 4,3 cm.
F)
2 skiveskrapere av kvartsitt med rett egg. St. tv. mål for begge: 3,4 cm.
G)
2 kjerner av kvartsitt med skraperhakk/konkav egg. St. tv. mål: 3,2-4,3 cm.
H)
1 eggavslag av porfyr (?), største mål 2,8 cm.
J)
6 kjerner av kvartsitt.
K)
114 avslag, 113 kvartsitt og 1 bergkrystall, 620 gr.

T 19708.
Nordvika II. Steinalders lokalitet, ligger på en rullesteinstrand ca. 80 m S for Nordvika I. Terrenget bak stranden er fuktig, ellers som på Nordvika I. Alt av kvartsitt.
A)
1 konisk kjerneskraper med tildanning forskjellige steder rundt plattformen. St. tv. mål 7,3 cm.
B)
Kjerneskraper med 2 konvekse egger slått fra 2 forskjellige flater. St. tv. mål 4,6 cm.
C)
1 kjerne.
D)
1 avslag, 14 gr.

T 19709.
Nordvika III. Steinalders lokalitet, ligger i stranden foran Nordviken gård. Stranden er steinet og forstyrret med båtstøer og kai. Det er dyrket nesten helt ned til vannkanten. Funnene er plukket opp både over og under vann i et 40 m langt parti av stranden.
A)
1 oddfragment av flathugget spiss av kvartsitt. St. tv. mål 4,3 cm.
B)
1 tosidig hugget gjenstand av kvartsitt med retusj. Mulig del av spiss. St. tv. mål 6,0 cm.
C)
1 skraper av delvis tosidig hugget gjenstand av kvartsitt med flere retusjer og bruksspor. Største tv. mål 8,8 cm.
D)
1 tosidig hugget kjerneskraper av kvartsitt med flere egger både rette og konkave. St. tv. mål 11,5 cm.
E)
1 kjerneskraper av kvartsitt med 3-kantet tverrsnitt og både rette, konkave og konvekse egger. St. tv. mål 5,9 cm.
F)
Skiveskraper av kvartsitt med 1 rett egg med liten basisflate samt en konveks-konkav-rett sammenhengende egg. St. tv. mål 8,0 cm.
G)
4 skive- og andre avslagsskrapere med 1 rett egg med liten basisflate. St. tv. mål 1,8-4,8 cm.
H)
3 skiveskrapere av kvartsitt med sammenhengende egg langs flere kanter på basisflaten. St. tv. mål 3,6-5,1 cm.
J)
1 skiveskraper av kvartsitt med 1 sammenhengende egg hvor en del er ensidig og en del er tosidig slått. St. tv.mål 4,3 cm.
K)
7 skiveskrapere av kvartsitt med konveks egg. St. tv. mål 2,7-3,9 cm.
L)
17 skive- og andre avslagsskrapere, 1 av flint og 16 av kvartsitt med 1 rett egg. St. tv. mål 2,4-6,4 cm.
M)
1 skiveskraper med skraperhakk og sammenhengende egg langs flere av flatens kanter. St. tv. mål 4,8 cm.
N)
3 skiveskrapere av kvartsitt med skraperhakk samt 1 rett egg. St. tv. mål 2,5-4,9 cm.
O)
4 skiveskrapere av kvartsitt med skraperhakk og med retusj som fortsetter ut fra hakket, samt en uavhengig rett egg. St. tv. mål 3,2-5,3 cm.
P)
3 skiveskrapere av kvartsitt med skraperhakk og med retusj som fortsetter ut fra hakket. St. tv. mål 4,3-5,6 cm.
Q)
1 kjerne av kvartsitt med 2 skraperhakk. St. tv. mål 3,0 cm.
R)
1 skive av kvartsitt med 1 skraperhakk. St. tv. mål 3,0 cm.
S)
Skiveskraper av kvartsitt med sammenhengende rett og konkav egg. St. tv. mål 2,9 cm.
T)
Skiveskraper eller bor av kvartsitt med 2 rette egger, den ene slått mot den andre fra spalteflaten. Eggen skråner sammen mot en avbrukket spiss på skiven. St. tv. mål 2,8 cm.
U)
Skiveskraper, kanskje i kombinasjon med bor, av kvartsitt med 2 rette egger som går sammen i en spiss. St. tv. mål 8,3 cm.
V)
2 skiver av kvartsitt med tilslått spiss, mulig bor. St. tverrmål 3,0-6,9 cm.
W)
1 skive av kvartsitt med 2 tilslåtte spisser. Mulig bor eller kombinasjon bor - skraper. St. tv. mål 5,6 cm.
X)
2 tosidig hugde kjerner av kvartsitt. St. tv. mål 1,7-3,2 cm.
Y)
Skive av flint med spor av bearbeidelse og bruksspor flere steder, ingen sikker egg. St. tv. mål 2,4 cm.
Z)
10 skiver, avslag og kjerner av kvartsitt og ukjent bergart med mulig bearbeidelse.
Æ)
15 kjerner av kvartsitt.
Ø)
115 avslag kvartsitt,
1 (avslag) kvarts,
1 (avslag)porfyr og
2 (avslag) av ukjent bergart. Vekt 680 gr.

T 19710.
Nordvika IV. Steinalders lokalitet, ligger på sørsiden av en bukt ca. 200 m sør for husene på Nordvika gård. Stranden er av sand og grus og forstyrret med et kaianlegg for malmtransporten. Funnene er plukket opp på begge sider av kaia, for det meste i vannkanten. Prøvestikk gav kull, men ikke funn.
A)
Fragment av flathugget spiss av kvartsitt, odden og en del av bladet. St. tv. mål 7,4 cm.
B)
Delvis 2-sidig hugget gjenstand av kvartsitt med skraperhakk. St. tv. mål 3,5 cm.
C)
Kjerneskraper av kvartsitt med rett egg. St. tv. mål 5,0 cm.
D)
Skive av kvartsitt med konveks egg (retusj/bruksspor). St. tv. mål 3,9 cm.
E
5 skiver og avslag og kjerne av kvartsitt med skraperhakk, konkav egg. St. tv. mål 3,6-9,2 cm.
F)
2 skiver av kvartsitt med flere egger slått fra forskjellige sider av skivene. St. tv. mål 3,8-7,3 cm.
G
Skive av kvartsitt med mulig retusj. St. tv. mål 3,5 cm.
H)
3 kjerner av kvartsitt.
J)
26 avslag. 1 av bergkrystall, 4 av kvarts og 21 av kvartsitt. 270 gr.

T 19711.
Nordvika V. Steinalders lokalitet, ligger på en flat furumo med sandstrand foran, ca. 500 m sørsørøst for Nordvika gård. Funnene er for det meste plukket opp under vann i et 75 m langt parti av stranden, prøvestikk gav enkelte funn inntil 5 m fra vannkanten i et kullblandet sandlag under torven.
A)
Oddfragment av flathugget spiss av kvartsitt, usikker bestemmelse. St. tv. mål 2,9 cm.
B)
Basisfragment av flathugget spiss av kvartsitt. St. tv. mål 5,9 cm.
C)
Bladfragment av flathugget spiss av kvartsitt. St. tv. mål 3,2 cm.
D)
Tosidig hugget gjenstand av kvartsitt, mulig basisfragment av flathugget spiss. St. tv. mål 3,3 cm.
E)
Skiveskraper av kvartsitt med retusj og bruksspor rundt hele basisflaten. Både konkave, rette og konvekse egger.St. tv. mål 6,4 cm.
F)
Kjerneskraper av kvartsitt med retusj og bruksspor langs den ene plattformen. St. tv. mål 7,2 cm.
G)
2 skiveskrapere av kvartsitt med retusj langs 2 kanter av basisiflaten. Rette og litt konvekse egger. St. tv. mål 8,4 og 2,2 cm. (mulig fragment av større skraper).
H)
Skiveskraper av kvartsitt med 2 egger. Vannrullet, og retusjene er derfor noe udistinkte. St. tv. mål 7,0 cm.
J)
2 skrapere av kvartsitt med 1 rett egg med liten basisflate. St. tv. mål 6,5 cm
(vannrullet kjerne, udistinkt retusj) og 1,8 cm. (mulig eggavslag).
K)
1 kjerneskraper av kvartsitt med 1 rett egg med liten basisflate samt en annen rett egg, begge slått inn over samme store avspaltningsflate. De to eggene møtes i en stump vinkel. St. tv. mål 6,6 cm.
L)
1 skiveskraper av kvartsitt med konkav egg. St. tv. mål 3,8 cm.
M)
1 skiveskraper av kvartsitt med rett egg. St. tv. mål 3,2 cm.
N)
10 kjerner hvorav 9 av kvartsitt, 1 av kvarts.
O)
43 avslag hvorav 41 er av kvartsitt, 1 av kvarts. 340 gr.

T 19712.
Tritailmyrodden. Steinalders lokalitet, ligger på østsiden av Femunden, mellom Røa og Nordvika. Funnene er plukket opp i vannkanten i bukta på nordsiden av odden. Prøvestikk var negative. Bukta er langgrunn med sand, grus og enkelte blokker. Odden er lav og skogbevokst, terrenget bak er bratt, blokkrikt og med glissen furuskog. 3 avslag av kvartsitt. 14 gr.

T 19713.
Røa I. Steinalders lokalitet, ligger på NØ-bredden av Røa, ca 100 m opp fra utløpet i Femunden. Terrenget er flatt, tørt og har vært bevokst med furuskog. En del av denne er nå hugget.
Boplassen ble registrert ved overflatefunn, men de fleste funn lå under vegetasjonsdekket, i et jordlag mellom og over et steinlag. Steinlaget er toppen av elvesletten, under steinen kommer steril aur uten funn. Det var hverken kull eller konstruksjoner på boplassen. Boplassen ble delvis utgravd, ialt 42 m². Så vidt man kan bedømme er hele den funnrikeste delen gravd, samt en del ruter med få eller ingen funn.

A)
7 flathugde spisser av kvartsitt. Noen av eksemplarene er limt sammen av fragmenter, ofte fra forskjellige gravningsruter. Bare en er fullstendig, en mangler en liten del av bladet og de øvrige 5 mangler ytterste del av odden. Spissene har tverr basis, butt eller spiss odd og egglinjene varierer mellom rette paralelle, rette konvergerende, buede eller en rett og en buet. Den siste typen er vanligst og disse spissene er asymetriske. Spissene er fra rutene: (hvor flere ruter står med bindestrek, betyr dette at de er limt sammen av fragmenter fra de angitte ruter). N8, L8-L8-M8, M8, M8-L7, K6-K7, H7-H7, K6-K6. Lengste spiss: 10,6 cm., L8-L8-M8. Korteste spiss: 4,1 cm N8.
B)
12 oddfragmenter av flathugde spisser av kvartsitt. 2 fra K6, M7, L6. 1 fra K8, L7, N8, G7, H7, K6.
C)
8 basisfragment av flathugde spisser av kvartsitt. G7, K6, K7, K8, K8-L8, L7, M7, N8.
D)
1 bladfragment av flathugget spiss av kvartsitt. H2.
E)
1 fragment av flathugget spiss av kvartsitt. Usikker bestemmelse odd/ basis. K7.
F)
1 flathugget gjenstand, mulig uferdig spiss av kvartsitt. Den har tverr basis, buet odd og en del av bladet mangler. Den er sammenlimt av to fragmenter. K8-L6. St. l. 5,9 cm.
G)
3 kjerneskrapere med adskilte egger. 1 rett tannet, 1 konveks og 1 rett egg med liten basisflate. G7, A3, A3. Mål på største skraper 7,5 cm.
H)
3 skiveskrapere med flere adskilte egger, både rette, konkave og konvekse. 2 fra A3. 1 fra M8. Mål på største skraper 6,7 cm, M8.
J)
Skiveskraper med sammenhengende egg rundt hele stykket. Halve eggen er ensidig slått tannet konveks, andre halvparten er tosidig slått og konveks. St. tv. mål 10,3 cm., A3.
K)
2 skiveskrapere med sammenhengende rett, konkav, konveks egg. Begge fra A3. St. tv. mål 8,1 og 8,7 cm.
L)
7 skiver med 2 rette egger. (De fleste er skiveskrapere, resten er "skiver med retusj"). 2 fra K6, K7. 1 fra L7, M6, L6, N7, H7. St. tv. mål 1,9-8,5 cm.
M)
76 skiver og andre avslag med 1 rett egg. (De fleste er skiveskrapere, resten er "skiver med retusj"). 17 fra K6. 13 fra M6. 9 fra M7, K8. 5 fra K7, L7. 4 fra L6. 3 fra H6, M8. 2 fra H5, N7, G7.1 fra L8, N8. St. tv. mål 1,3-7,0 cm.
N)
1 skiveskraper med 1 rett egg med liten basisflate og 1 rett, tannet egg. St. tv. mål 4,0 cm, K6.
O)
2 skiveskrapere med konveks egg med liten basisflate. M6, M7. St. tv. mål 2,4-4,5 cm.
P)
1 skiveskraper med rett, tannet egg med liten basisflate. St. tv. mål 2,0 cm. K6.
Q)
2 skiveskrapere med 1 rett egg med liten basisflate og skraperhakk. St. tv. mål 3,7-3,8 cm. K8, G6.
R)
1 skiveskraper med liten basisflate og 1 rett egg. St. tv. mål 2,7 cm, N7.
S)
1 delvis tosidig hugget gjenstand, mulig bladfragment av spiss. St. tv. mål 3,7 cm, K7.
T)
1 skiveskraper med 1 rett ensidig slått egg og 1 tosidig slått egg. St. tv. mål 7,3 cm, G7.
U)
1 kjerneskraper med 1 rett og 1 konveks-konkav egg. St. tv. mål 3,7 cm, H7.
V)
1 skiveskraper med 1 rett og 1 konveks egg. St. tv. mål 4,6 cm, L7.
W)
1 skiveskraper med 2 rette egger og skraperhakk. St. tv. mål 4,2 cm, M7.
X)
14 skiver og andre avslag med 1 skraperhakk. 1 fra P6, L6. 2 fra M6. 3 fra G7, N7. St. tv. mål 1,8-4,1 cm.
Y)
2 skiver med 2 skraperhakk. St. tv. mål 3,3-2,7 cm, H5, H7.
Z)
4 skiver med retusj med 1 rett egg og et frittstående hakk. 3 fra M7. 1 fra K6. St. tv. mål 2,4-3,8 cm.
Æ)
6 skiver med retusj og 1 kjerneskraper med skraperhakk og en egg i forlengelsen av hakket. St. tv. mål 2,9-4,1 cm. 3 fra M6. 2 fra G7, K6.
Ø)
17 skiver med retusj med 1 konveks egg. St. tv. mål 2,1-4,2 cm. 7 fra M7, 2 fra K6, L7, K8, 1 fra G6, H7, M8, L8.
Å)
7 skiver med retusj med 1 rett og 1 konkav egg. St. tv. mål 1,8-2,7 cm. 3 fra M7. 2 fra N7, G7, L7.
AA)
2 skiver med flere små egger/bruksspor. St. tv. mål 2,9-3,6 cm, M7, N7.
AB)
7 eggavslag 2 fra L7, M7. 1 fra K6, K7, N8.
AC)
12 kjerner, 6 fra M7, 2 fra G6, G7. I fra N6, K6.
AD)
Avslag. K6 400 gr. M8 190 gr. G5 20 gr. K7 500 gr. N6 90 gr. G6 150 gr. K8 465 gr. N7 115 gr. G7 1000 gr. L6 240 gr. N8 95 gr. H2 10 gr. L7 740 gr. P6 25 gr. H4 5 gr. L8 195 gr. A3 5 gr. H5 35 gr. M6 580 gr. D5 5 gr. H6 120 gr. M7 1400 gr. F5 20 gr. H7 190 gr. Av disse ble G7 valgt ut til nærmere beskrivelse: 1 flekke v. 2 g. 697 skiver v. tils. 770 g, st. tv. mål 1,5-5 cm. 83 andre avslag v. tils. 73 g. Rest. (avslag med største mål mindre enn 1,5 cm). v. tils. 155 g.
T 19714-T 19718.
Røsanden I-V. Røsanden er den store flate elvesletta på nordsiden av Røa-osen. Sletta er bevokst med mose, lav og enkelte furutrær. I den sørvestvendte siden mot Femunden er det en skrent fra 1 m ved osen til 10 m høy i NV- hjørne av Røsanden. Nedenfor skrenten er en smal strand av vekselvis sand og grus og rullestein.
Boplassene ligger fra nr. I like ved osen til nr. V ca. 280 m NV for denne. Alle ligger ute ved skrenten, og alle er overflateopplukk.

T 19714.
Røsanden I.Alt kvartsitt.
A)
3 skiver med retusj. St. tv. mål 2,6-3,3 cm.
B)
4 avslag, vekt 5 gr.

T 19715.
Røsanden II.
A)
12 avslag av kvartsitt, vekt 13 gr.

T 19716.
Røsanden III.Alt kvartsitt.
A)
Skiveskraper med rett egg med liten basisflate. St. tv. mål 3,4 cm.
B)
Skive med retusj. St. tv. mål 3,3 cm.
C)
3 kjerner.
D)
28 avslag, 55 gr.

T 19717.
Røsanden IV.
A)
1 plattformkjerne - skraper - med retusj og bruksspor rundt plattformen. St. tv. mål 6,4 cm.
B)
Flekkelignende avslag med konkav og konveks retusj langs ene sidekanten. St. tv. mål 9,1 cm.
C)
1 avslag, 3 gr.

T 19718.
Røsanden V.
A)
Skiveskrapere med 1 rett egg med liten basisflate. De to siste kan være eggavslag. St. tv. mål 2,4-4,5 cm.
B)
Kjerneskraper med to plattformer med stump vinkel mellom. Bruksspor og retusj langs begge plattformene. Rett og konveks egg. St. tv. mål 3,6 cm.
C)
Skiveskraper av hvit kvartsitt med 1 rett, 1 konkav og 1 tosidig slått egg. St. tv. mål 3,5 cm.
D)
Skiveskraper med konveks egg. St. tv. mål 1,6 cm.
E)
Skive med skraperhakk. St. tv. mål 1,7 cm.
F)
Kjerne med bruksspor og usikker retusj. St. tv. mål 3,5 cm.
G)
3 kjerner.
H)
84 avslag, vekt 160 gr.
T 19719-19722.
Røsanden VI-IX. Steinalders lokaliteter. Den nordvestvendte stranden på Røsanden mangler den skrenten som finnes på sørvestsiden. Langs nordvestsiden går terrenget bak stranden slakt over i en terrasse før det hever seg opp til selve flaten på Røsanden. Vegetasjonen er meget sparsom.
Boplassene ligger både på den øvre flaten (nr. VI og VIII, begge overflateplukk) og på den lavere terrassen (nr. VII og IX, begge delvis dekket av mose og lav). Det eneste naustet på Røsanden lå mellom boplassene.

T 19719.
Røsanden VI. Alt av en hvit kvartsitt med enkelte brune striper.
A)
Del av en skiveskraper med rett egg med liten basisflate. St. tv. mål 2,1 cm.
B)
7 avslag, vekt 45 gr.

T 19720.
Røsanden VII. Alt av samme kvartsitt unntatt en kjerne av bergkrystall.
A)
Skive med 2 usikre retusjer. St. tv. mål 3,6 cm.
B)
2 kjerner.
C)
8 avslag, vekt 62 gr.

T 19721.
Røsanden VIII. Alt av samme kvartsitt unntatt ett avslag.
A)
1 skive med 2 usikre retusjer. St. tv. mål 3,8 cm.
B)
25 avslag, vekt. 29 gr. Røsanden, div. opplukk.
A)
Skiveskraper med rett egg med liten basisflate av hvit kvartsitt. St. tv. mål 4,4 cm.
B)
1 kjerne av porfyr (?) med 1 rett og 1 konveks egg. St. tv. mål 6,4 cm.
C)
1 flekke med 3 retusjer/bruksspor. St. tv. mål 8,0 cm.
D)
1 vannrullet avslag med spor av retusj (sammenlimt av 2 deler. St. tv. mål 5,7 cm.
E)
2 avslag, v. 15 g.

T 19722.
Røsanden IX ligger på en grusrygg ca. 35 m NØ for naustet på NV-siden av Røsanden.
Boplassen var dekket av et tynt lag mose og under dette lå et sandjordlag med kullbiter. Funnene lå delvis på overflaten og delvis i det kullførende laget. Kullaget var tykkest i de funnrikeste rutene. Skjørbrent stein lå spredt ut over boplassen. Det ble gravet 44 m².

A)
12 flathugde spisser av kvartsitt. Alle har tverr basis og spiss eller buet odd. Egglinjene varierer mellom 1) rette parallelle, 2) rette konvergerende, 3) buede, 4) en rett og en buet eller 5) 2 rette med ulik vinkel til midtlinjen. De to siste gir asymmetrisk utseende og er de vanligste. St. tv. mål 2,9-8,4 cm. 1 eksemplar fra J4, H5, F6, D8, C8, H7 (prøvestikk). 5 eksemplarer fra G5.
B)
9 oddfragmenter av flathugde spisser. 1 stk. fra G6, H6, D7, E7, 2 stkr. fra H5, 3 stkr. fra G5.
C)
3 basisfragmenter av flathugde spisser. G5, H5, E7.
D)
5 bladfragmenter av flathugde spisser. 1 stk. fra J4, J6, H7, 2 stkr. fra D7.
E)
1 delvis flathugget spiss med avbrutt basis (uferdig?) (limt sammen av 2 deler) G5, J5.
F)
2 usikre spisser. De er laget av skiver og har delvis tosidig hugde egger. G5, D9.
G)
4 usikre fragmenter av flathugde spisser. 3 stkr. fra G5. 1 stk. fra J5.V
H)
3 tosidig hugde gjenstander med en flat og en toppet side. Stykkene har buede egglinjer og butte ender. St. tv. mål 7,0 cm. (limt fra 2 ruter) G5, G6, 6,4 cm, H5, 6,8 cm, J6.
J)
3 tosidig hugde kjerneskrapere. 2 stkr. fra D7. St. tv. mål 5,8 cm. 1 stk. fra G5, st. tv. mål 4,7 cm.
K)
5 skrapere med både ensidig og tosidig hugde egger. Det finnes både rette, konkave og konvekse egger på hver skraper og både tannet og fin retusj. J5 10,0 cm. J6 10,8 cm (største). C9 6,2 cm. H5 7,5 cm. D9 4,4 cm (minste). H7 4,7 cm. C9 og D9 passer sammen, men D9 er blitt videre bearbeidet etter at stykkene ble adskilt.
L)
3 skrapere med konveks, tannet, delvis tosidig hugget egg. Prøvestikk 8,7 cm, H7 5,0 cm, E9 7,4 cm. Den siste passer sammen med skraper fra H5 men den fra H5 er videre bearbeidet etter de to stykkene ble adskilt.
M)
Skraper med 1 konveks, tosidig hugget egg, skraperhakk og 1 rett ensidig hugget egg. C6 5,2 cm.
N)
3 usikre fragmenter av tosidig hugde emner. E7, D7, C9.
O)
10 kjerneskrapere med flere forskjellige egger, ofte i forlengelsen av hverandre. 1 fra J5, C6, E7, H5, F8, G6, 2 fra G5, H6. Største mål 4,0-9,9 cm.
P)
21 skive- og avslagskrapere med sammenhengende egg langs to eller flere kanter av basisflaten. 1 fra C6, J5, H4, D8, G6, D9, B7, prøvestikk. 2 fra G7, H7, 3 fra D10, J6, H5. Største mål 3,3-10,9 cm.
R)
Skraper med sammenhengende egg slått fra to basisflater med stump vinkel mellom. Eggen er tannet, rett og konveks. St. tv. mål 4,3 cm. B5.
S)
Skiveskraper med 2 rette og en sammenhengende konveks-konkav egg. St. tv. mål 9,9 cm, E7.
T)
Skraper med sammenhengende rett og konveks egg rundt en basisflate samt en rett egg slått fra en annen basisflate. St. tv. mål 4,7 cm, B5.
U)
2 skrapere med 2 konvekse egger slått fra samme basisflate samt en rett egg slått fra en annen basisflate. St. tv. mål 3,2 og 4,9 cm, E8 og B5.
V)
Skraper med tannet ujevn egg. De to halvparter av eggen er slått fra hver sin side. St. tv. mål 5,5 cm, G5.
W)
Skiveskraper med 2 rette, 2 konkave egger. St. tv. mål 3,6 cm, G4.
X)
Skiveskraper med 2 rette, 2 konkave egger. St. tv. mål 4,2 cm. H5.
Y)
72 skive- og andre avslagskrapere samt skiver og avslag med retusj med 1 rett egg. 1 stk. fra F8, C9, D6, H4, D10, D7, C7, G8. 2 stkr. fra B7, D9, G6, A6, C8, F7, D8. 3 stkr. fra E9, B8, H7. 4 stkr. fra H5 (en av dem passer sammen med E9. 5 stk. fra prøvestikket. 7 stk. fra E8, 11 stkr. fra G5. 14 stkr. fra E7. G5:St. tv. mål 1,5-7,6 cm.
Z)
15 skiveskrapere med 2 rette egger. 1 stk. fra prøvestikk, D8, G6, E8, D6, B5, A7, E7, D7, A6, H5. 2 stkr. fra D9, A5. St. tv. mål 1,7-4,4 cm.Æ)
Skiveskraper med 3 rette små egger. St. tv. mål 2,5 cm, C7.
Ø)
12 skiveskrapere med en rett egg og et skraperhakk i sammenheng med den rette eggen. 1 fra D7, D8, E8, E7, D9, Prøvestikk. 2 fra B6. 3 fra H7. St. tv. mål 2,8-4,6. cm.
Å)
12 skiveskrapere med rett egg og 1 skraperhakk. 1 fra E9, E8, E6, F6. 2 fra Prøvestikket. 6 fra G5. St. tv. mål 2,2-7,3 cm.
AA)
Skiveskraper med 1 rett egg og 2 skraperhakk. St. tv. mål 4,9 cm, A6.
AB)
Kjerneskraper med 1 rett og 1 konkav egg. St. tv. mål 8,7 cm, E7.
AC)
1 kjerneskraper og
3 skiver med retusj med 1 rett og 1 konveks egg. 1 fra H6, E6. 2 fra B5. St. tv. mål 1,9-3,1 cm.
AD)
3 skiveskrapere og
1 avslagskraper med 2 rette sammenhengende egger. A5, G5, H5, E6. St. tv. mål 4,0-6,9 cm.
AE)
Skiveskraper med sammenhengende rett og konkav egg. St. tv. mål 7,9 cm, G5.
AF)
7 skiveskrapere med sammenhengende rett og konveks egg. 1 fra C8, H6, H7, E9, H5. 2 fra D8. St. tv. mål 2,1-6,8 cm.
AG)
1 skiveskraper med sammenhengende rett og konveks egg, samt 2 skraperhakk. St. tv. mål 5,9 cm, F8.
AH)
8 skiveskrapere med 1 rett, 1 konveks og 1 konkav egg. 1 fra D10, G7, A5, D8, E8. 3 fra E7. St. tv. mål 3,1-6,2 cm.
AJ)
1 avslagskraper med 1 rett egg samt 1 konveks egg med skraperhakk. St. tv. mål 5,2 cm, E7.
AK)
Kjerne med 1 rett, tosidig slått egg. St. tv. mål 3,8 cm, G5.
AL)
22 skiveskrapere og
2 andre skrapere med 1 konveks egg. 1 fra J6, H5, E9, H4, C6, C8, H7, G8, B8, D8. 2 fra D10. 3 fra G5, E7, E8, H6. St. tv. mål 2,5-7,3 cm.
AM)
9 skiveskrapere med 1 konveks egg med skraperhakk i forbindelse med eggen. 1 fra Prøvestikk, D7, H6, G8. 2 fra E6. 3 fra E8. St. tv. mål 2,2-4,1 cm.
AN)
2 skiveskrapere med 1 konveks egg og 1 skraperhakk (adskilt). St. tv. mål 2,7-2,9 cm.
AO)
Skive med retusj med 1 konveks egg med skraperhakk og 1 frittstående skraperhakk. St. tv. mål 2,2 cm, B5.
AP)
Skiveskraper med 1 konveks egg og 3 skraperhakk. St. tv. mål 3,5 cm. B5.
AR)
Skiveskraper med 1 konveks egg med skraperhakk og 1 konkav egg. St. tv. mål 4,3 cm, B8.
AS)
Skiveskraper med 1 sammenhengende konveks-konkav egg. St. tv. mål 2,3 cm, G6.
AT)
19 skiveskrapere med 1 konkav egg. 1 fra H8, C7, B5, A5, G7, D10, G6, H5. 2 fra E9, E8, E7, H4. 3 fra F6. St. tv. mål 1,4-6,5 cm.
AU)
Skiveskraper med 1 konkav egg og 1 skraperhakk. St. tv. mål 3,7 cm, G5.
AV)
1 skiveskraper og
1 avslagsskraper med 2 konkave egger og 1 skraperhakk. St. tv. mål 2,7 cm, E7. 3,8 cm, E8.
AW)
40 skiver, andre avslag og kjerner med 1 skraperhakk. A7 er en flintkjerne, resten er av kvartsitt. 1 fra F7, G8, A7, D6, D10, G6, D8, C9, H5. 2 fra B8, H6. 3 fra D7, E8, C8. 4 fra E7, E9. 5 fra H7, G5. St. tv. mål 1,9-7,5 cm.
AX)
11 skiver, andre avslag og kjerner med 2 skraperhakk. 1 fra H5, D9, D7, A5, H7, H6, Prøvestikket. 2 fra B8, B5. St. tv. mål 2,5-8,0 cm.
AY)
1 avslag med 3 skraperhakk. St. tv. mål 6,7 cm, E6.
AZ)
6 skiveskrapere med 1 egg slått fra en liten basisflate. 1 fra G5, H5, E7, C9. 2 fra A5. St. tv. mål 2,6-5,0 cm.
)
8 skiveskrapere med 1 egg slått fra en liten basisflate og en annen egg (rett, konveks eller konkav). 1 fra A6, E7, D8, A5. 2 fra E9, E6. St. tv. mål 1,3-5,5 cm.
)
Skiver. - St. tv. mål 3,0 cm, D6.
)
Skivebor med 1 rett skraperegg. St. tv. mål 4,0 cm, E7.
BA)
2 eggavslag. St. tv. mål 2,7 cm, G5. 3,3 cm, J5.
BB)
Hjørnefragment av søkke av kleberstein. Tilhører sannsynligvis en type som er flat med 1 rett og 1 buet side og med 2 hull, et i hvert hjørne. St. tv. mål 2,4 cm, B7.
BC)
218 Kjerner Rute Ant. kjerner Rute Ant. kjerner Rute Ant. kjerner B5 5 E7 18 G8 9 B7 1 E8 15 H4 4 C7 6 E9 5 H5 11 C8 3 E10 1 H6 11 C9 4 F7 1 H7 8 D7 7 F8 5 H8 3 D8 10 G4 2 J5 1 D9 5 G5 46 J7 2 D10 12 G6 1 Prøve G7 8 stikk 14
BD)
Avslag. A5 335 gr. B5 70 gr. C5 25 gr. A6 10 gr. B6 5 gr. C6 30 gr. A7 5 gr. B7 30 gr. C7 80 gr. A8 0 gr. B8 65 gr. C8 750 gr. B9 10 gr. C9 220 gr. D5 0 gr. E5 0 gr. F5 25 gr. D6 130 gr. E6 220 gr. F6 20 gr. D7 1070 gr. E7 2350 gr. F7 55 gr. D8 880 gr. E8 1500 gr. F8 80 gr D9 430 gr. E9 460 gr. D10 850 gr. E10 25 gr. G4 60 gr. H4 70 gr. J4 80 gr. G5 3310 gr. H5 2100 gr. J5 140 gr. G6 1650 gr. H6 750 gr. J6 415 gr. G7 670 gr. H7 340 gr. J7 45 gr. G8 70 gr. H8 15 gr. Rute D8 ble valgt ut til nærmere beskrivelse 2 gr. - 2 stkr. flekker 125 gr. - 6 stkr. skiver med største mål lik el. lenger enn 5 cm. 630 gr. - 275 stkr. skiver med største mål 5-1,5 cm. 45 gr. - 33 stkr. andre avslag. 74 gr. - Rest (avslag mindre enn 1,5 cm. største mål).

T 19723.
Funn fra Langtjønna nord for Nordvika i nordenden av Femunden, Røros s., p. og k., Sør-Trøndelag. (matr.nr. 1640000000000) Funnet av lærer Erik Stam og levert Universitetets Oldsaksamling høsten 1966. Sakene er funnetved en hytte på Ø-siden av tjernet, nærmere beskrivelse mangler.
A)
Flathugget spiss dolk av lys grå kvartsitt. Spiss odd, buet basis og buede egglinjer, største tykkelse like nedenfor midten. St. tv. mål 15,4 cm.
B)
2 oddfragmenter av flathugde spisser av grå kvartsitt. St. tv. mål 5,5-6,1 cm.
C)
1 basisfragment av flathugget spiss av lys grå båndet kvartsitt. St. mål: 5,6 cm.
D)
1 fragment av flathugget spiss usikker bestemelse odd/basis. St. mål: 5,5 cm.
E)
Delvis tosidig hugget kjerne av kvartsitt. Forarbeide til spiss, brukket. St. tv. mål 8,0 cm.
F)
Kjerneskraper av kvartsitt med både rette, konkave og konvekse egger. St. tv. mål 9,6 cm.
G)
2 avslagskrapere av kvartsitt med 1 rett egg. St. tv. mål 7,4-9,9 cm.
H)
10 avslag av kvartsitt.