NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

51.
Tveegget spydspids af jern med kort og ualmindelig tykt blad, idet falen gaar jevnt over i det; maaske ikke fra hedensk tid. F. paa pladsen Hanseggen under Ingdalen i Stadsbygden (matr.nr. 1622000810000)(matr.nr. 1622000820000). (2459).
52.
Et yngre jernalders
fund fra en haug, der tildels ligger under et hus, paa Ulvset, Strømsnesets sogn i Thingvoll pgd. (matr.nr. 1560001100000), bestaaende af
:
a) en haandledsbøile af bronce, prydet med de almindelige buede tverfurer omtr. som Aarsb. 1868 fig. 39; eiendommelig ved, at den er meget kort og lidet krummet, saa at den ikke synes at have kunnet sidde fast; men den har maaske i begge ender gaaet over til en ten og været sammenheftet paa samme maade som Sv. Forns. 603; (2460)

b) flere brudstkr. af en eller maaske to ovale skaalspender af bronce med enkelt plade af typen Sv. Forns. 547; (2461)

c) 2 sammensatte glasperler, den ene af grønt glas med 3 led, den anden af blaat glas med 2; men begge ere afbrækkede i enderne og have saaledes været længere; (2462)

d) brudstkr. af et sigdblad af jern, hvis skaftende er retvinklet bøiet til befæstelse i skaftet, hvoraf enkelte levninger findes fastrustede; (2463)

e) en samling sønderbrudte klinksøm og et ubestemmeligt brudstk. af jern. (2464)
(2460-2464)
53.
Et ubestemmeligt redskab af jern, formet som et slags krog, maaske ufuldstændigt. F. paa Einset, Strømsnesets sogn i Thingvoll (matr.nr. 1560001380000). (2465).
Nr. 51 og 52
ere gaver fra kirkesanger Eistein Nilssen.