NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

51.
Yngre jernalders
fund fra Stavne i Rennebu (matr.nr. 1635000310000)(matr.nr. 16350003120000)(matr.nr. 1635000330000)(matr.nr. 1635000340000).

a) Enegget sverd af jern af formen no. R. 497, klingen fuldstændig, 60 cm. lang, knap 4 cm. bred, af tangen er kun en stump bevaret. (4970).

b) Tveegget spydspids af jern, staar i form mellem no. R. 517 og R. 522, 45 cm. lang; adskillig medtaget af rust, saa at et stykke af falen gik tabt under afrustningen. (4971).

c) Økseblad af jern, i hammerstykket og halsen ganske ligt no. R. 553, medens bladet har mere lighed med no. R. 559, 17 cm. 1., knap 8 cm. bredt i eggen. (4972).

d) Et redskab af jern, der maa ansees for en løvkniv som no. R. 387, men bladet er mindre krummet og tangen bredere med jevnere overgang fra bladet. Nu 30 cm. l., men der mangler lidt af tangen. (4973).

e) Et redskab af jern, hvoraf nu omtr. 35 cm. er bevaret; i ryggens dannelse og dens overgang til tangen ligner det et ljaablad eller et sigdblad, og tangen ender ogsaa i en retvinklet bøining; ryggen er imidlertid næsten retliniet (eggen kun ufuldstændig bevaret). Det kunde være den ene kniv af en (linklamre). (4974).

f) Hein af skifer, 27 cm. lang, noget uregelmæssig firesidet, slidt paa den ene side. (4975).

g) Perle af rav, kageformet, 2,8 cm. i tverm., knap 1 cm. høi, vel bevaret i sin masse. (4976).

Fundet er gjort under jordarbeide paa et sted, hvor der ikke nu saaes nogen haug, formentlig paa sletten imellem gaarden og elven i et strøg, hvor der tidligere skal have været hauger.