NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

82.
Tveegget spydspids af jern, nærmest af formen R. 522, meget vel bevaret, 35 cm. lang, bladet indtil 4,5 cm. bredt. Bladet har damasceret arbeide, falen er svagt kantet og har yderst et naglhul. F. paa Gløimem i Overhallen (matr.nr. 1744000570000) (6796).
83.
Oval sten med omgaaende fure efter længden. Formen er sædvanlig, men stykket enestaaende ved sin ringe størrelse, 4 X 3,5 X 2,5 cm. i tverm. F. paa Stagalien i Bjørnør (matr.nr. 1630001000000) (6797).
84.
Sænkesten, lang og noget tilspidset i enderne, med omgaaende fure efter længden, nu 15 cm. lang, 4 X 3,5 cm. i tverm. F. paa samme gaard Stagalien (matr.nr. 1630001000000) (6798).

8sidet perle af karneol, blegrød, 1,8 cm. lang. F. paa Vikaunet i Bjørnør (matr.nr. 1632000400000) og er endel af det tidligere indkomne fund nr. T 2367 ff., som det først nu har været muligt at erhverve. (Jfr. Fornl. i S. Thjems amt s. 126). (6799).
85.
Vævskyttelformet beltesten af kvartsit, den nedre del 9 cm. lang, den øvre noget kortere, 3,2 X 1,8 cm. i tverm. Sterke slidningsfurer paa begge sider. F. paa Sundet paa Stokøen i Bjørnør (matr.nr. 1630000870000) (6800).
86.
Et brudstk. af rødbrun skifer, der maa have været skaftenden af en smal og slank enegget kniv af en med R. 55 beslægtet form, men uden knopper. (6801).
/span>.

Et ufuldført stykke af graa skifer, som kan have været skaftenden af en lignende tilemnet kniv.
Et tilskaaret emne af rødbrun skifer.
Og endelig et stykke, der viser sig at være den manglende skaftende af den tidligere indkomne kniv nr. 4947, som derved er bleven fuldstændig. (6802).
/span>

F. paa
bopladsen paa Løvstrand (pladsen Storvik) i Bjørnør (matr.nr. 1630001020002)
(6801-6802 ).
87.
To kugler af brændt ler med gjennemgaaende hul, omtr. 5 cm. i tverm. F. nede ved søen paa Sætran i Bjørnør (matr.nr. 1633000340000) (6803).
Disse kugler og cylindere er i mange tilfælde meget gamle; men de har utvivlsomt ogsaa endnu i en temmelig ny tid været brugte paa fiskegarn.

Nogle emner eller stykker med merker af arbeide, 2 af skifer med de sædvanlige indskurede furer, og et af sandsten. Fra pladsen paa Grønvollan under Løvik i Bjørnør. (matr.nr. 1630001030000) (6804).
88.
Oval sten med omgaaende fure efter længden, omtr. 10 cm. lang. F. paa Hønvik i Nunfjorden i Bjørnør. (matr.nr. 1630001010000) (6805).

En liden skjerve af flint. Eneste fundne stykke paa flintpladsen paa Urdan i Flatanger (matr.nr. 1749000410000) under en paa flere steder foretagen forsøgsgravning. Stedets folk forklarede, at man sjelden fandt stykker ved gravning; men de kom snarere for dagen efter sterke regnskyl. (6806).
89.
En skjerve af flint og nogle af skifer, deraf det ene som det synes, et stykke af en kniv. Fra verkstedspladsen paa Bøleseter i Flatanger. (matr.nr. 1749000420000) (6807).
/span>.

2 smaa skjerver af flint fra nabopladsen paa Bølestrand i Flatanger. (matr.nr. 1749000420005) (6808).
(6807-6808).
90.
Nogle klinksøm af jern, tildels kun brudstykker, alle med paasiddende levninger af træ. F. paa Osen i Bjørnør (matr.nr. 1633000200000) i en af elven næsten udgravet haug, som maa have indeholdt en
grav fra Y. J. I nærheden ligger 3 andre hauger.
(6809).
91.
Tvivlsomt stykke af skifer, en tynd plade af ydre omrids som en økse, 8 cm. langt, med egg i den bredere ende. Skal være f. ved torvskjæring 2 alen dybt i en myr paa Tørhogg i Aafjorden. (matr.nr. 1630000020000) Kan ikke være falsum, men forøvrigt usikkert (6811).
92.
Krognøgel af jern, dannet af en firesidet ten, som i den øvre del er mere fladhamret. Her er den bøiet til en oval ring. Nedentil er den først bøiet udad i en ret vinkel og derpaa igjen retvinklet opad. Længde 9,5 cm. Det er tvivlsomt, om den skriver sig fra oldtiden. F. i en ager paa pladsen Grønvollan under Løvik i Bjørnør (matr.nr. 1630001030000) (6812).
93.
Økseblad af jern, 19,5 cm. langt, 13 cm. bredt i eggen, nærmest af formen R. 555. F. paa Lysberge i Overhallen, (matr.nr. 1744000560000) et par hundrede m. fra husene tilligemed en nu forkommen spydspids. Ikke langt derfra, paa et sted, hvor der tidligere har ligget en røs, er f. et sverd, som nu er forkommet (6813).
94.
Flere smaa brudstkr. af et enegget sverd af jern, som har været mindst 6 cm. bredt. Det har været nedlagt i en skede af træ foret med loddent skind og udenpaa træet tyndt jern, hvortil der er fastrustet levninger af tøi af to sorter vævning, en grovere og en finere. F. paa Røtesmoen i Overhallen (matr.nr. 1744000600000) i en haug i udmarken under rovgravning af skattegravere (6814).
Nr.82-94 er indsamlede under en stipendiereise af hr. cand. mag. Th. Petersen.