NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

127.
Yngre jernalders
fund fra Hynne i Skogn I: (matr.nr. 1719000440000)
a.
Tveegget sverd af jern, jfr. R. 490 og R. 494. Klingen nu 75 cm. lang, men mangler noget af odden, oventil 6,5 cm. bred. Nedre hjalt rager kun lidet frem udenfor klingen. Af nogle levninger synes det, at sverdet har været nedlagt i en slire af træ, foret med loddent skind (6906).
b.
Enegget sverd af jern, jfr. R. 498. Det yderste af odden afbrækket. Klingen nu omtr. 75 cm. lang, indtil 5,5 cm. bred, tangen nu 10 cm. lang, men har været længere. Hjalter mangler. Nogle fastrustede levninger af en slire af træ (6907).
c.
Tveegget spydspids af jern, jfr. R. 522, men smekrere. Odden afbrækket, men det meste af den medfølger; omtr. 6 cm. lang, bladet indtil 3,5 cm. bredt. Bladet viser damasceret arbeide. (6908).
d.
Økseblad af jern, med hensyn til bladets form noget lig R. 559, med omtr. retlinjet forkant, svag udvidelse ved skafthullet. 18 cm. langt, omtr. 9,5 cm. bredt ved eggen. (6909).
e.
Nogle brudstkr. af en skjoldbule af jern; det nederste parti kan sees at have lignet R. 564. (6910).
f.
Knivblad af jern, omtr. som R. 406, meget opslebet men forøvrigt vel bevaret, 13 cm. langt, hvoraf 7 cm. paa bladet. (6911).
g.
5 pilespidser af jern, hvoraf 2 er omtrent fuldstændige; ualmindelig smale og slanke. (6912).
h.
Bidselmundbid af jern, ufuldstændigt, men sandsynlig dobbeltledet. Ringene 6 cm. i ydre tverm. (6913).
i.
Brudstkr. af beslag af jern, som maa have hørt til ridetøi. (6914).
j.
Et meiselformet redskab af jern af usædvanlig form (6915).
k.
En større samling af klinksøm af jern, omtrent alle brækkede (6916).
l.
En firesidet hein af skifer, 29 cm. lang. Sterkt slidt paa 2 sider (6917).

Fundet er gjort under grustag for jernbaneanlægget, omtr. 150 m. østlig for husene paa Nedre Hynne paa skrænten af en større bakke, hvorfra der er vid udsigt over hele Ytre Skogn. Der saaes ikke tegn til nogen stenkiste. Der fandtes brændte ben, hvoraf endel er medsendt. Enkelte af jernsagerne har glødeskal. Gave fra anlægsbestyrelsen for Hell-Sundanbanen ved hr. overingeniør Wæhre.