NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Gabestoklænke af jern, bestaaende af et firkantet stykke, som har været anbragt om en stok, og en dertil med en kort lænke paa 3 led føiet halsklave. (6950).

En liden model i træ af en korskirke med lige arme. Døre og vinduer (med midtsprosse) udskaarne, et enkelt vindu kun malet. Fra midten et rundt spir. Indfatninger, nover og vindskider hvidt malede, væggene røde, spiret sort. (6951).

Skibsmodel, nu meget ufuldstændig; saaledes mangler al rig. 2 rækker kanonporte langs siderne. (6952).
Nr. 6950-52 er fra Vaagø kirke i Frænen. Har en tid været i de Sandvigske samlinger uden berettigelse, men nu indsendte af S. Dog fik han efter anmodning beholde en anden skibsmodel (hvoraf fotografi arkivet).