NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

11.
Bøileformet spænde af bronce, væsentlig lig R.243, men dog noget større og forskjellig ved, at bøilen og fodstykket er smalere, og den første har et firesidet tversnit med en kant vendende opad og en anden nedad. Ved fundet skal der have været levninger af en stift af jern gjennem spiralen og rester af tøi paa bøilen. Finderen pudsede den siden blank. Den hele længde 10,5 cm. Afb. her som fig. 1 (8803).
12.
Oval skaalformet spænde af bronce af typen R.643 med tynd skal. Oprindelig omtr. 9 cm. lang og 6 cm. bred. Den er nu noget ufuldstændig ved kanterne. Ornamenterne bestaar i dyrefigurer, der som en baandfletning dækker den hele overflade. Kanten dannes af en nedadgaaende glat flade under en række fordybede buer. Paa undersiden har der som almindeligt ved denne spændeform ligget et nu manglende baand, hvorpaa naalefesterne har været anbragte. Dette baand har her udentvil været af bronce og synes at have havt en udvidelse mod enderne ligesom paa spænden fra Gjeite, nr. T 8388, se VSS. 1907 nr. 9 s. 41. Afb. her som fig. 2 a og b (8804).
11-12
blev f. for adskillige aar siden af en haandverker fra Aasen ved gravning i en stor stenrøs i Sjursviken under Island paa Frosta (matr.nr. 1717001030000) . Røsen havde form af en lang banke, hvori han grov paa to steder. Efter hans paastand fandt han de to spænder sammen og var overbevist om, at de dannede et samlet fund. Dette kan dog ikke være muligt, da den bøileformede spænde tilhører den yngre romerske periode og den skaalformede neppe kan være ældre end det 8de aarh. Da manden har gravet i hauger paa forskjellige steder paa Frosta, er der grund til at tro, at han efter saa lang tids forløb har blandet sine fund sammen, og at den bøileformede spænde er fundet paa noget andet sted. Ved den anden gravning i samme røs fandt han den samling af spillebrikker af ben tilligemed rester af vaaben og redskaber af jern, som i 1900 af grundeieren blev indbragt til samlingen (nr. 6149 ff.). Fundet nr. 969 med de irske beslagstykker (R. 636) er gjort i en liden rund haug nær ved den store røs.