NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Lesund. Gaarden Lesund ligger sydligst paa Skarsøen i Aure nær sundet mellem denne ø og Grisvaagøen (matr.nr. 1569000700000). Herfra foreligger 3 fund, det ene er gjort nær gaarden (XII), det andet ved nedre Lesundvand (XIII), det tredie ved øvre Lesundvand (XIV).9505-9517. XII.
Ved Lesund gaard.
En skivespalter med god, lidt indbuet tveregg, 5,5 cm. lang, omtr. 3 cm. bred ved eggen. Den hele spalteflade er noget afhugget ved kanterne. -
En anden do.(skivespalter) er kun 4,5 cm. lang med 3 cm. bred egg, temmelig tynd. Nakken danner ogsaa en tveregg, men meget smalere.
Flekkeskrabere. En liden, kun 3,5 cm. lang, beskadiget i enden, men begge siderne har retouche; ligner de fig. 17 gjengivne fra Golma. Nær den anden ende har den et indhak for skjeftningen. -
En lidt længere (flekkeskrabe)har tilhugget egg i den ene ende og er retoucheret paa den ene sidekant. -
Et i begge ender afbrækket stykke er retoucheret i begge sidekanter. -
En fjerde (flekkeskrabe), dannet af en tykkere rygflekke, har en skraa skraberegg i den ene ende og er indsmalnende og aftyndet mod den anden ende, hvor bulen er. -
Endelig et stykke af en bred, tynd flekke med en indbuet, fint huggen egg i et stykke af kanten.
Af andre tildannede redskaber kan nævnes: En flekkekniv med indbuet god skjæreeg, 6 cm. lang.
Et tyndt bor af en flad spaan med et spidst fremspring, som er fint tilhugget i den ene kant.
Et par andre stykker kan antagelig ogsaa opfattes som lignende bore.
Videre findes et dolklignende stykke, dannet af en tyk flekke med store hug.
I fundet, som idethele tæller omtr. 100 stykker, er der usædvanlig mange rundagtige, tynde skiver af hvidagtig flint med gode egge, som kan formodes at være brugte dels som skrabere, dels som knive. Flinten er idethele af bedre art end almindelig. Fundet er indført under nr.9514-9517.

XIII. Ved nedre Lesundvand (matr.nr. 1569000700000). Fundet er indsamlet i en høide af 8-10 m. over vandet.
Det bestaar af omtr. 350 stykker flint
. Der medfølget ogsaa et stykke pimpsten, som synes at have slidflader,
og nogle smaa stykker bergkrystal.
Af flinterne er det allermeste affald.
Af tildannede redskaber er der: En skivespalter, kun 4 cm. lang, med en god tveregg, kun 1,5 cm. bred, uden indsmalning mod nakken, vel snarest at opfatte som en meisel.
Flekkeskrabere. En velformet med udbuet, fint hugget skraberegg i den modsatte ende af slagbulen; ogsaa den ene sidekant har delvis skraberegg. -
En do.(flekkeskraper), med omtrent lige egg i enden med retouche langs den ene sidekant. -
Endo.(flekkeskraper), mindre godt formet, med skraa egg, indsmalnende mod den bagre ende. -
Desuden findes 3 brudstkr. af afbrækkede flekkeskrabere, som har havt egghugning ogsaa i sidekanterne. Af dem, som synes at være hele, er ingen over 4 cm. lang.
Som en sag maa en 7 cm. lang flekke betragtes, som er fint tilhuggen i en større del af sidekanterne.
Skiveskraber, tynd og bred. I den slagbulen modsatte kant har den en 5,5 cm. bred, svagt udbuet, tilhuggen skraberegg. -
Nogle tykke og klumpede, mindre stykker synes ogsaa at have en tilhuggen skraberegg.
Pilespidser. 7-8 lancetformede eller smale bladformede, tildels med særskilt tilhugne skafttunger; desuden nogle tvilsomme. 3 eller mulig 4 kan ansees som tvereggede (flekkespaltere) med skraa egg. Derimod findes ikke eneggede spidser.
Her kan ogsaa nævnes et eiendommeligt stykke af usikker bestemmelse. Det er 2,5 cm. langt, smalt pyramideformet med 8 spalteflader efter længden, særdeles regelmæssig formet og jevnt tilspidset mod den ene ende, knap 1 cm. i tverm. ved den modsatte, hvor det mulig er afbrækket, af en sort, smuk flint. Fundet er indført under nr. 9510-9513.

XIV. Ved øvre Lesundvand(matr.nr. 1569000700000).
Herfra er indkommet omtr. 250 stykker flint, opsamlet paa en plads, 6-8 m. høiere end vandet. Det meste er affald. Af tildannede redskaber findes:
En skivespalter, nær 5 cm. lang med en 2,5 cm. bred egg, mangler indsmalning mod nakken. -
En mindre velformet skivespalter, 7 cm. lang, med en godt tilhugget tveregg, 2,5 cm. bred. Den tiltager i tykkelse mod nakken. -
Et stykke med hel spalteflade paa den ene side og mange smaa paa den anden, men uden ordentlig egg kunde ansees som en økse, der enten ikke er blevet helt fuldført eller er afbrækket.
Af flekkeskrabere findes 5, tildels meget gode, med retoucheret skraberegg i den ene ende og tildels ogsaa nedover kanterne, den længste 6,5 cm. lang.
Som skiveskrabere kan 4 stykker bestemmes, hvoraf to af meget tynde, smaa skiver. En er derimod 7 cm. lang og tyk, ender bagtil ligesom i et skaft, er noget grovt og uregelmæssigt formet, har en udbuet, tilhugget egg. Kunde snarest ansees som en yngre form.
Et tykt bor med en omtr. firesidet stamme med en lang, vel tilhuggen spids, 8,5 cm. langt.
Desuden et kortere og to, hvis bestemmelse som bor er mindre sikker. Fundet er indført under nr. 9505-9509