NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

82.
Enegget sverd af jern af formen R. 498. Klingen 75 cm. lang, indtil 6 cm. bred, med fastrustede levninger af en træslire. Tangen fuldstændig bevaret, af hjalter intet. ((9550))

Tveegget spydspids af jern af formen R. 522, 31 cm. lang, indtil 4,5 cm. bred i bladet. Bladet er under optagelsen skadet af hakken, saa at det er halvveisafbrækket. ((9551))

En uregelmæssig firesidet hein af skifer, slidt paa tre sider, 45 cm. lang. ((9552))

Dette fund er gjort under jordarbeide i en haug af jord og sten paa pladsen Haugen under Vessø i Hevne (matr.nr. 1612001020038). Under gravningen skal man ogsaa have seet "en bøile, hvorpaa var en blank kugle"; men da den skulde drages frem, faldt endel jord over den, og siden kunde den ikke gjenfindes. Paa samme brug er endnu 4 større og 2 mindre hauger (9550-9552).