Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S2584
a-(s)
gravfunn fra yngre jernalder/vikingtid HJELMELAND K., ROGALAND:

a) Sverd (tve-egget ) av sølv/jern/tre , var. type P. "2584 a. Tveegget sværd, med haandtag lignende R. 508 i form. Overhjaltet er 8,5 cm langt og 1,5 cm høit. Underhjaltet er 12,2 cm langt og 1,6 cm høit. Begge er af jern, indlagt med sølvtraade i baandslyng (fig. 6). Haandtaget er 9,2 cm langt, delvis belagt med rester af træ. Klingen er delvis belagt med rester af en træskede. Den er 79 cm lang og 5,5 cm bred i nærheden af underhjaltet."Mål: Stl: 91,3 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 900-950 E.KR
b) Spydspiss av jern . "2584 b. Spydspids af jern, 42 cm lang, hvoraf bladet er 27,6 cm langt og 8 cm bredt."Mål: Stl: 42 cm. Stb: 8 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 900-950 E.KR.
c) Øks av jern , var. R555. "2584 c. Økseblad af jern, nærmest lig R. 555. Det er 20 cm langt og 15 cm bredt langs eggen."Mål: Stl: 20 cm. Stb: 15 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 900-950 E.KR.
d) Skjoldbule av jern , var. R562. "2584 d. Skjoldbule, nærmest lig R. 562. Den er 14,2 cm i tvermaal med kraven, der er 2 cm bred."Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 14,2 cm. Datering: 900-950 E.KR.
e) Kniv av jern/tre . "2584 e. Kniv. Bladet er 10 cm langt og skaftet, der er af træ, er 9,5 cm langt."Mål: Stl: 19,5 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
f) Bissel (trinsebitt ) av jern . "2584 f. Bidsel af jern. Ringene er 5,6 cm i ydre tvermaal. Biddet er 3- og ligeleddet."Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
g) Saks (bøylesaks ) av jern , var. R443. "2584 g. Saks af jern, nærmest lig R. 443. Den er 20,5 cm lang."Mål: Stl: 20,5 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
h) Kam av bein/jern/organisk materiale . "2584 h. Rest af en kam af horn." Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR
i) Kleberkar (bolleformet ) av jern/kleber , var. Redskaper 192. "2584 i. Gryde af klæbersten med hank og ører af jern. Den er 31,5 cm i ydre tvermaal og 19 cm høi." Kleberkar som Redskaper fig. 192, uten utsparet list ved munningen. Sth: 190 mm, stdiam: 330 mm, munningsdiam: 315 mm. Karet er reparert med syv loddrette kramper av jern rundt hele karet ved overgangen til bunnen, samt 1 krampe nedenfor og omtrent vinkelrett på en av de loddrette krampene. Hankfestene er 'tobente' som Redskaper fig. 191, men består av kraftige, båndformede beslag, 20-30 mm br. Løkken som danner øret mangler på det ene hankfestet; av det andre hankfestet er bare det ene 'benet' bevart. Alle detaljer av jern er meget korroderte. Hanken mangler.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 19 cm. Diam: 33 cm. Datering: 800-1050 E.KR
j) Kjetting av jern . "2584 j. Kjætting af jern til ophængning af gryden; leddene er ca. 7,5 cm lange." Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
k) Stekespidd (gaffelformet ) av jern , var. R428. 2584 k. Stegespid af jern, lignende R. 428, men tænderne er parallele og uden sidetag. Det er 47 cm langt, hvoraf tænderne er 19 cm lange.Mål: Stl: 47 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
l) Fat av bronse/tre . "2584 l. Rester af et broncebeslaaet træfad. Broncebeslaget er 26 cm i tvermaal. Træfadet er forsiret med to horisontale trelinjede baand." Trettien små bronsefrag.= rester av bronsebeslaget, samt tre stykker tre, ca 27x28 mm, 49x11mm og 75x30 mm, vekt: 5,9 g, sanns.vis rester av trefatet. Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 26 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
m) Kopp av bein . "2584 m. Rester af en liden kop? af tyndt horn." Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
n) Never av never . "2584 n. Næver, regelmæssig sammenbøiet i dobbelt lag." Ny beskrivelse etter revisjon: Fragmenter av never i samsvar med beskrivelsen, muligens av et kar av never. (1) Fire stykker, 34x34 mm, 37x33 mm, 35x31 mm og 52x44 mm samt små fliser, vekt.: 9,2 g. (2) Ni små stykker, vekt 1,6 g (plukket ut fra eske med 2584 l). Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
o) Tre av tre/ull . Antall fragmenter: 3 2584 o feil?"Trærester, hvortil klæber hørlignende fibrer." Tre stkr. bark/never, med tekstilfibrer. (1) Bark/never med tekstiler, ikke godt bevart, 49x34 mm. (2) Bark med Z-spunnet fiber, 45x32 mm. (3) Bark, never, den ene siden dekket med tekstil, 2/2 kypert. Stykket har en tilnærmet rett kant, med fire knappenålsstore hull, hvorav i hvert fall to kan sees å være gjennomgående. Stykket har flak av bronsekorrosjon, vilket betyr at det har hatt nærkontakt med bronse. Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
p) Tekstil (vevd ) av ull , var. kypert. "2584 p. Trevler af grovt tøi." En 'kake' med tekstiler samt løse tråder. De løse trådene er enten tvinnet eller meget løst spunnet. Kaken synes å bestå av meget løst spunnet ull på begge sider, med finere tekstil i midten. Det finnes 3 knappenålsstore partier med bronsekorrosjon på tekstilen. Analyse Bender Jørgensen 1986: 2/2 kypert, Z/Z spinning, 10/8 tråder på 1 cm.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
r) Klinknagle av jern . Antall: 11 . Antall fragmenter: 24 "2584 r. Endel smaa klinknagler." Klinknagler og -frag. (1) fem frag. av klinknagler, hvorav to stykker med mye mineralisert tre, stl hhv: 21 og 25 mm, stbr hhv: 38 og 34 mm, ett frag. av roe 15x16 mm samt to stilker med tilnærmet flate partier av mineralisert tre, stl: 22 og 26 mm. (2) en hel og seks frag. av klinknagler med rester av mineralisert tre. Klinknagle stl: 22 mm, Fragmentene består av hode/roe med korte stilkrester, stdiam: 13-24 mm. (3) en klinknagle, stl: 34 mm, seks klinknaglefragmenter stmål: 18-28 mm, en spiker med bøyd stilk stl: 52 mm, tre spinkle stilkfrag, stl: 19-28 mm, to kraftige stilkfrag., stl: 36 og 42 mm samt et jernfragment, stl: 35 mm, slipt og pusset i nyere tid. Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 800-1050 E.KR.
(s)) Pels av pels , var. hermelin. Antall fragmenter: 2 2584 (s). En liten dott hermelinpels, Mustela erminea, funnet blant tekstilene, samt ytterligere en dott, ca 22x16 mm, med never på baksiden. Pelsen er vinterpels.Mål: Stl: 0 cm. Stb: 0 cm. Stt: 0 cm. Sth: 0 cm. Diam: 0 cm. Datering: 900-950 E.KR.
Funnomstendighet: faglig utgravning. "2584 a-r (s). Gravfund fra yngre jernalder, fundet paa bunden af haug no. 4 paa Kirkhus, Aardal, Hjelmeland pgd., Ryfylke." Ubrent mannsgrav med våpen.
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6562844 Ø: 341212
LokalitetsID: 24126
INNBERETNING/litteratur: Petersen, J. 1951: Vikingtidens redskaper s. 422; Wamers, E. 1985: Insularer Metallschmuck.. (Offa-Bücher 56), liste 3:34; Bender Jørgensen 1986: Forhistoriske tekstiler i Skandinavien, nr. 53, s. 263.
Funnet av: Tor Helliesen,
Funnår: 1903 .
Referanselitteratur: Petersen, J.: 1919 De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-fil.klasse 1919, 1.Petersen, J.: 1951 Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-filos. Klasse 1951, I.
Katalogisert av: Tor Helliesen.