Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

22 666.
Bredegget trinnøks av eiendommelig form. Tverrsnittet flatt, ovalt og slepen over det hele. Den ene smalside er rett, den annen svakt buet og avskrånende mot nakken, som er nokså spiss. (Sml. Lithbergs: Gotlands stenalder, s. 20, fig. 9-10.) Lengde 23,8 cm, bredde over eggen 6,7 cm.
F. ved jordbryting på et utskilt stykke av Store Åros (gnr. 50, bnr. 1) Røyken, Busk. På samme eiendom skal der finnes noen hauger. Gave fra Anton Johansen.