Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

290.
a
. Liten, vakker nakkebøiet øks av en sort bergart med lyse spetter. Banepartiet som ender i en cirkelrund flate, har en langsgående midtrygg. Skafthullet er som vanlig ved disse former meget trangt. Eggen er endel skadet. Lengde 12,8 cm., bredde over eggen 4,5 cm.

b
. Velformet skafthulløks av hovedtypen R. 27, men med rombisk baneparti. Øksen som viser en lett bøining av lengdesnittet, har hvelvete smalsider og oversider. På eggpartiets overside spores en langsgående, svakt ophøiet midtrygg. Øksen er nu adskillig forvitret, men ses tydelig å ha vært helt slipt. Den har et skar i eggen. Lengde 17 cm., bredde over eggen 4,8 cm.
Funnet med kort avstand fra hverandre ved bortgravning av en fylling ca. 200 m. vest for husene på Skogsborg (gnr. 53, brnr. 2), Røyken s. og pgd., Buskerud. Gave fra kjøbmann H. Kristoff, Oslo.
(25 370).