Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

213.

Gravfund fra yngre romersk jernalder fra Tanum, V. Bærum s. og pgd., Akh.


a
) Lerkar av typen R. 368, ornert med horisontale furer og skraa streker paa halsen.

b
) Nogen smaa fragmenter av lerkar med tuthank, lik R. 357. Godset har hat sort glasur.

c
) Lerkar av formen R. 360 med hank, ornamentert. Vidde over kanten 11,4 cm.

d
) Lerkar med hank uten ornering, nærmest lik R. 364.
e
) En hel del ganske smaa biter av et lyst grønlig glasbæger, mulig av den tidlige form med rund bund og indslepne ovale fordypninger.
f
) Nogen brændte benstumper og nogen store ubrændte ben, de sidste neppe av menneske (?)
Sakene er fundet høsten 1907 i en av
gravhaugene paa gaarden Tanum. Der skulde graves en potetkjelder og derunder støtte man paa en muret "hvælving", vel et gravkammen, dækket av en stor stenhelle. Inde i kammeret stod lerkarrene, delvis med brændte ben. Foruten de nævnte kar blev ogsaa fundet et par større lerkar. I det ene kar laa ben og glasbiter

21706.