Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

36.
Gravfunn fra yngre romertid fra Siljan Prestegård (gnr. 14, brnr. 1), Siljan s. og pgd., Telemark.
a
. Spydspiss av jern, slank form med fasettert fal, sml. Nydam Mosefunn pl. X, fig. 16, men med tynnere og bredere blad som dog er sterkt forrustet, så formen ikke trer tydelig frem. Såvel odden som falen noe defekt. Nuværende lengde 26,5 cm.
b
. Mange sterkt fragmentariske og til dels sammenrustede stykker av sylformede pilespisser med fal og trint tverrsnitt ved odden. Til flere er fastrustet trerester (av koggeret?). Sml. H. Gjessing: Gravundersøkelser på Skreros, Oldtidern VIII s. 25, fig. 17.
c
. Forskjellige beslagstykker av jern, derav 4 flate båndjern 1,7- 2,4 cm. brede, til dels med isittende nagler og fastrustede trerester (kan neppe være skjoldhåndtakbeslag), videre et par krumme beslagstykker og en løstliggende nagle.
d
. To knapper eller beslagstykker av bronse, antagelig til seletøi, meget lik Thorsbjerg Mosefund pl. XIII, fig. 5, men mindre og noe anderledes formet toppstykke. Noen nagle kan ikke sees. Tverrmål 2,3 cm., høide 1,7 cm.
e
. Liten betalingsring av gull på litt over 3 omfar, dannet av en vel 1 mm tykk gullten. Avklippet i begge ender. Tverrmål 1,9 cm., vekt 5,82 gr., gullgehalt 12 karat.
f
. Noen få brente benstumper.
Funnet ved Telemark fylkes veivesens bortrydning av en gravhaug "Siljanhaugen" med ca. 8 m tverrmål. I haugen var en (mulig tidligere utgravet) grav orientert omtrent øst-vest. Foruten de brente ben omtales i beretningen rester av en morken hodeskalle i gravens vestre kant. Gullringen, bronseknappene, beslagstykkene og de brente ben fantes også i gravens vestlige del, spydspissen og pileoddene derimot i østre. Gravens lengde opgis til ca. 3 m., bredden i østre kant 2,2 m. og i vestre 1,3 m. Ingen av jernsakene viser spor av glødeskall. Finnestedet ligger like inn mot dyrket mark, antagelig er det minst 6 gravhuger på stedet foruten den hvori funnet blev gjort. Innsendt av Veivesenet som også har meddelt oplysningene.
(25 114).