Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

26566.
Reliefspenne av forgylt sølv av tidlig type og med kort runeinnskrift på baksiden av platen. (Avb. Bjørn Hougen og Magnus Olsen: Runespennen fra Bratsberg i Gjerpen. Viking I, pl. IX, Oslo 1937.) Spennen tilhører et forholdsvis tidlig stadium av serien med takformet fot og dekorasjon støpt i ett med smykket. Alle konturer er markert ved glatte lister. På platen kommer dessuten innenfor hovedlisten en lavere list utstyrt med en rekke fine tverrhakk. Foten er forsynt med en mønelist som har nielloinnlegg. Denne list fortsetter over bøilen og videre tvers over platen som derved deles i to mindre rektangulære felter. I hver av disse er anbragt en cirkelformet knott med nielloinnlegg og forbundet med en list som krysser midtribben. Utenfor platens kantlister skyter frem en rekke triangelformede spisser med fri gjennembrutt kontur, og utenfor disse spisser kommer så en kompakt rekke av ansiktsmasker helt lik dem som finnes på spennene fra Falkum, Gjerpen pgd. og Søtvet, Solum pgd., avb. Hougen: The Migration Style in Norway, fig.20-21. Både platens og fotens flater er helt dekket av spiralornamenter. Dertil kommer fire dyrefigurer, en på hver side av bøilens midtribbe og en i hver av flikene i bøilens rot. De er forholdsvis naturalistiske, med hode, hals, kropp og lemmer i organisk riktig stilling i forhold til hverandre. Langs den ene kortside på platens bakside er følgende innskrift ristet med utstrakt bruk av binderuner som når stavene leses fra hverandre, ser slik ut: * ifølge professor Magnus Olsens lesning: "ek erilar". Runene er anbragt mellem rammelinjer som også fortsetter langs øvre langside og den motsatte kortside. På fotens ene korsarm er innrisset et siksakmotiv mellem rammelinjer . Spennen må ha vært flittig i bruk før den kom i jorden. Bøilen og nielloinnlegget på mønelisten er sterkt avslitt, og på baksiden er slitasje sterkt synlig på de steder som særlig kom i berøring med drakten. Det ene av fotens dyrehoder er avslått og mangler, likeså store partier av platens randdekorasjon, for øvrig godt konservert. Lengde 13,8 cm, platens bredde og høide henholdsvis 6,1 og 4 cm. Sølvgehalt ca. 800/1000, sølvet er noe sinklegert.
Funnet parsellen Solhaug av Bratsberg (gnr. 63, bnr. 64 b), Gjerpen s. og pgd., Telemark, under havearbeide i ca. 30 cm dybde. Det var nu ingen spor av gravanlegg på stedet. Det er dog ikke usannsynlig at spennen skriver sig fra en ødelagt grav, da det i 1926 på samme sted blev funnet en vikingetidsgrav (C.23972) og et fragmentarisk eldre jernalders (?) sverd (C.23974). Innsendt av konservator Rikard Berge, Skien.