Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

30556 a-b.

Gravfunn fra yngre romertid - folkevandringstid fra Tveit prestegård (g.nr. 13, b.nr. 1), Tveit s. og pgd., Vest-Agder.
a)
Fotbeger av lyst, grå-rødlig, forholdsvis tynt, godt brent gods, avb. Bøe: Keramikk, fig. 149. Orneringen i halssvekket består av en bred hulkile på begge sider begrenset av 2 linjebunter. Over bukknekken en linje, under denne en punktrekke. Under bukfalsen dobbelte hengebuer. Foten hul. Karet viser sekundær brenning og må således stamme fra en branngrav. Utmerket bevart. Høyde 9,9 cm, munningsdiam. 6,6 cm, bukvidde 9,6 cm, fotens diam. 5,2 cm. (A. 173.)
b)
Bruddstykke av en sekskantet massiv stang av bronse med ringformet utvidelse. Nær denne, på den ene side av stangen, naglehode (?). Irret. Nåv. lengde 3,4 cm, ringens diam. 1,7 cm. (A. 174.)
F. i 1845 i en
gravhaug på forannevnte Tveit prestegård. Gave fra prost Brock. (A. 173-74. Kat. 1883, s. 30. N.F. 265.)