NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

20.
Økseblad av jern av typen R. 552, sterkt opskjærpet og derfor med mindre utsvunget blad. Vel 15,5 cm. langt, 7,5 cm. bredt over eggen. I skafthullet rester av træskaftet. -
Spydspids av jern som R. 529, men uten omgaaende baand rundt falen, som er noget ufuldstændig. Nuværende længde 22,5 cm., derav paa bladet 11,5 cm. I falen gjennemrustede rester av staken. -
Tangen og en stump av bladet av et knivblad av jern likeledes med fastrustede rester av træskaftet. -
3 brudstkr. av et menneskelig kranium. No. 20 er f. paa Foss i Horg (matr.nr. 1653002210000)(matr.nr. 1653002220000)(matr.nr. 1653002230000) c. 1 m. nede i sandjord tæt ved veien og ikke langt fra det sted, hvorfra der i 1861 indkom et sammenblandet fund fra æ. og y. j. Jernsakerne skal ha ligget tæt sammen, kraniet omtrent halvanden fot derfra. Gave fra gaardbruker Roald J. Foss ved lensmand J. Hollum . (11539).