NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

173.
"Tungeformet" spenne (fig. 13) av bronce av typen R. 663-664, orneret i Jellingestil i et mønster som er fullstendig pendant til spennen fra Bu i Ullensvang (B 4599 a, Ab. 1889, pl. IV, fig. 20), avb. "Osebergfundet" III, fig. 315 og i Jan Petersen: Vikingetidens Smykker, s. 128, fig. 137. Likesom ved spennen Ab. 1909, s. 86, fig. 8, hviler ornamentet på en tynn underplate, til hvis bakside det dobbelte charnier og nåleholderen er festet. Lengde 6,8 cm., heri iberegnet hempen foroven. F. ved pløiningytre Grande, Leksviken s. og pgd. (matr.nr. 1723000450000) Gave fra fru Antonetta Grande. (13886).